THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT
FRONTPAGE 2003
Phan Trọng Tiến
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agricultu...
NỘI DUNG
Chương I: Một số khái niệm cơ bản
Chương II: Ngôn ngữ HTML
Chương III: Tạo trang web với FrontPage 2003
Chương IV...
Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN






Mạng Internet là gì?
Các dịch vụ quan trọng trên mạng Internet
 Dịch vụ FTP
 Dịc...
Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (tt)
 Web site, trang web:
 Trang Web: trang thông tin có chứa các siêu văn bản
 Trang c...
Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (tt)
 Mô hình hoạt động của dịch vụ Web:
Xử lý yêu cầu
Internet

Web Server

HTML
…………
………...
Chương II: NGÔN NGỮ HTML
(Hypertext Markup Language)
Giới thiệu HTML:
 Là ngôn ngữ dùng để lập trình tạo ra các trang web...
Chương II: NGÔN NGỮ HTML (tt)








Cấu trúc trang web tĩnh:
<HTML>
<HEAD> <TITLE> … </TITLE> </HEAD>
<BODY>
<!-- N...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
Ví dụ: Đặt tiêu đề của trang web là: “Thông báo”
<HEAD>
<TITLE>Thông báo</TITLE>
</HEAD>
...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)


Ví dụ: Tạo trang web với tiêu đề là: “Giới thiệu” và in ra dòng
chữ: “Chào các bạn !” ở...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)


Các thẻ định dạng văn bản:
Tên thẻ

Giải thích

Ví dụ

<B>…</B>

Dạng chữ đậm

<B>Hello...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)


Các thẻ định dạng văn bản:
Tên thẻ

Giải thích

Ví dụ

<BR>

Xuống dòng

<p align=“…” >...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
Các thuộc tính quan trọng của thẻ <P></P>:
 Align:
 Left: Canh trái
 Center: Canh giữa
...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
Ví dụ:
1. Định dạng đoạn văn bản thao dạng canh đều, chiều văn
bản đi từ phải sang trái, k...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)


Các thẻ hình ảnh và âm thanh:
Chèn hình vào web:
<IMG src=“…" width=“…" height=“…" bord...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
Các thuộc tính:
 Scr: là đường dẫn của file âm thanh (*.mid, *.wav, …)
 Loop: số lần lặp...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
 Tạo các liên kết (Hyper link):


Tạo liên kết đến trang web khác:

<A href = “url” targ...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
 Tạo các liên kết (Hyper link):


Tạo liên kết bên trong (liên kết nội) của trang web:
L...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
Trong đó:
 Direction: hướng chuyển động của dòng chữ “Text”
 Behavior: hình thức chuyển ...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
 Tạo bảng (Table)
<TABLE align = “…” background = “url” bgcolor = “RGB”
border = “…” cell...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
 Tạo bảng (Table)
Thêm dòng vào bảng:
<TR align = “…” background = “url” bgcolor = “RGB”
...
Một số thẻ HTML thông dụng (tt)
 Tạo bảng (Table)
Thêm ô vào bảng:
<TD align=“…” background = “url“ bgcolor = “RGB”
rowsp...
THIẾT KẾ MỘT WEB SITE THẾ NÀO ?
Phân tích hệ thống web site:
 Tìm hiểu đối tượng (khách hàng, người truy cập) của
web sit...
THIẾT KẾ MỘT WEBSITE THẾ NÀO ? (tt)
Xây dựng từng trang web cụ thể:
 Cần liên hệ với nhà cung cấp Host để biết được các
t...
THIẾT KẾ MỘT WEBSITE THẾ NÀO ? (tt)
 Khi lập trình cần chú ý đến thời gian thực hiện.
 Chú ý đến vấn đề bảo mật thông ti...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003
 Mở FrontPage 2003: Start  Programs  Microsoft Office
 Microsoft Fron...
Thanh tiêu đề

Thanh Menu

Thanh công cụ chuẩn

Thanh định dạng
Page tab

Đóng trang
web hiện tại

Task pane

Vùng thiết k...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Tạo web site mới:
 Mở MS.FrontPage
 Click vào hình mũi tên bên c...
2.Click chọn
mẫu web site

1.Nhập đường dẫn
chứa web site. Hoặc
click vào nút Browse
để chọn

3.Click Ok để
tạo website
mớ...
 Sau khi tạo web site xong màn hình như sau xuất hiên:

Thư mục chứa các
hình ảnh
Trang chủ của
web site

Tạo trang web
m...
 Cần tạo thêm thư mục “Media” để chứa các file âm thanh,
các đoạn video, các file flash

1. Click tạo thư mục mới

2. Nhậ...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Tạo trang web mới:
 Click chọn biểu tượng new
 Click chọn biểu t...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Mở web site đã có:
 Mở MS.FrontPage
 Click vào hình mũi tên bên ...
1. Click chọn nơi
chứa web site

2. Click chọn web
site cần mở

3. Click Open để
mở web site
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Mở trang web đã có:
 Sau khi mở web site xong, màn hình xuất hiện...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Chuyển đổi giữa các chế độ làm việc: Có 3 chế độ làm việc:
 Desig...
Xem trên trình duyệt web
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Thiết đặt thuộc tính cho trang web: Sau khi tạo trang web
xong, cô...
1. Chọn tab General

2. Nhập tiêu đề

3. Click OK
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Định dạng lề cho trang web:
 Mở hộp thoại Page properties
 Chọn ...
1. Chọn tab Advanced

2. Nhập giá trị để định
lề, trên, trái, dưới, phải

3. Click Ok
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Định dạng font chữ, kích thướt, màu chữ mặc định:

 Mở hộp thoại ...
Bước 1:

1. Click vào Body style
để mở hộp thoại modify
style

Bước 2:

2. Click Format Font
để mở hộp thoại Font
Chọn font chữ
Chọn kiểu chữ: bình
thường, đậm, nghiên, …

Nhập vào kích cỡ chữ
(ví dụ: 12px)
Chọn màu chữ

Click Ok để thi...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Chèn ảnh nền:

 Mở hộp thoại Page properties
 Chọn tab Formattin...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Thiết đặt màu nền:

 Mở hộp thoại Page properties
 Chọn tab Form...
CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI
FRONTPAGE 2003 (tt)
 Đưa nhạc nền vào trang web:

 Mở hộp thoại Page properties
 Chọn...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC
 Nhập văn bản:
 Khi ta gõ từng ký tự từ bàn phím thì chúng sẽ xuất hiện...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chọn một dòng:
 Đưa con nháy về đầu dòng  ấn giữ phím “Shift”  ...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Định dạng đoạn: gồm các định dạng sau
 Canh lề đoạn (trái, phải, ...
Canh lề cho đoạn

Định khoảng cách
trên, dưới của đoạn

Khoảng các giữa các
dòng trong đoạn

Click Ok
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Định dạng ký tự gồm các định dạng sau
 Font chữ, kiểu chữ, kích t...
Chọn font chữ
Chọn kiểu chữ: bình
thường, đậm, nghiên, …

Nhập vào kích cỡ chữ
(ví dụ: 12px)
Chọn màu chữ

Click Ok để thi...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn các ký tự đặc biệt (Symbol):
 Click Insert  Symbol  chọn s...
Nhập tên Bookmark







Click OK
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn các siêu liên kết (Hyperlink): có 2 loại
 Liên kết trong (li...

1. Click Bookmark
4. Click OK




2. Chọn Bookmark



3. Click OK
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn liên kết ngoài:
 Chọn các ký tự làm liên kết
 Chọn Insert ...
1. Liên kết đến các trang web cùng web site



2. Liên kết đến các trang web khác trên mạng




CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn dòng chữ chạy (marquee) trên trang web:
 Chọn các ký tự cần ...
Sau khi click Finish hộp thoại Marquee properties xuất hiện
Số lượng

Thời gian trì hoãn

Hướng chuyển
động

Dạng chuyển
đ...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn Layer:
 Layer là một đối tượng cho phép ta đặt văn bản, hình...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Nhập văn bản: Click vào một vị trí trên Layer  con nháy
xuất hiện...
Điều chỉnh kích thướt
theo chiều rộng
Điều chỉnh kích thướt
theo chiều rộng và cao
Điều chỉnh kích thướt
theo chiều cao
Ấn...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn bảng (table):
 Table cho phép hiển thị danh sách theo dòng, ...
Hộp thoại Insert table xuất hiện

Nhập số dòng
(rows), số cột vào ô
(columns)

Thiết đặt độ rrọng và
độ cao của table

Can...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Một số thao tác cơ bản với table:
 Di chuyển giữa các ô: ấn phím ...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Thêm dòng mới vào bảng:
 Thêm một dòng mới vào cuối bảng: click v...
Hộp thoại Insert Rows or Columns xuất hiện

2. Thêm vào phía bên
dưới dòng hiện hành

1. Nhập số dòng cần
thêm
Click OK để...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Thêm cột mới vào bảng:
 Thêm một cột mới vào bảng: click phải vào...
Hộp thoại Insert Rows or Columns xuất hiện
1. Click chọn Columns

3. Thêm vào phía bên trái
cột hiện hành

2. Nhập số cột ...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Xóa cột:
 Chọn cột cần xóa
 Click phải vào cột vừa chọn  Delete...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Trộn (Merge) nhiều ô:
 Chọn các ô cần trộn
 Click phải vào các ô...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Tách (split) một ô thành nhiều ô:
 Chọn ô cần tách
 Click phải v...
Hộp thoại Split cells xuất hiện

1. Trộn thành nhiều cột
2. Nhập số lượng
dòng/cột cần trộn
1. Trộn thành nhiều
dòng

3. C...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Định dạng table: gồm các dịnh dạng chính
 Định dạng đường viền (b...
Định dạng Border

1. Chọn mẫu
đường viền

2. Chọn màu
đường viền

2. Độ rộng đường
viền
4. Khoảng cách từ
đường viền đến
c...
Định dạng ảnh nền, màu nền

Chọn màu nền

Chọn ảnh nền
Click OK để thiết
đặt
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Làm việc với khung (Frame):
 Một trang web có thể chứa nhiều fram...
Chọn mẫu

Hiển thị mẫu
của trang

Click OK
Tạo trang web
mới cho frame

Chèn trang web
đã có vào frame
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Định dạng khung:
 Click phải vào vùng trống trên khung  Frame Pr...
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn các thanh siêu liên kết:
 FrontPage 2003 hỗ trợ các thanh si...
Chọn kiểu thanh liên
kết

Click Next

Chọn kiểu hiển thị

Click Finish
Chèn thêm liên kết mới

Xóa liên kết đang
chọn
Chỉnh sửa liên kết
Di chuyển thứ tự
liên kết
Click OK
CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI
TƯỢNG KHÁC (tt)
 Chèn đối tượng Calendar:
 FrontPage 2003 hỗ trợ đối tượng Calenda...
Chọn
Advanced
controls

Chọn AtiveX control

Click Next
Để lịch hiển thị ngày hiện tại  Thêm
đoạn mã sau vào cuối trang web (trong
chế độ code của FrontPage):
<Script Language =...
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB
Multimedia hóa trang web làm cho nó trở nên sinh động, thu
hút nhiều người truy cập hơn...




Click chọn
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA TRANG WEB (tt)
 Chú ý:
 Sau khi chèn xong ta phải save trang web lại
 Nếu file ảnh vừa chèn chưa c...
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)
 Đưa bộ sưu tập ảnh vào trang web:
 Bộ sưu tập ảnh có thể hiện thị một Album ảnh...
1. Click Add 
Picture from file

2. Sau khi chèn ảnh
xong  Layout

3. Chọn kiểu hiển thị
6. Click OK

4. Click OK
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)
 Chèn chữ nghệ thuật (Word Art):
 Thực hiện: Chọn Insert  Picture  Word art
1. Chọn mẫu

2. Click OK để mở
hộp thoại Edit
WordArt Text

Nhập nội dung
5. Click OK để kết
thúc
Điều chỉnh hình
dáng
Điều chỉnh mẫu
WordArt
Điều chỉnh nội
dung dòng chữ
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)
 Chèn file âm thanh, video:
 Các file âm thanh được dùng phổ biến là: *.wma, *.m...
Chú ý: File âm thanh, video phải được
chép vào thư mục “Media” của web site
Trước khi chèn
 Nếu file âm thanh, video chưa có thì khi save trang web sẽ
xuất hiện hộp thoại Save embedded files
 Click chọn Change F...
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA VÀ XUẤT BẢN
WEB SITE (tt)
 Chèn file hoạt hình Flash:
 Thực hiện: Chọn Insert  Picture  Movie...
Hộp thoại Select file xuất hiện
CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA VÀ XUẤT BẢN
WEB SITE (tt)
 Sử dụng đối tượng MS Window Media Player:
Thực hiện: Chọn Insert  A...
Cần chỉ định File Media được thực hiện khi trang web được tải
về trình duyệt
Chú ý: File được thực hiện bắt buộc phải được...
Chọn thư mục
Media
Chọn file cần
chèn

Click Open để
chèn
Sau khi chèn xong ta điều chỉnh lại đường dẫn cho File
vừa chèn như sau:

Xóa bỏ phần này
để tạo đường dẫn
tương đối

Clic...
Front page
Front page
Front page
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Front page

1,282 views

Published on

 • Be the first to comment

Front page

 1. 1. THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT FRONTPAGE 2003 Phan Trọng Tiến Department of Software Engineering Hanoi University of Agriculture Office location: 3rd floor, Administrative building Office phone: (04)38276346, Ext: 132 Website: http://fita.hua.edu.vn/pttien Email: ptgtien@hua.edu.vn or phantien84@gmail.com
 2. 2. NỘI DUNG Chương I: Một số khái niệm cơ bản Chương II: Ngôn ngữ HTML Chương III: Tạo trang web với FrontPage 2003 Chương IV: Xử lý văn bản & một số đối tượng khác Chương V: Multimedia hóa trang web
 3. 3. Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN    Mạng Internet là gì? Các dịch vụ quan trọng trên mạng Internet  Dịch vụ FTP  Dịch vụ Telnet  Dịch vụ Mail  Dịch vụ Web Dịch vụ World Wide Web (Web)  Trình duyệt Web (Web Browser)  Máy chủ phục vụ Web (Web Server)
 4. 4. Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (tt)  Web site, trang web:  Trang Web: trang thông tin có chứa các siêu văn bản  Trang chủ (Homepage): trang đầu tiên của trang Website  Website là một vị trí trên Internet (nơi cung cấp dịch vụ web).  URL (Uniform Resource Location):  Là địa chỉ để định vị các nguồn tài nguyên trên Web.  Cấu trúc của một URL: <Giao thức>://<tên miền>[/Path][/Document] Ví dụ: http://www.pdu.edu.vn/khoacntt/index.php
 5. 5. Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (tt)  Mô hình hoạt động của dịch vụ Web: Xử lý yêu cầu Internet Web Server HTML ………… ………… ………… ……...... http://www.pud.edu.vn
 6. 6. Chương II: NGÔN NGỮ HTML (Hypertext Markup Language) Giới thiệu HTML:  Là ngôn ngữ dùng để lập trình tạo ra các trang web (ở dạng tập tin văn bản đơn giản)  HTML dùng các thẻ (tag) để thông báo cho các web browser hiển thị.  Hầu hết các web browser đều hiểu được ngôn ngữ HTML  Cú pháp các thẻ (tag) trong HTML:  <Tên thẻ [TT1 = <GT1> TT2 = <GT2>...]>...</Tên thẻ>  Ví dụ: Hiển thị dòng chữ “Chao các bạn !” dạng in đậm <B>Chào các bạn</B> 
 7. 7. Chương II: NGÔN NGỮ HTML (tt)      Cấu trúc trang web tĩnh: <HTML> <HEAD> <TITLE> … </TITLE> </HEAD> <BODY> <!-- Nội dung trang web --> </BODY> </HTML> Một số thẻ HTML thông dụng: Thẻ <HTML>: Trang web tĩnh được bắt đầu bằng :<HTML> và kết thúc bằng: </HTM> Thẻ <HEAD>: Phần đầu của trang web Thẻ <TITLE>: Đặt tiêu đề cho trang web (thẻ này nằm trong <HEADER>)
 8. 8. Một số thẻ HTML thông dụng (tt) Ví dụ: Đặt tiêu đề của trang web là: “Thông báo” <HEAD> <TITLE>Thông báo</TITLE> </HEAD>  Thẻ <BODY>: Chứa nội dung trang web. <BODY [BACKGROUND=url BGCOLOR=color …]> Nội dung trang web </BODY>  Chú thích trong HTML: dùng dấu <!-- và dấu --> <!-- Nội dung chú thích -->
 9. 9. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Ví dụ: Tạo trang web với tiêu đề là: “Giới thiệu” và in ra dòng chữ: “Chào các bạn !” ở dạng chữ đậm và nghiêng <HTML> <HEAD> <TITLE>Giới thiệu</TITLE> </HEAD> <BODY> <B><I>Chào các bạn !</I></B> </BODY> </HTML>
 10. 10. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Các thẻ định dạng văn bản: Tên thẻ Giải thích Ví dụ <B>…</B> Dạng chữ đậm <B>Hello world !</B> <I>…</I> Dạng chữ nghiêng <I>Hello world !</I> <U>…</U> Dạng chữ gạch chân <U>Hello world !</U> <S>…</S> Dạng chữ gạch giữa <S>Hello world!</S> <Font color=RGB face=tên font Size=“N”> …… </Font> Định dạng font chữ: Color: chỉ định màu Face: Chỉ định font chữ Size: kích thước <Font color=“Blue” face=“Arial”>Hello world </Font> <Sup>…</Sup> Tạo chỉ số trên X<Sup>2</Sup>  X2 <Sub>…</Sub> Tạo chỉ số dưới H<Sub>2</Sub>O  H2O
 11. 11. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Các thẻ định dạng văn bản: Tên thẻ Giải thích Ví dụ <BR> Xuống dòng <p align=“…” > …… </p> Tạo đoạn văn bản mới Align: chỉ định hình thức canh lề <p align=“Left”> Hello world ! </p> <HR Align=“…” Color = “…” SIZE = “…” WIDTH = “…” /> Tạo đường gạch ngang Color: màu Size: độ dày (tính bằng pixel) Width: độ dài (tính bằng pixel) <HR Color=“Red” Size=“10” Width=“200” />
 12. 12. Một số thẻ HTML thông dụng (tt) Các thuộc tính quan trọng của thẻ <P></P>:  Align:  Left: Canh trái  Center: Canh giữa  Right: Canh phải  justify: Canh đều  Style:  Margin-top: Canh lề trên của đoạn  Margin-left: Canh lề trái của đoạn  Margin-right: Canh lề phải của đoạn  Margin-bottom: Canh lề dưới của đoạn  Direction: Chỉ định chiều văn bản (từ trái sang phải “ltr” hoặc từ phải sang trái “rtl”)
 13. 13. Một số thẻ HTML thông dụng (tt) Ví dụ: 1. Định dạng đoạn văn bản thao dạng canh đều, chiều văn bản đi từ phải sang trái, khoảng cách trên: 3, dưới: 3, trái và phải là mặc định. 2. Sin2x + Cos2x = 1 3. H2 + O2  H2O Giải 1. <P Align=“justify” Style=“Margin-top:3px ; Margin-bottom: 3px ; Direction: rtl”>….</P> 2. Sin<Sup>2</Sup>x + Cos<Sup>2</Sup>x = 1 3. H<Sub>2</Sub> + O<Sub>2</Sub>  H<Sub>2</Sub>O
 14. 14. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Các thẻ hình ảnh và âm thanh: Chèn hình vào web: <IMG src=“…" width=“…" height=“…" border=“…" alt=“…“/> Các thuộc tính (thẻ IMG):  Scr: là đường dẫn của file ảnh  Height: Chỉ định chiều cao của ảnh. Nếu không chỉ định thì sẽ lấy chiều cao hiện tại của ảnh.  Width: chỉ định độ rộng của ảnh. Nếu không chỉ định thì sẽ lấy chiều rộng hiện tại của ảnh.  Border: chỉ định độ dày của khung bao quanh ảnh  Alt: là chuỗi văn bản xuất hiện khi đưa trỏ chuột vào ảnh.  Đưa nhạc nền vào web: <BGSOUND scr = “…” loop = “…”> 
 15. 15. Một số thẻ HTML thông dụng (tt) Các thuộc tính:  Scr: là đường dẫn của file âm thanh (*.mid, *.wav, …)  Loop: số lần lặp lại bài nhạc. Nếu loop= -1 hoặc “infinite” thì sẽ lặp đến khi chuyển sang trang mới web. web  Chèn âm thanh, phim: <EMBED src = “…” autostart = “…” loop = “N” /> Các thuộc tính:  Scr: là đường dẫn của file bài hát/phim  Autostart: nếu là true tự động thực hiện bài hát.  Loop: số lần lặp lại bài nhạc. Nếu loop = true hoặc “infinite” thì sẽ lặp đến khi chuyển sang trang mới web. web
 16. 16. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Tạo các liên kết (Hyper link):  Tạo liên kết đến trang web khác: <A href = “url” target = “…”>Text </A> Trong đó:  Url: là đường dẫn/địa chỉ của của trang web chuyển đến.  Target có thể là các giá trị sau:  “_new” hoặc “_blank”: trình duyệt sẽ phải mở trang web đích trong một cửa sổ mới  "_top", "_parent", "_self“: dùng cho những trang web có chứa frame.  Text: là đoạn văn bản hiển thị để người dùng click vào.  Tạo liên kết đến E-mail: <A href = "mailto:Địa chỉ E-mail“ >Text</A>
 17. 17. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Tạo các liên kết (Hyper link):  Tạo liên kết bên trong (liên kết nội) của trang web: Là liên kết đến từng đoạn văn bản trong trang web. <A href = “#Tên của đoạn”>Text</A> Trong đó: Chỉ mục/tên của đoạn được tạo như sau: <A name = “Tên đoạn”>Text</A> Được đặt ở đầu đoạn  Tạo dòng chữ chạy trên trang web: <MARQUEE direction = “…” behavior =“…” height = “…” width = “…” scrollamount =“N” scrolldelay = “M”>Text </MARQUEE>
 18. 18. Một số thẻ HTML thông dụng (tt) Trong đó:  Direction: hướng chuyển động của dòng chữ “Text”  Behavior: hình thức chuyển động: scroll, alternate, slide  Height, Width: chiều cao và chiều rộng  Scrollamount, Scrolldelay: chỉ định tốc chuyền động.
 19. 19. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Tạo bảng (Table) <TABLE align = “…” background = “url” bgcolor = “RGB” border = “…” cellpadding = “…” width = “…” height=“…" > Trong đó:  Align: lề của bảng: “left” hoặc “right”  Background: chỉ định file ảnh nền của bảng  Bgcolor: màu nền của bảng  Border: đường viền bảng (tính bằng pixel)  Cellpadding: khoảng cách từ các cạnh của ô tới nội dung của ô (tính bằng pixel)  Width, Height : độ rộng, cao của bảng (tính theo % hoặc tính bằng pixel)
 20. 20. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Tạo bảng (Table) Thêm dòng vào bảng: <TR align = “…” background = “url” bgcolor = “RGB” valign= “…” > … </TR> Trong đó:  Align: lề của các ô trong dòng: “left”, “right” hoặc “center”.  Background: đường dẫn file ảnh nền của dòng .  Bgcolor: màu nền của dòng  Valign: lề theo chiều dọc của văn bản trong các ô trên dòng: “top”, “bottom”, “middle”. Chú ý: Thẻ <Tr> phải nằm trong thẻ <Table></Table>
 21. 21. Một số thẻ HTML thông dụng (tt)  Tạo bảng (Table) Thêm ô vào bảng: <TD align=“…” background = “url“ bgcolor = “RGB” rowspan = “N” colspan = “M” valign = “…” > … </TD> Trong đó:  Align: lề của ô: “left”, “right” hoặc “center”.  Background: đường dẫn file ảnh nền của dòng .  Bgcolor: màu nền của ô  Valign: lề theo chiều dọc của văn bản trong các ô trên dòng: “top”, “bottom”, “middle”.  Rowspan: số ô trải dài trên N dòng  Colspan: Số ô trải rộng trên M cột Chú ý: Thẻ <TD> phải nằm trong thẻ <TR></TR>
 22. 22. THIẾT KẾ MỘT WEB SITE THẾ NÀO ? Phân tích hệ thống web site:  Tìm hiểu đối tượng (khách hàng, người truy cập) của web site.  Tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng.  Xây dựng mô hình hệ thống của web site:  Chức năng của từng trang  Cấu trúc của các trang  Mối liên kết giữa các trang  Xây dựng các mô hình cơ sở dữ liệu (nếu cần thiết)  Thu thập thông tin cần thiết (do khách hàng cung cấp) để xây dựng nội dung cho các trang web.
 23. 23. THIẾT KẾ MỘT WEBSITE THẾ NÀO ? (tt) Xây dựng từng trang web cụ thể:  Cần liên hệ với nhà cung cấp Host để biết được các thông tin về hệ thống mà web site sau này sẽ vận hành.  Nếu có nhiều người cùng tham gia: nên quy ước cách đặt tên các trang web (tên file), tên các thư mục, tên biến ...  Cần chú ý sử dụng đường dẫn tương đối khi đưa hình ảnh, âm thanh hay tạo các liên kết giữa các trang (copy các file ảnh/âm thanh vào thư mục của web site trước khi chèn chúng vào các trang web)  Giao diện: đơn giản, thân thiện, dễ dùng, hình ảnh, âm thanh, màu sắc, … tuỳ thuộc vào mục đích của web site.  Xây dựng nội dung cho trang web: xúc tích và chính xác.
 24. 24. THIẾT KẾ MỘT WEBSITE THẾ NÀO ? (tt)  Khi lập trình cần chú ý đến thời gian thực hiện.  Chú ý đến vấn đề bảo mật thông tin (nếu cần thiết). Chạy thử trên hệ thống mạng Intranet hoặc Internet  Đưa web site vào vận hành thử nghiệm.  Phát hiện và khắc phục lỗi.  Nhận ý kiến đóng góp (về giao diện, chức năng, …)  Chỉnh sửa lần cuối. Bảo trì và nâng cấp:  Cần phải tiếp thu các công nghệ mới để có thể nâng cấp web site nếu cần thiết.
 25. 25. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003  Mở FrontPage 2003: Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft FrontPage 2003  Màn hình làm việc của FrontPage 2003:
 26. 26. Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh công cụ chuẩn Thanh định dạng Page tab Đóng trang web hiện tại Task pane Vùng thiết kế Chế độ làm việc Thanh cuộn ngang – dọc
 27. 27. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Tạo web site mới:  Mở MS.FrontPage  Click vào hình mũi tên bên cạnh biểu tượng New  Web site 1. Click vào đây 2.Click vào để tạo web site mới  Hộp thoại Web site Templates xuất hiện
 28. 28. 2.Click chọn mẫu web site 1.Nhập đường dẫn chứa web site. Hoặc click vào nút Browse để chọn 3.Click Ok để tạo website mới Chú ý: Phải tạo thư mục chứa web site trước khi tạo web site
 29. 29.  Sau khi tạo web site xong màn hình như sau xuất hiên: Thư mục chứa các hình ảnh Trang chủ của web site Tạo trang web mới Tạo thư mục mới
 30. 30.  Cần tạo thêm thư mục “Media” để chứa các file âm thanh, các đoạn video, các file flash 1. Click tạo thư mục mới 2. Nhập tên thư mục là “Media”  ấn Enter
 31. 31. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Tạo trang web mới:  Click chọn biểu tượng new  Click chọn biểu tượng save (hình chiếc đĩa mềm). Hộp thoại Save as xuất hiện Click save để lưu trang web Nhập tên trang web
 32. 32. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Mở web site đã có:  Mở MS.FrontPage  Click vào hình mũi tên bên cạnh biểu tượng Open  Open Site 1. Click vào đây 2.Click vào để mở web site  Hộp thoại Open site xuất hiện
 33. 33. 1. Click chọn nơi chứa web site 2. Click chọn web site cần mở 3. Click Open để mở web site
 34. 34. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Mở trang web đã có:  Sau khi mở web site xong, màn hình xuất hiện như sau Click phải vào trang cần mở và chọn Open
 35. 35. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Chuyển đổi giữa các chế độ làm việc: Có 3 chế độ làm việc:  Design: chế độ thiết kế  Code: chế độ soạn mã lệnh  Split: chế độ vừa thiết kế vừa viết mã lệnh  Preview: Chế độ chạy thử trang web trong FrontPage
 36. 36. Xem trên trình duyệt web
 37. 37. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Thiết đặt thuộc tính cho trang web: Sau khi tạo trang web xong, công việc đầu tiên là ta thiết đặt thuộc tính cho nó. Bao gồm các thuộc tính chính:  Tiêu đề trang web  Định dạng lề cho trang web  Font chữ, kích thướt, màu chữ mặc định của trang web  Màu nền, ảnh nền và nhạc nền (nếu cần thiết)  Để thiết đặt các thuộc tính này ta thực hiện: Click phải vào vùng trống trên trang web  Page properties để mở hộp thoại Page properties.  Đặt tiêu đề cho trang web: Chọn tab General  nhập nội dung vào mục Title  click OK
 38. 38. 1. Chọn tab General 2. Nhập tiêu đề 3. Click OK
 39. 39. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Định dạng lề cho trang web:  Mở hộp thoại Page properties  Chọn tab Advanced  Định lề trên: nhập giá trị vào ô Top Margin  Định lề trái: nhập giá trị vào ô Left Margin  Định lề dưới: nhập giá trị vào ô Bottom Margin  Định lề phải: nhập giá trị vào ô Right Margin
 40. 40. 1. Chọn tab Advanced 2. Nhập giá trị để định lề, trên, trái, dưới, phải 3. Click Ok
 41. 41. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Định dạng font chữ, kích thướt, màu chữ mặc định:  Mở hộp thoại Page properties  Chọn tab Advanced  Click chọn nút Body style. Hộp thoại Modify style xuất hiện  Click nút Format  Font  Chọn các giá trị cần thiết rồi click OK để thiết lập  Các bước như sau:
 42. 42. Bước 1: 1. Click vào Body style để mở hộp thoại modify style Bước 2: 2. Click Format Font để mở hộp thoại Font
 43. 43. Chọn font chữ Chọn kiểu chữ: bình thường, đậm, nghiên, … Nhập vào kích cỡ chữ (ví dụ: 12px) Chọn màu chữ Click Ok để thiết đặt
 44. 44. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Chèn ảnh nền:  Mở hộp thoại Page properties  Chọn tab Formatting  Background picture  Browse để chọn ảnh nền  OK    Chú ý: Phải đảm bảo rằng ảnh đã được lưu trong thư mục Images trước khi chọn nó làm ảnh nền 
 45. 45. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Thiết đặt màu nền:  Mở hộp thoại Page properties  Chọn tab Formatting  Background  Chọn màu  OK   
 46. 46. CHƯƠNG III: TẠO MỘT TRANG WEB VỚI FRONTPAGE 2003 (tt)  Đưa nhạc nền vào trang web:  Mở hộp thoại Page properties  Chọn tab Formatting  Background picture  Browse để chọn ảnh nền  OK Chú ý:   Phải đảm bảo rằng file nhạc đã được lưu trong thư mục Media trước khi chọn nó làm nhạc nền  Nếu muốn bài hát tự động lặp lại: Bỏ chọn mục Forever  nhập vào số lần lặp lại trong ô Loop  
 47. 47. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC  Nhập văn bản:  Khi ta gõ từng ký tự từ bàn phím thì chúng sẽ xuất hiện bên trái con nháy (con trỏ văn bản)  Xoá một ký tự bên trái con nháy: ấn phím BackSpace (“ ←”) nằm trên phím “Enter”  Xoá một ký tự bên phải con nháy: ấn phím “Delete”  Xoá nhiều ký tự cùng lúc: tô đen (chọn khối) ký tự cần xoá và ấn phím “Delete”  Chọn khối (nhiều ký tự):  Đặt con nháy ở đầu khối cần chọn -> ấn giữ phím “Shift” -> click chuột vào vị trí kết thúc của khối cần chọn.  Hoặc ấn giữ phím “shift” và ấn các phím mũi tên: ↑, ↓, →, ←
 48. 48. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chọn một dòng:  Đưa con nháy về đầu dòng  ấn giữ phím “Shift”  ấn phím “End”  Hoặc đưa con nháy về cuối dòng  ấn giữ phím “Shift”  ấn phím “Home”  Chép (copy) một khối:  Chọn khối cần chép  R-Click vào khối vừa chọn  Copy  Hoặc chọn khối cần chép  ấn tổ hợp phím: “Ctrl + C”  Cắt (cut) một khối:  Chọn khối cần chép  R-Click vào khối vừa chọn  Cut.  Hoặc chọn khối cần chép  ấn tổ hợp phím: “Ctrl + X”  Dán (paste) một khối đã được copy hoặc cắt:  R-Click vào vị trí cần dán  Paste  Hoặc ấn tổ hợp phím: “Ctrl + V”
 49. 49. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Định dạng đoạn: gồm các định dạng sau  Canh lề đoạn (trái, phải, giữa, đều)  Khoảng cách giữa các đoạn  Khoảng cách giữa các dòng  Thực hiện: Chọn đoạn cần định dạng  Format  Paragraph 2. Click Format  Paragraph 1. Chọn đoạn
 50. 50. Canh lề cho đoạn Định khoảng cách trên, dưới của đoạn Khoảng các giữa các dòng trong đoạn Click Ok
 51. 51. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Định dạng ký tự gồm các định dạng sau  Font chữ, kiểu chữ, kích thướt  Màu chữ, màu nền  Thực hiện: Chọn đoạn cần định dạng  Format  Font. Hộp thoại Font xuất hiện và thực hiện định dạng như trước
 52. 52. Chọn font chữ Chọn kiểu chữ: bình thường, đậm, nghiên, … Nhập vào kích cỡ chữ (ví dụ: 12px) Chọn màu chữ Click Ok để thiết đặt
 53. 53. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn các ký tự đặc biệt (Symbol):  Click Insert  Symbol  chọn symbol cần chèn  click nút Insert Tạo các Bookmark trong trang:  Bookmark: là các điểm đánh dấu của một đoạn  Được dùng để tạo các điểm đến của các liên kết trong  Thực hiện: Chọn các ký tự làm tiêu đề của đoạn  Insert  Bookmark. Hộp thoại Bookmark xuất hiện
 54. 54. Nhập tên Bookmark     Click OK
 55. 55. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn các siêu liên kết (Hyperlink): có 2 loại  Liên kết trong (liên kết đến các Bookmark nằm trong chính trang đó)  Liên kết ngoài: là liên kết đến các trang web khác  Chèn liên kết trong:  Chọn các ký tự làm liên kết  Chọn Insert  Hyperlink ( hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl” + K)  Hoặc click biểu tượng hyperlink ( ) trên thanh công cụ  Hộp thoại Insert hyperlink xuất hiện  click nút Bookmark  Chọn tên Bookmark cần liên kết đến  click OK
 56. 56.  1. Click Bookmark 4. Click OK   2. Chọn Bookmark  3. Click OK
 57. 57. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn liên kết ngoài:  Chọn các ký tự làm liên kết  Chọn Insert  Hyperlink (hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl” + K)  Hoặc click biểu tượng hyperlink ( ) trên thanh công cụ  Hộp thoại Insert hyperlink xuất hiện  click chọn trang web cần liên kết  OK  Hoặc nhập vào địa chỉ (của trang web trên mạng) vào ô Address  click OK
 58. 58. 1. Liên kết đến các trang web cùng web site   2. Liên kết đến các trang web khác trên mạng  
 59. 59. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn dòng chữ chạy (marquee) trên trang web:  Chọn các ký tự cần chèn  Chọn Insert  Web component. Hộp thoại Insert web componet xuất hiện. Thực hiện theo các hình sau:   
 60. 60. Sau khi click Finish hộp thoại Marquee properties xuất hiện Số lượng Thời gian trì hoãn Hướng chuyển động Dạng chuyển động Màu nền Font, màu, kích thướt chữ Click OK để thiết đặt
 61. 61. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn Layer:  Layer là một đối tượng cho phép ta đặt văn bản, hình ảnh, âm thanh, … vào trong nó  Layer được đặt ở vị trí bất kỳ trong trang web (ta có thể di chuyển chúng một cách tùy ý)  Chèn layer vào trang web: click Insert  Layers (hoặc click vào biểu tượng Layer ( ) trên thanh công cụ
 62. 62. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Nhập văn bản: Click vào một vị trí trên Layer  con nháy xuất hiện và ta có thể nhập văn bản một cách bình thường  Chèn các đối tượng khác vào Layer: Click vào một vị trí trên Layer  chèn các đối tượng bình thường  Điều chỉnh độ rộng và di chuyển Layer: Sau khi chèn Layer vào trang web, layer xuất hiện như sau:
 63. 63. Điều chỉnh kích thướt theo chiều rộng Điều chỉnh kích thướt theo chiều rộng và cao Điều chỉnh kích thướt theo chiều cao Ấn giữ phím trái chuột và di chuyển chuột để di chuyển layer
 64. 64. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn bảng (table):  Table cho phép hiển thị danh sách theo dòng, cột  Table cho phép ta tạo các ô để đặt các đối tượng vào đúng vị trí của chúng (table chính xác hơn layer)  Chèn Table vào trang web: click Table  Insert  Table
 65. 65. Hộp thoại Insert table xuất hiện Nhập số dòng (rows), số cột vào ô (columns) Thiết đặt độ rrọng và độ cao của table Canh lề table (trái, phải, giữa) Độ rộng và màu của đường viền Chọn màu nền Chọn ảnh nền Click OK để chấp nhận
 66. 66. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Một số thao tác cơ bản với table:  Di chuyển giữa các ô: ấn phím “Tab” để đi đến ô kế tiếp hoặc “Shift” + “Tab” để đi lùi về ô phía trước  Chọn một hoặc nhiều dòng:  Chọn 1 dòng: click vào ô đầu tiên của dòng  ấn giữ phím Shift  click vào ô cuối cùng của dòng.  Chọn nhiều dòng: click vào ô đầu tiên của dòng đầu tiên cần chọn  ấn giữ phím Shift  click vào ô cuối của dòng cuối cần chọn  Chọn một hoặc nhiều cột:  Chọn 1 cột: click vào ô đầu tiên của cột  ấn giữ phím Shift  click vào ô cuối cùng của cột  Chọn nhiều cột: click vào ô đầu tiên của cột đầu tiên cần chọn  ấn giữ phím Shift  click vào ô cuối của cột cuối cần chọn
 67. 67. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Thêm dòng mới vào bảng:  Thêm một dòng mới vào cuối bảng: click vào ô cuối cùng của bảng (ô dưới phải)  ấn phím “Tab”  Thêm một hoặc nhiều dòng tại vị trí bất kỳ:  Click vào vị trí (dòng) cần thêm  Click Table  Insert  Rows or Columns
 68. 68. Hộp thoại Insert Rows or Columns xuất hiện 2. Thêm vào phía bên dưới dòng hiện hành 1. Nhập số dòng cần thêm Click OK để thêm 3. Thêm vào phía trên dòng hiện hành
 69. 69. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Thêm cột mới vào bảng:  Thêm một cột mới vào bảng: click phải vào cột cần thêm  Insert columns. Cột mới sẽ được thêm vào trước cột hiện tại.  Thêm một hoặc nhiều cột tại vị trí bất kỳ:  Click vào vị trí (cột) cần thêm  Click Table  Insert  Rows or Columns
 70. 70. Hộp thoại Insert Rows or Columns xuất hiện 1. Click chọn Columns 3. Thêm vào phía bên trái cột hiện hành 2. Nhập số cột cần thêm Click OK để thêm 3. Thêm vào phía bên phải cột hiện hành
 71. 71. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Xóa cột:  Chọn cột cần xóa  Click phải vào cột vừa chọn  Delete columns  Hoặc: Click Table  Delete columns
 72. 72. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Trộn (Merge) nhiều ô:  Chọn các ô cần trộn  Click phải vào các ô được chọn  Merger cells  Hoặc: Click Table  Merge cells Click phải vào các ô vừa chọn  Merge cells
 73. 73. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Tách (split) một ô thành nhiều ô:  Chọn ô cần tách  Click phải vào ô được chọn  Split cells  Hoặc: Click Table  Split cells Click phải vào ô cần tách  Split cells
 74. 74. Hộp thoại Split cells xuất hiện 1. Trộn thành nhiều cột 2. Nhập số lượng dòng/cột cần trộn 1. Trộn thành nhiều dòng 3. Click OK để trộn
 75. 75. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Định dạng table: gồm các dịnh dạng chính  Định dạng đường viền (border)  Định dạng ảnh nền, màu nền  Thực hiện: click vào table cần định dạng  Table Properties.
 76. 76. Định dạng Border 1. Chọn mẫu đường viền 2. Chọn màu đường viền 2. Độ rộng đường viền 4. Khoảng cách từ đường viền đến chữ    5. Click OK để thiế đặt
 77. 77. Định dạng ảnh nền, màu nền Chọn màu nền Chọn ảnh nền Click OK để thiết đặt
 78. 78. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Làm việc với khung (Frame):  Một trang web có thể chứa nhiều frame  Mỗi Frame chứa một trang web  Frame giúp cho trình duyệt cùng một lúc có thể hiển thị một hoặc nhiều trang web trong cùng 1 cửa sổ  Tuy nhiên không phải mọi trình duyệt điều hỗ trợ frame  Tạo một trang web có frame ta thực hiện:  Click mũi tên bên cạnh biểu tượng New  Page  Hộp thoại Page template xuất hiện  Frames pages
 79. 79. Chọn mẫu Hiển thị mẫu của trang Click OK
 80. 80. Tạo trang web mới cho frame Chèn trang web đã có vào frame
 81. 81. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Định dạng khung:  Click phải vào vùng trống trên khung  Frame Properties  Hộp thoại Frame Properties xuất hiện Chọn trang web cần chèn vào frame Chiều cao và chiều rộng của frame Cho phép điều chỉnh kích thướt của frame khi hiển thị Xuất hiện các thanh cuộn khi cần thiết Click OK để đồng ý
 82. 82. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn các thanh siêu liên kết:  FrontPage 2003 hỗ trợ các thanh siêu liên kết đa dạng  Thực hiện: Click Insert  Navigation Chọn kiểu thanh liên kết Click Next
 83. 83. Chọn kiểu thanh liên kết Click Next Chọn kiểu hiển thị Click Finish
 84. 84. Chèn thêm liên kết mới Xóa liên kết đang chọn Chỉnh sửa liên kết Di chuyển thứ tự liên kết Click OK
 85. 85. CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VĂN BẢN & MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC (tt)  Chèn đối tượng Calendar:  FrontPage 2003 hỗ trợ đối tượng Calendar, hiển thị dương lịch từ năm 1900 đến năm 2100  Thực hiện: Click Insert  Web component
 86. 86. Chọn Advanced controls Chọn AtiveX control Click Next
 87. 87. Để lịch hiển thị ngày hiện tại  Thêm đoạn mã sau vào cuối trang web (trong chế độ code của FrontPage): <Script Language = “JavaScript"> var obj = document.getElementById("Calendar1"); var d = new Date(); obj.Year = d.getFullYear(); obj.Month = d.getMonth()+ 1; obj.Day = d.getDate(); </Script>
 88. 88. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB Multimedia hóa trang web làm cho nó trở nên sinh động, thu hút nhiều người truy cập hơn. Tuy nhiên, phải chú ý đến dung lượng của các tập tin media để đảm bảo thời gian tải về hợp lý  Chèn ảnh vào trang web:  Insert  Picture  Chọn “Clip art”: nếu ta muốn chèn từ bộ sưu tập ảnh của FrontPage  Chọn “From File”: nếu file ảnh đã tồn tại trên đĩa  Chú ý: ảnh phải được chép vào thư mục “Images” của web site
 89. 89.    Click chọn
 90. 90. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA TRANG WEB (tt)  Chú ý:  Sau khi chèn xong ta phải save trang web lại  Nếu file ảnh vừa chèn chưa có trong web site thì màn hình Save embedded files xuất hiện để yêu cầu chúng ta lưu lại file ảnh vừa chèn Đổi tên file nếu cần thiết 1. Click Change Folder 4. Click OK 2. Chọn thư mục Images 3. Click OK
 91. 91. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)  Đưa bộ sưu tập ảnh vào trang web:  Bộ sưu tập ảnh có thể hiện thị một Album ảnh lên trang web  FrontPage 2003 hỗ trợ 4 kiểu hiển thị bộ sưu tập ảnh  Thực hiện: Chọn Insert  Picture  New Photo Gallery. Hộp thọai Photo Gallery xuất hiện  Chú ý:  Ảnh phải được chép vào thư mục “Images” trước khi chèn vào bộ sưu tập ảnh  Nếu ảnh chưa có thì sau khi save trang web  xuất hiện hộp thoại Save embedded files  thực hiện các thao tác giống như trước
 92. 92. 1. Click Add  Picture from file 2. Sau khi chèn ảnh xong  Layout 3. Chọn kiểu hiển thị 6. Click OK 4. Click OK
 93. 93. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)  Chèn chữ nghệ thuật (Word Art):  Thực hiện: Chọn Insert  Picture  Word art
 94. 94. 1. Chọn mẫu 2. Click OK để mở hộp thoại Edit WordArt Text Nhập nội dung 5. Click OK để kết thúc
 95. 95. Điều chỉnh hình dáng Điều chỉnh mẫu WordArt Điều chỉnh nội dung dòng chữ
 96. 96. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA TRANG WEB (tt)  Chèn file âm thanh, video:  Các file âm thanh được dùng phổ biến là: *.wma, *.mid (các file này có dung lượng nhỏ hơn các file *.mp3, *.wav)  Các file video được dùng phổ biến là: *.wmv, *.avi  Thực hiện: Chọn Insert  Web component  Hộp thoại Web component xuất hiện     
 97. 97. Chú ý: File âm thanh, video phải được chép vào thư mục “Media” của web site Trước khi chèn
 98. 98.  Nếu file âm thanh, video chưa có thì khi save trang web sẽ xuất hiện hộp thoại Save embedded files  Click chọn Change Folder  chọn thư mục “Media”  OK  OK    
 99. 99. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA VÀ XUẤT BẢN WEB SITE (tt)  Chèn file hoạt hình Flash:  Thực hiện: Chọn Insert  Picture  Movie in flash format
 100. 100. Hộp thoại Select file xuất hiện
 101. 101. CHƯƠNG V: MULTIMEDIA HÓA VÀ XUẤT BẢN WEB SITE (tt)  Sử dụng đối tượng MS Window Media Player: Thực hiện: Chọn Insert  Advanced Controls  ActiveX control  Windows Media Player  Click nút Finish     
 102. 102. Cần chỉ định File Media được thực hiện khi trang web được tải về trình duyệt Chú ý: File được thực hiện bắt buộc phải được đặt trong thư mục “Media” của web site Click phải vào đối tượng Media player  ActiveX Control Properties
 103. 103. Chọn thư mục Media Chọn file cần chèn Click Open để chèn
 104. 104. Sau khi chèn xong ta điều chỉnh lại đường dẫn cho File vừa chèn như sau: Xóa bỏ phần này để tạo đường dẫn tương đối Click OK để kết thúc

×