Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolució de la roda

1,181 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evolució de la roda

 1. 1. L´EVOLUCIÓ DE LA RODA
 2. 2. La roda és un delsprimers invents de l´home i va ser fonamental pel desenvolupament de diferents màquines .
 3. 3. La roda més antiga està construïda enfusta massissa, té 70 cm de ràdi, 5 cmde grossor i un eix de 120 cm. La seua antiguitat data del 5.350 a.C.
 4. 4. En el 2000 a.C. s`inventà la roda amb radis.
 5. 5. La roda ès una pesa circular amb un foratpel qual passa un eix amb un suport.
 6. 6. La roda l`utilitzaren els gregs, els romans, els árabs i sobre tot a l`edad mitjana. Va servir a l`agricultura, les guerres, el comerç....
 7. 7. Hui en l`actualitat trobem la roda en moltes màquines Iaparells d`ús freqüent I moltnesesaris per a la vida diaria.
 8. 8. Tipus de rodes.
 9. 9. Hi ha màquines que ens faciliten el desplaçament de persones i objectes.
 10. 10. Màquines amb engranatges icorretges que trasmeten un moviment giratori.
 11. 11. Màquines que aprofiten l’energia hidràulica.
 12. 12. Máquines queredueixen l´esforçnecesari per alçarpesos.
 13. 13. La roda es un dels invents més important de l’història ¡¡¡¡ADEU!!!

×