Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cơ sở hình thành và giá trị thực tiễn của TT HCM

4,671 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

cơ sở hình thành và giá trị thực tiễn của TT HCM

 1. 1. Đề tài: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trịtư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam vàcách mạng thế giới.
 2. 2. Danh sáchthành viên nhóm 2 1. Vũ Thị Bắc 2. Lại Thị Thu Biên 3. Đào Thị Chăm 4. Nguyễn Kim Chúc 5. Hoàng Tiến Chung 6. Nguyễn Thị Lệ Diễm 7. Đỗ Thị Dinh 8. Dương Thị Dịu 9. Trần Thị Đông 10. Dương Thị Duyên
 3. 3. BỐ CỤC Cơ sở Nhân tố khách quan chủ quan 1 Mối quan hệ Khái niệm TTHCM 1. Với con đường giải 2 phóng và phát triển dânCơ sở hình thành TTHCM tộc 2. Với sự phát triển thế giới 3Giá trị TTHCM đối với CMVN và thế giớiGiá trị thời đại của TTHCM trong sự 4 nghiệp XD nước ta hiện nay
 4. 4. I) Khái niệm TT HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quanđiểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản củacách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủnhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quảcủa sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác– Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời làsự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằmgiải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóngcon người.
 5. 5. II) Cơ sở hình thành TT HCM 1.Cơ sở khách quan 2.Nhân tố chủ quan Mối liên hệBối cảnh lịch sử hình Những tiền đề tư Giữa CSKQ thành TT HCM tưởng lý luận và NTCQ Bối cảnh thời đại Giá trị truyền thống dân tộc Tinh hoa văn hóa nhân loại Lịch sử VN cuối TK XIX đầu TK XX Chủ nghĩa Mác - Lênin
 6. 6. Bối cảnh lịch sử VN cuối TK XIX đầu TK XX Các phong trào yêu TD.Pháp xâm lược Triều đình nhà Nguyễn từngnước chống Pháp của bước đầu hàng và chấp nhân dân Việt Nam nhận nền “bảo hộ” của Pháp Cuối  Với truyền thống yêu nước, các TK cuộc khởi nghĩa theo hệ tư tưởng phong kiến nổ ra liên tiếp, rầm rộ. Muốn giành XIX thắng lợi phải đi theo một con  Chuyển dần sang xu hướng dân đường mới Đầu TK chủ tư sản, nhưng cuối cùng đều XIX thất bại.
 7. 7. • T3/1919, QTCSBối • Phong trào giải phóng dân tộc dâng thành lập, thúc đẩy mạnh mẽcảnh lên mạnh mẽ nhưng chưa ở đâu giành phong trào cộng sản và công nhânthời đại được thắng lợi quốc tế.     • CNTB xác lập quyền • CM tháng 10 thống trị trên toàn thế thành công giới và trở thành kẻ => làm “thức thù chung của các dân tỉnh các nước tộc thuộc địa châu Á”CM tháng 10 và sự ra đời của Liên bang CHXHCN Xô Viết (1922), của Quốc tếcộng sản tạo tiền đề cho CM giải phóng dân tộc ở các thuộc địa phát triển theoxu hướng và tính chất mới.
 8. 8. Những tiền đề tư tưởng lý luận Giá trị Tinh hoa truyền thống văn hóa dân tộc nhân loại Tư tưởng HCM Chủ nghĩa Mác - Lênin
 9. 9. Giá trị truyền thống dân tộc Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất trongđấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo,ham học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.-> Có thể nói, những giá trị truyền thống dân tộc đóngấm vào xương, vào máu mọi người dân Việt Nam nóichung và bản thân Hồ Chí Minh nói riêng. Chính nhữngtruyền thống cao đẹp đó đã hội tụ và thúc giục Người tìmra con đường cứu nước cho dân tộc mình.
 10. 10. Tinh hoa văn hóa nhân loại- Về văn hóa phương Đông:Hồ Chí Minh xuất thân trongmột gia đình Nho giáo, Người đãtiếp thu tư tưởng của Nho giáomột cách có chọn lọc Tích cực: Tư tưởng nhập thế hành đạo giúp đời, ước vọng về một xã hội an bình, triết lý nhân sinh coi trọng tu dưỡng đạo đức, đề cao giáo dục. Đặc biệt Nho giáo đề cao văn Nho hoá, lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. giáo Hạn chế: Tư tưởng phân biệt đẳng cấp, tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi khinh lao động chân tay.
 11. 11. Tinh hoa văn hóa nhân loại- Về văn hóa phương Đông: Nguyễn Ái Quốc cũng tìm hiểu về CN Tam dân của TônTrung Sơn và tìm thấy trong đó “những điều thích hợp với điềukiện nước ta”. Các tiêu chí của chủ nghĩa Tam dân là:Dân tộc - độc lập; dân quyền - tự do; dân sinh - hạnh phúc Tích cực: Tư tưởng vị tha, từ bi, cứu khổ cứu nạn, nếp sống trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện, Phật tinh thần bình đẳng dân chủ chống phân biệt đẳng cấp. giáo đã được Hồ Chí Minh rút gọn trong quốc Hạnhiệu củatưởng Namthế của Phật giáo (lánh dữ) chế: Tư Việt xuất “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
 12. 12. Tinh hoa văn hóa nhân loại - Về văn hóa phương Tây:  Pháp, Hồ Chí Minh ở Trường tiểu Đến Ngay từ khi còn học được tiếp xúcvới tinh thần pháp luật vào Môngtétxkiơ, học Đông Ba rồi của Trường Quốckhế ước xã hộiHCM đã làm Hồ Chí Minh học Huế, của Rútxô... quen với văn hóa Pháp.đã tiếp thu về tự do, bình đẳng, bác áicủa tuyên ngôn nhân quyền và dân quyềncủa đại cách mạng tư sản Pháp.  Người đã từng sống ở Mỹ, => Với nền tảng văn hóa phương Đông khi tiếp nghĩnhững do, Người thường suy thu về tự giá trị văn hóa phương Tây, độc Chí Minh đã sốngkhuyết con Hồ lập, quyền bổ của những giá trị tư tưởng mà ở phương Đông nói chung khiTuyên người... được ghi trong ở trong nước chưa có hoặc chưa đầy đủ. lập 1776 của nước Mỹ. ngôn độc
 13. 13. Chủ nghĩa Mác-LêninLà nguồn gốc tư tưởng quan trọng nhất, là cơ sở của thếgiới quan và phương pháp luận của TTHCM. Khi đọc “Những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, HCM đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. HCM đến với CN Mác-Lênin từ CN yêu nước, từ một nhà yêu nước, từ nhu cầu thực tiễn (tìm con đường cứu nước chứ không phải là nhu cầu lý luận) HCM đã tiếp thu CN Mác-Lênin ở thế giới quan và phương pháp luận: tinh thần CM và khoa học.
 14. 14. Muốn giải phóng dân tộc, Nhân tố chủ quan phải theo thuyết học của Mác CM phải do chính Khả năng tư duy độc lập, đảng của giai cấp tự chủ, sáng tạo, đầu óc phê CN, NDLĐ phán tinh tường, sáng suốt Khả Phẩm CM là sự nghiệp năng tư chất đạo của quần chúng Tâm hồn của một nhà duy và đức và yêu nước, một chiến sĩ trí tuệ năng lựcCM giải phóng dân tộc; cộng sản chân chính HCM HĐ thực-> CM dân chủ nhân dân, tiễn-> Giải phóng xã hội, giảiphóng con người Bản lĩnh kiên định, luôn CM giải phóng dân tộc ở các nước tin vào nhân dân; khiêm thuộc địa có quan hệ mật thiết với tốn, bình dị, ham học hỏi; CM vô sản ở “chính quốc” song có đầu óc thực tiễn không phụ thuộc CM chính quốc
 15. 15. Mối quan hệ của nhân tố chủ quan và nhân tố khách quanTiếp thu một cáchcó chọn lọc, nhữnggiá trị tốt đẹp của Nhân tốdân tộc, vận dụng khách quanvà phát triển CN thống nhấtMác - Lênin vào với nhauđiều kiện cụ thể quan trọng,của CM nước ta. quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Nhân tố TTHCM chủ quan
 16. 16. III) Giá trị TT HCM đối với CMVN và thế giớiSoi sáng con Đối với sự đường giải phát triểnphóng và phát thế giớitriển dân tộc.
 17. 17. TT HCM soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. Tài sản Nền tảng tư tinh thần tưởng và vô giá của kim chỉ nam dân tộc cho hành động CMVN Đáp ứng với Là nền tảng Tiếp thu, kế nhu cầu của vững chắc đểthừa tinh hoa văn CMVN và Đảng ta vạch hoá dân tộc và nhân loại, vận nhiều vấn đề ra đường lối dụng sáng tạo của thời đại cách mạng CN Mác-Lênin đúng đắn
 18. 18. TT HCM đối với sự phát triển thế giới Phản ánh khát vọng thời đại Tìm ra các giải pháp đấu tranhgiải phóng loài người: Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vìnhững mục tiêu cao cả.“Cuộc đời Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đối với tất cả các chiến sĩ đấu tranh cho tự do”
 19. 19. IV) Giá trị thời đại của TTHCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta trong bối cảnh hiện nayTTHCM cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở của công cuộcĐổi mới. - Sự thắng lợi to lớn sau 27 năm đổi mới một lần nữa khẳng định con đường CM của dân tộc ta là đúng đắn. Và một trong những vấn đề căn bản đưa đến sự thành công đó là Đảng ta luôn lấy CN Mác-Lênin và TTHCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
 20. 20. Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục TTHCM trở thành mộtnhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Ðảng.
 21. 21. Cảm ơncác bạnđã lắng nghe!

×