Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

портфоліосемененко о.

291 views

Published on

...

Published in: Internet
 • Be the first to comment

портфоліосемененко о.

 1. 1. Семененко О.Д.Семененко О.Д. Ковалівський НВККовалівський НВК Портфоліо керівника біологічного гуртка Немирівського ЦДЮТ
 2. 2. ПозашкільнПозашкільн а робота за робота з біологіїбіології сприяєсприяє вихованнювихованню громадянинагромадянина,, якийякий житиме вжитиме в гармонії згармонії з природою…природою…
 3. 3. Моніторинг та робота по вивченнюМоніторинг та робота по вивченню різноманіття на територіїрізноманіття на території просторових елементів екомережіпросторових елементів екомережі Немирівського районуНемирівського району
 4. 4. В рамках українсько-В рамках українсько- бельгійськогобельгійського пілотного проекту впілотного проекту в околицях Немирова,околицях Немирова, вперше в Україні буловперше в Україні було створено ділянкустворено ділянку екомережі як частиниекомережі як частини національної танаціональної та загально-європейськоїзагально-європейської
 5. 5. В околицях Немирова виділено такіВ околицях Немирова виділено такі екологічні ядра:екологічні ядра: 1.Муховецький ліс1.Муховецький ліс
 6. 6. Скіфські валиСкіфські вали (унікальна степова(унікальна степова рослинність)рослинність)
 7. 7. Урочище Устя біляУрочище Устя біля Медвежої, якеМедвежої, яке стало заповідноюстало заповідною територієютериторією
 8. 8. Поточанський лісПоточанський ліс , в якому, в якому знайдено дужезнайдено дуже рідкіснірідкісні орхідеїорхідеї
 9. 9. Немирівський паркНемирівський парк
 10. 10. Ковалівський парк,Ковалівський парк, який учні нашоїякий учні нашої школи не тількишколи не тільки вивчають, але йвивчають, але й охороняютьохороняють
 11. 11. Взяли участь в акціяхВзяли участь в акціях «Годівничка»«Годівничка» та «Бережімо лісову красуню»та «Бережімо лісову красуню»
 12. 12. Висаджено більше 400 деревВисаджено більше 400 дерев
 13. 13. Виготовлено та встановленоВиготовлено та встановлено 20 нових штучних гніздівель20 нових штучних гніздівель
 14. 14. Впорядковано територію школи таВпорядковано територію школи та сільського паркусільського парку
 15. 15. Закладено нові квітникиЗакладено нові квітники
 16. 16. Побілено більше 80 деревПобілено більше 80 дерев
 17. 17. Бережімо рідну унікальнуБережімо рідну унікальну природуприроду
 18. 18.  Провели акцію поПровели акцію по зборузбору відпрацьованихвідпрацьованих батарейокбатарейок
 19. 19. Піготували виступиПіготували виступи агітбригадиагітбригади
 20. 20. Взяли участь в конкурсі «Еко-Взяли участь в конкурсі «Еко- обоб’’єктив» по збереженнюєктив» по збереженню первоцвітівпервоцвітів
 21. 21. Савченко Наталя здобула ІІІ місцеСавченко Наталя здобула ІІІ місце на обласній науковій конференціїна обласній науковій конференції
 22. 22. 20132013 р Вибороли 1 місцер Вибороли 1 місце в районній предметнійв районній предметній олімпіаді з екології.олімпіаді з екології. 2014 р члени гуртка2014 р члени гуртка Вознюк Н.,Савченко Н.,Вознюк Н.,Савченко Н., Кузьменко Д., Кривонос К.Кузьменко Д., Кривонос К. Топчій А сталиТопчій А стали переможцями районнихпереможцями районних олімпіад з природничихолімпіад з природничих дисципліндисциплін  Природоохоронні акції продовжуютьсяПриродоохоронні акції продовжуються

×