Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מחדד 05.03

פרסום מעורר השראה מהתקופה האחרונה

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

מחדד 05.03

 1. 1. ‫הרעיונות‬ ‫מחדד‬ ‫השבוע‬ ‫אליהם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫שכדאי‬ ‫מהלכים‬
 2. 2. ‫בפרסום‬ ‫ועניין‬ ‫שיח‬ ‫מייצרת‬ ‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫בין‬ ‫התנגחות‬ ‫איך‬ ‫פרסומי‬ ‫התקפי‬ ‫למהלך‬ ‫ללכת‬ ‫כדי‬ ‫קטנים‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫באמת‬ ‫לא‬, ‫שלהם‬ ‫לקמפיינים‬ ‫בולטות‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫זו‬ ‫בטקטיקה‬ ‫להשתמש‬ ‫יכולים‬ ‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫גם‬. ‫החדש‬ ‫הספורטיבי‬ ‫לדגם‬ ‫קמפיין‬ ‫משיקה‬ ‫מרצדס‬,‫לטובתה‬ ‫פורש‬ ‫של‬ ‫האגדי‬ ‫בקמפיין‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫היא‬ ‫בו‬.
 3. 3. ‫יוקרה‬ ‫רכבי‬ ‫מותגי‬ ‫למלחמות‬ ‫מהעבר‬ ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ ‫יגואר‬ ‫של‬ ‫והתשובה‬ ‫מרצדס‬ ‫של‬ ‫פרסומת‬ ‫אותו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬‫הקריאטיב‬ ‫בין‬ ‫הבילבורדים‬ ‫מלחמת‬BMW‫ו‬-AUDI‫ישנה‬ ‫יוקרה‬VS‫חדשה‬ ‫יוקרה‬
 4. 4. ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫טוב‬ ‫מעשה‬ ‫סתם‬ ‫לעשות‬,‫רלוונטי‬ ‫גם‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬! ‫ה‬ ‫מדור‬ ‫צרכנים‬-Y‫יותר‬ ‫שלהם‬ ‫מהמותגים‬ ‫דורשים‬,‫מוצרים‬ ‫למכור‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫לחברה‬ ‫שיתרמו‬ ‫מותגים‬ ‫גם‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫סביבם‬,‫כך‬ ‫על‬ ‫פרמיה‬ ‫לשלם‬ ‫מוכנים‬ ‫והם‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫עבורו‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תהיה‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫שהפעילות‬ ‫בכדי‬ ‫הכללית‬ ‫המותג‬ ‫לתפיסת‬ ‫ותתרום‬,‫פעילותו‬ ‫לתחום‬ ‫ישירות‬ ‫הקשורים‬ ‫בתחומים‬ ‫לפעול‬ ‫למותג‬ ‫עדיף‬. ‫לדוגמא‬,‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫עוזרת‬ ‫ובכך‬ ‫טלפוני‬ ‫ווידאו‬ ‫מוקד‬ ‫לאחרונה‬ ‫משיקה‬ ‫סמסונג‬,‫לחירשים‬ ‫גם‬,‫לתקשר‬.
 5. 5. ACT FAST ‫הסיפור‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫מהירות‬ ‫היום‬ ‫עכשיו‬ ‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫התאמתם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫למסרים‬ ‫בולטות‬ ‫מרוויחים‬ ‫רבים‬ ‫מותגים‬! 26.2
 6. 6. 27.2
 7. 7. ‫קטן‬ ‫כשהתקציב‬ ‫גם‬ ‫לדחוף‬ ‫אפשר‬ ‫גדול‬ ‫רעיון‬ ‫מהלכי‬ ‫עושים‬ ‫היום‬ ‫רבים‬ ‫מותגים‬BTL‫רחבה‬ ‫לחשיפה‬ ‫שזוכים‬ ‫אך‬ ‫גדולים‬ ‫לא‬ (‫החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫באמצעות‬)‫הרעיון‬ ‫עוצמת‬ ‫בגלל‬.
 8. 8. ‫בולטות‬ ‫להגברת‬ ‫פרסומית‬ ‫בפרובוקציה‬ ‫שימוש‬ ‫התרסה‬‫יעיל‬ ‫פרסומי‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫בחברה‬ ‫המקובלות‬ ‫הנורמות‬ ‫נגד‬,‫הקמפיין‬ ‫סביב‬ ‫באזז‬ ‫ליצירת‬ ‫המסייע‬. ‫אולם‬‫מסר‬ ‫לשרת‬ ‫הפרובוקציה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬,‫הפרובוקציה‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫מהקמפיין‬ ‫שיזכרו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫אחרת‬‫עצמה‬. ‫לדוגמא‬,‫גברים‬ ‫ללא‬ ‫בעולם‬ ‫מתנהגות‬ ‫היו‬ ‫נשים‬ ‫אך‬ ‫המציג‬ ‫קמפיין‬ ‫משיק‬ ‫מצרפת‬ ‫גברי‬ ‫עיתון‬
 9. 9. ‫דיזל‬,‫פרסומיות‬ ‫פרובוקציות‬ ‫בעשיית‬ ‫שנים‬ ‫העובדים‬,‫לקמפיין‬ ‫ההמשך‬ ‫את‬ ‫משיקים‬BE STUPID #FUCKEXPECTATIONS
 10. 10. ‫השבוע‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫אז‬? •‫ועניין‬ ‫שיח‬ ‫מייצרת‬ ‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫בין‬ ‫התנגחות‬ ‫איך‬‫בפרסום‬ •‫לעשות‬‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫טוב‬ ‫מעשה‬ ‫סתם‬,‫רלוונטי‬ ‫גם‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬! •ACT FAST •‫קטן‬ ‫כשהתקציב‬ ‫גם‬ ‫לדחוף‬ ‫אפשר‬ ‫גדול‬ ‫רעיון‬ •‫בולטות‬ ‫להגברת‬ ‫פרסומית‬ ‫בפרובוקציה‬ ‫שימוש‬

×