Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

довгострокові програми

501 views

Published on

освіта

Published in: Internet
 • Be the first to comment

довгострокові програми

 1. 1. Система заходів у виховній роботі на виконання довгострокових державних та обласних програм Методичні рекомендації відділу виховної роботи та позашкільної освіти ВОІПОПП
 2. 2. Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 р .№888 Профілактика правопорушень
 3. 3.  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1209 “ Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року”
 4. 4. Практичні рекомендації щодо виконання  проведення тижнів, декад, місячників правових знань та превентивного виховання;  використання інтерактивних педагогічних технологій;  впровадження шкільного самоврядування в навчально- виховний процес;  здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді;  розгляд питань профілактики правопорушень на нарадах, семінарах, засіданнях “круглих столів”
 5. 5. Протидія проявам ксенофобії расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві Нормативно-правове забезпечення: Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо виконання плану заходів із протидії проявам ксенофобії расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010- 2012 роки» від 09.02.2011 р. №1.4/18-373
 6. 6. МЕТА Попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді, виховання толерантного світогляду, поваги до прав людини, історії та культури національних меншин, формування активної громадянської позиції, поширення знань про національо- культурне розмаїття України.
 7. 7. Практичні рекомендації щодо виконання • організовувати фестивалі, виставки, свята, національні дні, пошуково-дослідницькі проекти з вивчення та популяризації історії та культури національних меншин краю; • проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо питань людської гідності, прав і свобод , формування культури прав людини;
 8. 8. Національна кампанія «Стоп насильству!» Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» від 30.12.2010 року №1312 Наказ Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 10.01.2011 року №7
 9. 9. МЕТА Попередження проявів жорстокості і насильства, забезпечення прав дітей у навчальних закладах.
 10. 10. Практичні рекомендації щодо виконання • проводити профілактичну роботу з попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми у дитячих колективах та сім’ї; • організовувати конкурси дитячої творчості щодо профілактики насильства
 11. 11. Протидія поширенню наркоманії, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки країни «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 30.12.2010 року №1313 Наказ Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 28.12.2010 року №556
 12. 12. мета Удосконалення заходів превентивного характеру, інформування та формування навичок здорового способу життя у дітей та учнівської молоді.
 13. 13. Практичні рекомендації щодо виконання Проводити для учнів та їх батьків профілактичні та просвітницькі заходи щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним призначенням
 14. 14. Обласна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Нормативно-правове забезпечення: Лист Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації «Щодо виконання Обласної цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2015 року» від 05.04.2011 року №1273/12
 15. 15. МЕТА Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей.
 16. 16. Практичні рекомендації щодо виконання  проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми у дитячих колективах та сім’ї; формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами функціонування;  здійснювати профілактичну роботу з питань протидії торгівлі людьми з метою інформування учнів про явище торгівлі людьми, ймовірні ризики та шляхи запобігання попадання в ситуацію торгівлі людьми; формування небайдужого ставлення до проблеми торгівлі людьми;  проводити сімейні та родинні свята, фестивалі (День сім’ї, День матері, День батька тощо);  проводити конкурси на кращий учнівський твір про батьків;  проводити родинні спортивні конкурси, естафети, старти, екскурсійні поїздки;  здійснювати заходи щодо активного залучення дітей трудових мігрантів до гурткової роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
 17. 17. Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації” Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження заходів на виконання Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року» від 25.01.2007 року №44
 18. 18. Запобігання торгівлі людьми Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» від 19.07.2012 року №827
 19. 19. Реалізація Конвенції ООН про права дитини Нормативно-правове забезпечення: Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» від 31.05.2012 року №329-р
 20. 20. Мета  Створення умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей
 21. 21. Зміст  Збереження здоров’я дитини  Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії  Освіта ( позашкільна освіти, діти-інваліди)  Культурний і духовний розвиток дитини  Захист прав дітей різних категорій  Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей  Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  Захист дітей – інвалідів  Боротьба з використанням дитячої праці  Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними  Захист прав дітей, які вчинили правопорушення  Захист дітей-біженців  Участь дітей у житті суспільства  Оздоровлення та відпочинок

×