Successfully reported this slideshow.

Newsletter dutch sixsigma may2017 which belt you want to be a

0

Share

Loading in …3
×
1 of 4
1 of 4

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Newsletter dutch sixsigma may2017 which belt you want to be a

  1. 1. Newsletter May 2017 Which cat you want to be? Textbooks and training may fool you Are you the Black Belt that follows the DMAIIC method strictly, but sometimes you have to PUSH very hard with the team to obtain results? Or maybe you are the Lean Sensei that always starts from the value chain in order to develop a PULL for improvement? Do you recognize sparks of organizational dynamics that are deeply rooted, and you can USE THE FORCE to obtain results in an effortless way?
  2. 2. Which cat you want to be? An ancient Bud- dhist story is about cats. The great temple is suffering from rats. The cat of the great temple is young and strong. He is respected for his rat-killing skills. Any rat showing in the temple will be chased and killed eventually. But the old tem- ple, deeper in the woods, is protect- ed by a senior cat. This cat is still strong, but he seldom has to kill a rat. At his temple, rats are hardly ever seen, because rats know the dangers of entering the temple. Yet, there are whispers about an ancient ruin of a temple which only few ever visited. It is said the cat of that temple became vegetarian and never killed a rat anymore. Neverthe- less his reputation is so strong that rats do not even enter the area, let alone the temple itself. The cat learned how to reach his goal of a rat-free temple from his teacher. He was skilled in non- violent fighting. Each of us has experiences that seem contradictory with text- book knowledge. Like fantastic presen- tations that break all rules. Or break- through changes without a formal pro- ject. Also we have experiences where hard work as a Belt remains without sustainable impact. In spite of all Minitab, management support, and team-engagement. Some cats hit the stick when you tease them. I once had a cat, which hit your hand when you teased her. A friend told about the fam- ily cat, who used to aim at your nose when teasing ….. This story is based upon ‘De wijze kat en andere zentek- sten’ by K. von Dürcheim, Ankh Hermes ,1974. The original German version was ‘Wunderbare Katze und andere Zentexte’ Vitalizing struggling Lean Six Sigma programs is what I do. Or starting from scratch! My challenge is simplifying methods to the minimum, thus only keeping the essential. Bal- ancing control and improve- ment is often ignored and a necessary condition for a sus- tainable program. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl
  3. 3. Nieuwsbrief Mei 2017 Welke kat wil je zijn? Boekenkennis en Training is niet altijd goed Ben je een Blackbelt die zich precies aan de DMAIIC methode houdt, maar soms moet je erg DUWEN om resultaat te bereiken? Misschien ben je de Lean Sensei die altijd vanuit de Value Stream werkt om binnen de organisatie veranderkracht te laten ontstaan? Herken je de vonken van organisatie ontwikkeling die diep geworteld zijn, en door DIE KRACHT TE GEBRUIKEN kun je schijnbaar moeiteloos re- sultaten behalen?
  4. 4. .Welke kat wil je zijn? Een oud boed- dhistisch verhaal gaat over katten. De grote tempel heeft veel last van ratten. De kat van de grote tempel is jong en sterk. Er is diep ontzag voor zijn rattenvangsten. Iedere rat, die in de tempel zijn neus laat zien, wordt achtervolgd en uiteindelijk gedood. Maar de ou- de tempel, dieper in het oer- woud, wordt bewaakt door een oude kat. Die kat is nog sterk, maar hij hoeft maar sporadisch een rat te doden. Bij zijn tempel worden zelden ratten gezien, omdat de ratten het gevaar kennen. Toch wordt er gefluisterd, over een vervallen ruïne van een tempel, waar slechts een enkeling ooit een bezoek brengt. Er wordt gezegd dat de kat van die tempel vegetariër is geworden en daarna nooit meer een rat heeft gedood. Maar zijn reputatie is zo krachtig, dat ratten het niet in hun hoofd halen in de buurt te komen, laat staan in de tempel zelf. De kat heeft van zijn leermeester geleerd hoe hij zijn doel van een ratten-loze tempel het beste kan bereiken. Hij leerde ge- weldloos vechten. Ieder van ons heeft ervaringen, die in strijd lijken te zijn met boekenwijsheid. Of fantastische pre- sentaties die in strijd lijken met alle vuistregels. En echte doorbraken die ontstaan zonder een formeel project. Ook hebben we ervaringen, waarin het harde werken als Belt zonder blijvend resultaat blijft. Ondanks alle Minitab, management steun en betrokkenheid van het team. Sommige katten slaan naar het stokje, wanneer je ze plaagt. Ik had vroeger een kat, die naar je hand sloeg wanneer je hem plaagde. Een vriend vertelde over de huiskat, die op je neus mikte wanneer je hem plaagde ….. Dit verhaal is gebaseerd op ‘De wijze kat en andere zenteksten’ by K. von Dürcheim, Ankh Hermes ,1974. De originele Duitse versie was ‘Wunderbare Katze und andere Zentexte’ Voor het op gang brengen van stroeve Lean Six Sigma programma’s moet U bij mij zijn. Of voor het starten vanuit niets. Mijn uitda- ging is methoden tot het bot te vereenvoudigen, zodat alleen de essentie overblijft. Voor veel projecten moet de crux worden gevonden om succes te krijgen. Leo@DutchSixSigma.nl www.dutchsixsigma.nl

×