Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspirationsseminar: Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen

909 views

Published on

Mikkel Christoffersens oplæg til Inspirationsseminaret i DR Byen den 7. maj 2013

 • Be the first to comment

Inspirationsseminar: Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen

 1. 1. Tendenser i digitaliseringaf kulturarvenMikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen
 2. 2. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenUmiddelbar reaktionOfficiel reaktion”Ja, det vil jeg da rigtig gerne!”Den egentlige reaktion”Ha ha ha … sjovt! Hva’? Du mener det?””Hvordan i alverden skulle jeg vide, hvad der ertendenser i tiden?””Har vi virkelig ikke nogen i en højere lønramme til denslags?”I øvrigt er jeg kedelig, ukonstruktiv og blottet foræstetisk sans, så jeg ved ikke, hvorfor jeg skal slutte
 3. 3. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenHvorfra min verden går• MSEG : Medlemslandenes ekspertgruppe fordigitalsiering og digital kulturarv• Europæisk projektleder på CARARE• National koordinator på LoCloud og ENUMERATE• National koordinator over for Europeana (med mintrofaste sidekick Leif Andresen)• Projektleder på bl.a. Europeana 1914-1918 CollectionDays i DK
 4. 4. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenStyrelsens strategi• Ud på nettet med alle data fra vores egne baser!• Geografisk information på det hele!• Fast: Fund & Fortidsminder, Fredede &Bevaringsværdige Bygninger• Løs: Museernes Samlinger, Kunstindeks Danmark
 5. 5. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenI tråd med CARARE• CARARE: Connecting ARchaeology & ARchitecture inEuropeana (et CIP ICT PSP projekt. Ja, det hedder detaltså)• Meget europeana’sk i sin ånd: Der er en masseinstitutioner derude med unikt materiale, så hvordankan vi harmonisere aggregering af data og berigepræsentationerne for menneskehedens bedste?• Interoperabilitetsværktøj i form af MINT• Aggregering i form af MoRe• Glad geo-fest!• Uglad fest: Portalen• LoCloud 2013-2015 – bygger på CARARE ogEuropeana Local• Lightweight digital libraries in the cloud
 6. 6. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenSociale medier• Ja, igen!• Fokuseret indsats på Flickr, Pinterest, Facebook• Europeana hovedportal er ”kompatibel” med 337sociale tjenester af varierende slags• Visuel pang-PR går næppe væk• Nye helte: Geodatastyrelsen, det norske DMI m.v.• Apps: Fx Kulturarv til Android. I Sverige Kultursafari.
 7. 7. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenEuropeana 1914-1918 Collection Days• Crowdsourcing i ordets bogstaveligste forstand• Inspireret af BBCs Antique Roadshows• Folk har memorabila fra 1. Verdenskrig med, og debliver digitaliseret på stedet (ting altså, ikke folk)• 100-året for krigens udbrud og generationernes skifte• April 2012 på Sønderborg Slot• November 2012 på Centralbiblioteker og arkiver
 8. 8. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenFra EU• MSEG handler meget om direktiver og statistik• På det seneste dog en stigende panik over funding• Connect Europe Facility-programmet, hvorunderEuropeana lægges, er blevet skam-beskåret• Medlemslandende giver ikke så meget heller• OPP’er er én løsning, men revisionen af PSI-direktivetvar en forskrækkelse• ENUMERATE
 9. 9. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenCultural Commons• Europeana var opsat på at forvandle helekulturområdet til et ’cultural commons’• Hvad er det nu lige, det er…• Foreløbig fire workshops følgende EU-formandsskabet• Der er blevet lidt stille om det• … eller også er ’funding’ bare vigtigere lige nu
 10. 10. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenMin rolle
 11. 11. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenMinisteriets arbejdsgruppe (som altsåikke er minsteriets…)Ministeriet og de større aktører med følgende opgave• Institutionernes strategi for tilgængeliggørelse/formidlingaf digital kulturarv (”kanalstrategi”), typisk med afsæt iopfattelse af målgrupper og brug.• Mulige initiativer der kan fremme deling af digital kulturarvmellem institutioner.• Initiativer til tilgængeliggørelse af den digitaliseredekulturarv ved øget synliggørelse af metadata – eksempelvisintensivering af arbejdet med KB’s aggregator eller nyanvendelse af Europeana eller brug af Google Scholar.• Anbefaling af konkrete målsætninger for tilgængeliggørelseaf den digitaliserede kulturarv herunder leverancer tilEuropeana.
 12. 12. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen… og …• Arbejdsgruppen bør pege på områder med”lavthængende frugter”, altså områder hvor enbegrænset indsats kan øge tilgængeliggørelsen.• Efter fastlæggelse af dette opdrag fremkom EU’sRådskonklusioner om digitalisering og onlineadgangtil kulturelt materiale og digital bevaring (8832/2/12Rev/2). Arbejdsgruppen har i forståelse meddepartementet haft fokus på disse rådskonklusionermed henblik på at levere input vedrørende de irådskonklusionerne anførte prioriteredeforanstaltninger.
 13. 13. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenRådskonklusionerneAt:• Konsolidere og opprioritere strategier og mål fordigitalisering• Konsolidere tilrettelæggelsen og finanisering –herunder OPP’er• Forbedre rammevilkårene for onlineadgang til ogbrug af kulturelt materiale [ophavsret red.]• Bidrage til og udvikle Europeana• Sikre langsigtet bevaring
 14. 14. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenBygger på Henstillingen• 27. oktober 2011• Lige før Danmarks formandskab• "I siger, I vil gøre alt muligt, men der sker jo ikkenoget!"• Et hav af direktiver i luften på det ophavsretligeområde; PSI, forældreløse værker, out-of-commerceworks, rettigheds-organisationer m.v.• Målsætning: 30 mio. objekter i 2015. Alting i 2025!• Beregning fra Collections Trust UK: Pris 775 - 1000mia. kr.
 15. 15. 21-05-2013 Mikkel Christoffersen, KulturstyrelsenTak!• Mch@kulturstyrelsen.dk

×