Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symposium gezond en zuinig binnen gert harm ten bolscher dwa

933 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Symposium gezond en zuinig binnen gert harm ten bolscher dwa

 1. 2. Gert Harm ten Bolscher DWA installatie- en energieadvies Postbus 136 7460 AC Rijssen [email_address] Een goede gebouwschil … … is het halve werk - kwaliteit zichtbaar maken - november 2010
 2. 3. De loopplank wordt smaller … en we willen steeds meer
 3. 4. Wat is er aan de hand <ul><li>Brief minister Vogelaar van VROM (januari 2008): </li></ul><ul><li>80 % Bouwvergunning incorrect berekend, veelal afwijkend uitgevoerd; </li></ul><ul><li>30% tot 65% Ventilatiecapaciteit niet gehaald; </li></ul><ul><li>90% overschrijding installatiegeluid ventilatievoorziening; </li></ul><ul><li>29 % geluidswering gevel onvoldoende; </li></ul><ul><li>30% temperatuursoverschrijding zomer (17% zelfs met buitenzonwering); </li></ul><ul><li>25% van de woningen voldoet niet aan de EPC eisen (veelal door gebrekkige naleving van gemeente, bedrijven en onjuiste uitvoering). </li></ul>
 4. 5. Methodiek Bouwtransparant <ul><li>Afwegingen provincie Nrd-Holland: </li></ul><ul><ul><li>Toezicht op EPB: wettelijke taak gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>De EPN stelt niet op papier, maar in de praktijk minimale eisen aan de energieprestatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelaars zien EPC-eis vaak niet als minimum, maar als doel </li></ul></ul><ul><ul><li>Door ontbrekende marktwerking was (is?) er nauwelijks concurrentie op woonkwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwkolom is gericht op prijs en veel minder op duurzame kwaliteit </li></ul></ul>
 5. 6. Doel van inspecties <ul><li>Leren en verbeteren binnen de bouwkolom </li></ul><ul><li>Kwaliteit aantoonbaar maken </li></ul><ul><li>Bewoners zekerheid bieden </li></ul><ul><li>Klimaatambities gemeente waarmaken </li></ul>
 6. 7. Opzet inspecties <ul><li>Controle ontwerp </li></ul><ul><li>Praktische ondersteuning op de bouwplaats </li></ul><ul><li>Inspectie voor de oplevering </li></ul><ul><li>Terugkoppeling </li></ul>
 7. 8. Processchema Gemeente Inspectiebedrijf Gemeente Gelijkwaardigheids-verklaring(en) EPC-berekening (txt-file)
 8. 9. Onderwerpen
 9. 10. Kosten inspectie Bouwtransparant <ul><li>Opzet: steekproefsgewijze inspectie van een project </li></ul><ul><li>€ 900 per woning (bij 2 woningen in een project) tot € 1.200 voor een woongebouw </li></ul><ul><li>Subsidie voor gemeenten in Noord-Holland </li></ul>
 10. 11. Eerste resultaten Bouwtransparant (1) <ul><li>Kennisoverdracht: </li></ul><ul><ul><li>35 medewerkers van BWT uit 19 gemeenten en stadsdelen hebben de instructiebijeenkomst voor BouwTransparant gevolgd. </li></ul></ul><ul><li>25 gemeenten willen met BouwTransparant aan de slag (11 gemeenten al inspecties uitgevoerd. </li></ul><ul><li>Ca 20 projecten geïnspecteerd </li></ul><ul><li>Brede interesse van regio’s buiten Noord-Holland en van marktpartijen </li></ul>
 11. 12. Eerste resultaten Bouwtransparant (2) <ul><li>19 projecten </li></ul><ul><li>EPC-controle </li></ul><ul><ul><li>10 projecten gerealiseerde epc te hoog (2 tot 32 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>6 projecten lagere epc </li></ul></ul><ul><ul><li>(1 tot 5%) </li></ul></ul>
 12. 13. Eerste resultaten Bouwtransparant (3) <ul><li>Kierdichting </li></ul>
 13. 14. Eerste resultaten Bouwtransparant (4) <ul><li>Ventilatiedebiet: </li></ul><ul><ul><li>12 projecten: niet conform eisen BB </li></ul></ul><ul><ul><li>7 projecten voldoen wel </li></ul></ul><ul><li>Geluid ventilatiesysteem: </li></ul><ul><ul><li>9 projecten > 30 dB(A) (tussen 35 en 60 dB(A) </li></ul></ul><ul><li>Type ventilatiesysteem: </li></ul><ul><ul><li>7 projecten ander type geplaatst dan in vergunningaanvraag staat </li></ul></ul>
 14. 15. Eerste resultaten Bouwtransparant (5) <ul><li>% glas: </li></ul><ul><ul><li>7 projecten lager dan in vergunning </li></ul></ul><ul><ul><li>1 project meer dan in vergunning </li></ul></ul><ul><li>Kwaliteit glas: </li></ul><ul><ul><li>1 project HR glas i.p.v. HR++ glas </li></ul></ul><ul><li>Isolatie: </li></ul><ul><ul><li>Op detail afwijkingen, deels ook beter dan de aanvraag </li></ul></ul>
 15. 16. Conclusies <ul><li>Nog veel mis, maar ook bouwers die in staat zijn om woningen te realiseren die energetisch voldoen aan de uitgangspunten </li></ul><ul><li>Veelal sprake van onkunde (onderaannemers van de onderaannemers)  op te lossen </li></ul><ul><li>Leereffect groot, zowel voor ontwikkelaars/bouwers als gemeenten </li></ul>
 16. 18. Vragen? Bedankt voor uw aandacht

×