Pdf dzb

376 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pdf dzb

 1. 1. Teamdoelstelling HR/MO Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 2. 2. In 2013 geven wij een BOOST aan samen!! Onderdeel hiervan is dat we elkaar de komende 2 maanden feedback gaan geven. Dit betekent complimenten geven en aandachtspunten benoemen. Hierbij gaan we uit van de goede intenties en gaan we oefenen. Er is geen goed en fout. Veiligheid, ruimte en vertrouwen zijn essentieel, hier gaan we bij elkaar van uit! Teamdoelstelling HR/MO Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 3. 3. Teamdoelstelling MCC Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 4. 4. Op 1 oktober 2013 willen we bereiken dat we een positieve boost hebben gegeven aan het imago van onze afdeling. Daarbij werken we actief aan onze zichtbaarheid en spreken we elkaar aan, zowel binnen het team als daarbuiten. Met als resultaat dat we meer in onze kracht staan en zelfvertrouwen uitstralen. Teamdoelstelling MCC Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 5. 5. Teamdoelstelling FA Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 6. 6. Ambitie: VOL TROTS VOORUIT….!!! Ik spreek aan; zowel richting klant als richting collega. De klant aanspreken als hij zaken niet nakomt. Collega aanspreken op zowel houding als gedrag. Teamdoelstelling FA Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 7. 7. Teamdoelstelling PB Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 8. 8. Het thema voor PB/PB België is ik toon Lef/initiatief. Iedereen heeft op basis hiervan een individueel aandachtspunt geformuleerd. Daarnaast hebben we alle koppels gevraagd een voorstel in te dienen hoe zij lef/initiatief gaan tonen de komende maanden. We ondersteunen dit met filmpjes/plaatjes/artikelen op LocalWeb. Daarnaast overwegen we iedereen het‘LEF-magazine’ mee te geven voor op vakantie en bekijken we nog andere alternatieven. >> Teamdoelstelling PB Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 9. 9. Het thema voor FA België is “Ik spreek aan”. Ook hierbij gaan alle mensen een individuele persoonlijke doelstel- ling hangen en gaat het voor een belangrijk deel in het durven en kunnen geven van feedback aan elkaar en aan collega’s van andere afdelingen. Teamdoelstelling PB Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 10. 10. Teamdoelstelling V&S Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 11. 11. Collectieve ambitie V&S; over twee maanden zijn we binnen V&S, in de veiligheid van de groep, bewust bezig met het oefenen van feedback geven. We doen dat aan de persoon zelf en op basis van wat er écht gebeurde. We roddelen niet mee, maar verwijzen naar onze ambitie. Dit is een lerend proces waarbij we over het feedbackproces blijven praten en voorbeelden delen tijdens onze werkoverleggen. Ons doel is om feedback geven zo te ontwikkelen dat het een tweede natuur waarbij we uitgaande van positieve intenties, elkaar échte complimenten geven om samen sterker te worden vanuit de verschillen. Teamdoelstelling V&S Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 12. 12. Teamdoelstelling Ondernemersdesk Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 13. 13. Wij spreken elkaar aan Teamdoelstelling Ondernemersdesk Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 14. 14. Teamdoelstelling Verzekeren Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 15. 15. Aanspreken Teamdoelstelling Verzekeren Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 16. 16. Teamdoelstelling Agri Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 17. 17. ”Met Passie meer Mans” Het hervinden van onze bevlogenheid en passie waardoor we weer trots worden op ons werk en onze bank. Dit doen we door elkaars sterke vaardigheden en competenties nog beter te benutten, goede dingen te benadrukken, elkaar aan te spreken op negativiteit en als rode draad de drie cultuuraspecten D-Z-B bespreekbaar te houden. Teamdoelstelling Agri Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 18. 18. Teamdoelstelling HID Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 19. 19. Teamdoelstelling HID Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb. “Met Plezier en Samenwerken, kunnen we elkaar versterken.” Het statement bevat een aantal zaken. Ten eerste de positieve sfeer en het plezier in het (samen) werken dat we op de afdelingen (willen) hebben, maar vooral ook willen uitdragen binnen de bank. >>
 20. 20. Teamdoelstelling HID Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb. Ten tweede de verdere verbetering van de samenwerking. Hierbij staan we voor de grote uitdaging van het nieuwe werken, waarin we minder samen met elkaar op een afdeling zullen zitten. Aan elkaar om hier op een creatieve wijze toch een goede invulling aan te gaan geven. Tot slot het vertrouwen geven en krijgen zodat iedereen in zijn werk zaken waar nodig los kan laten. Hiermee wordt een ieder in zijn kracht en verantwoordelijkheid gezet, waardoor we (nog meer) met de leuke dingen van ons werk bezig kunnen zijn.
 21. 21. Teamdoelstelling Control + AOC Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 22. 22. Het ambitiestatement van afdeling Control over de cultuurverbetering DZB in 2013 is “STERK DOOR VERBINDING”. Als bevlogen groep op weg naar het vaste land. Iedere medewerker wil hieraan vol trots bijdragen, zodat duidelijk is vanuit welke zichtbare individuele competenties hij of zij in 2013 een‘partner in business’kan zijn van eenieder. Teamdoelstelling Control + AOC Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 23. 23. Teamdoelstelling FS Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 24. 24. Team FS streeft ernaar de verwachtingen van de interne klant te managen (wat wel, wat niet en op wat voor manier facilitaire werkzaamheden worden uitgevoerd.). Dit mede te realiseren door middel van de aangepaste PDC en door uniform / procesmatig te werken. >> Teamdoelstelling FS Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 25. 25. Daarnaast zal team FS zich richten op het optimaliseren van de terugkoppeling naar de interne klant toe, omtrent hun aanvragen en wensen. Dit zal worden gemeten door de maandelijkse klanttevredenheidsonderzoeken. De ingeslagen weg m.b.t. de nieuwe visie facilitair en de communicatie hierover, wil FS doortrekken in de huidige vorm en zo mede bijdragen aan de vervolmaking van de regieorganisatie. Teamdoelstelling FS Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 26. 26. Teamdoelstelling KRM Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 27. 27. Duidelijk Ik werk conform proces: BB-proces volgen en pas actie als proces is gevolgd. Aanspreken wanneer collega het proces niet volgt. Idem voor KBO’s. Zichtbaar competent Ik spreek aan: Binnen KRM spreken we elkaar en collega’s van andere afdelingen aan op“gedrag”en niet op interpretaties. We praten met elkaar en niet over elkaar. Ik toon lef/ initiatief: We streven verant- woord naar scherpte en efficiënter werken. We profileren ons meer als kenniscentrum financieren en bijzonder beheer. >> Teamdoelstelling KRM Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.
 28. 28. Bevlogen Passie/ervoor gaan: We houden de passie voor ons werk vast binnen de afdeling KRM door elkaar en collega’s scherp te houden en bij te staan. We willen het uitdragen van onze passie verder verbeteren. Trots: We dragen het label van Bijzonder Beheer met trots uit. We zijn als afdeling KRM een groep gedreven professionals die mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de organisatie. We zijn trots op onze bijdrage in het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency. Teamdoelstelling KRM Duidelijk. Zichtbaar competent. Bevlogen. dzb.

×