Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WIJKRAAD EN ONDERNEMERS door Martin Schepers [Compatibiliteitsmodus]

wie is en wat doet de Stichting Wijkraad Oosterhout voor ondernemers

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

WIJKRAAD EN ONDERNEMERS door Martin Schepers [Compatibiliteitsmodus]

  1. 1. Stichting Wijkraad Oosterhout Werkt voor de wijk Martin Schepers (vz) Peter van Disseldorp (pm) Bart van Dijk (secr) Gerry Joosten Anét Saal Marlous Brok Saartje de Wit
  2. 2. Ons netwerk Wijk Gemeente Politiek Platform waalsprongwaalsprong Tandem Ondernemers Dorps- en wijkraden Vrijwilligers
  3. 3. Onze communicatielijnen • BEN er weer • http://www.wijkraad-oosterhout.nl • Nieuwsbrieven • Diverse platformen – Gebruikers de Klif– Gebruikers de Klif • Tijdens evenementen – Koninginnedag – A4D – Straatspeeldag – Etc.etc.
  4. 4. Invloed op ontwikkelingen • Wijkplatformoverleg (WPO) – Gemeente (wijkbeheer en wijkmanagement) – Politie – Tandem • Platform Waalsprong• Platform Waalsprong – Het platform Waalsprong vervult een belangrijke taak als adviesorgaan en overlegpartner bij de Waalsprong ontwikkelingen. • Direct contact bestuurders en ambtenaren • Klankbord Park Lingezegen
  5. 5. Wijkraad en ondernemers • Leefbaarheid door groei – Groei van de wijk – Groei van het aantal voorzieningen • Voorzieningen (commercieel )• Voorzieningen (commercieel ) • Initiatief en ondersteuning – Evenementen • Subsidies en reclame en sponsoring • Vertegenwoordiging in de Wijkraad?

×