Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Phan phoi chuong trinh ngu van 6 37 tuan nam hoc 20142015

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Phan phoi chuong trinh ngu van 6 37 tuan nam hoc 20142015

  1. 1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2014-2015 LỚP 6 Cả năm 37 tuần (148 tiết) HKI: 19 tuần - kết thúc tiết 72 HKII: 18 tuần - Kết thúc tiết 148 HỌC KÌ I TUẦN TIẾT TÊN BÀI HỌC GIẢM TẢI 1 1 Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng, bánh giầy 2 Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt 3 Giao tiếp, Văn bản và phương thức biểu đạt 4 Thánh Gióng 2 5 Thánh Gióng (tiếp) 6 Từ mượn 7, 8 Tìm hiểu chung về văn tự sự 3 9 Sơn Tinh, Thủy Tinh 10 Nghĩa của từ 11,12 Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 4 13 Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm 14 Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 15, 16 Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 5 17,18 Viết bài Tập làm văn số 1 19 Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 20 Lời văn, đoạn văn tự sự (hai tiết) 6 21 Lời văn, đoạn văn tự sự (tiếp) 22, 23 Thạch Sanh 24 Chữa lỗi dùng từ 7 25 Trả bài Tập làm văn số 1 26, 27 Em bé thông minh 28 Chữa lỗi dùng từ (tiếp) 8 29 Kiểm tra Văn 30 Luyện nói kể chuyện 31 Danh từ. (Chọn danh từ riêng, danh từ chung) 32 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự (hai tiết) 9 33 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự (tiếp) 34 Thứ tự kể trong văn tự sự
  2. 2. 35, 36 Viết bài Tập làm văn số 2 10 37 Ếch ngồi đáy giếng 38 Thầy bói xem voi 39 Danh từ (tiếp) 40 Trả bài kiểm tra Văn 11 41 Luyện nói kể chuyện 42,43 Cụm danh từ 44 Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 12 45 Kiểm tra Tiếng Việt 46 Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường 47 Trả bài Tập làm văn số 2 48 Treo biển 13 49 Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới 50 Số từ và lượng từ 51,52 Viết bài Tập làm văn số 3 14 53, 54 Kể chuyện tưởng tượng 55,56 Ôn tập truyện dân gian 15 57 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 58 Chỉ từ 59 Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 60 Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa 16 61 Động từ 62,63 Cụm động từ 64 Tính từ và cụm tính từ (tiết 1) 17 65 Tính từ và cụm tính từ (tiếp) 66 Trả bài Tập làm văn số 3 67, 68 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 18 69,70 Ôn tập Tiếng Việt 71,72 Kiểm tra học kì 1 19 73,74 HĐ NV: Thi kể chuyện 75 Chương trình NV địa phương 76 Trả bài kiểm tra HKI
  3. 3. HỌC KÌ II 20 77, 78 Bài học đường đời đầu tiên 79 Phó từ 80 Tìm hiểu chung về văn miêu tả 21 81, 82 Sông nước Cà Mau 83 So sánh 84 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 22 85, 86 Bức tranh của em gái tôi 87 Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 88 Vượt thác 23 89 Vượt thác (tiếp) 90 So sánh (tiếp) 91 Chương trình địa phương Tiếng Việt 92 Phương pháp tả cảnh 24 93, 94 Viết bài Tập làm văn tả cảnh 95, 96 Buổi học cuối cùng 25 97 Nhân hóa 98 Phương pháp tả người 99 Đêm nay Bác không ngủ (tiết 1) 100 Đêm nay Bác không ngủ (tiếp) 26 101 Ẩn dụ chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ 102 Luyện nói về văn miêu tả 103 Kiểm tra Văn 104 Trả bài Tập làm văn tả cảnh 27 105, 106 Lượm 107 Hướng dẫn đọc thêm: Mưa 108 Hoán dụ chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ 28
  4. 4. 109 Tập làm thơ bốn chữ 110,111 Cô Tô 112 Các thành phần chính của câu (tiết 1) 29 113 Các thành phần chính của câu (tiếp) 114,115 Viết bài Tập làm văn tả người 116 Các thành phần chính của câu 30 117 Các thành phần chính của câu (tiếp) 118 Thi làm thơ năm chữ 119 Cây tre Việt Nam 120 Cây tre Việt Nam (Tiếp) 31 121 Câu trần thuật đơn 122 Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước 123 Câu trần thuật đơn có từ là 124 Kiểm tra Tiếng Việt 32 125 Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn tả người 126,127 Ôn tập truyện và kí 128 Câu trần thuật đơn không có từ là 33 129 Ôn tập văn miêu tả 130 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ 131 Viết đơn 132 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 34 133,134 Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo 135 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp) 136 Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 35 137 Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 138 Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) 139 Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra Tiếng Việt 140 Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 36 141 Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 142 Tổng kết phần Tiếng Việt 143 Ôn tập tổng hợp 144 Ôn tập tổng hợp (tiếp)
  5. 5. 37 145,146 Kiểm tra học kì 2 147 Chương trình Ngữ văn địa phương 148 Trả bài kiểm tra HK 2 BAN GIÁM HIỆU Kinh Môn, ngày 19 tháng 8 năm 2014 Tổ trưởng Lª Huy Hïng
  6. 6. 37 145,146 Kiểm tra học kì 2 147 Chương trình Ngữ văn địa phương 148 Trả bài kiểm tra HK 2 BAN GIÁM HIỆU Kinh Môn, ngày 19 tháng 8 năm 2014 Tổ trưởng Lª Huy Hïng

Views

Total views

5,458

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×