Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apprentissage collaboratif et web20 - traduction en basque

Présentation illustrée d'une séance d'apprentissage sur Google organisée en travail collaboratif, et proposition d'outils et d'éléments de méthode pour cette approche pédagogique.
Traduction par inaretegi@gmail.com

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Apprentissage collaboratif et web20 - traduction en basque

 1. 1. Ikaste kolaboratiboa eta web2.0 Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Gilles Le Page - @lepagegilles - maj du 04 fevrier 2014
 2. 2. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com DLUO : 2014-ko ekaina Aurkezpen hau prestakuntza profesionaleko irakasle baten ikuspegitik ekoiztua da. Hurbiltze bat, metodo pixkat, « praktika on zenbait » proposatzen ditu. 2014-ko hasiera honetan egokia, ...baina bilakaera teknologikoak, etengabeak, deitzen dute sarritan kalkulatutakoa berpentsatzera Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013
 3. 3. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Kontestualizazio « Web2.0-k ekimena eta indarra ikasleen eskuetan ipintzen du. Ikas-objektuak gero eta kolaboratiboago, multimedia bidez zertuago eta eguneratuago bilakatzen ditu. Web2.0-k irakasleen rola esperto eta eduki ekoizletik unez-une ikasleengan zentraturiko ekintzaren bide-laguntzailetzara eboluzionarazten du. Web2.0-ko bitartekoak antolaketaren zein pedagogiaren eraberritzea bultzatzen ari dira… transizio garai interesantea aurkezten dute irakasle/prestatzaileen ohitura eta akomodatzeak zalantzan ipiniz. » Lucie Audet – REFAD - 2008 - http://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Lucie Audet - REFAD
 4. 4. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 1.saila: Elkarlan adibide bat Gaia : “Hobeki konprenitu Google” Era : “hybride” (presentzia + distantzia) Estrategia : web2.0-n oinarrituako ikaste kolaboratiboa Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013
 5. 5. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Elkarlanaren helburu potentzialak Elkarlanaren amaieran ikasleak izango dira gai (adibidez) : Google-n historia 5 etapetan kontatu... Comparer le poids économique de Google au budget de la France Indiquer 5 des applications et services principaux proposés par la « galaxie Google » Identifier les sources de revenus de Google derrière la gratuité apparente Décrire l'organisation de la page de résultat du moteur de recherche Distinguer les résultats « naturels » et les résultats « sponsorisés » Citer 2 autres moteurs de recherches Présenter la logique globale du fonctionnement d'un moteur de recherche Utiliser 3 des outils de recherche avancée de Google (date, langue, source) Indiquer3 projets de Google Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013
 6. 6. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 1.zatia: elkarlanaren bilakaera 8 etapatan Hasiera Lanaren antolaketa Lanerako bitartekoak Kontsigna txit zehatzak Ekoizte kolaboratiboa Lanen jasotzea Talde handian aurkezpenak Kapitalizazioa Elkarlanaren bilakaera
 7. 7. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 1. Elkarlanaren hasiera Elkarlanaren gaia aurkeztu: « Mieux comprendre Google » Helburuak zehaztu eta ikasleen atxekimendua ziurtatu Ikasleei esplikatu: sintesi fitxak osatuko dituztela talde txikitan osatuko dituzten fitxak bitarteko kolektiboa izango direna. Fitxetako gaiak zerrendatu Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Distantzira konponketak: Bideo capsulak + argibideak Elkarlanaren bilakaera
 8. 8. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 2. Lanaren antolaketa Fitxak 3-4 pertsonaz osatutako azpitaldeetan ekoitziko dira (distantzira lan eginarazten errazagoak) Gero talde handian erabiliko dira (errazagoak elkarren aurrean kudeatzen)‫‏‬ Ikasleak ausaz, sorteoz edo asignazioz 3-4 pertsonaz osatutako azpitaldeetan banatuko dira (distantziara kudeatzen errazago) Gaiak azpitaldeei ausaz, sorteoz edo asignazioz ezarriko zaizkie (distantziara kudeatzen errazago) Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Elkarlanaren bilakaera
 9. 9. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 3. Lanerako bitartekoa : « horma kolaboratiboa » Lanaren sustengu eta bitarteko teknikoen aurkezpena Partaideek PC bana eta Internet koneksioa dituzte Azpi-taldebakoitzakbere fitxa « online horma kolaboratiboan»osatuko du (jarduera hau erraz da distantzira eginarazten, baina ikaste-bere-denbora eskaini behar zaio) Horma kolaboratiboaren erabilpenaren abantailak erakutsi (argibidea aurrikus)‫‏‬ Ikasleen konprenitzaziurtatu Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Aurrez aurrekoan : Hitzezko aurkezpen ilustratua (arbel txuria, diaporama, « horma », ...)‫‏‬ Distantzirakoan: Idatzizko aurkezpena, argibide-tutoriala,‫‏‬diapo‫‏‬aurkezpena,‫‏‬grabaturiko‫‏‬hitzezko‫‏‬aurkezpena,‫…‏‏‬ Galdera/erantzunen bitarteko (foroak, FAQ, eposta, txat kolektiboak, bideokonferentziak, ...) Elkarlanaren bilakaera
 10. 10. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com « Horma kolaboratiboa » : adibidea Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 http://padlet.com/wall/invitpadlet
 11. 11. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 4. Kontsigna-argibide txit zehatzak Talde bakoitzak "BERE HORMA" lanleku lotura eta kodeak jasoko ditu (egokitu zaien horma kolaboratiboko). Egingo den lanaren baldintzak eta neurriak zehaztuko dira: lanaren tamaina, fitxaren ezaugarriak (osagaien topea), epeak, esigentziak, kalitate edo ebaluazio irizpideak… Bi adibide aurkeztuko dira: beste gai pare batez egin fitxak lan berriarentzat parametro moduan lagungarri ... Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Aurrez aurrekoan: Fitxen eta kontsignen hitzezko aurkezpena Distantzirakoan: Idatzizko aurkezpena, argibide-tutoriala,‫‏‬diapo‫‏‬aurkezpena,‫‏‬grabaturiko‫‏‬hitzezko‫‏‬aurkezpena,‫…‏‏‬ Galdera/erantzunen bitarteko (foroak, FAQ, eposta, txat kolektiboak, bideokonferentziak, ...) Elkarlanaren bilakaera
 12. 12. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 5. Elkarlan kolaboratiboaren ekoizpena Ikasleek fitxak banatutako taldeetan osatuko dituzte, elkarlanean, bai distantzira ari badira, bai presentzial ari badira, bai bietan ari badira (hibride). Azpitaldeen antolatzea (negoziaketa) ikerketa indibidualak, Azpitaldeen aukeraketa (negoziaketa), Hormakoorriaren osatzea eta ilustratzea (elkarlanean), « azken detaileak» eta balidatzea (elkarlanean), lanen epe barnean bidaltzea, … Lan denbora (ikasleak aurrez lan kolaboratiboan jardunak badira) : 4 oren (ordu) 7 oren distantzira egiten duten lehen aldia badute Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Elkarlanaren bilakaera
 13. 13. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Lan kolaboratiboa, eskema Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 koordinatzea,antolatzea komunikatzea ekoiztea partekatzeaeta publikatzea Lan kolaboratiboa Kolaboratiboa Guztionpartehartzea etapa bakoitzean Interakzioak gogoetarako Esperientzien eta aurkikuntzen partekatzea Sintesiaren ekoizte kolektiboa
 14. 14. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Lan kolaboratiboa: oinarrizko bitartekoak de base Ikasleek elkar-eragiten eta kolaboratzendute online Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Oinarrizko bitartekoak Idatzi, Ekoiztu, Aurkeztu Antolaketa Idazteko Txateatzeko, solasteko, biltzeko, Fitxeroak, irudiak partekatzeko, biltzeko Elkarlanaren bilakaera
 15. 15. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 6. Lanen jasotzea Azpitalde bakoitzak adierazten dio irakasleari lanak eskura daudela (epostaz, foro bidez, prestakuntza plataformako mezu bidez...) Lanak jaso ondoren irakasleak fitxak aztertu eta lehen ebaluatzea eginen du. Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Aurrez aurrekoan : ikasleek hitzez jakinaren gainean jarriko dute irakaslea Distantzirakoan: ikasleek epostaz edo prestakuntza plataformako mezuak erabiliz jakinarazi irakaslea Elkarlanaren bilakaera
 16. 16. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 7. Lanen aurkezpena talde handian Fitxen proiekzioa talde handian, Txandan azpitalde bakoitzak bere fitxa aurkeztuko du. Aztertze azkarra aurkezpen bakoitzaren ondotik Kritika positiboaren metodoa Fitxaren ekoizleek beraien jardunarenberri azalduko dute eta euren ekoizpena autoebaluatu. Irakasleak animatu eta sintesia egiten du Denborak eta hitza kudeatuko ditu. Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Aurrez aurrekoan : Kudeaketatxit arina! Distantzirakoan: Kudeatzenzaila ! Berdin arteko ebaluazioak ebaluazio formulario txit zehaztua eta ausaz lanen esleitze, epeen zehazte, etc landuagoak esigitzen ditu. Elkarlanaren bilakaera
 17. 17. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Exploitation : La critique positive Kritika positiboa taldean
 18. 18. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com 8. Kapitalizazioa Fitxa desberdinak ikasleek erraz eskura izanen dituzten oinarri partekatu desberdinetan publikatuko dira: Paperean Pdf fitxategitan Blog (publiko edo pribatuan) Slideshare … etc. Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Distantzirakoan: Irakasleak Edukien fitxeroa ipiniko du lan plataforman sur la plate-forme, edo online publikatuko epostaz edo plataformako mezu bidez informatuz ikasleak zein norabideedo gunetan aurkitu, erdietsi edo kopiatu ditzaketen. Elkarlanaren bilakaera
 19. 19. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 2.zatia : argibideak eta praktika egokiak “Irakaslea” ez dago DENA jakitera derrigortua Ekoizpena baliagarri moduan pertzibitzen da Kontsigna-argibideakoso zehatzak dira Bitartekoak eta koneksioak funtzionatzen dute Web zerbitzuak egokituak daude Behar den denbora eskaintzen da Estilo honetako elkarlanetarako ideiak... Pentsa hauetaz... Argibideak
 20. 20. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com “Irakaslea” ez dago DENA jakitera derrigortua Bere eginkizuna ikas-eskenategiak sortu eta ekintzan jartzea da. Egoerak prestatzen ditu eta ikasleak akonpainatu. Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Ikastea gertatzen da ekoizte kolektiboan bere garatzean. Ikasleen ekoizpena izango da bitarteko kapitalizatua. Irakaslea/prestatzailea animatzailea da: ikasleek lan egin dezaten eta era positiboan bereak adieraz ditzaten zainduko du. Animatu, koordinatu, kontsigna-argibideak errespetatuak izan daitezen begiratu, denborak eta baliabideak kudeatu, elkarreraginak ponderatu... egiten du. Argibideak
 21. 21. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com « Kolaboratuz » « ekoizten » da Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Baliabide funtsezkoa (esentziala) ikasleen taldea da! Besteekin interakzioa, avec les autres, la beste ikuspuntuak konprenitzea, soluziora iristeko beste bideen aurkitzea, la capacité à se remettre en « besteekin» funtzionatzea bere burua kuestioan jartzeko ahalmena... dira ikaslea eraberritzen- eraldatzen dutenak eta konpetenteago bilakatzen dutenak, ez soilik teknikoki,« bizitzan» baizik. Argibidea
 22. 22. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Kontsignak-argibideak txit zehatzak dira Aurrez aurrekoan: galderei berehalako erantzunak, reformulation des argibideen birformulazioa, konponbideratzea momentuan... Distantziakoan: argibideak irakurri soilik egiten dira, azterketa batean bezala. Ez dago interakziorik irakasle-prestatzailearekin edo beste ikasleekin. Zalantza sortuz gero, ekoizpena blokeatunegiten da. Internet bidezko ekoizpenen bidaltzea errore iturri izaten da ( « lotura »erroreak) Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Argibide zehatzak eta oso argi formulatuak= denbora eta energia irabazteko bideak ikasleentzat irakasle/prestatzailarentzat ...epostenerantzunetan, foroetako interakzioetan, fitxen almazenetan, lanen berreskuratzean, dokumentuen sailkatzean, lanen ebaluazioan, etc. Argibidea
 23. 23. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Argibide-kontsigna txit zehatzak : adibide bat Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Vous rédigerez la synthèse de votre présentation en 1000 caractères maximum, espaces compris, police Calibri, taille 12 . Cette synthèse ne comportera pas d’illustrations. Vous indiquerez en haut de page votre nom et votre prénom. Vous enregistrerez votre synthèse dans le traitement de texte LibreOffice(gratuit) sous le nom de fichier synthese_nom.odt (où “nom” est votre nom en minuscules) Vous enverrez ce fichier par courriel à l’adresse suivante avant le jeudi 12/12/13 22h00 : lepagegilles@gmail.com L’objet du courriel sera rédigé comme suit : [synthese] Prénom Nom Argibidea
 24. 24. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Web zerbitzuak egokituak daude Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Irakasle/prestatzaileak aukeratzen ditu. Errazak, gratis, publizitate gabe eta ikasleen izen ona babesten dutenak Ez dira oso ugariak, argibideak eskuraerrazak dira. Irakasle/prestatzaileak erakusten ditu erabilpena ahalbidetu arte Audrey Miller-en Infobourg dossier aberatsa kontsulta dezazuen gomendatzen dizuet (mai 2013) : «Les outils qui rendent possible la classe inversée» Argibidea
 25. 25. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Web2.0 saileko bitarteko oinarrizko eta gratis direnak Argibidea Idatzi, Ekoiztu, Aurkeztu Antolatzeko Idazteko Solasteko, Biltzeko Fitxeroak, bideoak, irudiak partekatzeko, biltzeko Zaharra partekatzeko Aukeratu bitarteko egokituak partehartzaileekzailtasunik gabe egokitu daitezen Publikatzeko
 26. 26. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com « horma » bitartekoa: (padlet, mural.ly, ...) « horma » ez da diaporama baten eran irakurtze linealera erraz lerratzen. Informazioaera askotara biltzen du (testuak, argazkiak, irudiak,internet orriak...) Egokien iruditzen zaigun eran erabiltzeko aukera ematen digu, irakur-hormagisa edo testu eta irudi meta moduan. Aukeratutako informazioeta gai desberdinetan antolatutakoa aurkezteko oso egokia da.Irakurlearen begiradakperspektiban aukeratu eta antolatu dezake informazioa. Source : Nicolas Cinolimo – Exemple : Mur pédago sur Google Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Argibidea
 27. 27. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com « Horma » bitartekoa: metodoa 1 - Azpitaldeek batera landu ditzakete bakoitzak bere gaiaren zatia talde handian azaltze lanaren aurretik - (mutualizazioa). « Lasai », lan egin ahal izan dezaten horma zati bat ipintzen diet pribatu moduan, bere pasahitz eta guzti. Behin azpitalde bakoitzak bere ekoizpena burutua, elkarlana probatzen da, horma berrantolatu 'publiko' moduan, baina soilik ikusteko eran. Ikasle bakoitzak eskura ditu ekoizpen guztiak, kontsultatzeko moduan, baina ezin ditu eraldaketak egin. 2 - Horma guztien aurkezpena egindakoan azpitalde bakoitzari denbora pixkat eskaintzen diet bakoitzak bere horman zuzenketak egin ahal izan ditzan. Ondoren, 'share' funtziora .pdf moduan esportatzen ditut dokumentu globala osatzeko. 3 - Zenbatekin egin daiteke lan horman: berez, ez dago mugarik, baina distantzirako lan kolaboratiboa azpitaldetan atsegin eta efikaza da zenbaki txikitan, 3-5 ikaslekin. Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Argibidea
 28. 28. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Adibide polita TS de Matthieu CLEMENT, professeur d'Histoire Géographie au Lycée Évariste de Parny (île de La Réunion) ikasleek egin « horma » http://padlet.com/wall/mondialisationTS Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 « Horma » bitartekoa: adibidea « la mondialisation » Argibidea
 29. 29. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Bere denbora eskaini behar zaio! Ikasteakentsegueta erroreak suposatzenditu eta horietatik aberastenda Jardun kolektiboak chronophagoakdira Web-eanjardunak denborajaten dute (kronofagoak dira) ZenbaitetanPC-etanjardunak istripuz, zerbitzari-argietenez...ornitutajoaten dira… Aurkezpenetarakoeta kapitalizaziorakodenboraezin izaten da estutu Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Argibidea
 30. 30. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Estilo honetako elkarlanetarako ideiak Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Nik hauek jorratu ditut, baina bada gehiago Sintesi fitxak ekoiztu Testu bat hobetu Desordenatutako testu bat berregin Gertakizun bat ilustratu eta komenatu Zuzenketa tipo bat prestatu Berdinen arteko lanak ebaluatu Ebaluazio argibide bat sortu Etc. Argibidea
 31. 31. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Zure kuestioak? Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013
 32. 32. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Zenbait lotura egoki Educavox : Méthodes et modèles pédagogiques (F. Haeuw) : http://goo.gl/4sPBYq Travail collaboratif en communauté virtuelle (Carte heuristique) : http://www.xmind.net/m/p2u8/ Nétiquette de travail collaboratif (Carte heuristique) : http://www.xmind.net/m/KTiv/ Méthode pour le travail collaboratif (Carte heuristique) : http://www.xmind.net/m/e4cF/ Constructivisme et apprentissage en ligne (blog epedagogie) : http://goo.gl/mMiKi "Socio-constructivisme", formation professionnelle et TIC (blog epedagogie) : http://goo.gl/d3S2bX Netpublic.fr : « La boite à outil du travailleur du web » (Dossier 2012) : http://goo.gl/QumT5 PedagoGeeks : Quelques usages pédagogiques non exhautifs du Web 2.0 : http://goo.gl/fNADe Docs Pour Docs : Comment enseigner Google à l’Ecole ? : http://goo.gl/Qf41tc Académie de Créteil : Réaliser un travail collaboratif en 6e grâce à Framapad : http://goo.gl/DQaPwh Formavox : 5 clés de succès pour réussir vos prochains parcours de formation en ligne http://goo.gl/aCa03s Les nouveaux rôles de l’apprenant (Jack Cool) : http://goo.gl/pBtiBH et http://goo.gl/hpsvtd Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013
 33. 33. Traduction en basque : inaretegi@gmail.com Mila esker zuen arretagatik! Ikaste kolaboratiboa eta web2.0 Gilles Le Page lepagegilles@gmail.com Facebook : Lepagegillesformation Google+ : +LePageGilles Twitter : @lepagegilles Gilles Le Page - @lepagegilles - nov 2013 Traduction en basque : inaretegi@gmail.com

×