Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Візуальна медіакультура

2,459 views

Published on

Урок 10

Published in: Education
 • Login to see the comments

Візуальна медіакультура

 1. 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОДУЛЮ 2 ДО РОБОЧОГО ЗОШИТУ ДЛЯ УЧНІВ ПРАКТИКУМ “МЕДІАКУЛЬТУРА” ВІЗУАЛЬНА та АУДІОВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА
 2. 2. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА: основні складові модулю МОДУЛЬ 2: ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МЕДІАІСТОРІЄЮ, ПРОВІДНИМИ ВІЗУАЛЬНИМИ МЕДІЯМИ, ВІЗУАЛЬНОЮ МЕДІАКУЛЬТУРОЮ ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТВОРЧЕ СПРИЙМАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАПРОДУКЦІЇ ДВОМА КОГНІТИВНИМИ СПОСОБАМИ
 3. 3. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА
 4. 4. НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ ВИНАХОДИ, СТВОРЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАТЕХНІКИ ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ від міжособистісної, групової до “діалогу” з візуальним медіатекстом та медіазасобом ЗМІНИ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КУЛЬТУРИ Й ВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ
 5. 5. ІСТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ВІЗУАЛЬНІ ПРОТОМЕДІА ЗА ПРИНЦИПОМ “ВІДТИСК ЗОБРАЖЕННЯ” 1 (ліворуч) – відбиття зображення з печатки на глину; 2 (праворуч) - ассирійська циліндрична печатка та її відтиск
 6. 6. ІСТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ВІЗУАЛЬНІ ПРОТОМЕДІА ЗА ПРИНЦИПОМ “ВІДТИСК ЗОБРАЖЕННЯ” ГРАВЮРА Зліва направо: 1 – кольорова гравюра, 2 – чорно-біла, 3 – друкарський верстат
 7. 7. ІСТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ВІЗУАЛЬНІ ПРОТОМЕДІА ЗА ПРИНЦИПОМ “ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ” КАМЕРА-ОБСКУРА ПРИНЦИП РОБОТИ КАМЕРА НЬЄПСА КАМЕРА-ОБСКУРА 17-18 СТ..
 8. 8. ІСТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ВІЗУАЛЬНІ ПРОТОМЕДІА ЗА ПРИНЦИПОМ “ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ” Laterna Magika або Магічний ліхтар: процес демонстрації “вічних тем” із середини
 9. 9. ІСТОРІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ: ВІЗУАЛЬНІ ПРОТОМЕДІА ЗА ПРИНЦИПОМ “ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ” СТРОБОСКОПІЧНІ ПРИСТРОЇ Варіанти дисків з зображеннями для фенакистископів
 10. 10. ІСТОРІЯ ФОТОГРАФІЇ: ЗАСНОВНИКИ ФОТОГРАФІЇ Винахідники фотографії: Л.Ж.М. Дагер, Дж.Н.Ньєпс, У.Г.Ф. Тальбот
 11. 11. ІСТОРІЯ КІНЕМАТОГРАФУ Одним з найвідоміших і дуже популярних перших фільмів братів Люмьєрів є фільм “Прибуття поїзду”, 1895 р. (50 сек.)
 12. 12. ІСТОРІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Телевізори стали тоненькими, пласкими, з величезними екранами – справжніми “вікнами у світ”…
 13. 13. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ З ІНШИМИ ВИДАМИ КУЛЬТУР Медіакультура: технічний прогрес у галузі візуальної оптичної техніки, аналогової , електронної, цифрової медіатехнології Масова культура: спрямованість як на широкі маси, так і цільову аудиторію; спрощені духовні цінності, видовищність, розважальність ВМК Візуальна культура: зовнішня форма речового світу “другої природи” (одяг, вжиткові речі, архітектура, знаряддя, пристрої, прикраси тощо); візуальні мистецтва - візуальна медіакультура
 14. 14. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА ЗАГАЛЬНА ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ВИРОБНИЦТВА та СПОЖИВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАПРОДУКЦІЇ ОСОБИСТІСНА МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ МЕДІАСПОЖИВАННЯ; рефлексія, саморегуляція, відповідальність, медіатворчість ВЗАЄМОВПЛИВ
 15. 15. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА: вплив культури на розвиток психіки людини ДІТИ-FERO та ДІТИ-МАУГЛІ сучасних міських джунглів Діти, виховані тваринами (ліворуч - вовками, унизу - собакою); діти, “виховані” сучасними “людьми” (зверху – дівчинка з України; праворуч - хлопчик з Москви)
 16. 16. НЕЗВИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДАВНЬОГО та СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МИСТНЦТВА Ліворуч - Давній Єгипет: космогонічні міфи; праворуч – успіння Богоматері (Ф.Грек)
 17. 17. ЗВИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА та МЕДІАЗОБРАЖЕНЬ Угорі: антична мозаїка, живопис Мікеланджело; унизу – сучасні фотозображення
 18. 18. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА: зорові ілюзії сприймання людини як передумова візуального сприйняття технічних ілюзій, створюваних візуальними медіазасобами
 19. 19. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА: ілюзорність техногенних візуальних образів Фотографіяне зображення: становить світло-тіньові плями Рухливе зображення кіно: становить окремі фрагменти
 20. 20. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА: ілюзорність техногенних візуальних образів Якість сприймання електронних техногенних образів залежить від швидкості передачі почергових стрічок сканованого зображення, частоти та кількості пікселів
 21. 21. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ та МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНО-ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ МЕДІАСПРИЙМАННЯ: • уважне сприймання, інтерпретація як розуміння медіатексту, його осмислення КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: • аналіз формату, жанру медіатексту • встановлення ХТО? КОМУ? З ЯКОЮ МЕТОЮ? повідомляє • аналіз змісту й форми • виявлення смислового акценту • виявлення задіяних медіатехнологій ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ: • аргументоване оцінювання медіатексту • формулювання власної незалежної позиції щодо даного медіатексту
 22. 22. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ та МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНІ МЕТОДИ МЕДІАДОСЛІДЖЕНЬ: Дискурс-аналіз Метод, завдяки якому здійснюється детальний, логічно послідовний аналіз змісту, візуальної форми медіаповідомлення. Його суть - логічний доказ, розумовий засновок. Контент-аналіз Метод, спрямований на розроблення, виявлення, класифікації змістових категорій / тем. Наприклад, завдяки йому можна відстежувати й досліджувати провідні теми, які репрезентуються ЗМК. Моніторінг Метод контролю за будь-яким процесом, його оцінка й прогноз; спосіб вивчення якогось питання. Завдяки йому можна спостерігати / досліджувати зміну або сталість медіаконтентів у ЗМК протягом певного часу.
 23. 23. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ та МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ Якщо критичне мислення це тип мислення, то критичний стиль мислення це усталена форма мислення, психологічна якість особистості Критичне мислення ефективно розвивається завдяки виконанню практичних медіадослідницьких завдань в ході медіаосвітнього процесу Критичний стиль мислення формується на підставі звички критично мислити та самомотивації щодо опанування цією якістю. Є головною та необхідною умовою становлення медіакультури особистості.
 24. 24. ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛЬТУРА та МЕДІАТВОРЧІСТЬ ТВОРЧЕ СПРИЙНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНИХ МЕДІАТЕКСТІВ: ДВА КОГНІТИВНІ ПІДХОДИ* РАЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД: • ретельний аналіз змісту і форми • творчий оригінальний висновок • практичне застосування / перенесення у побут, поведінку, збагачення досвіду, у реалізації власних ідей * Можливе їх поєднання / чергування на різних етапах сприймання ІНТУЇТИВНИЙ АСОЦІАТИВНИЙ ПІДХІД: • неупереджене, асоціативне сприйняття • творчий оригінальний висновок • практичне застосування / перенесення у побут, поведінку, збагачення досвіду, у реалізації власних ідей

×