Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brukeroppførsel

413 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brukeroppførsel

 1. 1. Brukeroppførsel <ul><ul><li>Hva? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva har vi gjort? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kan vi bruke dette til? </li></ul></ul>
 2. 2. Hva? <ul><ul><li>Fellesbetegnelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke absolutt </li></ul></ul><ul><ul><li>Trender </li></ul></ul>
 3. 3. Hvorfor? <ul><ul><li>Mandat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interessant </li></ul></ul><ul><ul><li>Viktig del av vår virksomhet </li></ul></ul>
 4. 4. Hva har vi gjort? <ul><ul><li>Opp/ned-tommel </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentprosjekter/oppgaver </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale media </li></ul></ul><ul><ul><li>Søketjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Linked data </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukerundersøkelser </li></ul></ul>
 5. 5. Spørsmål til forskerne <ul><ul><li>Føler ikke at de trenger det fysiske biblioteket </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruker google scholar </li></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul><ul><ul><li>Samme framgangsmåte i søk  </li></ul></ul><ul><ul><li>Lett å søke - foretrekker elektronisk informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Vil ha et verktøy som gir dem enkel og rask tilgang til informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Har ikke noe foretrukket referansehåndteringssystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekts rolle er å støtte opp forskningen </li></ul></ul>
 6. 6. 5.års studenter <ul><ul><li>Vil ikke delta i diskusjon om bibliotekets tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Vil ha et verktøy som gir dem rask og enkel tilgang til informasjon </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Pensum er hovedkilde </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Vil ha elektronisk informasjon  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Markedsføring for å nå nye studenter </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Biblioteket trenger ikke å innta nye arenaer </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Gjøre det enklere for studentene å bruke biblioteket </li></ul></ul>
 7. 7. Sentio <ul><ul><li>Forventer raske svar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lett tilgjengelig informasjon i brukervennlige søkemotorer </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Oppdatert informasjon - tilgjengelig på Internett </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Pensum er hovedkilde for studenter </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kjøper gjerne de viktigste bøkene </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Lett å søke </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kvaliteten er opp til søkeren </li></ul></ul>
 8. 8. Mobilundersøkelsen <ul><ul><li>Rask og enkel tilgang til informasjonen - digitalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Flertallet bruker mobilen til webaktivitet </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Nettleser, epost, kart, gps, facebook </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Typiske bibliotekstjenester er aktuelt for mobil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>frister, ventelister, reservering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>forhåndsvisning, mulighet for fulltekst, pensumlister </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gps til bøker, printing, se antall folk på biblioteket (sitteplass) </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Rombestilling er aktuelt for mobil  </li></ul></ul>
 9. 9. Våre brukere <ul><ul><li>Innhold er viktigere enn form - ikke viktig hvem som leverer </li></ul></ul><ul><ul><li>Klarer seg stort sett på egenhånd </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Synes det er lett å finne informasjon </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Alle googler  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Lett tilgjengelig informasjon i brukervennlige søkemotorer </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Biblioteket skal støtte opp om forskningen </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Biblioteket trenger ikke å ta på seg nye roller for å være relevant </li></ul></ul>
 10. 10. Hva kan vi bruke dette til? <ul><ul><li>Fokusere på det vi kan og være sikre på at vi gjør det veldig bra </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbedre og oppdatere metodene vi benytter </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Tørre å prioritere </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Forbedre vår kunnskap om brukerne </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Markedsføre oss riktigere </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Statistikk </li></ul></ul>
 11. 11. Takk  

×