Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Юридична пам*ятка для воїнів АТО

8,914 views

Published on

інформаційно-довідкові матеріали з правових питань, в допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України під час мобілізації, на особливий період

Published in: Law

Юридична пам*ятка для воїнів АТО

 1. 1. ЗБІРНИК ПАМ’ЯТОК (інформаційно-довідкові матеріали з правових питань, в допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України під час мобілізації, на особливий період)
 2. 2. КИЇВ 2014 ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ щодо роз’яснення термінів мобілізації та демобілізація, строків проведення мобілізації у державі порядку її проведення Згідно статті 17 Закону України «Про оборону» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»» №1126-VII від 17 березня 2014 затверджено Указ Президента України №303/2014 від 17 березня 2014 «Про часткову мобілізацію» (далі - Указ). В Указі Президента зазначено, що у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги оголошено та проводиться часткова мобілізація (далі - мобілізація). Мобілізація – це комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України - на організацію і штати воєнного часу. Відповідно до вимог пункту 3 Указу, мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності цим Указом. У цей період, а саме: 45 діб, - проводиться призов військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, та поставка транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. В цей період - протягом 45 діб місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування повинні організувати та забезпечити у встановленому порядку: 1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; 2) тимчасове виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів. Пунктом 4 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено такий вид військової служби, як військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань згідно статті 4 Закону здійснюється шляхом: 2
 3. 3. призову громадян України на військову службу або шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом. З оголошенням мобілізації в державі настає особливий період, який охоплює час мобілізації (45 діб), воєнний час (час від закінчення мобілізації до припинення конфлікту) та частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (час від припинення конфлікту до оголошення демобілізації). Після оголошення мобілізації в державі проводяться заходи особливого періоду, які передбачають, крім іншого, призов військовозобов’язаних до Збройних Сил України на військову службу в особливий період. Після припинення конфлікту, який спричинив оголошення мобілізації в країні, наступає відбудовний період. У цей період потреба держави у збройному захисті своєї незалежності та цілісності суттєво зменшується, чисельність Збройних Сил країни, що існувала в особливий період, втрачає свою актуальність. На рівні держави виникає потреба у здійсненні заходів по відновленню народного господарства, економіки та перехід на режим роботи в мирний час. З метою забезпечення законних підстав для виходу країни з особливого періоду, Указом президента України, затвердженим Верховною Радою України оголошується демобілізація. Демобілізація - це комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України - на організацію і штати мирного часу. З оголошенням демобілізації та переходом Збройних Сил України на штати мирного часу, військовослужбовці, які проходили військову службу за призовом в особливий період, підлягають звільненню з військової служби встановленим порядком. 3
 4. 4. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ щодо грошового забезпечення військовослужбовців призваних на військову службу під час мобілізації КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ Укази Президента Указ Президента України від 10.12.08 №1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» Закони України Закон України від 15.11.96 №505 «Про відпустки» ЗУ від 22.10.93 №3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Закон України від 20.12.91 №2011 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Закон України від 24.03.99 №551 «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» Постанови Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.03 №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.07 №1294 «Про упорядкування структури і умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» Постанова Кабінету Міністру України від 04.03.94 №150 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом» Постанова Кабінету Міністру України від 11.07.02 №963 «Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях» Постанова Кабінету Міністру України від 30.03.06 №401 «Деякі питання забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету» Накази Міністра оборони України Наказ Міністра оборони України від 06.03.95 №50 «Про введення в дію Інструкції про розміри і порядок виплати надбавки військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України у зв’язку із роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» Наказ Міністра оборони України від 01.06.06 №303 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України» Наказ Міністра оборони України від 10.04.09 №170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Сил України». Наказ Міністра оборони України від 25.06.01 №218 «Про виплату надбавок до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі та надання щорічних відпусток 4
 5. 5. особовому складу шифрувальної служби» Наказ Міністра оборони України від 30.12.07 №707 «Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України» Наказ Міністра оборони України від 15.11.2010 №595 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України» Наказ Міністра оборони України від 11.06.08 №260 «Про затвердження Інструкції по порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» Наказ Міністра оборони України від 26.05.00 №153 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати військовослужбовцям Збройних Сил України винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів» Наказ Міністра оборони України від 04.11.96 №320 «Про затвердження Переліку додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців» Наказ Міністра оборони України від 12.03.07 №80 «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних» Наказ Міністра оборони України від 16.07.97 №300 «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України» ОКЛАДИ ЗА ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Військове звання Розмір окладу Військове звання Розмір окладу солдат 30 молодший лейтенант 105 старший солдат 35 лейтенант 110 молодший сержант 40 старший лейтенант 115 сержант 45 капітан 120 старший сержант 50 майор 125 старшина 55 підполковник 130 полковник 135 прапорщик 60 генерал-майор 140 старший прапорщик 65 генерал-лейтенант 145 генерал-полковник 150 ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 1. Офіцери: Посада Розмір посадового окладу (грн.) Командир взводу 750 - 850 Командир роти 950 - 1030 Командир батальйону 1000 - 1085 Командир полку 1050 - 1150 Командир бригади 1150 - 1200 5
 6. 6. 2. Особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом: Тарифний розряд Розмір посадового окладу (грн.) І 450 - 485 II 485 - 530 III 530 - 565 IV 565 - 605 V 605 - 645 VI 645 - 685 VII 685 - 720 VIIІ 720 - 740 IX 740 - 760 Х 760 - 800 3. Військовослужбовці строкової служби: Тарифний розряд Розмір посадового окладу (грн.) І 154 II 172 III 190 IV 208 V 227 VI 245 6
 7. 7. ОДНОРАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Грошова допомога для оздоровлення (у розмірі місячного грошового забезпечення). Підстава для виплати – наказ командира військової частини про вибуття військовослужбовця у чергову відпустку з оголошенням розміру допомоги. 2. Матеріальна допомога (у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення). Підстава для виплати – наказ командира частини з оголошенням розміру допомоги. Виплата матеріальної допомоги у 2014 році проводиться в грудні за умови наявності коштів (відповідно до п. 10 наказу МОУ від 14.04.2014 №240) та в окремих випадках раніше згідно наказу командувача військ оперативного командування «Північ» від 26.03.2014 №136 (за клопотанням відповідної комісії ОК за результатами розгляду підтвердних документів, які стали підставою для звернення). ЩОМІСЯЧНІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.Надбавка за вислугу років (нараховується у відсотках від суми окладу за військове звання та посадового окладу): Календарна вислуга років Розмір надбавки (%) від 1 до 2 років 5 % від 2 до 5 років 10 % від 5 до 10 років 20 % від 10 до 15 років 25 % від 15 до 20 років 30 % від 20 до 25 років 35 % від 25 і більше років 40 % 2. Надбавка у зв’язку із роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (нараховується у відсотках від посадового окладу): Підстава для виплати - наказ командира частини із зазначенням розміру надбавки. Форма допуску Розмір надбавки (%) 1 20 % 2 15 % 3 10 % 3. Надбавка за кваліфікацію (нараховується у відсотках від посадового окладу): Підстава для виплати - наказ командувача військ оперативного командування. клас Розмір надбавки (%) другий 5 %* перший 8 %* Підстава для виплати - наказ командувача виду ЗСУ майстер 11 %* 7
 8. 8. 4. Надбавка за роботу з особовим складом (нараховується особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають штатні посади старшини підрозділу зі штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби 20 та більше осіб у розмірі 15 % від посадового окладу)*. 5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань (нараховується у розмірі 50 відсотків від суми окладу за військове звання, посадового окладу та надбавки за вислугу років). Надбавка за виконання особливо важливих завдань не виплачується у місяці, у якому наказом відповідного командира на військовослужбовця накладене таке дисциплінарне стягнення: - попередження про неповну службову відповідність; - пониження в посаді; - позбавлення військового звання або пониження військового звання на один ступінь; - звільнення з військової служби у зв'язку зі службовою невідповідністю. У разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, надбавка не виплачується за місяць, у якому така постанова надійшла у військову частину. Військовослужбовцям, засудженим за вчинення злочину, за місяць, у якому обвинувальний вирок суду набрав законної сили, або за місяць, у якому він надійшов у військову частину, надбавка не виплачується. 6. Премія військовослужбовцям (нараховується у відсотках від посадового окладу): Категорії військовослужбовців Розмір офіцери 90 % особи рядового, сержантського та старшин. складу, які проходять в/службу за контрактом 125 % Військовослужбовці позбавляються премії повністю або частково: - за порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та бойового чергування; - за особисті незадовільні показники в командирській, бойові та мобілізаційній підготовці; - за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; - за систематичне порушення термінів виконання письмових наказів, розпоряджень та доручень; - за систематичне запізнення на службу без поважних причин (більше трьох разів на місяць). 8
 9. 9. Військовослужбовці позбавляються премії повністю: - за невихід на службу без поважних причин; - за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння); - за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю в/службовців або інших осіб; - у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження військового звання на один ступінь, позбавлення військового звання (за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладання дисциплінарного стягнення вищим командиром (начальником)); - у разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння (за місяць, у якому винесена така постанова, або за місяць, у якому вона надійшла у військову частину). Премія не виплачується військовослужбовцям: - які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення); - направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України; - у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам). 7. Щомісячна додаткова грошова винагорода військовослужбовцям Збройних Сил України в розмірі до 60% (починаючи з 01.01.2014 р. до місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право за займаною ним посадою). Винагорода виплачується військовослужбовцям за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний на підставі наказу командира військової частини. 9
 10. 10. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 встановлено виплату зазначеної винагороди у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення: - з 1 квітня 2014 р. – у розмірі до 80 % місячного грошового забезпечення; - з 1 липня 2014 р. – у розмірі до 100 % місячного грошового забезпечення. ОРІЄНТОВНИЙ РОЗМІР ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ військової служби за контрактом та військової служби за призовом у зв’язку з мобілізацією ЗА ТИПОВИМИ ПОСАДАМИ ОПЛАТА СЛУЖБОВИХ ВІДРЯДЖЕНЬ Наказ Міністра оборони України від 29.08.2011 № 530 “Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові відрядження в межах України” Категорія осіб, яким проводиться відшкодування витрат на службові відрядження – військовослужбовці (крім строкової служби); – працівники Збройних Сил України. 10 № п/п Тарифний розряд Типові посади Розмір грошового забезпечення з вислугою: до 1 року з 1 до 2 років з 2 до 5 років з 5 до 10 років 1. ІІ тар. розряд стрілець, водій, 2341 2407 2472 2604 2. ІІІ тар. розряд старший водій, старший оператор, 2503 2573 2643 2784 3. ІV тар. розряд командир відділення, командир гармати 2686 2761 2836 2987 4. V тар. розряд начальник радіостанції, санінструктор, начальник сховища, заступник командира взводу 2869 2950 3031 3192 5. - командир взводу 3988 6. - командир роти 4795 7. - заступник командира батальйону 4904
 11. 11. Витрати, які відшкодовуються Розмір добові 30 грн. проживання в пунктах відрядження за фактичними витратами з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях (користування телевізором, холодильником тощо), але в розмірі, не більшому за граничні норми проживання, встановлені Кабінетом Міністрів України (250 грн за добу), а також бронювання місць проживання в розмірі не більше 50% вартості проживання, на підставі рахунків з місць проживання. проїзд до місця відрядження та в зворотному напрямку в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті. Підстава для оплати відрядження посвідчення про відрядження з відмітками про дати прибуття військовослужбовця в пункт (пункти) відрядження та вибуття з нього (з них), засвідчені гербовою печаткою, авансовий звіт про використання коштів. ПРИКЛАДИ НАРАХУВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 11
 12. 12. 1. Рядовий запасу Ігнатенко С.І. призваний на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та з 18 березня 2014 року зарахований у списки військової частини. Раніше рядовий Ігнатенко С.І. проходив дійсну військову строкову службу (1,5 року) з 3 жовтня 2008 року по 30 квітня 2010 року. Вислуга років станом на 1 березня 2014 року складає 1 рік 5 місяців 10 днів. Встановлений максимальний посадовий оклад за ІІ-м тарифним розрядом (посада - водій) - 530 грн. Порядок нарахування грошового забезпечення: 1) за березень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Посадовий оклад (ПО) 530 з 18 по 31.03.2014 (14 днів) 530/31*14 239,35 Оклад за військове 30 з 18 по звання (ОВЗ) 31.03.2014 30/31*14 13,55 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 5% з 18 по (239,35+13,55) року служби 31.03.2014 * 12,65 (ПО+ОВЗ)*%заВР 5% Разом нараховано: 265,55 Утримується єдиний соціальний внесок 2,6% 265,55*2,6% 6,90 До видачі на руки: 258,65 2) за квітень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 530 з 1 по 30.04.2014 (30 днів) 530 Оклад за військове звання (ОВЗ) 30 з 1 по 30.04.2014 (30 днів) 30 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 5% з 1 по 30.04.2014 (30 днів) (530+30)*5 % 28,00 Надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОВЗ) (ПО+ОВЗ+ВР)*50% 50% з 18 по 31.03.2014 (239,35+13, 55+12,65)* 50% 132,78 виплачується в поточному місяці за минулий Премія (Пр) (ПО)*125% ряд.- прапорщ. 125% з 18 по 31.03.2014 239,35*125 % 299,19 виплачується в поточному місяці за минулий 12
 13. 13. (ПО)*90% - для офіцер. Разом 1019,97 Щомісячна грошова винагорода з 18 по (239,35+13, (ПО+ОВЗ+ВР+НВОВЗ+ 60% 31.03.2014 55+12,65)* 159,33 Пр) за мин.міс.*60% 60% виплачується в поточному місяці за минулий Разом нараховано 1179,30 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 1083,18*2,6 % 30,66 До видачі на руки 1148,64 3) за травень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 530 з 1 по 31.05.2014 (31 день) 530 Оклад за військове звання (ОВЗ) 30 з 1 по 31.05.2014 (31 день) 30 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 5% з 1 по 31.05.2014 (31 день) (530+30)*5 % 28,00 Надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОВЗ) (ПО+ОВЗ+ВР)*50% 50% з 1 по 30.04.2014 (530+30+28 ,00)*50% 294,00 виплачується в поточному місяці за минулий Премія (Пр) (ПО)*125% ряд.- прапорщ. (ПО)*90% - для офіцер. 125% з 1 по 30.04.2014 530*125% 662,50 виплачується в поточному місяці за минулий Разом 1544,50 Щомісячна грошова винагорода 60% з 1 по 1019,97*60 (ПО+ОВЗ+ВР+НВОВЗ+ 30.04.2014 % 611,98 Пр) за мин.міс.*60% виплачується в поточному місяці за минулий Разом нараховано 2156,48 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 2156,48*2,6 % 56,07 До видачі на руки 2100,41 4) за червень 2014 року Вид виплати Місячна За який період Розрахунок Сума до Примітка 13
 14. 14. сума (грн.) виплачується виплати (грн.) Посадовий оклад (ПО) 530 з 1 по 30.06.2014 (30 днів) 530 Оклад за військове звання (ОВЗ) 30 з 1 по 30.06.2014 (30 днів) 30 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 5% з 1 по 30.06.2014 (30 днів) (530+30)*5 % 28,00 Надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОВЗ) (ПО+ОВЗ+ВР)*50% 50% з 1 по 31.05.2014 (530+30+28 ,00)*50% 294,00 виплачується в поточному місяці за минулий Премія (Пр) (ПО)*125% ряд.- прапорщ. (ПО)*90% - для офіцер. 125% з 1 по 31.05.2014 530*125% 662,50 виплачується в поточному місяці за минулий Разом 1544,50 Щомісячна грошова винагорода 60% з 1 по 1544,50*60 (ПО+ОВЗ+ВР+НВОВЗ+ 31.05.2014 % 926,70 Пр) за мин.міс.*60% виплачується в поточному місяці за минулий Разом нараховано 2471,20 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 2471,20*2,6 % 64,25 До видачі на руки 2406,95 2. Сержант запасу Калита І.П. призваний на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та з 18 березня 2014 року зарахований у списки військової 14
 15. 15. частини. Раніше сержант Калита І.П. проходив дійсну військову строкову службу. Вислуга років станом на 1 березня 2014 року складає 2 роки 1 місяць 10 днів. Встановлений максимальний посадовий оклад за 5 тарифним розрядом - 645 грн. Порядок нарахування грошового забезпечення: 1) за березень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 645 з 18 по 31.03.2014 (14 днів) 645/31*14 291,29 Оклад за військове 45 з 18 по звання (ОВЗ) 31.03.2014 45/31*14 20,32 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 10% з 18 по (291,29+20, року служби 31.03.2014 32)*5% 31,16 (ПО+ОВЗ)*%заВР Разом нараховано: 342,77 Утримується єдиний соціальний внесок 2,6% 342,77*2,6 % 8,91 До видачі на руки: 333,86 2) за квітень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 645 з 1 по 30.04.2014 (30 днів) 645 Оклад за військове звання (ОВЗ) 45 з 1 по 30.04.2014 (30 днів) 45 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 5% з 1 по 30.04.2014 (30 днів) (645+45)*5 % 69 Надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОВЗ) (ПО+ОВЗ+ВР)*50% 50% з 18 по 31.03.2014 (291,29+20, 32+31,16)* 50% 171,39 виплачується в поточному місяці за минулий Премія (Пр) (ПО)*125% ряд.- прапорщ. (ПО)*90% - для офіцер. 125% з 18 по 31.03.2014 291,29*125 % 364,11 виплачується в поточному місяці за минулий Разом 1294,50 Щомісячна грошова 60% з 18 по 342,77*60 винагорода 31.03.2014 % 205,66 виплачується в поточному місяці за минулий 15
 16. 16. (ПО+ОВЗ+ВР+НВОВЗ+ Пр) за мин.міс.*60% Разом нараховано 1500,16 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 1500,16*2,6 % 39 До видачі на руки 1461,16 3) за травень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 645 з 1 по 31.05.2014 (31 день) 645 Оклад за військове звання (ОВЗ) 45 з 1 по 31.05.2014 (31 день) 45 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 10% з 1 по 31.05.2014 (31 день) (645+45)*5 % 69 Надбавка за виконання особливо важливих завдань 50% з 1 по 30.04.2014 (645+45+69 )*50% 379,50 виплачується в поточному місяці за минулий Премія 125% з 1 по 30.04.2014 645*125% 806,25 виплачується в поточному місяці за минулий Разом 1944,75 Щомісячна грошова винагорода 60% з 1 по 30.04.2014 1294,50*60 % 776,70 виплачується в поточному місяці за минулий Разом нараховано 2721,45 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 2721,45*2,6 % 70,76 До видачі на руки 2650,69 4) за червень 2014 року Вид виплати Місячна сума (грн.) За який період виплачується Розрахунок Сума до виплати (грн.) Примітка Посадовий оклад (ПО) 645 з 1 по 30.06.2014 (30 днів) 645 Оклад за військове звання (ОВЗ) 45 з 1 по 30.06.2014 (30 днів) 45 Відсоткова надбавка за вислугу років (ВР) за 1,5 року служби (ПО+ОВЗ)*%заВР 10% з 1 по 30.06.2014 (30 днів) (645+45)*5 % 69 16
 17. 17. Надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОВЗ) (ПО+ОВЗ+ВР)*50% 50% з 1 по 31.05.2014 (645+45+69 )*50% 379,50 виплачується в поточному місяці за минулий Премія (Пр) (ПО)*125% ряд.- прапорщ. (ПО)*90% - для офіцер. 125% з 1 по 31.05.2014 645*125% 806,25 виплачується в поточному місяці за минулий Разом 1944,75 Щомісячна грошова винагорода 60% з 1 по 1944,75*60 (ПО+ОВЗ+ВР+НВОВЗ+ 31.05.2014 % 1166,85 Пр) за мин.міс.*60% виплачується в поточному місяці за минулий Разом нараховано 3111,60 Утримання єдиний соціальний внесок 2,6% 3111,60*2,6 % 80,90 До видачі на руки 3030,70 ВИПЛАТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ПРИ ЗВІЛЬНЕНІ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. 1. Строки приймання та здавання справ і посади військовослужбовців: - командира військової частини - не більше 10 днів; - заступника командира військової частини з тилу - не більше 20 днів; - начальника служби військової частини і з'єднання - не більше 15 днів; - начальника клубу військової частини і з'єднання - не більше 15 днів; - начальника складу, хлібозаводу (хлібопекарні) і їдальні - не більше 10 днів; - начальника майстерні частини (з'єднання) - не більше 5 днів; - командира і старшини підрозділу - не більше 5 днів; - командира взводу - не більше 3 днів. Строк приймання та здавання справ і посади рахується з моменту прибуття у військову частину призначеної для прийому справ і посади особи. Іншим посадовим особам строк приймання і здавання справ і посади визначається старшим начальником (але не більше 10 днів). 2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям при звільнені з військової служби. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які до дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби займають посади, на які були призначені, – до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення. 17
 18. 18. Військовослужбовці, що перебувають до дня одержання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні в лікувальній установі чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, грошове забезпечення виплачується до дня повернення до місця служби включно, але не більше загального терміну перебування на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а тим, які перебувають у щорічній основній чи додатковій відпустці (зі збереженням грошового забезпечення),– до дня закінчення відпустки включно. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язки за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається за їх бажанням у разі звільнення. 3. Грошова допомога у разі звільнення з військової служби: (виплата здійснюється за умови наявності 10 і більше років вислуги) А). 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше. Б). 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.13 №413, та мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. В). Не виплачується. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби: – за службовою невідповідністю, 18
 19. 19. – у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, – у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, – у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення. У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби. КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”. 2. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 4. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 5. Закон України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”. 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.92 № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”. 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.08 № 45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”. 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.08 № 499 “Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності осіб, звільнених з військової служби (зборів)” діє до 01.01.2014 року. 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.08 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у 19
 20. 20. разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" діє з 01.01.2014 року 10. Наказ Міністра оборони України від 19.08.08 № 407 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей”. 11. Наказ Міністра оборони України від 15.02.10 № 61 “Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України” 12. Наказ Міністра оброни України від 05.10.11 № 604 “Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України” 13. Постанова правління Пенсійного фонду України від 30.01.07 № 3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ 1. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). 2. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців (ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). 3. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у 20
 21. 21. цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією (ст. 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"). 4. Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією (ст. 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"). 5. Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку (ст. 119 "Кодексу законів про працю України"). 6. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, у разі звільнення зі служби, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової (ст. 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"). 7. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця передбачено надання військовою частиною допомоги батькам та сім’ї загиблого в проведенні поховання і компенсації виплат у сумі 500 грн. (ПКМУ «Про грошове забезпечення військовослужбовців» №829 від 22.05.2000 р. (із змінами), пункт 7). 8. Виплата членам сім’ї, які проживали разом із загиблим, грошового забезпечення за повний місяць, в якому загинув військовослужбовець (НМОУ «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» № 260 від 11.06.2008 р. (із змінами), розділ 12, пункт 1). 9. Виплата батькам та сім’ї загиблого одноразової грошової допомоги в сумі 609,0 тис. грн. (500-кратного прожиткового мінімуму) (ПКМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» № 975 від 25.12.2013 р., пункт 5) 21
 22. 22. 10. Призначення батькам, дружині та неповнолітнім дітям загиблого пенсії (30 % або 40% грошового забезпечення залежно від причини смерті) (ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» стаття 36). 11. 50-відсоткову знижку на комунальні послуги батькам та сім’ї (ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. N 3552-XII (із змінами) стаття 15, пункт 4. 12. Щомісячне підвищення до пенсії 237,25 грн. та ін. (ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»). 13. У разі встановлення інвалідності (залежно від її причин та групи): виплачується одноразова грошова допомога в сумі 85,3 – 304,5 тис. грн. (ПКМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» № 975 від 25.12.2013 р., пункт 6). 14. Призначається пенсія в розмірі 40 -100% грошового забезпечення (ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» стаття 21). 15. Підвищується пенсія (максимально до 544,50 грн.) (ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»). 16. Надається 50 – або 100-відсоткова знижка на комунальні послуги (ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. N 3552-XII (із змінами) стаття 13, пункт 5). 17. Здійснюється безоплатне забезпечення ліками, зубопротезування тощо (ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. N 3552-XII (із змінами) стаття 13, пункт 2). 18. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва): виплачується одноразова грошова допомога в сумі 3,0 – 51,2 тис. грн. (залежно від відсотка втрати працездатності, що встановлюється медкомісіями) (ПКМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» № 975 від 25.12.2013 р., пункт 7). 19. Забезпечується лікування в закладах Міноборони (ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» стаття 11). 22
 23. 23. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ щодо роз’яснення строків військової служби та порядку звільнення військовослужбовців призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби та визначення переліку громадян які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно до вимог Законів України “ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про оборону України” з моменту оголошення рішення про мобілізацію настає особливий період. Відповідно до вимог статті 1 Указу Президента України від 17.03.2014 “Про часткову мобілізацію”, затвердженого Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII, в Україні оголошено та проводяться заходи часткової мобілізації. Указ набрав чинності 18.03.2014 у зв’язку із опублікування у Голосі Україні 18.03.2014 № 49 Закону України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”. З 18.03.2014 року в країні настав особливий період. Особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Стаття 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначається початок і закінчення проходження військової служби. Початком проходження військової служби вважається є день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту - для громадян, призваних на строкову військову службу, громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особлив ий періо д . Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо). Звільнення зі служби проводиться: а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, - на підставі Указу Президента України; ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, - у разі оголошення демоб ілізації у строки, встановлені Президентом України. 23
 24. 24. Частиною 1 статті 23 Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачені строки строкової військової служби в календарному обчисленні які встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 12 місяців; для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, - до 9 місяців. Частиною 8 даної статті передбачено що у разі настання особлив ого періо ду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки на періо д до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону. Частиною 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено що у разі настання особлив ого періо ду з військової служби звільняються військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. 24
 25. 25. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ щодо роз’яснення поняття військовослужбовця, обов’язків, прав, та відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України призваних на військову службу за призовом під час мобілізації. Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України. Військовий обов'язок включає в себе також проходження військової служби.В ійськовослужбовці – це особи, які проходять військову службу. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Одним з видів військової служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. Враховуючи вищевикладене всі громадяни які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період на виконання Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», затвердженого Законом України від 17.03.2014 року №1126-V є військовослужбовцями. Відповідно до вимог чинного законодавства України на військовослужбовців покладаються обов’язки, права та відповідальність. Загальні обов'язки військовослужбовців передбачені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України (далі – Статуту), а саме статтею 11 передбачено, необхідність виконання завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, а також завдань, визначених міжнародними зобов'язаннями України покладає на військовослужбовців такі обов'язки: свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок; бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим; беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї частини; 25
 26. 26. постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно; дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України; поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини; бути пильним, суворо зберігати державну таємницю; вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання поставленого завдання; виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни; додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й охайно. Статтею 12 Статуту передбачено наступний обов’язок про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов'язків, та про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальникові. Стаття 13 Статуту зобов'язує військовослужбовців додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок. Відповідно до вимог статті 14 Статуту із службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може їх вирішити - до наступного прямого начальника. Стаття 15 Статуту передбачає що військовослужбовці зобов'язані знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права. Стаття 16 Статуту зобов’язує кожного військовослужбовця виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою. Ці обов'язки визначаються статутами Збройних Сил України, а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями. На військовослужбовців під час перебування на бойовому чергуванні, у внутрішньому і гарнізонному наряді, а також під час виконання інших завдань покладаються спеціальні обов'язки. Ці обов'язки та порядок їх виконання визначаються законами і статутами Збройних Сил України, а також іншими нормативно-правовими актами, що приймаються на основі законів і статутів Збройних Сил України, дані вимоги передбачені статтею 17 Статуту. Військовослужбовці відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби наділені відповідними правами. Статтею 18 Статуту передбачено що 26
 27. 27. військовослужбовці перебувають під захистом держави і мають усю повноту прав і свобод, закріплених Конституцією України. Держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно до законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів дана норма передбачена статтею 19 Статуту. Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації. Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. Гарантії правового і соціального захисту військовослужбовцям призваним під час мобілізації, на особливий період забезпечуються відповідно до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та іншими законами. Дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", не поширюється на членів сімей військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними злочину чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння собі військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи резервістом тілесного ушкодження. Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Права військовослужбовців: Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, мають право брати участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України. Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права. 27
 28. 28. Народний депутат України, який є військовослужбовцем, на строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на строк виконання депутатських повноважень на військовій службі. Військовослужбовці мають право створювати свої громадські об'єднання відповідно до законодавства України. Військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій чи рухів. Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх проведенні не допускається. Військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Командири (начальники) військових з'єднань та частин надають можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях та релігійних обрядах у вільний від виконання обов'язків військової служби час. Військовослужбовці не мають права відмовлятися або ухилятися від виконання обов'язків військової служби з мотивів релігійних переконань та використовувати службові повноваження для релігійної чи атеїстичної пропаганди. Військовослужбовці мають право на придбання, володіння і використання релігійної літератури будь-якою мовою, а також інших предметів та матеріалів релігійного призначення. Ніхто не має права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх релігійних потреб. Держава не несе зобов'язань щодо задоволення потреб військовослужбовців, пов'язаних з їх релігійними переконаннями та відправленням релігійних обрядів. Створення релігійних організацій в органах військового управління, військових з'єднаннях та частинах забороняється. Військовослужбовцю гарантується недоторканність особи. Він не може бути арештований інакше, як на підставі судового рішення. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності. 28

×