Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
§
]§
,fi
§
5
i|l
]p;
{
{
§
i3
l
§
ll
;i
§
.E
!1
§
É
í
i
6
u,4
§
le
!í
:*
#
li
Á
{rI
I
i&Wl6W:]gi&]al]i:gijÉ]:{a&§iÉi
§
For...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ulcet hiteles fordítás p1

341 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ulcet hiteles fordítás p1

  1. 1. § ]§ ,fi § 5 i|l ]p; { { § i3 l § ll ;i § .E !1 § É í i 6 u,4 § le !í :* # li Á {rI I i&Wl6W:]gi&]al]i:gijÉ]:{a&§iÉi § Fordítás angoi nyelyről ",i.ruitule of Education, University of T,ondcn (Lon- ,,rdoni Eqyetem, Tanárképző Intézet ) 20 Bedfcrd Wuy. London WC1H OAi, --.-- Teief on; +44 (0 ) 20 1 6L2 66a5 / 6121: ------ Fax: +44 (0)20 1672 6LlB Iqazqa--ó: Geoff Whitty, egyetemi t_anár }lemzet.közi Fe j iesztési Egység: }Jemzetközi lqazqa- tó: L. G. Loughran, a böl csészettuciományck bakkalaur€usa/ a fi] ozófia cokLora 2aa6. augusztJs 24. Mindenkinek, akit i77ethet, ! ------- Az ULCET-en előírt tanulmányokat sikeresen elvégző wizsgajeJ.óJ-teknek odaítéJ.t ango1 nyelv oktatása idegen ajkúaknak ok1evélre és feJ.sőfokú oklevélre 1. ) A Londoni Eqyetem Tanárképző incézete áttal az ULCET 12 modulból álló tananyagár elvégző sikeres vizsga j elclteknek ociaítéit oklevéi. A ckle.réi emel t szintűnek mj_nősü1 (az Anqiia. l{aLes és Eszak-Ír:cr:szág feisooktarási miriősit_ésr jegvzéké- ben il,Ei1 -=s S::ain aia-r*. taiáih-tá, , és a C rl: =(J.,/a- temeV. áital ]<iaclott_ emeiI sl:in*l-ű "bacileior'' (bai.:ka Laureus L) képesi_|,ésnekíeie,L meg" é,Qr_ral i,*.,,,, Ass,li]Ilce Ag,:n,;y á]r_,;li xrbocsái.olt cs,szeg:,:,_j inj.n3- i.J i1 Ii .i aa:.L.!j'': '!1'|:1,:::a:!aj:&:-',2::íruw:r*:!:::t1gí!aI:&|..::r&;&LruLl:arm1::!!a:!=8:r:::&z&:i:u::r:a:::ré'al:Jj:!:aau:laaa §. i!1, i4 e1 §: §. H; *: §, 1: §. fr: §, ,§. § ]l á, § B; §i §. * í§, é] fr H li § á, E $ §. |í, fii § a1, fl :J' oR§zÁGOs FORníró ÉsronnírÁsxlTEtEsirő IRODA Nrliollal ( )ti'icc lbr 1!allslxtion5 xtld ]ttcstíti(]Ds (,()mpan} I-imitcd NJti( )l}il]c . lIllsstcllc liir t) bcrscnurgcn lurd lJcglrubilaungcn ,uitiengc§cllscll3ij H,l0ó2 RI]DAPFST. l] Ánlolotteprloe o6Irlclruo &xrcpcxrrc Boprl ur:Dcxr;ros !1 3J!cpe]tllji Burcau Nltiotlal tlt Tradrtctiotts ct tic Lcgrlisrti<lrts Stlciité_tlrrIrytrrc .JZ, I] 52 ,s l.: ;: !: l,) l,, :: ]Z }

×