Uldip alapítási engedély

204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uldip alapítási engedély

  1. 1. A MAGyAR xözrÁnsnsÁc oxtntÁsl MlNtszTERE Előadó : Horváth Gréta Tárgy: Alapítási engedély Szám: T 300730-1439 / 1999. Melléklet: 1 pl. hitelesített program HATAROZAT Az lLS GROUP lnternational Language SchoolAlapítvány (Budapest, Szemere u. 10,) által benyújtott 225611998. számon nyilvántartásba vett pedagógus-továbbképzési program engedélyezéseés alapítási engedély kiadása iránti kérelmének helyt adok. Ennek megfelelően az "UNIVERSITY OF LONDON D|PLOMA lN TESOL (Ieaching English for Speakers of Other Languages)" címűtovábbképzésiprogramot jóváhagyom, továbbá a program alkalmazásához szükséges alapítási engedélyt megadom, Tájékodatom az ügyfelet, hogy az alapítási engedély nyilvántartási száma: T 300730-1439/1 999. - az alapítási engedély a továbbképzés indítására nem jogosít, - ahhoz szükség van az indítási engedély beszerzésére, - az alapítási engedély öt évreszól, ennek megfelelóen a program az aláírás napját követó hónap első napjától számított ötödik éveltelte után nem alkalmazható, s az alapítási engedélyt a nyilvántartásból hivatalbóltörölni kell, kivéve, ha az engedély érvényességétmeghosszabbítják. A határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat megváltoztatását - jogszabálysértésrehivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a bíróságnál lehet kezdeményezni. lndokolás A pedagógus{ovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevók juttatásairól éskedvezményeiről szóló 27711997. (Xll. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. §-ának (1) bekezdése alapján a továbbképzéskeretében olyan továbbképzés indítható, amelynek a programját az oktatási miniszter jóváhagyta, ésalkalmazásához az alapítási engedélyt kiadta. Az alapítási engedély kiadásának feltétele, hogy a továbbképzésiprogram megfeleljen a kormányrendeletben meg határozott célkitűzéseknek.
  2. 2. -2- A továbbképzésiprogram elfogadására, az alapítási engedély kiadására az országos Pedagógus- továbbképzésiAkkreditációs Bizottság javaslata alapján került sor. Az akkreditációs biiotiság - szakértők bevonásával- megállapította, hogy az ,,UNIVERS|TY oF LoNDoN D|PLOMA lN TEsoL (Teaching English for Speakers of Other Languages)" címűtovábbképzésiprogram a fenti célkitűzéseknekmegfelel, javasolta annak jóváhagyását ésaz alapítási engedély kiadását. A kormányrendelet 8. §-a alapján a pedagógus-továbbképzés indításához az alapítási engedély mellett szükség van az indítási engedély megadására is. A határozat az erre vonatkozó figYelmeztetést tartalmazza. A kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerint az alapítási engedély Öt éVre szól, azonban az engedély több alkalommal is meghosszabbítható. E körülményáxre á határozat rendelkezó része a íigyelmet felhívja. Budapest, 1999., ' /, pokorni zoltán Határozatot kapja: 1. Címzett 2. PAB 3. lrattár

×