Elmű számla 2013 08-05

350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmű számla 2013 08-05

  1. 1. ELM VILLAMoSENERGlA-KEREsKEDELMl 6._ sz. RESZSZAMLA Budapesü Elekúonros Művek Nyrt Oldalszám: 1/4 1 1 32 Budapest Váci ú172-7 4. .Adószáma: 1a7 68033-2-44 1,sz, eredeti példány Számlázrei rendszer SAP.Fi3 2ooA6h528l8705 1 20,13,08,05 ll l lll lllllll l l lll l l l llll lll Eláfietííségeink:ELM yíélszolgálati Kft 0640/38-39-40 Mérőállás beplentés vezetékes számról: 06 80/202-938 Mérőállás bejelentés mobilszámról: a6 2a Bo il o 938-38-38 UgyíélszolgáIat 06 40138-38-38 U- EMASZ U g . lnbrnet www.elmu.hu HibabePlentés: simonfalvi László Budapest XlX. Levelezési cím:,l3oo Budapest3., Pf. 151. Pf, M 1363 Vevő (Flzekí) azonosító: 22ÍIJ,525703 Vevő (Fizető) neve: Simoníalvi László Vevő (Fize6) címe: 1195 BudapestXlX., Jáhn Ferenc utca 3 20ép.7.em Vevő (Fizető) adószáma: száma: 2218T399 Felhaszná|ó neve: Simoníalvi László -io56 Büdapesiv., Béloiád aakpátt Felhaszháió cimé: Felhasználóazonosító em4 Elszámolt id<íszak: 2013.07.02-2013.08.01 Fizebndő összeg (Ft): 33.232 Fizetési határidcí: 20,t3.08.05 25 1 . Felhasználási helycíme: 1056 BudapestV., Belgrád rakpart 25 1.em4 Szerződéses folyószámla: 2200525703 Számla sorszáma: 8000221 092,1o Számla kelte: 2013.07.10 Tel};sítéskelte: 201 3.08.05 Fizetési mód: Postai számlabefizeési megbízás A szolgáltatás megnevezése: Vil|amosenergia-szolgáltatás Számla AFA összesíkíP (Ft) Tétel megnevezése AFA(%) íj ósszesen: Rendszerhasználati d íjak összesen pétrzeszközók összesen: Energiad Netto értek (Ft) ,l5.505 Ápl 9.863 27 27 AHK- 86 2.663 .015 0 1 számla összesen: 4.1 6,849 Fizetendő összesen: Brutó értek (Ft) 19.691 12.526 1 .o15 33.232 33.232 A nvilvánlarás szerinti folvószámla eqvenleqe a számla kibocsáását kóvetően: 66.464 Ft §zámlában elszámolt ío§yasztás 24órásT 695 kttVtt Tájékoztató adatok: Kövefl<ező leolvasáS várható időpontia:2o14.o1 .12 - 2o14,o1 ,27 kózöIl AHK: adó hatályán kívüli Válassza az úi kömyezetbaráteleküonikus számtáü Hegiszüálirn Onlirre ügyfélszolgálaü.rnkon, mail igényelP ingyenes e-számla szolgáltatásunkat A rcgiszbáció és az e-számla megrendelése néhány kattinás. Bővebb iníormáció és igénylés: htPs:llker,elmu.hu P_c56_Fs 1§712 oo}oo446_03o547,o7,at,spl:0000576625page: oDrllJ o=r-OY' Ln (rO 7 '.l $ 1 o. 3e ö,8 } §- in z9 ,í NJ 6-= o) + ruR -A ! o-É N í o= c §. a !: !oJp ö :oo, ív6 J8 tJl lo, 3_ d coin i, o. = .r+ ] o o ,t7€9sh€et - §r@ !o& J +; (o i :a ; 5. ='9, 8705 d ., ;:-:*. : 0 -6 5 Á ,l /',. :,, ; i ,, : o'a nrö' j ö?>< ]i,ö: g í- b.ö o ei Nd o o. < ó O n: !. öl,.; o. 13 :.J 3 í! ,. a. i . q ,. 6 i i:, ro N @!> o N O*f - o O..q q) O O d*o A ü xNNB N"n o{C} ; (no@ (rN)9 o9 F --t o_lÉ0) ű-. o,; N (J 6D, jo ;i(D !aN 6q Ot * ,§ * t.l u.l r) (^| N) )n ,É *
  2. 2. Számla sorszáma: 800o221 0921 o Fogyaszási hely: 221 a7 3O9 Oldalszám:2,/4 SZAMLARESZLETEZO Arszabás: ESZ'A1' Nem lakosság Mérésipont azonosíó: Méó gyártási száma "A1 ": HU000210F1 1 Elosztci engedélyes: ELMU Hálózati Kft Mérékadó éves fogyaszlás (k|/h): "A1": 8.336 -s0o00000000o0o853,{6í 6 Mát jellemző Elszámolt idcíszak 9901803847 24órás lnduló máőállás záó gyártási száma 695 695 ublsó eIsziimolt máőállásdáfuma mérőállás l4,893 2o13.o1.23 Fogyasztási id<íszak ESZ 'A1" árszabás díit AFA(%) Mennyis{; MértÉkegység k^/h 201 3.o7.02-201 3.08,01 Netó Nettlí értÉk (F0 egysfoár 22,3100 Fük^/h 15.505 Errrgiadíj összesen 15.505 Enetgiaalapú rendszérhasználali díj "A1 Eloszbi alapdíj "A1" " 201 3.07_o2-201 3,08.01 201 3.o7.o2-201 3.o8.o1 Díjelemek soronkénli összegzéséből adódó kerekíés 27 27 13,9850 Ftik^lh 695 1db 144.oooo Fvdb/hó §zénipari szerkezetátalakítási támogatás Kedvezményes árú üllamos energia ellátás támogatás Kapcsolt brmelésszerkézet áblakítás 9.720 144 -1 Bendszerlrasználali díitk összesen pénzeszközök (kWh) 1 utolsó elszimolt 24 órás TéEl megnevezése Mennyisé9 695 Mért jellemző 9901803847 695 Becs 201 3,07.02_201 3,o8.o1 Fogyasztási egyen|eg 24 órás: Merő Szorzó Lnl máőállás 9.863 201 3.07.02_201 3.08.01 AHKt 695 k^/h o,o800 Fük^/h 201 3.07.02-201 3,08.0,| AFlK" 695 kvvh 0,0700 Ft/k^/h 49 201 3.07.o2_201 3.08,01 AHK- 695 1,31O0 Ft/k^/h 910 összesen AHK* 56 1.015 Nettí számlaérték összesen 26.3el _c56js_13o712_00l00,146_030547_07.ab spl: 0000576625 page: 174,10 sheet 8705

×