Δημήτριος Χασάπης
Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε.
ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων
Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
σε Υφιστάμ...
•• ΘερμικοίΘερμικοί ηλιακοίηλιακοί συλλέκτεςσυλλέκτες
–– ΕίδηΕίδη συλλεκτώνσυλλεκτών καικαι χρήσειςχρήσεις
•• ΘέρμανσηΘέρμ...
ΘερμικοίΘερμικοί ηλιακοίηλιακοί συλλέκτεςσυλλέκτες
Επίπεδοι
Κενού
Χωρίς κάλυμμα
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΗλιακώνΗλιακών ΣυλλεκτώνΣυλλεκτών
Θέρμανση Χώρου, Ηλιακός
Κλιματισμός
850ΥψηλόΣυλλέκτες Κενού...
ΘέρμανσηΘέρμανση νερούνερού χρήσηςχρήσης
ΣυστήματαΣυστήματα θέρμανσηςθέρμανσης ΖΝΧΖΝΧ
ΘερμικάΘερμικά ηλιακάηλιακά συστήματασυστήματα
ΘερμοσιφωνικάΘερμοσιφωνικά
Πηγή: Ambiente Italia
Ανοιχτού κυκλώματος Κλειστ...
Πηγή:IfaS
ΘερμικάΘερμικά ηλιακάηλιακά συστήματασυστήματα
ΕξαναγκασμένηςΕξαναγκασμένης ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας
ΣυστήματαΣυστήματα CombiCombi
–– ΑρχέςΑρχές λειτουργίαςλειτουργίας,, ΙδιότητεςΙδιότητες καικαι
παραδείγματαπαραδείγματα
ΣυστήματαΣυστήματα ««combicombi»»
ΓενικήΓενική περιγραφήπεριγραφή
“Solar combisystems” ή απλά
“combi”: ηλιακά θερμικά
συστ...
ΣυστήματαΣυστήματα combicombi
ΣχηματικόΣχηματικό διάγραμμαδιάγραμμα ενόςενός συστήματοςσυστήματος combicombi
• Μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας
– Είσοδος της ηλιακής
τεχνολογίας στο χώρο
της θέρμανσης
• Κόστος συγκρίσιμο με τα
κοι...
• Χρήση σε:
– Κατοικίες
– Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κλπ.
– Βιομηχανία
• Έχουν ήδη εισχωρήσει στην
Ευρωπαϊκή αγορά
• Πολύ ευνο...
0
100000
200000
300000
400000
500000Collectorarea(m
2
)
DE AT
1997 solar collector market in DE, AT
Combi
Solar DHW
Προηγμ...
ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου έργουέργου ““SOLLETSOLLET”” στοστο ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ..
Δοχείο αποθήκευσης
θερμού νερού, 500l...
ΣχηματικόΣχηματικό διάγραμμαδιάγραμμα συστήματοςσυστήματος
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό έργοέργο SOLLETSOLLET ((22))::
ΓερμανίαΓερμανία,, ΟικίαΟικία,, DormagenDormagen
-- ΟικίαΟικία θερμαινόμ...
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό έργοέργο SOLLETSOLLET (3)(3)::
ΓερμανίαΓερμανία,, ΟικίαΟικία,, CologneCologne
-- ΟικίαΟικία θερμαινόμεν...
Πηγή: IEA Task 26
ΕφαρμογήΕφαρμογή CombiCombi :: κατοικίακατοικία (FR)(FR)
Πηγή: GSWB
ΕφαρμογήΕφαρμογή CombiCombi :: πολυκατοικίαπολυκατοικία ((ΑΤΑΤ))
CombiCombi :: πολυκατοικίαπολυκατοικία ––ΗλιακόΗλιακό χωριόχωριό (GR)(GR)
ΕμπορικάΕμπορικά συστήματασυστήματα
Πηγή: Buderus
Καυστήρας Pellet
ΔιαστάσειςΔιαστάσεις ((ΜΜxxΠΠxxΥΥ))
10,5m x 2,5m x 2,6m10,5m x 2,5m x 2,6m
2424 mm²² συλλεκτικήσυλλεκτική επιφάνειαεπιφάνε...
ΕμπορικάΕμπορικά συστήματασυστήματα::
ΣύστημαΣύστημα Plug nPlug n’’ playplay
• Τα συστήματα θέρμανσης με ηλιακά/βιομάζα μπορούν να
συνδυαστούν με συμβατικά θερμαντικά σώματα - ενσωμάτωση σε
ήδη εγκατ...
ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός
ΕίδηΕίδη ψυκτώνψυκτών,, ΙδιότητεςΙδιότητες καικαι
παραδείγματαπαραδείγματα
Συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για
θέρμανση και κλιματισμό χώρου καθώς και παραγωγή ΖΝΧ.
Χρήση ψυκτικών μ...
27
6
19
3
1
2
42111
Germany
Greece
Spain
Portugal
Italy
Austria
France
Netherlands
Israel
Turkey
Kosovo
Source: IEA Task 2...
Source: Fraunhofer - ISE
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ηλιακήςηλιακής ψύξηςψύξης:: βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
Source: Fraunhofer -ISE
backup
heater
chiller
heat supply system chilled water
conditioned airbuilding/room
return
air
sup...
ΨύκτεςΨύκτες απορρόφησηςαπορρόφησης
13 διαθέσιμα προϊόντα χαμηλής ισχύος στην
αγορά (<100 kW)
3 ψύκτες ελληνικής εταιρίας
...
ΨύκτεςΨύκτες προσρόφησηςπροσρόφησης
Το παραγόμενο ψυχρό νερό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κλιματισμό του αέρα
(αφύγρανση, ρύθμ...
Source: Fraunhofer -ISE
Απλός μηχανισμός με χρήση κοινών υλικών
Υλικά κατασκευής και συστήματα υπάρχουν διαθέσιμα στην
αγο...
DECDEC:: παράδειγμαπαράδειγμα τιμώντιμών
51,0
Source: Fraunhofer -ISE
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
kWhprimaryenergyperkWhcold
ΥβριδικόΥβριδικό σύστημασύστημα
κλιματισμόςκλιματισμός μεμε ηλιακ...
ΜικροίΜικροί ηλιακοίηλιακοί ψύκτεςψύκτες
SK SonnenKlima GmbH
EAW
ΣύστημαΣύστημα αφύγρανσηςαφύγρανσης –– εξάτμισηςεξάτμισης ((DEC)DEC)
Source: Fraunhofer -ISE
Επάνω: τροχός προσρόφησης (Kl...
ΟικίαΟικία μεμε ψύκτηψύκτη απορρόφησηςαπορρόφησης 4.54.5--10kW10kW
Source: Rotartica
ΓραφείαΓραφεία FraunhoferFraunhofer ISEISE –– DECDEC ΥγρούΥγρού αφυγραντήαφυγραντή
Source: Fraunhofer -ISE
Εποχιακή σύμπτυξη υψηλών κλιματιστικών αναγκών και
υψηλής ηλιακής ενεργείας
Βιομηχανία κατασκευής μικρών κλιματιστικών υπό...
HighHigh--CombiCombi
–– ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός υψηλούυψηλού
ποσοστούποσοστού κάλυψηςκάλυψης μεμε διδι--εποχ...
Qh
Qc
Ad /absorption
cooling machine
Qh +Qc
Water storage
Boreholes
Wall
heating/cooling
element
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό πρόγρα...
Ευχαριστώ για
την προσοχή σας
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ηλιακά συστήματα θέρμανσης (Chasapis)

560 views

Published on

Μια περιεκτική παρουσίαση του ΚΑΠΕ για τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ηλιακά συστήματα θέρμανσης (Chasapis)

 1. 1. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες
 2. 2. •• ΘερμικοίΘερμικοί ηλιακοίηλιακοί συλλέκτεςσυλλέκτες –– ΕίδηΕίδη συλλεκτώνσυλλεκτών καικαι χρήσειςχρήσεις •• ΘέρμανσηΘέρμανση νερούνερού χρήσηςχρήσης –– ΣυστήματαΣυστήματα θέρμανσηςθέρμανσης ΖΝΧΖΝΧ •• ΣυστήματαΣυστήματα CombiCombi –– ΑρχέςΑρχές λειτουργίαςλειτουργίας,, ιδιότητεςιδιότητες καικαι παραδείγματαπαραδείγματα •• ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός –– ΕίδηΕίδη ψυκτώνψυκτών,, ιδιότητεςιδιότητες καικαι παραδείγματαπαραδείγματα •• HighHigh--CombiCombi –– ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός υψηλούυψηλού ποσοστούποσοστού κάλυψηςκάλυψης μεμε διδι--εποχιακήεποχιακή αποθήκευσηαποθήκευση ΘέματαΘέματα ΠαρουσίασηςΠαρουσίασης
 3. 3. ΘερμικοίΘερμικοί ηλιακοίηλιακοί συλλέκτεςσυλλέκτες Επίπεδοι Κενού Χωρίς κάλυμμα
 4. 4. ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΗλιακώνΗλιακών ΣυλλεκτώνΣυλλεκτών Θέρμανση Χώρου, Ηλιακός Κλιματισμός 850ΥψηλόΣυλλέκτες Κενού ΖΝΧ, Θέρμανση Χώρου, Ηλιακός Κλιματισμός 700Μεσαίο Επίπεδος Συλλέκτης (Επιλεκτικός Απορροφητής) Θέρμανση Πισίνας, ΖΝΧ650Μεσαίο Επίπεδος Συλλέκτης (Μαύρη μπογιά) Θέρμανση Πισίνας300ΧαμηλόΧωρίς κάλυμμα Τυπική Χρήση Απόδοση (kWh/m²/χρό νο) ΚόστοςΤεχνολογία Συλλέκτη
 5. 5. ΘέρμανσηΘέρμανση νερούνερού χρήσηςχρήσης ΣυστήματαΣυστήματα θέρμανσηςθέρμανσης ΖΝΧΖΝΧ
 6. 6. ΘερμικάΘερμικά ηλιακάηλιακά συστήματασυστήματα ΘερμοσιφωνικάΘερμοσιφωνικά Πηγή: Ambiente Italia Ανοιχτού κυκλώματος Κλειστού κυκλώματος Ζεστό Νερό Κρύο Νερό Ζεστό Νερό Κρύο Νερό Εναλλάκτης Θερμότητας Πηγή:Target/DGS
 7. 7. Πηγή:IfaS ΘερμικάΘερμικά ηλιακάηλιακά συστήματασυστήματα ΕξαναγκασμένηςΕξαναγκασμένης ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας
 8. 8. ΣυστήματαΣυστήματα CombiCombi –– ΑρχέςΑρχές λειτουργίαςλειτουργίας,, ΙδιότητεςΙδιότητες καικαι παραδείγματαπαραδείγματα
 9. 9. ΣυστήματαΣυστήματα ««combicombi»» ΓενικήΓενική περιγραφήπεριγραφή “Solar combisystems” ή απλά “combi”: ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10 βασικές παραλλαγές (International Energy Agency –IEA, Solar Combisystems, Solar Heating & Cooling Programme, Task 26).
 10. 10. ΣυστήματαΣυστήματα combicombi ΣχηματικόΣχηματικό διάγραμμαδιάγραμμα ενόςενός συστήματοςσυστήματος combicombi
 11. 11. • Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας – Είσοδος της ηλιακής τεχνολογίας στο χώρο της θέρμανσης • Κόστος συγκρίσιμο με τα κοινά ηλιακά συστήματα • Δυνατότητα συνδυασμού με συστήματα (ηλιακού) κλιματισμού ΣυστήματαΣυστήματα ««combicombi»» ιδιότητεςιδιότητες
 12. 12. • Χρήση σε: – Κατοικίες – Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κλπ. – Βιομηχανία • Έχουν ήδη εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή αγορά • Πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Δυνατότητα κάλυψης φορτίου: – 30-50% μόνο με ηλιακά – 100% (συνδυασμός με βιομάζα) Πηγή: Sonnenkraft ΣυστήματαΣυστήματα ««combicombi»» ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
 13. 13. 0 100000 200000 300000 400000 500000Collectorarea(m 2 ) DE AT 1997 solar collector market in DE, AT Combi Solar DHW ΠροηγμένεςΠροηγμένες αγορέςαγορές ““combicombi””
 14. 14. ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου έργουέργου ““SOLLETSOLLET”” στοστο ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ.. Δοχείο αποθήκευσης θερμού νερού, 500lt Επιφάνεια Συλλεκτών, 13.5m2 Καυστήρας βιομάζας, 35kW Γραφεία επιφανείας 60m2
 15. 15. ΣχηματικόΣχηματικό διάγραμμαδιάγραμμα συστήματοςσυστήματος
 16. 16. ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό έργοέργο SOLLETSOLLET ((22)):: ΓερμανίαΓερμανία,, ΟικίαΟικία,, DormagenDormagen -- ΟικίαΟικία θερμαινόμενηςθερμαινόμενης επιφανείαςεπιφανείας 400m400m²² -- ΣόμπαΣόμπα μεμε pelletpelletss 10 KW10 KW μεμε εναλλάκτηεναλλάκτη αέρααέρα//νερούνερού -- ΕνεργειακόΕνεργειακό τζάκιτζάκι 10 KW10 KW μεμε εναλλάκτηεναλλάκτη αέρααέρα//νερούνερού -- 105 m105 m²² συλλεκτικήσυλλεκτική επιφάνειαεπιφάνεια -- ΘερμοδοχείοΘερμοδοχείο 3000 l3000 l -- ΕφεδρικόΕφεδρικό σύστημασύστημα θέρμανσηςθέρμανσης μεμε φυσικόφυσικό αέριοαέριο Σόμπα με pellets Οικία Ενεργειακό τζάκι Ηλιακοί συλλέκτες
 17. 17. ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό έργοέργο SOLLETSOLLET (3)(3):: ΓερμανίαΓερμανία,, ΟικίαΟικία,, CologneCologne -- ΟικίαΟικία θερμαινόμενηςθερμαινόμενης επιφανείαςεπιφανείας 1140m40m²² -- ΣόμπαΣόμπα μεμε pelletpelletss 10 KW10 KW μεμε εναλλάκτηεναλλάκτη αέρααέρα//νερούνερού -- 2828 mm²² συλλεκτικήσυλλεκτική επιφάνειαεπιφάνεια -- ΘερμοδοχείοΘερμοδοχείο 11000 l000 l Ηλιακοί συλλέκτες Σόμπα με pellets
 18. 18. Πηγή: IEA Task 26 ΕφαρμογήΕφαρμογή CombiCombi :: κατοικίακατοικία (FR)(FR)
 19. 19. Πηγή: GSWB ΕφαρμογήΕφαρμογή CombiCombi :: πολυκατοικίαπολυκατοικία ((ΑΤΑΤ))
 20. 20. CombiCombi :: πολυκατοικίαπολυκατοικία ––ΗλιακόΗλιακό χωριόχωριό (GR)(GR)
 21. 21. ΕμπορικάΕμπορικά συστήματασυστήματα Πηγή: Buderus Καυστήρας Pellet
 22. 22. ΔιαστάσειςΔιαστάσεις ((ΜΜxxΠΠxxΥΥ)) 10,5m x 2,5m x 2,6m10,5m x 2,5m x 2,6m 2424 mm²² συλλεκτικήσυλλεκτική επιφάνειαεπιφάνεια 3030--150 kW150 kW καυστήραςκαυστήρας pelletpellet ΕμπορικάΕμπορικά συστήματασυστήματα:: ΣύστημαΣύστημα Plug nPlug n’’ playplay
 23. 23. ΕμπορικάΕμπορικά συστήματασυστήματα:: ΣύστημαΣύστημα Plug nPlug n’’ playplay
 24. 24. • Τα συστήματα θέρμανσης με ηλιακά/βιομάζα μπορούν να συνδυαστούν με συμβατικά θερμαντικά σώματα - ενσωμάτωση σε ήδη εγκατεστημένα σύστημα. • Μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακούς ψύκτες για κάλυψη των ψυκτικών αναγκών (χρήση περίσσιας ενέργειας). • Κόστος : ≈400€/m² • Απαιτούμενο συλλεκτικό πεδίο:20% του χώρου για 40%-50% κάλυψη (π.χ. 20m² επίπεδοι επιλεκτικοί συλλέκτες για 100m³ οικία) • Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό. π.χ διαστασιολόγηση του δοχείου διαστολής του ηλιακού κυκλώματος (φαινόμενο στασιμότητας). ΓενικέςΓενικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις
 25. 25. ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός ΕίδηΕίδη ψυκτώνψυκτών,, ΙδιότητεςΙδιότητες καικαι παραδείγματαπαραδείγματα
 26. 26. Συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση και κλιματισμό χώρου καθώς και παραγωγή ΖΝΧ. Χρήση ψυκτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν ζεστό νερό ως κύρια πηγή ενεργείας. • Κλειστά κυκλώματα για ψύξη νερού • Ανοιχτά κυκλώματα για κλιματισμό αέρα ΗλιακόςΗλιακός ΚλιματισμόςΚλιματισμός
 27. 27. 27 6 19 3 1 2 42111 Germany Greece Spain Portugal Italy Austria France Netherlands Israel Turkey Kosovo Source: IEA Task 25 67 συστήματα Ολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 6 MW Συλλεκτική επιφάνεια 16700 m2 ΣυστήματαΣυστήματα ηλιακούηλιακού κλιματισμούκλιματισμού στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη (2004)(2004)
 28. 28. Source: Fraunhofer - ISE ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ηλιακήςηλιακής ψύξηςψύξης:: βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
 29. 29. Source: Fraunhofer -ISE backup heater chiller heat supply system chilled water conditioned airbuilding/room return air supply air ambient air exhaust air buffer storage desiccant wheel heatrecovery wheel ΣχηματικόΣχηματικό διάγραμμαδιάγραμμα διατάξεωνδιατάξεων
 30. 30. ΨύκτεςΨύκτες απορρόφησηςαπορρόφησης 13 διαθέσιμα προϊόντα χαμηλής ισχύος στην αγορά (<100 kW) 3 ψύκτες ελληνικής εταιρίας Το παραγόμενο ψυχρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλιματισμό του αέρα (αφύγρανση, ρύθμιση θερμοκρασίας) ή για ψύξη/δροσισμό χώρων (fan coils, chilled ceilings,...) Μικρότερος ψύκτης 4.5 kW Θερμοκρασία προσαγωγής 75°C - 100°C COP 0.68-0.78 Source: Fraunhofer -ISE
 31. 31. ΨύκτεςΨύκτες προσρόφησηςπροσρόφησης Το παραγόμενο ψυχρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλιματισμό του αέρα (αφύγρανση, ρύθμιση θερμοκρασίας) ή για ψύξη/δροσισμό χώρων (fan coils, chilled ceilings,...) Εύρος ψυκτικής ισχύος 50 kW - 400 kW Θερμοκρασία προσαγωγής > 55°C COP 0.65 Source: Fraunhofer -ISE
 32. 32. Source: Fraunhofer -ISE Απλός μηχανισμός με χρήση κοινών υλικών Υλικά κατασκευής και συστήματα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά εδώ και μερικά χρόνια Περίπου 6 κατασκευαστές τροχών αφύγρανσης παγκοσμίως Χρήση χαμηλών θερμοκρασιών (έως και 45°C) Χημική αποθήκευση ενέργειας και μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης στην περίπτωση υγρού αφυγραντή (ClLi) Μεγάλος απαιτούμενος χώρος ΣύστημαΣύστημα αφύγρανσηςαφύγρανσης –– εξάτμισηςεξάτμισης ((DEC)DEC)
 33. 33. DECDEC:: παράδειγμαπαράδειγμα τιμώντιμών 51,0 Source: Fraunhofer -ISE
 34. 34. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 kWhprimaryenergyperkWhcold ΥβριδικόΥβριδικό σύστημασύστημα κλιματισμόςκλιματισμός μεμε ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια καικαι ενσωματωμένοενσωματωμένο συμβατικόσυμβατικό σύστημασύστημα „DEC“ και ενσωματωμένο συμβατικό σύστημα σε κτίριο γραφείων στο Παλέρμο - Ιταλία (240 m2) 30 m2 Solar collectors with 2.25 m3 tank Reference system (same caracteristics - conventional) humidifiers dehumidifier wheel heat recovery wheel supply air return air compr. chiller ambient air exhaust air buffer storage
 35. 35. ΜικροίΜικροί ηλιακοίηλιακοί ψύκτεςψύκτες SK SonnenKlima GmbH EAW
 36. 36. ΣύστημαΣύστημα αφύγρανσηςαφύγρανσης –– εξάτμισηςεξάτμισης ((DEC)DEC) Source: Fraunhofer -ISE Επάνω: τροχός προσρόφησης (Klingenburg GmbH) Αριστερά: σύστημα DEC, σχεδιασμένο για ονομαστική ροή 4500 m³/h (ISE test facility)
 37. 37. ΟικίαΟικία μεμε ψύκτηψύκτη απορρόφησηςαπορρόφησης 4.54.5--10kW10kW Source: Rotartica
 38. 38. ΓραφείαΓραφεία FraunhoferFraunhofer ISEISE –– DECDEC ΥγρούΥγρού αφυγραντήαφυγραντή Source: Fraunhofer -ISE
 39. 39. Εποχιακή σύμπτυξη υψηλών κλιματιστικών αναγκών και υψηλής ηλιακής ενεργείας Βιομηχανία κατασκευής μικρών κλιματιστικών υπό ανάπτυξη Υψηλό κόστος για ψύκτες έως 30kW (2000€/kW ) Ενσωμάτωση σε υπάρχων συστήματα. (χρήση Fan coils – ενδοδαπέδια θέρμανση κ.λ.π) Πολλές εταιρίες είναι επιφυλακτικές στην εξαγωγή των μονάδων στην Ελλάδα Αναμένονται κλιματιστικά σε μορφή split unit Αρχή διαστασιολόγησης πεδίου συλλεκτών: • 3m²/kW (ψυκτικής ισχύος) για συστήματα κλειστού κύκλου • 10m² ανά 1000m³/h για συστήματα ανοικτού κύκλου ΓενικέςΓενικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις
 40. 40. HighHigh--CombiCombi –– ΗλιακόςΗλιακός κλιματισμόςκλιματισμός υψηλούυψηλού ποσοστούποσοστού κάλυψηςκάλυψης μεμε διδι--εποχιακήεποχιακή αποθήκευσηαποθήκευση
 41. 41. Qh Qc Ad /absorption cooling machine Qh +Qc Water storage Boreholes Wall heating/cooling element ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό πρόγραμμαπρόγραμμα HighHigh--CombiCombi ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό πρόγραμμαπρόγραμμα μεμε κατασκευήκατασκευή έργουέργου σεσε πολυκατοικίαπολυκατοικία High Solar fraction heating and cooling systemsHigh Solar fraction heating and cooling systems (High(High--Combi,Combi, STREPSTREP FP6)
 42. 42. Ευχαριστώ για την προσοχή σας

×