Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SCGM Remco Glashouwer

624 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SCGM Remco Glashouwer

 1. 1. ISO 26000 en MVO in de Grafimedia Dag van Duurzaam Drukwerk en Verpakkingen
 2. 2. Even voorstellen • Remco Glashouwer • Auditor ISO 9001 en FSC • Projectlid norm ontwikkeling MVO • Stichting Certificatie GrafiMedia • Certificatie instituut • Branche specifieke certificaten • Raad van Toezicht
 3. 3. De volgende stellingen staan centraal: • De komst van een branche eigen norm → milieu (1993) → kwaliteit (1997) → arbo (2004) → duurzaam inkopen (2009) → MVO (2010) • Hoe kunt ú er mee aan de slag
 4. 4. Terug in de tijd………….. • 1993: Stichting Interne Milieuzorg ontwikkeld een Milieuzorg Systeem • Bedrijven willen hun systeem laten toetsen en willen een certificaat. • Het SIMZ certificaat wordt door de overheid erkend als hét milieuzorg certificaat voor de grafische industrie 1994 1993
 5. 5. Terug in de tijd………….. • 1997: na milieuzorg volgt ook de vraag naar kwaliteitszorg • Het grafimedia kwaliteitszorgsysteem wordt ontwikkeld en de eerste bedrijven behalen in 1998 het certificaat • 2003: VCGON ontwikkeld een MVO-scan 2003 2002 2001 1999 2000 1998 1997
 6. 6. Terug in de tijd………….. • 2004: Arbozorg wordt in de branche steeds belangrijker, het Arbo Grafimedia certificaat wordt ontwikkeld • 2004: Project Duurzaam Drente • Ondertussen worden certificaten steeds belangrijker. 2006 2005 2004
 7. 7. Aangekomen bij 2010……. • In 2009 beginnen klanten te vragen naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen • De ISO 26000 richtlijn wordt wereldwijd vastgelegd en er volgt een definitieve versie 2009 2010 2011
 8. 8. De MVO Grafimedia norm is: • Geïnspireerd op de richtlijn ISO 26000 • Door en voor bedrijven ontwikkeld middels “leren van elkaar” • Gespiegeld met andere branches die ook met de vertaling bezig zijn (o.a. MetaalUnie) • Gespiegeld door Hilke Bos-Brouwers Lid van de Raad van Toezicht en gepromoveerd in duurzaam innoveren en milieumanagement bij (industriële) bedrijven, met speciale aandacht voor het MKB.
 9. 9. MVO Kernonderwerpen: • Behoorlijk bestuur • Mensenrechten • Arbeidsomstandigheden • Milieu • Eerlijk zaken doen • Consumenten belangen • Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling
 10. 10. Overzicht van de norm Stakeholders - Identificatie van stakeholders - Betrekken van stakeholders - Stakeholdersbeoordeling - Verankering van het MVO-zorgsysteem - Borging van het MVO-systeem - Onderhoud, toetsing, analyse en verbetering - Directiebeoordeling Kernonderwerp: Mensenrechten Kernonderwerp: Arbeids- omstandigheden Kernonderwerp: Milieu Kernonderwerp: Eerlijk zaken doen Kernonderwerp: Consumenten belangen Kernonderwerp: Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling Kernonderwerp: Behoorlijk Bestuur 7 principes 1. Verantwoordelijkheid nemen 2. Transparant zijn 3. Ethisch gedrag 4. Respect voor belang van stakeholders 5. Respect voor wetgeving 6. Respect voor internationale gedragsnormen 7. Respect voor mensenrechten ImplementatievanMVO
 11. 11. Hoe kunt u aan de slag? • Stap 1: Kennis verkrijgen – workshops bijwonen, boeken lezen, etc. • Stap 2: Projectgroep samenstellen, MVO kunt u niet alleen. Zorg voor draagvlak binnen het hele bedrijf. • Stap 3: Stel een Plan van Aanpak op • Stap 4: Maak een analyse wat u al geregeld heeft met behulp van het overzicht, per kernonderwerp en de 7 principes • Stap 5: Ga stap voor stap te werk en zorg dat het onderdeel van de strategie wordt
 12. 12. Tips en valkuilen • NEN: “Praktijkgids De 100 meest gestelde vragen – MVO volgens ISO 26000” • Zorg voor evenwicht in People / Planet / Profit • MVO kan niet alleen door een KAM- coördinator worden geïmplementeerd. • Betrokkenheid van de directie / management is noodzakelijk voor succes.
 13. 13. Status • Leren van Elkaar MVO zal in januari plaats vinden. Middels 6 bijeenkomsten gaat u stap voor stap aan de slag. • De Raad van Toezicht van de SCGM zal dit jaar de norm nog goedkeuren. • MVO is niet iets wat we zouden moeten willen, maar is noodzaak om te kunnen overleven, als bedrijf én als individu.
 14. 14. MVO Grafimedia Bedankt voor uw aandacht Succes !!! Remco Glashouwer

×