Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Povrch Afriky

Prezentácia k učivu Povrch Afriky

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Povrch Afriky

 1. 1. PovrchAfriky
 2. 2. Satelitnásnímka
 3. 3. Priemernéročnézrážky
 4. 4. Hustotazaľudnenia
 5. 5. Ako to spolu súvisí?
 6. 6. Východoafrická priekopováprepadlina Keďsatrhákontinent
 7. 7. Sopka Nyiragongo (DR Kongo)
 8. 8. Sahara nie sú len pieskové duny Piesočné púšte s dunami - Ergy Kamenisté púšte - RegyPúšte typu Hamada
 9. 9. Vytvorte trojice (alebo dvojice), v ktorých sa vám bude dobre pracovať.
 10. 10. KoľkomerianajvyššívrchAfriky?
 11. 11. Uhuru 5895 m n.m.
 12. 12. Projekty na želanie
 13. 13. 1. Výstup na najvyššiu horu Afriky (práca s textom, fotografiami, mapou a diagramom) 2. Ako vysoko? (pokus dokazujúci zmeny tlaku vzduchu v závislosti od nadmorskej výšky) 3. 3D mapa povrchu Afriky z plastelíny (tvorba jednoduchej trojrozmernej mapy formátu A4) 4. Veľká kreslená nástenná mapa Afriky (tvorba mapy, do ktorej si budeme v triede značiť všetko podstatné, čo sa o Afrike naučíme) 5. Pohoria a vrchy Afriky (vyhľadávanie informácií o pohoriach a vrchoch Afriky v školskom atlase a encyklopédii – vypĺňanie chýbajúcich údajov v tabuľke )

×