Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beit-Shean

1,482 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beit-Shean

 1. 1. בית שאן התחדשות עירונית צוות התכנון : עורכי התוכנית : פרלה קאופמן ארכיטקטים פרלה קאופמן , גילי ענבר ייעוץ נוף : שמעון מרגולין אדריכלות בע " מ רוני מרגולין , נמרוד אמאדו ייעוץ תנועה : סטניסלב טליסמן ייעוץ חברתי - פרוגרמתי : רבקה וגמיסטר ייעוץ כלכלי - פרוגרמתי : דון ג ' קובסון בית שאן התחדשות עירונית פרלה קאופמן - ארכיטקטים
 2. 2. בית שאן התחדשות עירונית סקר בית שאן התחדשות עירונית
 3. 3. גבולות התכנון בית שאן התחדשות עירונית גן לאומי שכונות מגורים מתוכננות שכונות מגורים חדשות – צמודי קרקע נוף הגלבוע ונוף הגלעד גבול התוכנית
 4. 4. שטחים ירוקים מגרשים פנויים מגרשי חנייה כבישים ראשיים כבישים שכונתיים קשרים בין העיר הוותיקה לשכונה החדשה שבילים להולכי רגל כניסה לעיר מבנה העיר בית שאן התחדשות עירונית
 5. 5. מבנה העיר שטחים ירוקים מגרשים פנויים מגרשי חנייה כבישים ראשיים כבישים שכונתיים קשרים בין העיר הוותיקה לשכונה החדשה שבילים להולכי רגל כניסה לעיר בית שאן התחדשות עירונית
 6. 6. מגורים בינוי למגורים אזורים שאינם למגורים טיפולוגיה צפיפות שתי קומות צמודי קרקע שלוש קומות שתי קומות על עמודים שלוש קומות על עמודים ארבע קומות על עמודים ארבע קומות מבנים גבוהים (8-7 קומות ) בית שאן התחדשות עירונית
 7. 7. מסחר תעשיה מבני ציבור מבני ציבור , מסחר ותעשיה בית שאן התחדשות עירונית רצועת מבני חינוך (" ציר הקמפוס ")
 8. 8. פיתוח עקרונות התכנון בית שאן התחדשות עירונית
 9. 9. פעולות מערכתיות 1. נטיעות לאורך רחובות השלמת נטיעות בשצפ " ים השלמת נטיעות בשפפ " ים - בוסתנים השלמת נטיעות במעברי הולכי רגל ואופניים 2. מערכת שבילי אופניים וקלנועיות הצעה ל " חורשת חניה " בית שאן התחדשות עירונית
 10. 10. פעולות מערכתיות 5. טיפוח ועידוד תיירות עממית ע " י – מתן הקלות בהליכי רישוי , פטור מדמי היתר , הנחה בארנונה וכו ' 3. טיפול במקלטים העירוניים ובמרחבים סביבם 4. טיפול בנושא האשפה בית שאן התחדשות עירונית
 11. 11. רחוב מסחרי רחוב של מסחר ומבני ציבור רחוב של מגורים + מסחר ותיירות כיכר מרכזית לטיפול במפגש עם הגן הלאומי " נקודות חן "- בתי קפה , גלריות מול מתחם התיירות חיזוק דופן ירוקה ירושלים הבירה שדרות שאול המלך איפיון / הגדרה טיפול בדופן הרחוב חיזוק התואי הירוק הרחובות הראשיים טיפול במערכת הבהרת הסטרוקטורה שאול המלך ירושלים הבירה בית שאן התחדשות עירונית
 12. 12. שביל הולכי רגל קיים השלמת של מערכת הולכי רגל איזור לפינוי וטיפול נופי הבהרת הסטרוקטורה השלמת המערכות הירוקות מערכות תנועת הולכי רגל ושצפי " ם קיימים אזור ה " קמפוס " – מערכת מבני חינוך קיימים השלמה וחיבור של המערכות הירוקות טיילת מזרחית קיימת שצ " פ צפוני מוצע השלמת " טבעת השצפי " ם " טיילת נחל הקיבוצים מוצעת בתוכנית האב ובתוכנית המתאר טיילת דרומית מוצעת בתוכנית האב ובתוכנית המתאר בית שאן התחדשות עירונית
 13. 13. כבסיס לתוכנית ההתחדשות סופרפוזיציה של עקרונות התכנון עקרונות התכנון טיפול במערכת הרחובות הראשיים השלמת המערכות הירוקות איתור מגרשים פנויים ומתחמים משמעותיים לטיפול בית שאן התחדשות עירונית
 14. 14. תוכנית ההתחדשות - מתחמים העיריה השוק הישן מגורים בדופן המערבית מכלול ירושלים הבירה מכלול שאול המלך בית שאן התחדשות עירונית שאול המלך מערבי נוף קדומים שאול המלך משטרה בי " ס תומר כניסה מערבית וגן עדנה מכלול שאול המלך השקם מגורים מול ההיפודרום רח ' הרצל המדרחוב שאול המלך מזרחי מתחם על ציר הוושינגטוניות
 15. 15. 2 B C A מכלול שאול המלך שאול המלך המערבי מתחם שאול המלך מתחם נוף קדומים 1 2 משטרה שד ' שאול המלך 1 1 1 בית שאן התחדשות עירונית
 16. 16. שאול המלך המערבי מתחם שאול המלך – הגדלת זכויות לפיתוח רחוב מסחרי , ערוב שימושים מתחם נוף קדומים – גן תצפית כחלק משצ " פ שכונתי לאחר פינוי המגורים A B מכלול שאול המלך 1 2 שד ' שאול המלך בית שאן התחדשות עירונית
 17. 17. מכלול שאול המלך בית שאן התחדשות עירונית
 18. 18. 3 A C B מכלול שאול המלך משטרה שד ' שאול המלך 4 5 בית שאן התחדשות עירונית <ul><li>שאול המלך המערבי </li></ul><ul><li>3 מתחם המשטרה </li></ul><ul><li>מתחם בי&quot;ס תומר </li></ul><ul><li>5 מתחם גן עדנה </li></ul>
 19. 19. 3 B A מכלול שאול המלך 4 5 בית שאן התחדשות עירונית <ul><li>שאול המלך המערבי </li></ul><ul><li>3 מתחם המשטרה- שער למתחם התיירות/מכללה </li></ul><ul><li>מתחם בי&quot;ס תומר- תוספת מגורים בשטח המתפנה </li></ul><ul><li>5 מתחם גן עדנה- פיתוח הכניסה וטיפול במגרשים ריקים </li></ul>
 20. 20. סראיה שקם שד ' הארבעה מכלול שאול המלך 2 2 4 3 <ul><li>שאול המלך המזרחי </li></ul><ul><li>2 מתחם מגורים מול ההיפודרום </li></ul><ul><li>מתחם רחוב הרצל </li></ul><ul><li>4 מתחם המדרחוב </li></ul>בית שאן התחדשות עירונית
 21. 21. B A מכלול שאול המלך <ul><li>שאול המלך המזרחי </li></ul><ul><li>2 מתחם מגורים מול ההיפודרום - אזור מגורים לטיפול בעדיפות גבוהה </li></ul><ul><li>מתחם רחוב הרצל - חוליה ברצף כיכרות עירוניות מהעיריה לסראיה </li></ul><ul><li>4 מתחם המדרחוב - פיתוח מגורים ברוח תוכנית רחמימוב </li></ul>2 2 4 3 בית שאן התחדשות עירונית
 22. 22. שאול המלך המזרחי 1 מתחם השקם וציר הקרדו A B מכלול שאול המלך שקם שד ' שאול המלך 1 בית שאן התחדשות עירונית
 23. 23. <ul><li>שאול המלך המזרחי </li></ul><ul><li>מתחם השקם וציר הקרדו - הסבת מבנה השקם לתיירות, פתיחת </li></ul>מכלול שאול המלך קומת הקרקע לגן הלאומי B A 1 בית שאן התחדשות עירונית
 24. 24. מבט על &quot; ציר הקרדו דרך בנין רסקו , לכיוון בנין השקם והגן הלאומי שאול המלך המזרחי מתחם השקם וציר הקרדו שינוי קו הרקיע – תוספת קומות מלון מעל בנין השקם ( רחוב ירושלים הבירה חלופה ב ') מכלול שאול המלך בית שאן התחדשות עירונית
 25. 25. מתחם על ציר הוושינגטוניות ( טיילת חסן השני ) חלופה א ' – תוספת מגורים , שימור חורשת האקליפטוס , התווית דרך הולכי רגל בכיוון מערב מזרח . חלופה ב ' – מכללה כחלק מקרית החינוך ומרחב ה &quot; קמפוס &quot; A B B ציר הוושינגטוניות חורשת האקליפטוס בית שאן התחדשות עירונית
 26. 26. <ul><li>ירושליים הבירה </li></ul><ul><li>מתחם העיריה </li></ul><ul><li>מתחם השוק הישן </li></ul>A B C מכלול ירושלים הבירה 1 2 בית שאן התחדשות עירונית
 27. 27. <ul><li>ירושלים הבירה </li></ul><ul><li>מתחם העיריה </li></ul><ul><li>מתחם השוק הישן </li></ul>&quot; ציר הקרדו &quot; ומערכת הכיכרות הפנימיות באזור העירייה מבט מאזור העיריה לכיוון השוק החדש A מכלול ירושלים הבירה B &quot; ציר הקרדו &quot; ומערכת הכיכרות הפנימיות באזור העירייה בית שאן התחדשות עיר ונית 1 2
 28. 28. &quot; ציר הקארדו &quot; – תוואי המשכי הקושר פעילויות מסחריות עכשויות - מבנה רסקו והשוק החדש , לשרידי האלמנט המסחרי הקדום – הקארדו . בית שאן התחדשות עירונית
 29. 29. ירושלים הבירה – מתחם מגורים מערבי ירושלים הבירה עיריה A B מכלול ירושלים הבירה בית שאן התחדשות עירונית
 30. 30. ירושלים הבירה – מתחם מגורים מערבי חלופה 1- פיתוח המרחב הציבורי עירייה מכלול ירושלים הבירה A B בית שאן התחדשות עירונית
 31. 31. מכלול ירושלים הבירה ירושלים הבירה – מתחם מגורים מערבי חלופה 2- הגדלת צפיפות המגורים וחיזוק המערכת הירוקה B A בית שאן התחדשות עירונית
 32. 32. רחוב ירושלים הבירה – חלופה א ' – הרחבת המרחב הציבורי ע &quot; ח חלק מהשטח הפרטי הפתוח מכלול ירושלים הבירה רחוב ירושלים הבירה – חלופה ב ' : הגדלת צפיפות המגורים וחיזוק המערכת הירוקה רחוב ירושלים הבירה בית שאן התחדשות עירונית
 33. 33. בית שאן התחדשות עירונית
 34. 34. בית שאן התחדשות עירונית פרלה קאופמן - ארכיטקטים
 35. 37. בית שאן התחדשות עירונית פרלה קאופמן - ארכיטקטים
 36. 38. בית שאן התחדשות עירונית פרלה קאופמן - ארכיטקטים

×