Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Практични примери за device tree overlays на Raspberry Pi

Практични примери за device tree overlays на Raspberry Pi

Download to read offline

Кратка презентация от ежегодния семинар на Linux User Group България в Пловдив, 6 април 2019г. Съдържа практични примери за употреба на device tree overlays на Raspberry Pi и първи стъпки в dts (device tree source) и dtc (device tree compiler).

Кратка презентация от ежегодния семинар на Linux User Group България в Пловдив, 6 април 2019г. Съдържа практични примери за употреба на device tree overlays на Raspberry Pi и първи стъпки в dts (device tree source) и dtc (device tree compiler).

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Практични примери за device tree overlays на Raspberry Pi

  1. 1. Практични примери за device tree overlays на Raspberry Pi Леон Анави Linux User Group България Пловдив, април 2019
  2. 2. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Device Tree  Specification for a software data structure that describes hardware components  Allows compiled Linux kernel to support different hardware configurations within a wider architecture family  The device tree is compiled as an external file from the Linux kernel binary files called DTB (Device Tree Blob) from source code in DTS (Device Tree Source)  Device Tree Compiler (DTC) compiles the source into a binary  For more details: https://www.devicetree.org/ https://elinux.org/images/f/f9/Petazzoni-device-tree-dummies_0.pdf
  3. 3. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Device Tree  Спецификация за софтуерна структура от данни, която описва хардуерни компоненти  Позволява компилирано Linux ядро да поддържа различни хардуерни конфигурации в рамките на едно и също семейство устройства от еднаква архитектура  Device tree се компилира като външен спрямо Linux ядрото бинарен файл
  4. 4. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Device Tree разширения и инструменти  Device tree се компилира до device tree binary (DTB) файл  Device tree се компилира с device tree compiler (DTC)  Кодът се съхранява в device tree source (DTS) файл с разширение .dts
  5. 5. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Device Tree Overlay (DTO)  DTO позволява върху централен DTB (device tree blob) да бъдат насложени описания  DTO съдържа набор от фрагменти  Bootloader-ът по подразбиране на Raspberry Pi, чете и зарежда DTO от config.txt, разположен на FAT дялът на microSD картата, чрез dtoverlay=  Автоматично DTO може да бъде прочетено и заредено при стартиране от EEPROM на add-on платка към 2-рата I2C шина на Raspberry Pi, т.е. пинове 27 и 28. След зареждане информацията се вижда в /proc/device-tree/proc/proc/device-tree/device-tree/proc/device-tree/ hat/proc/device-tree/
  6. 6. Леон Анави - Linux User Group България 2019 DTO пример
  7. 7. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Инсталация на DTC на Raspberry Pi  Device tree compiler (DTC) може да бъде инсталиран на Raspbian, официалната GNU/Linux дистрибуция за Raspberry Pi с командите: sudo apt-get update sudo apt-get install device-tree-compiler
  8. 8. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Създаване на DTBO  Първо се създава dts файл, който съдържа описанието на хардуера  С DTC от dts файла се компилира dtbo файл, например: dtc -I dts -O dtb -o foo.dtbo foo.dts  DTBO файлът се поставя в /boot/overlays/ sudo cp anavi-buttons.dtbo /proc/device-tree/boot/proc/device-tree/overlays/proc/device-tree/  DTBO файлът се описва в config.txt: dtoverlay=anavi-buttons
  9. 9. Леон Анави - Linux User Group България 2019 DTB EEPROM и HAT  За запис на EEPROM: пинове 2 и 3  За четене на EEPROM: пинове 27 и 28  Инструкции за .eep файл и флашване eepflash: https://github.com/raspberrypi/hats
  10. 10. Леон Анави - Linux User Group България 2019 Полезни връзки  https://www.devicetree.org/  https://elinux.org/images/f/f9/Petazzoni-device-tree-dummies_0.pdf  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/device-tree.md  https://opensource.com/article/19/3/gamepad-raspberry-pi  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/gpio.md

×