Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geld Lenen Met BKR

917 views

Published on

Meer info op http://leneninformatiecentrum.nl/geld-lenen-met-bkr

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geld Lenen Met BKR

  1. 1. Geld Lenen Met BKR<br />LenenInformatieCentrum.nl| Patrick Vergeer| Mei2010<br />
  2. 2. Belangrijk om over BKR te weten.<br />Hier komen alle persoonlijke gegevens te staan van particulieren, zoals onder andere:<br />Voorletters, tussenvoegsels, achternaam en geboortedatum;<br />Adres, postcode en woonplaats (eventueel vorig adres);<br />Gegevens over alle contracten van afgesloten leningen; <br />Of de betalingsverplichtingen wel of niet correct zijn nagekomen;<br />Bij wie een verplichting is aangegaan.<br />
  3. 3. Betaal altijd op tijd;<br />Te laat betalen veroorzaakt een negatieve codering bij het BKR;<br />Een negatieve codering kan de reden zijn dat lenen niet meer mogelijk is, ook niet voor een hypotheek;<br />Een telefooncontract kan afgewezen worden bij niet op tijd betalen;<br />Geen inkopen meer doen bij verzendhuizen op basis van krediet.<br />Hier MOET je altijd op letten:<br />
  4. 4. Voordelen van BKR bij lenen van geld:<br />Zorg voor een schoon BKR:<br /> -Alle lasten voor lenen op tijd betalen;<br /> -De hoofdsom van leningen maximaal op afgesproken tijd voldoen;<br />Leningen af laten melden die niet meer in gebruik zijn;<br />Limiet van een DK laten verlagen nadat een deel is afgelost.<br />Van belang voor het aanvragen van lenen:<br /> - Controleer of het BKR helemaal juist is;<br /> - Onjuistheden in het BKR laten aanpassen.<br />
  5. 5. Het belang van BKR vermeldingen:<br />Controle van financiële instellingen om niet snel teveel geld te gaan lenen;<br />Banken zorgen voor snelle afhandeling van een aanvraag om te lenen bij positieve informatie uit het BKR over de aanvrager;<br />Bescherming tegen teveel lenen door middel van bij het BKR na te gaan hoeveel krediet al aanwezig is op naam van de aanvrager.<br />Meer informatie op :<br />http://leneninformatiecentrum.nl<br />

×