Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02.04

481 views

Published on

איך ניתן
לנצל הזדמנויות
לשנות התנהגות
לפתור בעיות ללקוח
וגם לעשות מבחני טעימה מדויקים במיוחד

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

02.04

 1. 1. ‫ניתן‬ ‫איך‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לנצל‬ ‫התנהגות‬ ‫לשנות‬ ‫ללקוח‬ ‫בעיות‬ ‫לפתור‬ ‫במיוחד‬ ‫מדויקים‬ ‫טעימה‬ ‫מבחני‬ ‫לעשות‬ ‫וגם‬ ‫הרעיונות‬ ‫מחדד‬ ‫השבוע‬ ‫אליהם‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫שכדאי‬ ‫מהלכים‬
 2. 2. ‫שלך‬ ‫האוייב‬ ‫את‬ ‫זהה‬,‫ותקוף‬! ‫אסטרטגיית‬CHALLENGER‫פועלים‬ ‫אנחנו‬ ‫בה‬ ‫בקטגוריה‬ ‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫ביותר‬ ‫החזקות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫היא‬, ‫צד‬ ‫לקחת‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫מכריחה‬ ‫היא‬,‫אלינו‬ ‫ולעבור‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫האם‬! ‫כמורדים‬ ‫טקו‬ ‫של‬ ‫הצרכנים‬ ‫ואת‬ ‫קומוניסטי‬ ‫כרודן‬ ‫מקדונלדס‬ ‫של‬ ‫הליצן‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫בו‬ ‫קמפיין‬ ‫משיק‬ ‫בל‬ ‫טקו‬
 3. 3. ‫צרכני‬ ‫במסגרתו‬ ‫קמפיין‬ ‫השקת‬‫טקו‬‫מורדים‬ ‫של‬ ‫הרודנית‬ ‫בשיטה‬‫המקדונלדס‬ ‫השקת‬‫פרינטים‬‫ומיניסייט‬‫המציגים‬ ‫את‬"‫השיטה‬"‫ורמוזים‬ ‫של‬ ‫רודני‬ ‫לשלטון‬‫מקדונלדס‬‫ברוח‬ ‫הקומוניזם‬ ‫הרשת‬ ‫לקוחות‬ ‫במסגרתו‬ ‫דיגיטלי‬ ‫קמפיין‬ ‫ויזכו‬ ‫החברתיות‬ ‫במדיות‬ ‫משימות‬ ‫יקבלו‬ ‫בסניפים‬ ‫והפתעות‬ ‫להנחות‬
 4. 4. ‫אימפקט‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫להצחיק‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫הצרכן‬ ‫אל‬ ‫לחדור‬ ‫כדי‬ ‫בהומור‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫לכיוון‬ ‫ללכת‬ ‫היא‬ ‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫הטבעית‬ ‫הנטייה‬. ‫אולם‬,‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫אימפקט‬ ‫לייצר‬ ‫יכול‬ ‫הומור‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫דווקא‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫ראשה‬ ‫על‬ ‫אותה‬ ‫והופוך‬ ‫מוכרת‬ ‫הומוריסטית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫שלוקח‬ ‫בקמפיין‬ ‫בית‬ ‫חסרי‬ ‫למען‬ ‫עמותה‬
 5. 5. ‫מארה‬ ‫מפורסמים‬ ‫במסגרתו‬ ‫רחב‬ ‫קמפיין‬"‫קוראים‬ ‫ב‬ ‫אליהם‬ ‫שנכתבו‬ ‫גסים‬ ‫סטטוסים‬ #MEANTWEETS ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫המרכז‬ ‫אתר‬,‫הבית‬ ‫חסרי‬ ‫של‬ ‫תגובות‬ ‫מציג‬ ‫בעיותיהם‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫ומספק‬ ‫לסטטוסים‬ ‫חסרי‬ ‫המציג‬ ‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ ‫מהרשת‬ ‫סטטוסים‬ ‫קוראים‬ ‫בית‬ #HUMANSFORHUMANS
 6. 6. ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫התגובה‬ ‫שזמן‬ ‫ככל‬,‫יותר‬ ‫עוצמתית‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫התגובה‬ ‫כך‬ ‫בסביבתם‬ ‫לאירועים‬ ‫מהירה‬ ‫תגובה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רגעיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מנצלים‬ ‫רבים‬ ‫מותגים‬.‫נובעת‬ ‫ההצלחה‬,‫כלל‬ ‫בדר‬,‫ממהירות‬ ‫המסר‬ ‫ורלוונטיות‬.‫לפעמים‬,‫באיחור‬ ‫מגיבים‬ ‫המותגים‬,‫אפקטיבית‬ ‫תהיה‬ ‫שהתגובה‬ ‫כדי‬ ‫אך‬,‫מאוד‬ ‫עוצמתית‬ ‫להיות‬ ‫עליה‬. ‫אורנג‬'‫ממנו‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫מרגש‬ ‫למהלך‬ ‫המנעולים‬ ‫גשר‬ ‫קריסת‬ ‫משבר‬ ‫את‬ ‫שהופך‬ ‫קמפיין‬ ‫משיקים‬ ‫צרפת‬
 7. 7. ‫תחת‬ ‫מתמותת‬ ‫פריס‬ ‫מגשרי‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫משקלם‬"‫אהבה‬ ‫מנעולי‬" ‫הזדמנות‬:‫במשך‬ ‫צילם‬ ‫צרפתי‬ ‫שצלם‬ ‫מתברר‬ ‫המנעולים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חודשים‬ ‫שבעה‬ ‫אורנג‬'‫זיכרונם‬ ‫לשימור‬ ‫רעיון‬ ‫מחפשת‬ ‫האוהבים‬ ‫הזוגות‬ ‫של‬ ‫בתמונות‬ ‫שימוש‬ ‫העושה‬ ‫דיגיטלי‬ ‫פרויקט‬ ‫הגשר‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ומקים‬ ‫הצלם‬,‫באופן‬ ‫הפעם‬ ‫הזוגות‬ ‫סיפורי‬ ‫את‬ ‫ומשמר‬ ‫ווירטואלי‬ #RELOCKLOVE
 8. 8. ‫תשכנע‬ ‫אל‬,‫הרגלים‬ ‫תייצר‬! ‫לשכנע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫מכירות‬ ‫להגדיל‬ ‫שכדי‬ ‫מבינים‬ ‫מותגים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬... ‫שלהם‬ ‫אימפולסיבית‬ ‫לצריכה‬ ‫הרגל‬ ‫שייבנו‬ ‫נסיבות‬ ‫לייצר‬ ‫פשוט‬ ‫אלא‬,‫למתחרים‬ ‫פתח‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלא‬ ‫כזה‬! ‫ב‬ ‫משתמשת‬ ‫אמזון‬"‫טריק‬"‫מהמוצר‬ ‫עוד‬ ‫לקנות‬ ‫שעליו‬ ‫לצרכן‬ ‫להזכיר‬ ‫כדי‬ ‫טכנולוגי‬.‫כמובן‬,‫האתר‬ ‫דרך‬... ‫נוסף‬ ‫קלאסי‬ ‫קמפיין‬ ‫דומה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫המשתמש‬
 9. 9. ‫ולא‬ ‫מעניינים‬ ‫תהיו‬"‫קורקט‬ ‫פוליטיקלי‬!" ‫הקפה‬ ‫חברת‬‫מאיו‬‫הבינו‬,‫שכשמעשנים‬,‫יותר‬ ‫חדים‬ ‫החושים‬ ‫כל‬. ‫לכן‬,‫במיוחד‬ ‫איכותי‬ ‫טעימה‬ ‫מבחן‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬,‫מסטולים‬ ‫באנשים‬ ‫שימוש‬ ‫עשו‬ ‫הם‬...

×