Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 2 mga sinaunang pamumuhay ng mga asyano

Asya

 • Be the first to comment

Aralin 2 mga sinaunang pamumuhay ng mga asyano

 1. 1. Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano
 2. 2. MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA SINAUNANG PANAHON SA KANLURANG ASYA
 3. 3. • SUMERIAN 3500 BCE
 4. 4. • AKKADIAN Circa 2700-2230 BCE
 5. 5. • BABYLONIAN Circa 1790-1595 BCE
 6. 6. • ASSYRIAN Circa 745-612
 7. 7. • CHALDEAN 612-539 BCE
 8. 8. • LYDIAN 680-547 BCE
 9. 9. • PHOENICIAN Circa 1200-800 BCE
 10. 10. • HEBREO Circa 1000-722 BCE
 11. 11. 10 COMMANDMENTS
 12. 12. • HITTITE circa 1600-12 BCE
 13. 13. • PERSIAN circa 550-350 BCE
 14. 14. DINASTIYA SA HILAGA AT SILANGANG ASYA
 15. 15. • 1. Zhou o Chou (112 B.C.E. – 221 B.C.E.) •MANDATE OF HEAVEN
 16. 16. • 1. Zhou o Chou (112 B.C.E. – 221 B.C.E.)
 17. 17. • 2. Qin o Ch’in ( 221-206 B.C.E)
 18. 18. • 3. Han (206 B.C.E – 220 C.E.)
 19. 19. • 4. Sui (589 – 618 C.E)
 20. 20. • 5. Tang (618-907 C.E.)
 21. 21. • 6. Sung (960-1278 C.E.)
 22. 22. • 7. Yuan (1278-1368 C.E.)
 23. 23. • 8. Ming (1368-1644 C.E.)
 24. 24. DINASTIYANG KOREA
 25. 25. • 1.Gojoseon o Lumang Joseon (2333 B.C.E-108 B.C.E)
 26. 26. 2. Tatlong Kaharian (313-668 C.E.)
 27. 27. 3. Pinag-isang Silla (668-935 C.E.)
 28. 28. • 4.Balhae (698-926 C.E.) • Dae Joyong • Pinag sanib na Tang at Goguryeo • Khitan
 29. 29. • 5. Goryeo o Koryo (918-1392 C.E.)
 30. 30. • 6. Joseon o Yi (1392-1910 C.E.)
 31. 31. Haring Sojeong
 32. 32. DINASTIYA SA JAPAN
 33. 33. Ang Liping Yamato at Nara.
 34. 34. Mga Mahahalagang Ambag ng Timog Asya
 35. 35. ASOKA ang apo ni Chandra Gupta ng Imperyong Chandra Gupta Maurya
 36. 36. Aryabhta
 37. 37. Angkor Wat
 38. 38. Borobudur
 39. 39. Darmasastra

×