Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symposium gezond en zuinig binnen peter van heuveln vla

771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Symposium gezond en zuinig binnen peter van heuveln vla

 1. 1. Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten
 2. 2. Erik van Heuveln Voorzitter sector wonen VLA 30 november 2010
 3. 4. ?…………?
 4. 5. Resultaten systeem C
 5. 6. Resultaten systeem D
 6. 7. Installatiegeluid 30 dB(A)
 7. 8.
 8. 9. Kwalitatieve producten
 9. 10. Aandacht en gezond verstand tijdens ontwerp
 10. 11. Aandacht en gezond verstand tijdens ontwerp
 11. 12. Aandacht en gezond verstand tijdens uitvoering
 12. 13. Aandacht en gezond verstand tijdens uitvoering
 13. 14. Controleren van de integrale prestatie
 14. 15. Daarom Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 15. 16. Doel: Bewoners krijgen waar ze recht op hebben: Een gezond en comfortabel binnenklimaat Ventilatie Prestatie Keuring
 16. 17. <ul><li>Kenmerkend voor deze BRL: “Meten is weten” “Krijgt de bewoner wat is beloofd” </li></ul><ul><li>Steekproefsgewijze controle </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1 -10 wng alle </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>10 – 15 40% </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>25 – 50 30% </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>50 – 100 20% </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>> 100 10% </li></ul></ul></ul></ul></ul>Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 17. 18. <ul><li>Beoordeling (in hoofdlijnen) </li></ul><ul><li>Ventilatiecapaciteit </li></ul><ul><ul><ul><li>Energieverbruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geluid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderhoud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruikersinformatie </li></ul></ul></ul>Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 18. 19. Controle uitsluitend door gecertificeerde partijen adviseurs specialisten installateurs ……… Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 19. 20. Ventilatieprestatierapport: Algemene gegevens Opzet ventilatievoorzieningen Beoordelingsresultaten Eventueel advies Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 20. 21. Indien gebreken  eerst herstellen Geen gebreken  keuringssticker: Representatieve plaats van het systeem bijvoorbeeld meterkast of mechanische unit Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 21. 22. Resultaat moet zijn een goed functionerend ventilatiesysteem en een tevreden bewoner! Ventilatie Prestatie Keuring (BRL 8010)
 22. 23. VPK ervaring tot nu toe Er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt Vanaf invoering VPK is minder dan 10% van de woningen bij eerst opname goedgekeurd! Sommige woningen moeten zelfs 3 keer worden gekeurd!
 23. 24. Wat moet er gebeuren BRL 8010 Handhaven!!
 24. 25. Wat moet er gebeuren Scholing Leergang ventilatie
 25. 26. Branche Innovatie Contract <ul><li>Doelstelling is om door kennis te vergaren en kennis te delen cq over te dragen, een kwaliteitsslag te realiseren met betrekking tot de prestatie van ventilatiesystemen in de praktijk. </li></ul>
 26. 27. Branche Innovatie Contract <ul><li>Output o.a: Bruikbare kennis voor leergang ventilatie </li></ul><ul><li>deels bestaand / deels door onderzoek </li></ul><ul><li>Digitaal platvorm voor verspreiding kennis </li></ul><ul><li>Input voor toekomstige ontwikkelingen </li></ul>
 27. 28. Ondertekening contract
 28. 29. Uiteindelijk…….
 29. 30. Erik van Heuveln Voorzitter sector wonen VLA 30 november 2010 Dank voor uw aandacht

×