,,

ELMU

V|LLAMoSENERGIA-KEREsKEDELMl ELszÁMoLó
sZÁMLA

Budapesti Elektromos Művek NyÉ.
'1

'l

1

32 Budapest Váci út72-...
Számla sorszáma:

8mlfi

418632

Oldalszám:2/4

[o000002003,t6] [3047]

Éves leolvasás várható időpontir: 2o14.o1 .12 - 2o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elmű túlfizetés 2012

282 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű túlfizetés 2012

  1. 1. ,, ELMU V|LLAMoSENERGIA-KEREsKEDELMl ELszÁMoLó sZÁMLA Budapesti Elektromos Művek NyÉ. '1 'l 1 32 Budapest Váci út72-7 4. Adóazonosíó szám: 1 ll I ll 0768033-2-44 l l ll l ll1,1 lll ll l!ll ll lll példfuÉan készü|t eredeti számliázasi rend§zer SAP,fl3 200346B047é103 201 3,02.1 9 simonfalvi László -Budapest XlX. számla sorszáma: számla kelb: Tel jesítésidcípontja: Fizetési mód: Pf. 64 41 8632 2013.o2.o7 800101 1 Elérhetiís4Jeink; ELM U-EMASZ UgyÉlszolgálati Kft 1 1 33 Budapest, Váci út 76. oldalszám: Levelezési cím: 1 300 Budapest 3., Pí. Telefon: 06 40E8-38-38 Fax: 06 11238-3848 E-mail: elmu@elmr.r htt lnternel: www.elmu.hu ,l51 Vezetékes számról: 06 80/202-938 Mobilszámról: 06 zogono 938-38-38 S§lS-ben: 06 20§65-65,€5 lntcíne'én: í!,ifw.eiil]U.hi] Hibabejelentés: 06,1OB8-39-tl0 FIZETENDO OSSZESEN (Ft): 2200525703 Vevő (FDeió) neve: Vevő (Fizeő) címe: simoníalvi László XlX 1 195 Budap€st Jáhn Ferenc utca 3 20 ép. 7. ém 22187309 simonfalvi László Felhasználásihelyazonosíü': neve: FelhasználásihelYcíme: 1/4 Mérőállás bePlentés: . Vevőkód: Felhasznáó 363 20í3.02.19 Postai készpénzáfu talási megbízás FlzETÉsl HarÁnloó: 19.939 2013.02.19 J:i?.1",Xffi;i}i r,"r+ Számlakiegyenlítésre vonalkozó bankszámlaszám: 1 számlaösszesítií Adó nélkül Számlázott időszak: 2O12.07.0. ,201 370001 6_0228701 6 számított Árn ellenáték (Ft) 3.01,23 Villamos energia brmékdíjak és rendszerfiasználali díiak összesen: Számla összesen (Ft): ,a5.234 {%l 27 ÁFA összege (F0 4.113 Ad<íval növelt ellenérték(Ft) 19.347 -23 Túlfizetés (Ft): Fizetendő összesen (Ft): 19.939 Tájékoztato adatok: Elszámolt összes íogyasztás (klMt) 24 órás: 4.613 A számlakészítésnapián befizeéseket. l EL___P c56 cS nyilvánbrtott tartozáSa: o 130208,00_2003€_023763 Ft mely nem árla;lmazza a jelenlegi számlátÁat és a számla elkészíéseután beérkezetl 00,abspl| 0000619026page:6205sheet3103
  2. 2. Számla sorszáma: 8mlfi 418632 Oldalszám:2/4 [o000002003,t6] [3047] Éves leolvasás várható időpontir: 2o14.o1 .12 - 2o14.o1 .27 között Mértékadó éves íogyaszlás (kWh): "A1": 8.336 Tervezétt részszámla mennyiség (kwh): "A1": 695 Szerződésszám: "A1": 3OO6669945 SZAMLARESZLETEZO Máési adatok fugyaszlásmáő MátPllemző 99o1 803847 24 órás azonosító Mérőállás e|őző 10.280 Fogyaszlási egyenleg: sámkízott brmék ESZ 'A'|' árszabás díia ESZ "A1" árszabás díia Villamos energia brmékdíPk összesen: 20 Pérzeszköz Pllegű téblek összesen: Párzeszköz irllegű téblek összesen] 20 Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1 Energiaalapú rendszerhasználali díj "A1 Elosztói alapdíj "A1" Elosztói alapdíj "A1" Elszámolt Elszámolt időszak mennyisé9 4.079 kwh 2,o7 .o9 -2o1 2.1 2.31 201 3.01.o1 -2o-1 3.o1.23 1 1 534 4.079 2,o7 .o9 -2o 1 2. 1 2.3,| k^/h k^/h 201 3.01 .01-201 3.01 .23 " " 534 kwh 2o1 2.o7 .o9-2o1 2.1 2.31 201 3.01,01_2o1 3.01.23 20 1 2.o7 .o9 -2o 1 2.1 2.31 201 3.o1.o1 -2o1 3.o1.23 4.079 kwh 534 k^/h 1db 1db Rendszerhasználati díPk összesen: Mérőállás utolsó LM Szorzó 14.893 4.613 k^/h 4.613 kllvh o1 Egysegár Adó nélkül számítoti ellenáték on o4^ Z4,v4vu l unIvil 22,31o0 F!k[lh 1 1 Ftkwh 5.955 Ft 78{, Ft 16,081o Ftlk^/h ,l3,9850 Ft/kwh 160,0000 Fvdb/hó 144,0o0o Fvdb/hó 65.594 Ft 7.468 Ft 8oo Ft 144 FI 74.m6 Ft Elsámolt idcíszak bl jes sámlaösszege: 1a2.475Fl -166.626 Ft 15.8lt9 Ft 80002,1 140956,800061 195929, 8ooo80915269,800091 170919, 800101Zlo4208, 800210888933 Az elmúlt időszakban elfogyaszbtt villamosenergia mennlség alapÉna köveü<ező idószakra meghatározott részszámlákban kiszámlázandó villamosenergia fogyasztás mennyisége (ktVhrhó): 24órás: 695 Amennyiben a részszámlák mennyiség (kruhthó)megh aározásávalkapcsolatrsan kézhezvételtköveó 10 napon belül megbheti. l E+ .914 Ft 101.734 Ft í,4600 Ft/klVh 1,4600 Bészsámlákban kiszámlázott tételek összesen: Elszámolási különbözet Elszámoltrészszámlák sorszámai: Mennyisá3 EL__P_c56,cs_.130208_00?00346_023763_00,ab spl: 0000619026 pagei 6206 sheet 3103 k^/h észrevétele lenne, a számlán íeltintetettelérheőségeinkena

×