Závěrečný úkol KPI

166 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Romové: kriminalita, média a diskriminace Tato práce se zabývá tématem věnujícím se oblasti Romů, byla zpracována pro splněnízávěrečného úkolu do informatiky, část je výtah z bakalářské práce. První část práce jevěnována předmluvě a klíčovým slovům. V další části se práce zabývá samotnouproblematikou. Je zde vysvětleno ovlivnění společnosti médii a otázka romské kriminality.Kriminalita (i v číslech) v souvislosti s tresty. Romská nezaměstnanost a příčiny, textobsahuje komentář výzkumné zprávy z Evropské asociace na obranu lidských práv, kterározebírá situaci v Evropské unii. Xenofobie, rasistické postoje i nezaujatý přístup EU vedoucík otázkám diskriminace. V poslední části je zpracována seznamu použitá literatura, v níž jeodůvodněn výběr pro tuto práci. Součástí práce je i graf s odpovídajícími hodnotami, kteréposloužily v této práci.Klíčová slova: Rom, kriminalita, média, předsudky, EU, diskriminace Téma jsem si vybrala, protože studuji obor Sociální pedagogika. V rámci naší praxe irůzných exkurzí, včetně osobních zájmů a školní výuky bylo získávat informace o Romech adalších menšinách. Následně také terénní práce. Také jsem si uvědomila, že mnoho lidí jenetečných k tomuto tématu, ale převážná část našich obyvatel nemá žádné objektivníinformace o problematice Romů, lidé pouze hádají, operují s informacemi z televize a dalšíchmédií, nemají svůj názor a hlavně jim chybí jisté zkušenosti. Bohužel, pro uspění v našemnárodě je důležitá barva kůže, proto si ani někteří neuvědomují, že mnoho Romů má světléoči a vlasy. Lidé jsou plní xenofobie, aniž by se podívali na situaci s odstupem a samyproblém zkusili zkoumat.Romská kriminalita Romská kriminalita je brána téměř jako samozřejmost a součást kultury Romů.Především díky médiím je nám vtloukána norma kriminálního chování hlavně u Romskýchobčanů. Instinktivně si kryjeme všechny věci před okradením a napadením Romem.Podvědomě si tvoříme v hlavě scénáře díky kterým si tvoříme předsudky. Děláme si obranýštít i když zrovna není třeba, stáváme s odtažitějšími a negativističtějšími. Díky vnějšímvlivům si nejsme schopni vytvořit pravdivý obraz na základě vlastních zkušeností. Pokudnastoupí do MHD tmavší romská matka, instinktivně ucouvneme. Není vlastně ani proč, ale
  2. 2. přesto, že bude mít zrovna plné ruce, zkontrolujeme si všechny osobní věci. Nejedná se o nicpohoršujícího, ale pokud k tomu přidáme pohledy plné nenávisti a tiché (hlasité) nadávkyobviňující paní z činu, který se nikdy nestal, není vše v pořádku.Stejně tak, když je spáchán protizákonný čin a média jej podají jako čin celého národa čietnika. Potom si můžeme klást otázku, jaká spojitost je mezi Romy, kteří ve Vsetíně okradliseniorku a romskou učitelkou na Merhautove?V ,,suchých“ číslech Jistým ,,záchranným“ bodem morálky státu je, že nejsou oficiální statistiky romskékriminality. Jde pouze o přibližné odhady. I v nich se mnozí pozastaví nad vysokými čísly. ∑ 60% z dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti ∑ přes 50% romských dětí se učí ve zvláštních školách ∑ 60% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti ∑ ze 75% se Romové podílí na kriminalitě (někde např. kapesní krádeže až 95%) ∑ Romové mezi námi- 100 graf k textu 80 Děti v DD 60 Děti ve SPC 40 Vězňové 20 Kriminalita 0 DD SPC V KMédia Média jsou tím, kdo udávají, co je moderní a jak má člověk smýšlet. Pokud se vložíinformace do rukou ,,slabých“ lidí, stávají se nemilosrdnou zbraní.Díky tomu, že veřejnost vytvořila tento neoficiální dokument s čísly pouze posílila rasisticképohnutky. Je zásadním problémem, že gádžové chtějí oficiální statistiky a sčítání Romů. Jetřeba si uvědomit, co by následovalo po této situaci, nemusíme ani zahloubat daleko, obdobnásituace nastala již během období za vlády Hitlera. Židé i Romové byly značeni čísly aRomové navíc písmenem C od slova cikán.Je důležité si uvědomit, že někteří Romové se cítí být českými a zcela plnohodnotnýmiobčany. Někteří se ovšem stydí přihlásit k romské národnosti a označit se za Romy.
  3. 3. Zrealizovat sčítání Romů a přidělit jim čísla by bylo nelidská a v rozporu s ochranou lidskýmpráv. Jednalo by se o čin nejen rasistický, ale i velmi nemorální. Příčiny romské kriminality pochází z nezaměstnanosti, někteří Romové dokáží zcelabez problémů vyžít a udržet si více než minimální úroveň, ale jiní toho nejsou schopni. S tímsouvisí nedostatečné vzdělání a finanční negramotnost. Pokud si Rom dokáže utvořit měsíčnífinanční plán (byť ze sociálních dávek), tak by měl vyžít zcela bez problémů. Bohužel mnozíse neobejdou bez návykových látek a zbytečného přepychu, ale opět hovoříme pouze o částiz nich. Mnoho lidí vidělo v demokratickém státě jednodušší přístup k práci, lepší uplatnění natrhu, rychlejší vzrůst a hlavně větší množství financí. Bohužel tyto myšlenky předběhla doba.Ačkoliv se náš stát stal demokratickým a každý mohl říct svůj názor, poměry se ještě vícezhoršily. Romové a ostatní ztrácely zaměstnání, které museli vykonávat, mnozí lidé začaliotevřeně říkat to, co si mysleli a vztahy mezi gadži a Romy se začaly zhoršovat. Ale je mylnédomnívat se, že za všechno může doba. Nejde o letopočet, ale o vnitřní stav člověka. Pokud jesám se sebou vyrovnaný a čestný, tak na Roma pohlíží jako na svého bližního, který je stejný,jako ostatní sousedé. Rasistické a xenofobní postoje se často spojují se ztrátou identity. Po uvolnění poměrův roce 1989 začaly velké vlny imigrantů a s tím i projevy strachu a úniku od cizího. Lidé sejen těžko přizpůsobují a je na jejich rozhodnutí a vstřícnosti do jaké míry jsou schopnizačlenit se. Nerozumí novým poměrům a obrovským požadavkům ze strany společnosti.Lidé se bojí o své zaměstnání a rasistickými postoji a podvědomě se snaží cizince vytlačitz trhu práce. Majoritní populace je schopna se spojit a hodnotit cizince jako ,,vetřelce“ čikriminálníky, takto podvědomé myšlenky média podpoří svými zprávami.AEDH Zpráva AEDH1, podle níž je situace Romů v 21.století plná násilí, nejistoty,nesnášenlivosti a útlaků. Ve všech státech v Evropě je situace obdobná. Všichni se ohrazují,že dělají opatření lépe a zachází s Romy uctivěji. Nesmí vynechat oznámení o jitých opatření.Bohužel situace je naprosto opovrženíhodná. EU se staví k problémům téměř netečně, navícjsou rušený různé instituce, které s věnují Romům a dalším. Například mnoho oborů aorganizací přestává být financováno a přispívá to k rušení přímé pomoci žákům již ve1 Evropská asociace pro obranu lidských práv, hájí lidská práva v zemích Evropské unie
  4. 4. školách, v organizaci práce i v seniorském věku. Romové neustále čelí tlakům všech států.Když je situace mírná, vždy se najde někdo, kdo začne vytvářet násilí. Ať se jedná ojednotlivce, strany či přímo státy. Mnoho států toleruje sterilizaci, ničení majetku, či jenokrajově ,,řeší“ individuální případy napadení. Mnohdy se stává, že pokud je spáchánopravdový zločin, je kriminálník souzen i pozitivněji, než by měl. Ani tento druhdiskriminace není správný a nemá pozitivní dopady na společnost. Pokud se však postavímepřímo na stranu Romů, budeme ostrakizováni naší společností v celém měřítku, budou násodsuzovat a nedosáhneme záměrného cíle.ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak: Dějiny. Současná situace. Kořeny problémů.Naděje společné budoucnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 143 s. ISBN 80-717-8250-5.f –knihu považuji za kvalitní literaturu, protože obsahuje veškeré základní informace do práce,autorem je erudovaný člověk s kvalitními analýzami, zdroj není komerčně zaměřen, obsahujeodbornou terminologii, informace jsou objektivní, autor je uvedenRómové – řečí čísel. In: Rómové – řečí čísel [online]. 2004 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z:http://myego.cz/item/romove-reci-cisel - tento zdroj nepovažuji za zcela kvalitní, ale použilajsem jej, pro získání dat, která není možné získat legálně, protože je to v rozporu se zákonemo ochraně lidských práv, využila jsem tedy neoficiálních statistik, obsahuje aktuální informaciRomové v České republice [online]. 1997-2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z:http://romove.radio.cz/cz - tento zdroj je kvalitní, jedná se o server poskytující pravdivéinformace, obsahuje množství zpráv z výzkumů, obsahuje odbornou terminologii, obsahujeaktuální informaci, informace jsou objektivní, autoři bývají uvedeniRoma people in Europe in the 21st century: violence, exclusion, insecurity. 2012, s. 68.Dostupné z: http://www.helcom.cz/dokumenty/Roma%20REPORT.pdf – jedná se o výtahz výzkumné zprávy o Romech a EU, tímto jej považuji za kvalitní, oficiální zprávu adokument, zdroj není komerčně zaměřen, obsahuje odbornou terminologii, obsahuje aktuálníinformaci, informace jsou objektivní, autor je uveden

×