Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e3: eTwinning együttműködések - evolúció

1,315 views

Published on

Ez a kiadvány a 2012-es e3 projekt eredményeit foglalja össze, azaz 15 megvalósításra váró, vagy már elkezdett projektet, projektötlet leírást tartalmaz.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e3: eTwinning együttműködések - evolúció

 1. 1. e3: eTwinningegyüttműködések – evolúció 2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012
 2. 2. Jelen kiadvány az eTwinning – az európai iskolák közössége projekt keretében készültAz eTwinning Nemzeti Szolgáltatópontja:Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Digitális Pedagógiai Osztálywww.etwinning.huetwinning@educatio.huA kiadványt szerkesztette:Fodor EmeseLekk MónikaNagy ReginaTóthné Viniczai ValériaKiadja az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető1122 Budapest, Maros utca 19-21.Telefon: (06 1) 477 3100Fax: (06 1) 477 3136e-mail: info@educatio.huinternet: www.educatio.huNyomdai munkák:Crew Kft.
 3. 3. TARTALOMBevezető 5Baloghné Kovács ÉvaeTwinning@Olympics 7Bárány Zsolt BélaKísérletezzünk otthon! 11Besenczi Alexandra – Deákné Vass BernadetteKönyvbe kötve – Bound in a book 13Farkas Bertalan PéterKözös pénznek milyen a háta? – Az euró innen és túl! 17Kalocsai OttóA víz, mint élettér 21Kispéter ZoltánA paprika titka 25Nagyné Szabó Etelka – Szépné Vinczencz Katalin – Földesi ZsigmondnéTudni illik, mi illik 29Nemes-Nagy Katalin Erika – Simon Attila – Kádár Zsuzsa – Sipos ÉvaHogyan is festett régen? 33Németh MónikaBarokk kastélyok Európában 37Pintérné Horváth RitaTavasz a Dunán 41Ruff Katalin„Hangok Színek Ízek – Illatok” 45Skultéty Zoltánné Rusai KatalinTANULJUNK e-GYÜTT! 49Tóth ImreMouzzle – Mozikirakó Puzzle filmjelenetekből 53Vámosné Kapitány GabriellaEurópai fiatalok – hasonlóságok és különbségek 57Zongor KláraXXI. századi mese 61
 4. 4. Kedves Olvasó! Az Európai Bizottság 2005-ben indította útjára az „eTwinning – az európai iskolák közös-sége” programot, mely Európa különböző országaiban található közoktatási intézményekkülönböző projektek megvalósításán keresztül történő együttműködését támogatja. Célja, hogyelősegítse iskolák, tanárok, diákok közötti nemzetközi kapcsolatok kialakítását, és a megvaló-suló együttműködéseket az informatika eszközeivel támogassa. Az eTwinning portál az a tér,mely egyrészt közös munkafelületet biztosít a pedagógiai, szaktárgyi projektek gyakorlati meg-valósításához, másrészt az európai tanárok közösségi portáljaként, számos eszközzel támogatjaszakmai fejlődésüket, inspirálva újabb nemzetközi projektek megvalósítását. Magyarország a kezdetektől tevékeny résztvevője az eTwinning programnak. A több mint160 ezer regisztrált európai tanár között, évente több ezer projekt megvalósításán dolgozikközel 1600 magyar pedagógus is. Az eTwinning projektek megvalósításuk idejére beépülneka  diákok iskolai munkájába. A  projekttevékenység része lesz a  megismerkedés, a  kapcsolat-tartás más országban élő diákokkal, a kommunikáció idegen nyelven, a közös munkaformákmegtalálása, az együttműködés részleteinek kidolgozása és megvalósítása, a kollektív munkaeredményeinek bemutatása, mindezek az információs és kommunikációs technológiák válto-zatos használatával. Egy nemzetközi projekt megvalósítása során olyan kihívásokkal találkozik,olyan tapasztalatokkal gazdagodik, olyan készségekre tehet szert pedagógus, és diák egyaránt,melyek más eszközökkel, módszerekkel nem, vagy csak részben lehetségesek. Az eTwinning Magyarországi Szolgáltatópontja igyekszik minden segítséget megadni sike-res együttműködések kialakításához, a projektek megvalósításához. Az e3: eTwinning együtt-működések – evolúció projekt valóra váltásának célja egy eTwinning Pedagógiai Műhelylétrehozása volt, ahol a  résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak, folyama-tos szakmai támogatás mellett. A  pályázat nyertesei 2012 januárjától szeptemberéig külön-böző témájú szakmai workshopokon, akkreditált pedagógus-továbbképzéseken vehettekrészt. A  pályázat elemeként projektötletükhöz kapcsolódó szakmai blogot vezettek (http://e3etwinning.webnode.hu). A több hónapos műhelymunka eredményeként megvalósításra készeTwinninges projektminták jöttek létre. Az e3 projekt megvalósulását nyomon követő szakmai zsűri az e3: eTwinning együttműkö-dések – evolúció 2012 pályázat keretében a következő elismeréseket osztotta ki: „Az év e3-as projektje” címet nyerte: Baloghné Kovács Éva „eTwinning@Olympics” című projektje Bárány Zsolt Béla „Kísérletezzünk otthon!” című projektje Nemes-Nagy Erika „Hogyan is festett régen?” című projektje 5
 5. 5. „A jövő ígérete” címet nyerte: Kispéter Zoltán „A paprika titka” című projektje Nagyné Szabó Etelka „Tudni illik, mi illik” című projektje Az e3: eTwinning együttműködések – evolúció 2012 pályázat keretében „Különdíjat” nyert: Besenczi Alexandra „Könyvbe kötve – Bound in a book” című projektje Farkas Bertalan Péter „Közös pénznek milyen a háta? – Az euró innen és túl!” című pro-jektje Zongor Klára „XXI. századi mese” című projektje Skultéty Zoltánné „Tanuljunk E-gyütt!” című projektje E kiadvány, melyet most kezében tart, az e3 projekt egyik eredményeként létrejött projekt-ötleteket mutatja be. A  szerkesztők célja, hogy az  iskolákban, óvodákban dolgozó gyakorlópedagógusokat inspirálja tanári eszköztáruk bővítésében az  eTwinning projekt biztosítottalehetőségekkel. Egy eTwinning projekt megvalósítása során minden pedagógus saját tantár-gyához, tanári egyéniségéhez, az intézmény lehetőségeihez igazíthatja projektjét, figyelembevéve saját diákjai igényeit és lehetőségeit. E kötettel bíztatunk mindenkit az eTwinning projektben való részvételre, és kívánunk soksikert tanári munkájukhoz! eTwinning Magyarországi Szolgáltatópont Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály6
 6. 6. eTwinning@Olympics Baloghné Kovács Éva Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium (SZIGNUM) – Makó www.szignum.hu A SZIGNUM a 2011/12-es tanévtől magyar–angol kéttannyelvű általános iskolai tagoza-tot indított, valamint 4. osztálytól 8. osztályig angol nyelvi tagozat is működik. 2007 óta – amióta regisztráltam az eTwinning honlapjára – motivált vagyok nemzetköziiskolai együttműködésekben való részvételre. Azóta számos hazai, és nemzetközi projektbenvettem részt (eTwinning, Comenius, MELT, iTEC). Célom, hogy lehetőséget teremtsek arra, hogy növeljem az idegen nyelven tanuló diákokönbizalmát és magabiztosságát a  nyelvhasználatban és a  más nemzetiségű gyermekekkelvaló együttműködésben. eTwinning@Olympics A projekt fő területe a testnevelés és sport, témája az Olimpiai Játékok sportágainak meg-ismerése és kipróbálása. A fókuszban egy „Mini-Olimpia” megrendezése áll. A különbözőprojekttevékenységeket IKT eszközök alkalmazásával fogjuk megvalósítani. Korosztály: 13–14 év A projekt tervezett időtartama: 1 tanév Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: idegen nyelvek, testnevelés Célunk az  interkulturális oktatás és a  kulturális interakció megvalósítása az  OlimpiaiJátékok megismerésén keresztül. A  projekt kapcsolódik az  intézményünkben végzett tevé-kenységekhez, reményeink szerint a  tanulók több motivációt éreznek majd a  sportolás,az informatika és az angol nyelv elsajátítása iránt. 7
 7. 7. Munkafolyamat, a projekt főbb tevékenységei: 1. Megismerkedés (2 hónap) Az angol nyelv és az IKT eszközök segítségével megismerkednek egymással a partner- iskolák tanulói. A mindennapi kommunikáció és ismerkedés érdekében a TestvérTeret és virtuális nyelvi környezeteket (virtuális osztályok, közösségi oldalak) fogunk hasz- nálni. 2. Projekt előrehaladási fázis I. (4 hónap) Készítünk egy Projekt Logót, melyet a partnerországok diákjainak terveiből közösen választunk ki. A projekt témájához kapcsolódó kérdőíveket szerkesztünk, a kitöltések után pedig az eredményeket kiértékeljük. A gyermekek interjút készítenek helyi sportolókkal. Például az  iskola elballagott diákjával, aki eredményes sportkarriert futott be, illetve egy szegedi olimpikonnal. Tervezzük egy kötetlen beszélgetés szervezését is, hiszen ha a  gyermekek élőben is beszélhetnek népszerű sportolókkal saját tapasztalataikról, nagyobb motiváció alakul- hat ki bennük a sport iránt. Információt gyűjtünk országunk olimpikonjairól, majd prezentációt, virtuális és „valódi” posztert, közös dokumentumokat, iskolai booklet-et készítünk, amelyeket a TestvérTér felületén publikálunk, illetve a projekt weboldalán megosztunk. Az értékelés áttekintő pontozó táblázatokkal történik. 3. Projekt előrehaladási fázis II. (4 hónap) Mini-Olimpia rendezése gyerekeknek. Ennek során a  tanulók is versenyezhetnek az olimpiai sportágakban. A gyakorlás időszakában a tanulók a kiválasztott olimpiai sportokat gyakorolják testnevelés órák keretében. A lebonyolítás sportágaktól függően 1 hetet vehet igénybe. A főbb olimpiai sportágakban próbálhatják ki magukat a külön- böző partnerországok diákjai, majd készítünk egy összehasonlító értékelést sportered- ményeikről. A  kipróbálandó sportágak esetében egyéni, illetve csapatban játszható sportágakat tervezünk, pl.: futás, úszás, távolugrás, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda. 4. Projektmunkák véglegesítése, projektzáró ünnep (1 hónap) Programja egy közös eredményhirdetés, a  projekt során készült munkák kiállítása, Videónaplók levetítése. A  projekt eredményeit digitálisan is hozzáférhetővé tesszük: fotógaléria, Glogster poszterek, Vokik, VideóNapló, egyéb dokumentumok. A projekt- záró ünnep keretében alkalom nyílik disszeminációs lehetőségekre. Helyet biztosítunk a helyi, illetve a szélesebb körű médiának is arra, hogy beszámoljanak a projektről. A projekt megvalósítását diákjaimmal való együttműködésben tervezem. Az  önálló,a  pár- és a csoportmunka munkaformákat egyaránt használom. Kooperatív technikákkalteszem érdekesebbé tanóráimat, ahol kiemelt feladat az interaktív tananyagok alkalmazásais. Az ellenőrzést ellenőrzőlistákkal, valamint pontozó és önértékelő táblázatokkal tervezem.8
 8. 8. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Videókonferencia, chat, Skype, email, TestvérTér, Kapcsolattartás közösségi oldalak szövegszerkesztő Projektdokumentáció videó film szerkesztő alkalmazás TestvérTér Közös feladatok megvalósí- Kereső oldalak az interneten, prezentáció készítő alkalmazás Közös problémamegoldás, tása során használt eszközök, tevékenységek, feladatok alkalmazások TestvérTér Projekt eredményeinek VideóNapló bemutatása a projektzáró poszterek, plakátok, szórólapok kiállítása rendezvény keretében A projektünkben szereplő témák, a sport és az idegen nyelv elsajátítása egy egész életen áttartó folyamat. A gyermekeket többek között arra neveljük, hogy testüket-lelküket folyamato-san ápolják. Alapvető cél az is, hogy a gyerekek minél több idegen nyelven kommunikáljanak.Ez a projektünk fenntarthatóságának alapja, a jövőben új diákjaimmal esetleg más magyar,illetve nemzetközi partnerekkel együtt ismét meg tudom valósítani. Valamint a projekt sike-rességét nagyban segítené még, ha projektünk Comenius projekt is lenne, lehetőséget teremt-ve arra, hogy a gyermekek találkozhassanak a partnerországok diákjaival. 9
 9. 9. Kísérletezzünk otthon! Bárány Zsolt Béla Vegyipari Szakközépiskola – Debrecen www.vegyipari.hu A Vegyipari Szakközépiskola profiljában eredendően kiemelt hangsúlyt kap a természet-tudományos, különösképpen a kémiaoktatás. E cél eléréséhez számos szaktanterem és labo-ratórium áll rendelkezésünkre. Az iskolának vannak tapasztalatai nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, közös munka-végzésben. Korábban már sikeresen vettünk részt Commenius-projektben, és emellett többmint 18 éves testvériskolai kapcsolattal is rendelkezünk. Kísérletezzünk otthon! A megvalósítandó projekt során, lehetőséget szeretnénk biztosítani tanulóinknak, hogyközvetlen környezetüket jobban megismerjék, abban a  természet szabályait felismerjék,a tanórákon tanultakat a mindennapi életükben alkalmazzák. Hiszünk abban, hogy a  biztonságos kísérletezés kikerülhet az  iskola falai közül. Külö-nösen fontosnak érezzük ezt a mai interneten és médián alapuló viszonyok között, melyneklehetőségét kihasználva, olyan kísérletsorozat összeállítását tervezzük, mely otthon is elvé-gezhető gyakorlatokat tartalmaz. A projekt megvalósítása során a  diákok a  tanárok irányításával szakköri foglalkozásokkeretében dolgoznak. A diákok a tesztelésről video- és fényképfelvételeket készítenek, melyeket értékelve folya-matosan fejlesztik a kísérletek leírását. A sikeresen összeállított kísérleteket tanulók a tanórá-kon is bemutathatják, a kapcsolódó tananyag tanulása során. A projekt kivitelezésében olyan intézményekkel keressük a kapcsolatot, melyek szinténfontosnak tartják a gyermekek természettudományok iránti elköteleződését. Az intézményekközösen fejleszthetik a kísérleteket és a nemzeti verziókon túl angol nyelven is megjelentet- 11
 10. 10. hetjük az eredményeket. Az egyes partnerek ötleteit minden csoport kipróbálja és legjobbtudása szerint alakítja. A tapasztalatokat megosztjuk egymással és a leginkább alkalmas vál-tozatot rögzítjük videofelvételen. A videókból egyértelműen kiderül majd, hogy több csapatközös tevékenységéről van szó. Külön felolvasásos hangfelvételt készíthetünk minden érintettnyelven, amit a videóhoz illesztünk. Az így elkészült videókat publikálhatjuk. Korosztály: 14–17 év A projekt tervezett időtartam: 1 tanév Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: biológia, egészségtan, fizika, idegen nyelvek,informatika, kémia, környezeti nevelés, természettudomány, tervezés és technika Projektünk elsődleges célja a tanulók kapcsolatteremtő készségeinek fejlesztése, a csapat-szellem kialakítása, az angol nyelvismeret fejlődésének elősegítése. Olyan újszerű kísérletekkifejlesztését céloztuk meg, melyeket a tanulók otthon is biztonsággal elvégezhetnek. Mindaz eszközök, mind a szükséges anyagok otthon is elérhetőek, könnyen és olcsón beszerezhe-tőek. A kísérletek a kémia, a fizika és a biológia több területére is kiterjednek. Mivel a  projekt megvalósítása már küszöbön áll, így a pedagógus kollégák között meg-történt a konkrét munkamegosztás. Bárány Zsolt a projekt vezetéséért, a kapcsolattartásért,valamint a  kémiával kapcsolatos kísérletek fejlesztéséért felelős. Munkáját Marchis Valér,a fizikai, illetve Nagy Attila, a biológiai vizsgálatok vezetéséért felelős tanárok segítik. Szil-ágyi Szonja irányításával készül a projekt dokumentációja magyar és angol nyelven. A tanu-lók a kémiai, a fizikai és a biológiai kísérleteket, és a dokumentálást egyaránt végzik, sze-rep- és felelősségi körük a részfeladatokhoz kapcsolódóan kerülnek meghatározásra, az adotttémát vezető pedagógusok segítségével. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások e-mail (GMail), közösségi oldalak (Facebook) Kapcsolattartás TestvérTér – chat, Skype prezentációkészítés (Microsoft PowerPoint, Google Prezentációk, Prezi) blog – TestvérTér, wordpress.com weblapkészítés (webnode), Adobe DreamWeaver Projektdokumentáció fényképek és videók készítése/alakítása/közlése – Gimp, Adobe PhotoShop, Ulead VideoStudio, Picassa webalbumok + saját honlap, TestvérTér – projektnapló, dokumentumtár A projekt sikere egy olyan, az oktatásban is jól hasznosítható gyakorlatsorozat lehet, melybárki számára hozzáférhető lesz, multimédiás kiegészítő tartalmakkal együtt. Az első ered-ményeinket iskolai kiállítás, valamint prezentáció keretében mutatjuk be. A projekt lezárásátkövetően szabadon hozzáférhetővé válik az önálló honlapunk, így nemcsak helyi, de országos,illetve az angol nyelvű változatnak köszönhetően nemzetközi szinten is bemutatásra kerül-hetnek vizsgálataink. Célunk nagyobb nyilvánosságnak is bemutatni a tevékenységünknek. Külföldön már több csoport is foglalkozik ilyen jellegű vizsgálatokkal. Figyelemmelkísérve blogjaikat úgy gondoljuk, mindig jöhet egy-egy újabb ötlet, ami újabb kísérletleírásteredményezhet. Így reményeink szerint az egy tanévnyi munkát követően is tudjuk folytatnia közös tevékenységet, akár az eredeti akár új partnerekkel vagy új tanulókkal.12
 11. 11. Könyvbe kötve – Bound in a bookBesenczi Alexandra és Deákné Vass Bernadette Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) – Pécs www.educentrum.hu Iskolánk 10 éve működő angol két tanítási nyelvű általános iskolai képzése nagy népsze-rűségnek örvend. Alaptantervünket évente több alkalommal egészítjük ki projektmunkák-kal, melyeket a pályázati finanszírozási lehetőségek függvényében nemzetközi partnerkap-csolatokkal színesítünk. Terveink szerint, ez a projekt is bővíteni foga ezt a sort. Az ANKsokoldalúsága (színházterem, kézműves kuckó, udvarok) kiváló helyszín a projekt megvaló-sítására. Könyvbe kötve – Bound in a book A projekt témája a  kreatív írás. A  diákok tartják egymással a  kapcsolatot, megvitatjáka feladatokat, javaslatokat tesznek, tanácsokat adnak egymásnak. Mindenben együtt dönte-nek. Eredményeiket folyamatosan feltöltik egy közös oldalra. A tevékenységek megvalósítá-sáról film készül. Korosztály: 12–18 évesek – a nyelvtudás szintjétől függően A projekt tervezett időtartama: 1 vagy 2 tanév Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: angol nyelv, magyar irodalom, honismeret,európai ismeretek, rajz, mozgókép- és médiaismeret, ének-zene, tánc, drámapedagógia Célkitűzések Minden egyes részfeladatot a  diákok hajtanak végre a  tanárok irányításával, így a  mun-ka során olyan kompetenciákat fejleszthetünk, amelyek hasznosak lesznek számukra későbbitanulmányaik során, illetve a munka világában is. Az íráskészség, idegen nyelven történő fogal-mazáskészség fejlesztése mellett bepillantást nyerhetnek egymás irodalmi alkotásaiba, valamint 13
 12. 12. megismerkednek híres történelmi helyszínekkel. Tágabb dimenzióban láthatják az  európaitörténelmet, növekszik interkulturális tudatosságuk, megtanulják elfogadni egymást. A diákok megtanulnak érvelni, javaslatokat tenni idegen nyelven, így fejlődik együttmű-ködési készségük. Sokrétű tevékenységet végeznek, más tantárgyi órákon szerzett ismerete-iket is alkalmazhatják, és így ezen tantárgyak tanárainak is lehetősége nyílik a projektbenvaló részvételre. A munka során használják az informatika adta lehetőségeket. Tervezett tevékenységek 1. A műfaj kiválasztása. 2. A történet főhősének kiválasztása. Minden országból a diákok összegyűjtik kedvenc irodalmi hőseiket. Első lépésben eze- ket megismertetik egymással, javaslatot tesznek egymásnak a hős kiválasztására. 3. A történet helyszínének kiválasztása. 4. A diákok megismertetik egymással történelmi helyszíneiket, kulturális örökségeiket. Ez történhet rövidfilm vagy egyszerű fényképes beszámoló keretében. A kiválasztást megindokolják. 5. Elkezdődik a történet írása. Egy ország egy fejezetet ír. Minden ország egy-egy feje- zetben továbbfűzi a cselekmény szálát, hozzáadják saját kiválasztott hősüket, helyszí- nüket. A készülő könyvet egy közös blogba töltik fel, ahol minden egyes blogbejegyzés a történet egy újabb, bővített változata. Így írás közben a kommentekben javaslatokat is adhatnak egymásnak. 6. Ahogy elkészültek az első fejezetek „csavar” kerül a történetbe. Minden ország új tár- gyakat „hoz” be a cselekménybe. Ezek lehetnek ereklyék, nemzeti identitásukat kife- jező dolgok vagy számukra valamilyen okból fontos tárgyak. A diákok megismertetik egymással ezeket, majd döntenek, hogy mit válasszanak. Elkezdődik az utolsó fejeze- tek megírása. 7. A történet elkészül. A befejezést minden ország megírja, majd kiválasztják a legjobbat. 8. Versenyt írunk ki a címre. 9. Ahogy elkészültek a történetek illusztrációkat készítünk a regényhez. 10. Az elkészült művet lehetőség szerint nyomtatott formában is közzétesszük. A diákok a grafikai terveket is megvitatják. 11. Döntenek arról, hogy még milyen egyéb módon „ünneplik” meg a  mű elkészültét. Ez lehet tánc, esetleg festmény vagy betétdal. 12. Felolvasó est keretében minden országban bemutatják az iskolákban, amelyre szülőket, tanárokat, diákokat és a helyi média képviselőit is meghívják. 13. A bemutató után a  történet dramatizálása következik. Egy második projekttermék születik, amikor minden ország elkészíti a  forgatókönyvét és a  gyerekek színpadra állítják a művet. Ők tervezik meg a díszleteket, jelmezeket és betétdalokat választanak. A folyamatról és az előadásról videófelvétel készül. A videókat megosztják a tagorszá- gok egymással és a résztvevők megnézik, hogy a többiek hogyan állították színpadra a közös történetet.14
 13. 13. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás eTwinning TestvérTér, e-mail, chat Projektdokumentáció eTwinning TestvérTér, blog, dokumentumtár Közös feladatok megvalósítása, eTwinning TestvérTér, photostory, video-szerkesztő megosztás, dokumentáció, program, blog, videokonferencia projekttermékek bemutatása videokamera, digitális fényképezőgép, blog, videokonferencia A projekt eredménye egy angol nyelvű rövid történet könyv formában, és egy színielőadás.Ezeket minél szélesebb körben hozzáférhetővé tesszük, a felolvasóestre meghívjuk az iskolaminden tanulóját, a szülőket, a sajtó képviselőit és minden érdeklődőt. A projekt más műfajú történettel, új diákcsoportokkal újra megvalósítható akár úgy is,hogy tanórán írnak a gyerekek hasonló módszerrel történetet. 15
 14. 14. Közös pénznek milyen a háta? – Az eurón innen és túl! Farkas Bertalan Péter Verseghy Ferenc Gimnázium – Szolnok www.verseghy-gimnazium.net/index.html Az iskolánk fő profiljának tekintett természettudományos képzést speciális matematikatantervi osztály, valamint angol és német nyelvi program, illetve társadalomtudományi tago-zat egészíti ki. Az  iskola egyik fő feladatának a  tehetséggondozó munkát tekinti, amelyetegy komplex természettudományos műhely is szolgál. Szolnok testvérvárosai közül a németReutlingennel van állandó kapcsolatunk, de nyitottak vagyunk más országok felé is. Közös pénznek milyen a háta? – Az euró innen és túl! A projekt témája az Európai Unió közös valutája, az euró; ma már a második legnagyobbvaluta a világon. Az Európai Unió a 20. század közepe óta igyekszik egyesíteni Európa népe-it. A valutának ez a nemzetközi és a hétköznapi életben való jelentősége motiválja e projektet.Az  utóbbi évek válságos időszakai miatt nagy kihívást jelent, hogy az  euró szabályozása,szerepe és megítélése is gyorsan változik napjainkban. A projekt segíthet abban, hogy a részt-vevő partneriskolák tanulóiban megszilárdíthassuk az európai állampolgárság alapjait. Korosztály: 10. és 11. évfolyam, 15–17 év A projekt tervezett időtartama: egy tanév Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: Földünk–környezetünk (Földrajz), Európai ismeretek A projekt átfogó célja a partnerországok pénzügyi kultúrájának, az Európai Unió pénz-ügyi-monetáris struktúrájának, a  közös pénz előnyeinek és a  hétköznapi életben betöltöttszerepének megismerése, felfedezése. A  projekt pedagógiai céljai a  pénzzel és különösenaz  Európai Unió közös pénzével kapcsolatos élmények, tapasztalatok szerzése, valamint 17
 15. 15. a partnerországban jellemző, a témával kapcsolatos attitűdök megismerése. Cél a honisme-ret fejlesztésén túl az európaiság, az európai állampolgárság, valamint a nemzetközi és globá-lis problémák iránti érzékenység felkeltése, a tudatos fogyasztás és vásárlás magatartásánakkialakítása és fejlesztése. Kiemelt cél az együttműködési és szociális készségek fejlesztése, elsősorban kollaboratívmunkaformák alkalmazásával, különböző IKT eszközök, web 2.0 szolgáltatások használa-tával. Tevékenység IKT-eszközök és webszolgáltatások Audio és video konferencia (MSN Messenger, Skype); Email Kapcsolattartás / Google groups; Google / Facebook chat; Twinspace; közös szakmai blog Twinspace; Facebook csoport / Google+ kör; közös szakmai blog Projektdokumentáció vezetése; Google Drive; Windows Live Docs (Skydrive) Közös feladatok PC / laptop / táblagépek megvalósítása, Interaktív tábla és szoftverek feladatok (opcionális eszközök) megosztás, Közös problémamegoldás és dokumentáció Digitális tananyagok és atlaszok Próbára tétel, tézisek- antitézisek bizonyítása, Szavazórendszerek és szavazógépek felfedeztető-kutató Interjú/riport készítéséhez szükséges eszközök stratégiák alkalmazása Projekttermékek bemutatása, megosztás, PC / laptop / táblagépek dokumentáció, arculattervezés stb. A téma ötvözi az egész életen át tartó tanulás és a 21. század legszükségesebb készségeinek,például a kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményező- és vállalkozókészség, probléma-megoldás, kollaboráció, kockázatértékelés és döntéshozatal vagy az  érzelmek konstruktívkezelésének fejlesztését. A gyakorlat a természettudományos megismerésre, a kutatásos-felfedezéses stratégiára ésa projektmódszerre épül. A természettudományi ismeretek és kompetenciák fejlesztése tehetialkalmassá tanulóinkat az új technológiák, módszerek, sémák átvételére, a körülöttük zajlófolyamatok, jelenségek megfigyelésére, értékelésére. A kutatásos-felfedezéses stratégia hozzá-segíti a tanulókat a stratégiai gondolkodás kialakulásához, a jelenségek megfigyelésének sike-rességéhez. A projektmódszer alkalmazása az erőforrások és a sikeresség ismérveinek pontosmeghatározása, az értékelés hatékonysága és a részfeladatok rendszerbe foglalása érdekébenfontos. A  tevékenységeket folyamatos önreflexióval, közösen fejlesztett eredményességi ésértékelő táblázatokkal ellenőrizhetjük. A projekt oktatási céljai (tanulói és tanári tevékenységek): 1) Ismeretszerzés a saját- és a partnerországban használt pénznemekről, azok funkcióiról,szerepéről, történetükről, a velük kapcsolatos hiedelmekről, szokásokról stb. 2) Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint tartalommegosztás (ismeretközvetítés),közös tudásépítés. 3) Projektdokumentáció és projekttermékek készítése, internetes kollaboráció.18
 16. 16. A projekt várható eredménye a partnerek pénzügyi kultúrájának megismerése, a közös éseltérő vonások felfedezése, ismeretszerzés és készségfejlesztés együttműködésben egy idegennyelvű partnerrel. A projekttevékenységek eredményeképpen elvárható az események folya-matos vezetése, naplózása, a megszerzett ismeretek kölcsönös prezentálása, közös dokumen-tumok, csoport- és csapatépítő játékok megosztása, terméktervezés, valutákkal kapcsolatostermékek, vásárlási útmutatók és segédletek, tablók, hírlevelek, egyéb tanulói projekttermé-kek készítése. A  projekttermékek, a  résztvevők által vezetett szakmai blog/wiki, valaminta médiumok bevonása elősegítheti a projekt többoldalú disszeminációját is. A projekt témája a hazai és a nemzetközi tanulási-tanítási igények egyik centruma, hiszenaz  Európai Unió és közös valutája az  európai tantervek egyik állandó motívuma. Emiatta projekt pedagógiai és oktatási eredményei más intézményekre is kiterjedhetnek, és modell-ként szolgálhatnak azok számára, akik hasonló témájú projektbe kezdenének. A projektered-mények adaptálhatók és más iskolák, partnerek számára is idővel használhatóvá, fenntart-hatóvá válhatnak, hiszen a téma aktuális és minden partner esetében más eredményre vezet,éppen ezért változatos továbbfejlesztési lehetőségeket is nyújt. 19
 17. 17. A víz, mint élettér Kalocsai Ottó Török Ignác Gimnázium – Gödöllő www.tig-godollo.hu Intézményünkben nyolc osztályos gimnáziumi képzés, angol kéttannyelvű 5 éves képzés,valamint négy évfolyamos gimnáziumi képzés működik – angol, német, matematika spe-ciális képzési formákkal. Törökné dr. Bodzsár Mária kolléganőmmel különösen fontosnaktartjuk a tantárgyi integráció megvalósítását a 7. évfolyamban. Ezt igyekszünk megvalósíta-ni projektünk segítségével. Úgy gondolom, ezzel lehetőségünk lesz számos tehetséges tanu-ló motivált foglalkoztatására. A  nemzetközi projektmunka számomra új kihívás, kíváncsivagyok, milyen hatékonysággal tudnak együtt dolgozni más országok eltérő mentalitású,kultúrájú tanulói. A  tudatosabb tervezés, a  tanulók folyamatos önreflexiója, a  21. századikészségek tudatos fejlesztése hatékonyabbá, eredményesebbé teszi a projekt másodlagos cél-ját is, ami a tanulók személyiségének fejlesztése, alkalmazkodva a jelenkor kihívásaihoz, defigyelembe véve és tisztelve a tradicionális kulturális és tudományos értékeket is. A víz, mint élettér A projekt során a  tanulók az  adott téma köré szervezett feladatokat végzik el (mérések,laboratóriumi kísérletek, terepmunka, tanórai megfigyelések). Megismerik a víz fizikai és kémiai tulajdonságait, mint hőmérséklet, sűrűség, szín, szag, •  halmazállapot, keménység, pH vizsgálat, vízbontás hidrogénre és oxigénre, bepárlás oldattá alakítás. •  víz szerepe az élő rendszerekben (sejt szinttől a szervezet szintjéig), diffúzió, ozmózis A vizsgálat. •  víz, mint élettelen környezeti tényező szerepe ökológiai vonatozásban. A •  vízi életterek általános ismerete, a helyi vízi ökoszisztémák, a környező vízi életterek A alapos megismerése, és ebből következtetések levonása a helyi viszonyokkal kapcsolatban. 21
 18. 18. Korosztály: 7. évfolyam (12 év) A projekt időtartama: 1 tanév Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: biológia, kémia, fizika Célunk különböző kulcskompetenciák (21. századi készségek) erősítése, elsősorban a szo-ciális, digitális és a természettudományos kompetenciák fejlesztése, valamint az anyanyelviés idegen nyelvi kommunikáció erősítése. Szeretnénk felhívni a tanulók figyelmét egy adottjelenség több szempontból történő vizsgálatának fontosságára, és kialakítani bennük az erreirányuló igényességet. Fontos a  környezettudatosságra való nevelés, a  környezet megóvá-sával kapcsolatos felelősségérzet erősítése, valamint az  online, kollaboratív munkaformákelsajátítása, együttműködési képesség fejlesztése. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások digitális kamera, skype, e-mail, fórum, Kapcsolattartás TestvérTér Projektdokumentáció egyéni tanulói naplók, blog, ellenörző listák, multimédiás CD kiadvány Közös feladatok meghatározása, digitális fényképezőgép, mikroszkóphoz megosztása, dokumentálása kapcsolható digitális kamera Közös problémamegoldás, Havonta egy előre egyeztetett időpontban tevékenységek, feladatok az előrehaladás megbeszélése skype Értékelő táblázat, grafikon készítése az iskolák aktuális helyzetéről Excel táblázat az ütemtervhez képest. Videokonferencia Projekttermékek bemutatása, megosztás, interaktív CD kiadvány készítése dokumentáció TestvérTér A projekt főbb tevékenységei: •  projekt kísérleteinek megtervezése és elvégzése után a tapasztalatok lejegyzése és azok A megosztása, összehasonlítása. •  Terepmunka, (vízminták begyűjtése, helyszíni mérés: hőmérséklet, keménység, pH). •  minták alapján tanórai vizsgálatok elvégzése: az élőhely biológiai diverzitásának meg- A ismerése, az eredmények kiértékelése digitális formában. •  projekt végén egy megbeszélt időpontban egy nagy terjedelmű komplex értékelésre A kerül sor. Bemutató előadás a teljes iskolaközösség részére, szülők meghívása. A projekt három tantárgy tananyagához kapcsolódik, így az  értékelés során a  forma-tív értékelés mellett a  szummatív tantárgyi értékelés is megvalósulhat a  produktumokrahagyományos érdemjegyet is lehet szerezni. Így összekapcsolódik a tantárgyi előrehaladásszemélyre szóló értékelése a  csoportmunkában végzett kollaboratív munka értékelésével.Fontos tevékenység a folyamatos önreflexió a diákok és a tanárok részéről egyaránt. A külföldi iskolákkal való közös munka során a  különböző nemzetek diákjai a  kortechnikai vívmányait kihasználva számukra élvezetes módon oszthatják meg megszerzett22
 19. 19. tudásukat, információikat: plakátok, prezentációk, rövidfilmek, interaktív CD, közös fotó-galéria készülhet. Úgy gondolom, hogy az adott együttműködés több éven keresztül is működhet iskoláinkközött. A következő években új, hasonló korú tanulókkal is el lehet végezni az adott vizsgá-latokat és érdekes lehet az előző évek eredményeivel, tapasztalataival való összehasonlítás,valamint az ebből történő következtetések levonása. 23
 20. 20. A paprika titka Kispéter Zoltán Móra Ferenc Felnőttoktatási Szakközépiskola és Gimnázium – Szeged www.mffsz.hu 2004-ben részt vettem egy Leonardo mobilitási projektben a  finnországi Raahe város-ában. Partnereink a Raahe Business College tanulói közül kerültek ki. A három hetes projektalatt IKT eszközökkel támogatott új tanulási-tanítási módszereket ismertünk meg és alkal-maztunk. Tanulóink együtt dolgozva, tanulva hoztak létre produktumokat, és ez mindenki-nek nagy élményt jelentett. Ez motivált abban, hogy megismerkedjek az eTwinnig lehetősé-geivel, és elkészítsem ezt a projektet, remélve, hogy sikerül partnert találni és megvalósítani. A paprika titka A partnerek bemutatják, milyen szerepet tölt be nemzetük kultúrájában a paprika. Olyantémát kerestem, mely közel áll a tanulók mindennapjaihoz. A munka során alkalmazhatjákiskolán kívül szerzett tudásukat is, kötődik hazájukhoz, régiójukhoz. Célom, hogy a paprikátne csak mint fűszert, egy étel alkotóelemét lássák, hanem azt is, hogyan illeszkedik étkezésikultúránkba, hogyan jelenik meg kultúránk más területein, illetve milyen kapocs lehet nem-zetünk és más nemzetek kultúrája között. Korosztály:16–21 év Munkanyelv: angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: biológia, háztartástan, idegen nyelvek, informatika Célunk, hogy a diákok úgy tanuljanak saját hazájuk, régiójuk, illetve más országok étke-zési kultúrájáról, szokásairól, népművészetéről, hogy közben saját élményekkel, tapasztala-tokkal gazdagodjanak. A projekt kulturális értékek felfedezésére, cseréjére ösztönöz, együtt-működésre késztet, miközben fejlődnek a  tanulók kutatási, szervezési, együttműködési ésalkalmazkodási készségei. 25
 21. 21. A munka során alkalmazott IKT eszközök segítségével a diákok új tanulási technikákatsajátítanak el, melyek motiváltabbá teszik őket. A Web 2.0 technológiák által nyújtott lehe-tőségek felfedezése közben fejlesztik kommunikációs készségeiket. A projekt főbb elemei, tevékenységei: A projekt előkészítése: •  Tevékenységek meghatározása •  projekt tevékenységeinek megvalósítása során használt eszközök meghatározása A •  Kapcsolatfelvétel a partnerekkel •  tanulók véglegesítik a projekt tevékenységeit, meghatározzák a  határidőket A Megvalósítás: (a partnerekkel együttesen változhat, kiegészülhet) •  paprika eredetének, történetének feldolgozása A •  paprika termesztése, feldolgozása A Látogatás a szegedi és a röszkei Paprika Múzeumban, és egy paprikaszedésen •  Háromnyelvű szótár elkészítése •  •  Receptek gyűjtése, ezek megosztása. Csoportokban az ételek elkészítése •  Hasonló ételek az egyes kultúrákban •  paprika hatóanyagainak és nem étkezési célokra történő felhasználásának bemutatása A •  Paprikával kapcsolatos irodalmi alkotások, szólások, hasonlatok gyűjtése, melyeket raj- zokkal illusztrálnak •  Paprikával kapcsolatos népdalokat gyűjtése, előadása •  On-line fényképalbum készítése •  Projekt zárása, eredmények bemutatása Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás TestvérTér, e-mail Projektdokumentáció csoportnaplók, blog, naptár, iskolai weblap A projekt előkészítése, a tevékenységek meghatározása. e-mail, TestvérTér, blog, chat Közös probléma­ tev­é­kenységek, A projekt tevékenységeinek megoldás, feladatok meg­ alósítása során használt v prezentáció, TestvérTér, e-mail, on-line idővonal, eszközök. fotoalbum.eu, iskolai weblap Az értékelés módja alapvetően formatív értékelés. Az egyes projekttevékenységek ered-ményeinek meghatározását ellenőrzőlisták készítése követi, mely biztosítja a  tanulók éstanárok számára munkájuk, valamint a partnerek munkájának értékelését. A projektbenhangsúlyossá válik a  kortársi értékelés, ami nem jellemző az  iskolai munka egyéb szeg-menseire. A csoportok feladataik készítése közben csoportnaplót, a TestvérTérben blogot vezetnek,leírva az elért eredményeket, a felmerülő problémákat. A tanárok folyamatosan figyelemmelkísérhetik a munkát, szükség esetén beavatkozhatnak a folyamatba.26
 22. 22. A projekt arra vállalkozik, hogy bemutassa, milyen szerepet játszik egy viszonylag jelen-téktelennek látszó növény – a  paprika – egy nemzet kultúrájának különböző területein.A projekt szerkezete olyan, hogy más tetszőleges elem is behelyettesíthető, így viszonylag kisváltoztatással a projekt megismételhető más témában is. 27
 23. 23. Tudni illik, mi illik Nagyné Szabó Etelka Szépné Vinczencz Katalin Földesi Zsigmondné Csicsergő Óvoda – Budapest w3.enternet.hu/csicserg/ Az eTwinnig projekttel az elmúlt tanévben ismerkedtem meg. Új kihívásnak találtam, ésóvodavezetőként – Nagyné Szabó Etelka – további lehetőségnek éreztem kapcsolataink,valamint módszereink bővítésére, ezért csatlakoztunk az e3 pályázathoz. Az itt megtervezett projektet óvodánk Cinege csoportjában szeretnénk megvalósítani, kétkolléganőmmel együtt, Szépné Vinczencz Katalinnal és Földesi Zsigmondnéval. Tudni illik, mi illik A projekt témája a  viselkedéskultúra fejlesztése az  óvodában. Ez igazán aktuális téma,az IKT eszközökkel pedig vonzóvá és érdekessé tudjuk tenni a gyermekek számára. Emel-lett óvodánk felnőtt és gyermek közössége is új ismeretekkel gazdagodik a viselkedéskultúrá- 29
 24. 24. val kapcsolatosan. Betekintést nyerhetünk más országok gondolkodásába, képet kaphatunkerkölcsi értékeikről, és lehetőségünk nyílik új IKT eszközök használatára. Korosztály: 3–7 év A projekt tervezett időtartama: 6–8 hónap Munkanyelv: magyar, angol Kapcsolódó területek: játék, mese, vers, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás,kézi munka, a külső világ tevékeny megismerése, mozgás Céljaink: •  Magyarország és a  partnerország viselkedési kultúrájának megismerése, az  illembeli különbségek és azonosságok felfedezése. •  erkölcsi tulajdonságok fejlesztése, a szokás- és normarendszer megalapozása. Az •  Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejezése szóban és az IKT eszközök segítségével. Változatos és eredményes együttműködés másokkal. •  A projekt főbb tevékenységei: A projekt címkefelhő elkészítésével kezdődik, amit plakát formájában elhelyezünk a folyosón. A következő két hónapban a  szülőkkel és gyermekekkel gyűjtőmunkát végzünk a  témá-val kapcsolatosan. Képeket, közmondásokat, kifejezéseket keresünk a  szülők segítségévela helyes és a helytelen viselkedésről. A szülők, nagyszülők elmesélik, hogy az ő gyermekkorukban milyen volt „a jó” és milyenvolt „a rossz” gyerek, amit majd a gyermekek az óvodában elmondanak társaiknak. Óvodaiközös séta alkalmával az utcán, metrón, játszótéren, lista alapján megfigyeljük és megbeszél-jük ki, miért viselkedett helyesen, vagy éppen helytelenül. Az adatokból diagramot készítünk. Közös játékok Szituációk eljátszása: az óvónők eljátszanak egy-egy szituációt, amiről ki kell találni, hogyhelyes vagy helytelen. Hogyan lehetne másként? Később instrukciók alapján a gyermekekjátszanak el egy-egy szituációt, a többiek pedig kitalálják mi lehetett az előzetes instrukció. Köszönős játék: A  résztvevők (képek alapján) különféle korú emberek bőrébe bújnak,majd bemutatkoznak. A többieknek ki kell találni, ki lehet Ő. Telefonos játék: telefonon keresztül kell bemutatkozni, egymásnak történeteket elmondanimegadott témában. A partner intézmények már az  első héten megosztják egymással az  óvoda és a  csoportképes bemutatkozó levelét. A továbbiakban interneten keresztül képes beszámolót küldünkaz  elvégzett tevékenységekről. A  gyerekekkel megbeszéljük a  partner óvoda által küldöttanyagokat. Közös mese E-mailen, Skype-on keresztül kommunikálva egy mesét találunk ki. A gyermekek ötleteikalapján elkezdik a mesét, majd az óvónő továbbítja a partner országba. Ők kiegészítik, majdvisszaküldik az előre egyeztetett szempontok szerint. A mese megírása után mindkét országelőadja azt. A szerepeket a gyermekek az óvónők segítségével felosztják, megbeszélik a továb-bi feladatokat. Erről egy rajzos pipalista készül.30
 25. 25. Mivel kisgyermekekről van szó, az ellnőrzéshez, önellenőrzéshez, visszajelzésekhez, első-sorban képeket, rajzokat készítünk: projektnapló, irattartó doboz, melybe rajzokat, matricá-kat helyezünk el. A részfeladatokhoz rajzos önértékelő lapokat készítünk. A szülők a projektmegvalósulásának lépéseit faliújságon követhetik nyomon. A csoportszobában időtérképenjelöljük az elvégzett tevékenységeket. A feladatok differenciálásakor tekintettel leszünk a  sajátos nevelési igényű, a  hátrányos,a halmozottan hátrányos és a tehetséges gyermekek különleges igényeire is. A tanulás formái:utánzás, mintakövetés, problémamegoldás, irányított és spontán tapasztalatszerzés. Tevékenység IKT-eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás Skype, e-mail, TestvérTér Projektdokumentáció TestvérTér – dokumentumtár Szófelhő Wordle.com megoldás és feladatok Plakát, képek megosztása képtár az Interneten – Picasa Közös probléma­­­ TestvérTér – Galéria videofilmek video szerkesztő alkalmazás – Movie maker TestvérTér – Galéria eszközök) mese írása szövegszerkesztő alkalmazás A projekt eredményeként meghívó, jelmezek, fényképek, videofilm, memóriakártya,puzzle, társasjáték, fotó album jön létre. A projekt képeiből, tárgyaiból kiállítást rendezünk.A mesét egy rendezvény keretében mutatjuk be. Kép és fotógyűjteményt állítunk össze, a pro-jekt folyamatáról kisfilmet készítünk, melyet a rendezvényen szintén bemutatunk. A jelenlegi projektben egy gyermekcsoport vesz részt, a továbbiakban szeretnénk bevonnióvodánk többi csoportját is. Megfelelő tapasztalatok megszerzése után szeretnénk Comeniuspályázatot is benyújtani. Az eTwinninget – mint egy új óvodai lehetőséget – szeretnénk majdbemutatni a hozzánk érkező „Jó gyakorlatot” átvevő kollégáknak, főiskolai hallgatóknak. 31
 26. 26. Hogyan is festett régen? Simon Attila, Nemes-Nagy Katalin Erika, Kádár Zsuzsa, Sipos Éva Szegedi Ipari, Szolgáltató, Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézmény – Szeged www.jaszeged.sulinet.hu Iskolánk fontos céljának tekinti a 12 év feletti, kiemelt figyelmet igénylő tanulók társada-lomba történő integrációjának támogatását. Így fontos feladatunknak tartjuk a halmozottanhátrányos helyzetű, a  sajátos nevelési igényű valamint a  tanulásban akadályozott fiatalokképzését, felzárkóztatását, szakmához segítését. Korábban már több iskolai rendezvényt,projektnapot szerveztünk, így jött az  ötlet, hogy egy olyan nemzetközi tapasztalatcserébe,projektbe kezdjünk, amely a  diákok és a  pedagógusok számára új lehetőséget, motivációtjelenthet, valamint diákjainkat segíti az  iskolánkban tanulható szakmák megismerésében,és felkészíti őket a 21. századi munkaerő piaci elvárásokra. Az eTwinning projekt előkészületeit 33
 27. 27. és megvalósítását négyfős csapat végzi: Nemes-Nagy Katalin Erika biológia-kémia szakos,Kádár Zsuzsa angol-német szakos, Sipos Éva földrajz- történelem-angol szakos tanárok illet-ve Simon Attila szociális munkás és szabadidő szervező. Hogyan is festett régen? A projekt témája a textilfestés természetes anyagokkal. A projektben a tanulók megismer-kednek a textilfestés történetével, a festőnövények jellemzőivel, festési módszerekkel. A téma-választás során törekedtünk arra, hogy minél több korosztály illetve szakmát tanuló fiatal betudjon kapcsolódni a munkába. Korosztály: 12–18 év A projekt tervezett időtartama: 2 tanév Munkanyelv: angol és/vagy magyar Kapcsolódó területek, tantárgyak: Az  ember a  természetben műveltségterületenbelül a  kémia, biológia és a  természetismeret, informatika illetve a  szakmai alapozó (sza-badföldi dísznövénytermesztő, valamint női szabó, textiltermék összeállító, szőnyegszövő) ésa szakmai idegen nyelv tantárgyak A projekt célja a partnerország kultúrájának, textilfestési módszereinek, illetve az ehhezköthető szakmáinak megismerése, tanulóink szakmaválasztásának segítése. A  hátrányoshelyzetű tanulók informatikai ismereteinek fejlesztése, felzárkóztatásuk kortársaik tudás-szintjére. A szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése a partneriskolák tanulóival történőkommunikáció segítségével. A projektben a  tanulók megismerkednek a  textilfestés történetével, a  festőnövények jel-lemzőivel, a festési módszerekkel, majd növényismertető brosúrákat készítenek. Ellátogatunka Szegedi Füvészkertbe az ősszel rendszeresen megrendezésre kerülő Festőnövény Kiállítás-ra, ahol játékos vetélkedő keretein belül további ismereteket szerezhetnek. Az állomásokbólálló versenyen GPS segítségével kell tájékozódniuk, és különböző feladatokat kell teljesíteni-ük, amiért QR-kódokat kapnak jutalmul. Az iskolába visszatérve a megoldott feladványokalapján térképes ismertetőt készítenek. Közös túrázásra megyünk, ahol festőnövényeketgyűjtünk későbbi felhasználás céljából, és gyűjtőnaplót vezetünk. A tanulók népi kézműves mesterekhez is ellátogatnak, akikkel interjút, dokumentum-filmet készítenek. A  növénygyűjtés után a  pácokat tanulmányozzák, receptet választanak,festőleveket főznek és vizsgálnak, majd textilt és fonalat pácolnak, festenek. A munka teljesfolyamatát dokumentálják, folyamatosan konzultálnak a  partneriskola tanulóival, kölcsö-nösen véleményezik egymás munkáját. A megfestett munkákat postai úton vagy személyeslátogatás során kicserélik. A projekt végére minden partneriskola elkészíti a  saját piacképes termékeit a  szakmaigyakorlati foglalkozások keretein belül. Csoportokban virtuális tervet készítenek festőnövénykertjükről, végül a legjobbak alapján közösen kiskertet alakítunk ki az iskolaudvarban. Mindent az erre a célra kialakított kétnyelvű honlapon vagy blogon teszünk közzé, ame-lyet a  partnerintézmény diákjaival közösen szerkesztünk. A  tevékenységek során minden34
 28. 28. munkafolyamatot fotóznak a  diákok, s a  fotókból filmet, fotó sztorit, prezentációt készíte-nek. Havonta egy alkalommal videokonferencián számolnak be a tanulók az eddig elvégzettmunkáról, a kétnyelvű blogon illetve a TestvérTérben kommunikálnak, ismerkednek a part-nerország diákjaival, munkájával, hasznos tanácsokkal segítik a közös projektet. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás email, chat, videokonferencia (Gmail, Skype) Google Dokumentumok, Google Naptár, honlap, Projektdokumentáció blog, Testvértér Közös feladatok megvalósítása, Közös problémamegoldás, Google Dokumentumok, Microsoft Office Publisher, tevékenységek, feladatok megosztás, dokumentáció blog, honlap Ellenőrzés, értékelés szavazórendszer, Google űrlap, kvíz készítő alkalmazások (Quizrevolution, Proprof) Gyűjtőnapló Google Dokumentumok-táblázat Projekttermékek bemutatása, megosztás, dokumentáció Google Dokumentumok, honlap, blog, TestvérTér Minden évben megrendezzük az  intézményi nyílt napot, erre az  időpontra tervezzüka projektet bemutató kiállítást és a záró rendezvényt is, továbbá eredményeinket bemutatjuka szegedi Hídi vásáron, az iskolai honlapon és a helyi médiában is. Tanulói produktumok: a textilfestés történetét, módszereit bemutató prezentáció és kvíz,növénybemutató brosúra és kvíz, haladási naplók, a projekt weboldala, kisfilm a kézművesmesterről illetve az elvégzett kísérletekről, préselt növénygyűjtemény és gyűjtőnapló, festettfonalak, textilek és a belőlük készült termékek és reklámfilmjeik, festőnövény kert, geoláda. Az iskolaudvaron festőnövényekből álló kertet alakítunk ki, hogy a festőnövények a követ-kező években rendelkezésünkre álljanak. A  projektet további tevékenységekkel bővítveComenius együttműködés keretein belül tervezzük folytatni. 35
 29. 29. Barokk kastélyok Európában Németh Mónika Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola – Edelény www.sztjg.hu Intézményünk szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként látjael közoktatási feladatait, Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolanéven. Nyelvtanárként nagyon fontosnak tartom a  nemzetközi projektekben való részvételt,hiszen ez a diákok motiválásában, a nyelvgyakorlásban, az önálló, kreatív gondolkodás fej-lesztésében is fontos. Korábban még nem vettem részt ilyen projekt megvalósításában, ezért gondoltam arra,hogy most belevágok. Barokk kastélyok Európában A projekt témája a barokk kor, annak szokásai, viselkedési normái, illetve egy kastély életea barokk korban. Korosztály: 15–17 év A projekt tervezett időtartam: 1 tanév Munkanyelv: német/angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, művészettörténet,ének-zene, rajz, történelem, irodalom A projekt célja hogy a diákok közösen dolgozzanak együtt számos téma és dokumentumkidolgozásában – többek között a diákok lakóhelyét, a környékbeli, illetve helyi kastélyokat,azok művelődéstörténeti és kulturális szerepét állítva a  középpontba. Végezzenek kutatástebben a témában a helyszínen, ill. az interneten. A munka nagy része irodalom, német/angolés történelem órán zajlik majd, illetve a kastélylátogatások alkalmával. 37
 30. 30. A tevékenységek eredményeként a  diákok megismerik az  adott ország(ok) kulturálishasonlóságait és eltéréseit. Alkalmuk nyílik arra, hogy az európai nemzeteket és kultúrákatmegismerjék, idegen nyelvi és digitális kompetenciájuk fejlődjön, valamint hogy az önállósá-guk, motiváltságuk növekedjen. A projekt főbb tevékenységei: 1. szakasz: A kastély bemutatása, művelődéstörténeti helyének meghatározása A barokk jellegzetességeinek vizsgálata, jellemzőinek összegyűjtése. Egy kiválasztott kastély épületén, és a benne található tárgyakon az előzőleg megismert barokk stílus- jegyek felfedezése, és ezek bemutatása különböző formákban. A partnerek munkáinak megosztása után a hasonlóságok és a különbségek feltárása, elemzése. A diákok mun- káját ellenőrzőlisták segítik. Google Earth útvonal elkészítése (2 hónap) Az előzőekben bemutatott kastélyok bejárására útiterv készítése, mely tartalmazza a történelmi helyszínekkel kapcsolatos információkat és képeket, a résztvevő országok diákjai által gyűjtött anyagok felhasználásával. 2. szakasz: Élet a  kastélyban – egykor és most; A  barokk kor szokásainak milyen elemei fedezhetők fel a mai korban? A diákok csoportmunkában dolgozzák fel barokk irodalom, művészet, zene, öltözkö- dés, divat, udvari etikett témaköröket Beszélnek, írnak zenei ízlésükről, kedvenceikről, énekelnek vagy hangszeren előadnak valamit, illetve keresnek barokk zenei feldolgo- zásokat. Rövid kis jelenetet írnak és adnak elő, melyek a barokk korabeli szalonokban, kastélyokban játszódnak. Prezentációt, bemutatókat, video dokumentációt készítenek, majd ezeket megosztjáka  TestvérTéren. Ezután egymás munkáinak megtekintése, értékelése; a  hasonlóságok éskülönbözőségek összegyűjtése következik. IKT eszközök és Tevékenység webszolgáltatások Kapcsolattartás Chat, e-mail, TestvérTér Testvértérben: wiki, dokumentumtár, Projektdokumentáció Prezi, videó, fotóalbum Közös feladatok megvalósítása, megosztás Testvértér: wiki, dokumentumtár Közös problémamegoldás, Glogster, Google Earth tevékenységek, feladatok Prezi, online irodai szoftverek Projekt eredményeinek bemutatása, megosztás, dokumentáció TestvérTéren lévő tartalmak publikálása A projektmunka során a tanárok a téma és a problémák felvetésével, kérdésekkel, ellenőr-ző listákkal segítik a diákok munkáját, irányt mutatnak a tanuláshoz, az előrehaladás ellen-38
 31. 31. őrzéséhez, az önértékeléshez. A haladás nyomon követését és az esetleges kérdések megvála-szolását egyéni és csoportos megbeszélések segítik. A tanulók egy projektáttekintő táblázatratámaszkodhatnak a munka megszervezésénél, és az értékelésnél egyaránt. A projekt végére elkészül egy brosúra, amely bemutatja a kiválasztott kastély művelődés-történeti szerepét, betekintést nyújt a kor öltözködési, illetve illemtani szokásaiba is. A közös munka során fotókat, videót készítünk, melyek felhasználhatók a brosúra elkészí-tésekor, valamint a diákok első benyomásaikat hang- vagy videó anyagon rögzítik. Az így elkészült dokumentumokat prezentáció, illetve kiállítás során bemutatják a diákokegymásnak, és tágabb környezetüknek (iskola, város lakossága) A korszak (barokk) sokszínűsége és művelődéstörténetben betöltött fontos szerepe miattegy év alatt csak egy szeletét tudjuk majd vizsgálni az akkori életnek, ezért a téma alkalmasarra, hogy a továbbiakban is foglalkozzunk vele, illetve a projekt során megszerzett tapaszta-latok segítségével egy másik korszakot is hasonló munkamódszerekkel feldolgozzunk. 39
 32. 32. Tavasz a Dunán Pintérné Horváth Rita Homoktövis Általános Iskola – Budapest www.homoktovis-suli.hu Iskolánkban emelt óraszámban ének-zenét és rajzot tanulnak a gyerekek. A Duna közel-sége, az idegen nyelv használatának vágya, valamint intézményünk ÖKO iskolai tagságainspirálta projektem témáját. Tavasz a Dunán A projekt főbb elemei a folyó változásainak megfigyelése, a Duna útjának felderítése a forrás-tól a tengerig, valamint nagyobb árvizek történeteinek felkutatása, őshonos halak megismerése. Korosztály: 5–7. évfolyam, 10–13 év A projekt tervezett időtartama: egy tanév Munkanyelv: német Kapcsolódó területek, tantárgyak: természetismeret, idegen nyelv, rajz- vizuális nevelés Célunk, hogy a tanulók legyenek képesek más országok diákjaival együttműködve felada-tokat megoldani, megfigyeléseiket és a létrehozott produktumokat dokumentálni, közzétenni. A projekt főbb tevékenységei: 1. Honnan ered, hová ömlik? Csoportosan beszélünk a gyerekekkel a folyó útjáról. Az előzetes ismereteikről felmé- rést készítünk, majd egy kérdéssor segítségével feldolgozzuk az új ismereteket. Mind- egyik résztvevő ország összeállít egy kérdéssort és megosztja a partnerekkel. A diákok prezentációt készítenek a folyóról. Az eredményeket a gyerekekkel indított blog oldalán is megjelenítjük. Az iskola aulájában elkészítjük a folyó méretarányos rajzát, a legfon- tosabb jellemzőkkel. 41
 33. 33. 2. Árvizek a Dunán Az árvízről és a vízállásról beszélgetünk, összegyűjtjük és feljegyezzük a már ismert és új fogalmakat. Képeket és történeteket gyűjtünk megadott szempontok szerint a  nagyobb árvizekről, majd erről prezentációt készítünk. A  partner által elküldött árvízi összeállítást összehasonlítjuk a  saját eredményeinkkel. Megbeszéljük, hol volt nagyobb ár, milyen károkat okozott. Az  árvizek időpontjait és képeit is elhelyezzük a plakáton, a folyó rajza mentén. 3. Jellemző vízparti, vízi állatok A megismert új szavakkal, kifejezésekkel (úszó, kopoltyú, úszóhártyás láb, ragadozó…) bővítjük a haladási naplót. A Duna parton fényképeket, rövidfilmet készítünk. A képekből kinagyítunk részleteket, ebből a  partner feladata lesz kitalálni, melyik állatról van szó. A gyerekekkel csoportban kiválasztunk egy madarat és egy halat, amiről ismereteket gyűj- tünk. Kvíz kérdéseket állítunk össze a partner számára. Rajzos feladatként fényképrészle- teket kell kiegészíteni egy választott technikával. Csoportos munkában kollázst készítünk. 4. Duna menti városok A partnerekkel kölcsönösen bemutatjuk egymásnak a lakóhelyünket, vagy egy válasz- tott Duna menti várost. A bemutató lehet rövidfilm vagy fényképekből álló digitális könyv illetve prezentáció, a gyerekek választása alapján. A bemutatót elküldjük a part- nereknek, és kérdéseket teszünk fel saját lakóhelyükről. Riportot készítünk egy hajós- kapitánnyal. Rajzos feladatként egymás városairól képeslapot is készítünk. A legjobb alkotásokra mindenki szavazhat a blog oldalán. 5. Mérések: hőmérséklet, vízállás A projektben résztvevő iskolák diákjai egy meghatározott napon megmérik a levegő és a víz hőmérsékletét és fényképet készítenek a folyóról. Táblázatba rendezik az adatokat, ezekből grafikonokat készítenek. Az eredményeket megosztjuk egymással, majd közö- sen megállapításokat vonunk le arra vonatkozóan, hogy a folyó melyik részén ébred hamarább a természet. 6. Állatmese. A vízparti vagy vízi állatokat már ismerjük, a tanultakat egy kérdőív kitöltésével elevenítjük fel. A történet főszereplőjét a partnerországok tanulóival együtt választjuk ki. A főszerep- lőről rajzot készítetünk. A történetet a projektben résztvevők közösen alakítják. Az egyik fél elkészíti a rajzot, majd a partner ír hozzá szöveget. A kész mesét a feladat zárásaként az iskola és a szülők előtt eljátszhatják a gyerekek. A színdarabról filmet, fényképet készíthe- tünk. A film az iskola honlapjára, és a projekt közös dokumentumtárába is bekerül. 7. Hangok a vízparton. A folyóparton mikrofonnal zajokat rögzítünk (víz csobogása, sirályok-, kacsák hang- ja), amit a  partneriskola diákjainak kell felismerni. Közösen történetet írunk hozzá. A részekből készült rádiójátékot a blogon kívül az iskolai rádióban is lejátszhatjuk és az iskola honlapjára is felkerülhet. 8. Duna galéria. Előzetes feladatként Dunát ábrázoló festményekről beszélgetünk, majd digitális pla- kátokat készítünk. Képeket festünk csak kék szín használatával. A folyóparton köveket42
 34. 34. gyűjtünk, melyeket választott technikával megfestünk, és mozaikot állítunk össze belő- lük. Az elkészült alkotásokra a blogban lehet szavazni. Az iskola aulájában kiállítást rendezünk. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás e-mail, TestvérTér Projektdokumentáció haladási napló, blog Közös feladatok megvalósítása, e-mail, TestvérTér, digitális kamera, fényképezőgép, digitális megosztás, dokumentáció hangrögzítő eszköz Projekttermékek bemutatása, prezentáció, rövidfilm, fényképek, digitális mesekönyv, disszemináció rádiójáték, iskolai honlap A projekthez kapcsolódó tevékenységek egy részét heti két órában nyelvórán és szakkö-ri órában végzik a  diákok, a  művészeti feladatok időtartama változó, a  külső mérésekettanórán kívül oldjuk meg. Iskolánkban működő rajztagozat munkájához kapcsolódóan sokalkotó feladat tervezhető. A  Duna közelségét érdemes kihasználni az  oktatásban is, hogya gyerekek megismerjék, megszeressék a folyót. Egy ÖKO iskolának a természet védelme isa szerepe, ami csak a természet megismerésével lehetséges. A projektet folytatható a  vízkészletről, az  ivóvízről szóló témákban. Hasznos lehet egyolyan dokumentum elkészítése is amelyben tanácsokat fogalmazunk meg az otthoni, vagyiskolai takarékosabb vízhasználathoz, illetve elkészíthetjük az iskolának szánt víztakarékos-sági tervet is. 43
 35. 35. „Hangok Színek Ízek – Illatok” Ruff Katalin II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola – Miskolc www.rakoczisuli.hu 2007-ben iskolánk részt vett egy Comenius projektben. Egy színdarabot írtunk, valósí-tottunk meg a diákok irányításával. A rengeteg élmény mellett megfigyelhető volt a tanulókmagabiztosságának növekedése és az idegen nyelvhez való viszonyuk is pozitív irányba válto-zott. Már akkor eldöntöttük, hogy a jövőben is szeretnénk hasonló nemzetközi projektekbenrészt venni. „Hangok Színek Ízek – Illatok” Egy projekt a klisék és előítéletek ellen. A projektemmel szeretnék tenni azért, hogy a  következő generáció toleránsabb és nyi-tottabb legyen a mássággal és az újdonsággal szemben. Ez csak úgy érhető el, ha a diákokmegismerik önmagukat, a környezetüket és elfogadják a másságot. Az önmegismerés kiemel-ten fontos ahhoz, hogy a másikban is meglássuk önmagunkat. Így a diákok az előítéletekkeltudatosan szállhatnak szembe. Korosztály: 13–14 év A projekt tervezett időtartam: 3 félév Munkanyelv: német Kapcsolódó területek, tantárgyak: etika, háztartástan, idegen nyelvek, informatika,jogi ismeretek, kultúrtörténet, környezeti nevelés, mozgókép- és médiaismeret, művészetek,nyelv és irodalom A projekt bevezetése Mit jelent ’Másnak lenni…’(gondolattérkép). Ki mitől más? Más szokások tesznek mássá?Mi az, hogy előítélet? (rövid wiki készítése) 45
 36. 36. Ötletbörzével mérjük fel a  meglévő ismereteket. A  tanulók kisebb csoportokban össze-gyűjtenek öt olyan kérdést, melyeket majd magánszemélyeknek vagy szervezeteknek tehet-nek fel a témával kapcsolatban. Figyelemfelkeltő plakátok készítése Plakátokat készítünk, melyek a projekt során megrendezésre kerülő rendezvényekre (mozidélután, beszélgetések a kisebbségek és mozgáskorlátozottak képviselőivel) és a projekt alap-kérdésére irányítják közvetlen környezetünk figyelmét. Önportré készítése A diákok összeállítanak a  rájuk jellemző képekből, szavakból, tulajdonságokból egy„ÉN-mappát”. Minden diák a TestvérTéren saját magáról bemutatkozó anyagot készít, majd közvetlenül kapcsolatba lépnek a diákok egymással. (MeinSteckbrief) A diákok „személyiséget cserélnek” „más emberekkel”. Egy iskolai napjukat vakon, sike- ten vagy kerekesszékben töltik el, egy diáktársuk segítségével. Így a  személyes tapasztalat által más szempontok szerint tudnak majd véleményt alkotni. Hangok – Képek – Filmek A közösen kiválasztott filmek megtekintése után elemezzük a  filmben szereplő karakte-rek ’másságát’, az esetleges előítéleteket. Egy közös blogban feltett kérdésre válaszolva a diá-kok kifejtik saját nézőpontjukat, elképzeléseiket. Arcképekből montázsokat készítünk, majdegyütt véleményezzük az elkészült munkákat. A képekből kiállítást rendezünk. Bemutatókatkészítünk a városunkban élő kisebbségek/nemzetiségek zenei kultúrájáról, melyeket megosz-tunk a partnerintézménnyel is. Színek – Divat „A ruha teszi az embert?” A korosztály öltözködési szokásait megvizsgálva elemezzük az öltözködés hatását a meg-ítélésre. Divatkatalógust készítünk, a diákok maguk viselik a korosztály jellegzetes összeállí-tásait. A katalógusokat a TestvérTéren hasonlítjuk össze. Feldolgozzuk a ’SOKSZÍNŰSÉG’et mint fogalmat! Elemezzük a színek hatásait, jelenté-süket! Egy közös műalkotással meg is jelenítjük ezt. Ízek – Illatok A diákcsoport tagjainak jellegzetes ételeit (pl. bolgár, roma, német) készítik el a csoporttagjai. A közös főzés segít a korlátok lebontásában és egymás megismerésében. A diákok kiválasztanak közösen egy helyi/városi jellegzetességet, és reklámfilmet készí-tenek róla. Egy-egy helyi receptet a partnerintézmény diákjainak kell elkészítenie, és videó felvételtkészítenie róla. (UnsereKochshow) Benyomásaikat a  diákok a  közös blogban osztják megegymással.46
 37. 37. Tolerancia teszt Tolerancia fogalmának meghatározása – gondolattérkép segítségével. „Mennyire toleráns a  te iskolád?” Készítsenek a  tanulók a  partnerintézményekben egyközös tesztet, mellyel felmérhetik, mennyire toleráns a környezetük. A kiértékelő diagramo-kat a két intézmény összeveti és közösen értékeli. IKT eszközök és Tevékenység webszolgáltatások Kapcsolattartás e-mail, Skype, TestvérTér, Facebook Projektdokumentáció TestvérTér Közös vélemény formázása, kulcskérdések, Közös problémamegoldás, -fogalmak rendezése, blog, wiki, bubble.us tevékenységek, feladatok Bemutatók, zenei válogatások megosztása TestvérTér, YouTube Projekt eredményeinek bemutatása, megosztás, dokumentáció, arculattervezés stb. TestvérTér, YouTube, Facebook (disszemináció) A projekt során a tanulók tudatosan értékelik saját és társaik munkáját. A projektmunkamegkezdése előtt egy gondolattérképpel és ötletbörzével felmérjük a diákok előzetes tudását.Előre megbeszéljük azokat az értékelési pontokat, és azokat a határidőket, melyeket a diákoka projekt során szem előtt tartanak. A gyerekek fejlődését, a tanulók által vezetett naplóbanlehet nyomon követni. A projektmunka befejeztével közösen értékeljük a zenei, képi montá-zsokat, az elkészült plakátokat és a kisfilmet. A projekt megvalósítása során létrejön egy közös blog, valamint egy dokumentumtár melytartalmazza az ötletek, feladatok, sablonok gyűjteményet és kisfilmet is. Az így összeállított „mappa” tartalma alkalmas arra, hogy segítse a  projekt megvaló-sítását más intézményekben is. A  későbbiek során a  téma kiterjesztésével bevonható másintézmény is további gyakorlatok kidolgozásába. Új intézmény/ország új szemponttal, ötlet-tel gazdagíthatja a későbbi projektet. 47
 38. 38. TANULJUNK e-GYÜTT! Skultéty Zoltánné Rusai Katalin Bársony-Hunyadi Általános Iskola – Miskolc www.hunyadi-miskolc.sulinet.hu Iskolánk különlegessége, hogy nálunk 1980 óta tanulnak mozgássérült gyerekek (az ő éle-tüket gyógytornász, konduktor, pedagógiai asszisztens is segíti), valamint emelt szintű angolés német nyelvoktatás, és emelt szintű számítástechnika oktatás folyik. Intézményünkben 2003 óta koordinálom a  nemzetközi projekteket. Három Comeniusiskolai együttműködésben dolgoztunk eddig. Az első Flowing together-water in life and fantasy!című projektünk E‑Quality Európai minőségi díjat kapott 2006-ban. Iskolánknak a  „TANULJUNK e-GYÜTT!” lesz az  első eTwinning-projektje. Szeret­ném a  hetedikes osztályommal elvégezni ezt a  munkát. Hetente 5 angol, 2 számítás­technika és 4 matematika óránk van együtt. Szívesen vesznek részt újdonságnak számítótevékenységekben, szívesen dolgoznak együtt. Azt olvastam, hogy a projektmódszer a leg-jobb eszköze az örömszerző tanulásnak. Ezt szeretném bebizonyítani osztályomnak ezzela projekttel. TANULJUNK e-GYÜTT! A diákok tanulmányaikhoz kapcsolódó, e-learning keretrendszerbe illeszthető oktatásitartalmakat hoznak létre. Az egyes modulokban az elsajátítandó ismeretanyagot, a gyakorlójátékos feladatokat, valamint a számonkérő/ellenőrző részt is a gyerekek készítik. Korosztály: 13–14 év A projekt tervezett időtartama: 1 tanév Munkanyelv: magyar/angol Kapcsolódó területek, tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, matematika, állam-polgári ismeretek 49
 39. 39. A projekt során a diákok sajátítsanak el önálló tanulási technikákat. Szerezzenek tapasz-talatot egyéni és csoportos tanulás során az önálló ismeretszerzésben, az információfeldolgo-zásban. A tananyagok és gyakorló feladatok létrehozása során fejlődjön együttműködési kész-ségük, kreativitásuk, kritikus gondolkodásuk. A megvalósítandó tevékenységek támogassáka kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók fejlesztését. A projekt főbb tevékenységei Az elkészülő weboldalunk/tananyagunk modulokból áll, mindegyik egy-egy témakörtölel fel. Ilyenek például a  városunk bemutatása, a  Scratch alkalmazás leírása, oktató játé-kok készítése, a  londoni olimpia eredményei. Mindegyik modulhoz a  gyerekek készítenekminilexikont interaktív könyv formájában, gyakorló- (puzzle, keresztrejtvény), valamintszámonkérő/ellenőrző feladatokat. A külföldi partneriskola tevékenységei hasonlóak. Az elkészült munkáinkat az eTwinningTestvérTérben és egy Moodle felületen osztjuk meg. A városismertető modul után a partner-országok diákjaiból vegyes csoportokat hozunk létre, akik a továbbiakban együtt dolgozvakészítik el a tartalmakat. Városunkban sokéves hagyománya van a Játékos Városjárásnak, ez adta az ötletet, hogyleendő partnereink újszerű módon ismerkedhessenek meg Miskolccal. Ezt más nemzetköziegyüttműködésekben (pl. Comenius) is felhasználhatjuk majd, hiszen a projekteket mindigismerkedéssel kezdjük. A számítástechnika tagozatos tanulók Logo programnyelven tanulnak programozni.A Scratch alkalmazás még érdekesebbé teszi a hasonló feladatokat. A pedagógus kollégákkalfolyamatosan egyeztetve matematikai játékokat hozunk létre az  első és második osztályo-soknak. Az angol tagozatos gyerekek országismeretet is tanulnak. A  brit főváros életét és neve-zetességeit gyerekszemmel mutatják majd be. A  2012-es év az  olimpia éve, ezért aktuálisaz  ötkarikás játékokkal is foglalkozni. A  történelem mellett a  játékok sportágait, valamintmagyar és partnerországbeli bajnokokat mutatunk be. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Blog, haladási napló, Kapcsolattartás TestvérTér diáksarok és tanári szoba, chat Projektdokumentáció Blog, haladási napló, TestvérTér Közös feladatok megvalósítása Csoportalkotás Teamup alkalmazással Google Megosztás dokumentumok Dokumentáció Tevékenységlapok a Testvértérben Közös probléma­ tevékenységek, Projekt eredményeinek bemutatása Prezi.com, FlipSnack (flipbook) megoldás, EclipseCrossword (keresztrejtvény) feladatok Blog Moodle A tanárok sablonokat és ellenőrző listákat adnak a gyerekeknek a különböző modulokhoz,és tanácsadói/mentori szerepben kísérik végig a munkát.50
 40. 40. A folyamatos visszacsatolás mellett a gyerekeket rászoktatjuk az önellenőrzésre, sablono-kat és ellenőrzési listákat kapnak a projekt különböző fázisaiban. A blogon haladási naplótvezetnek, ezekre visszajelzéseket írnak a gyerekek egymásnak. A projekt végén meghívunk néhány osztályt, hogy teszteljék le a munkánkat, és hívják fela figyelmünket az esteleges hiányosságokra, vagy a változtatások szükségességére. A projekt eredményeként létrejönnek különböző e-learning tartalmak, melyeket egymenedzsment rendszerbe (Moodle) töltünk fel és teszünk elérhetővé. Ebben kapnak helyeta projekt során elkészült különböző modulok tartalmai: a városmegismerő játék, a Scratch,az olimpia és London. Az e-learning rendszer az  önálló és élethosszig tartó tanulásra irányítja rá a  gyerekekfigyelmét. A tananyagtartalom újabb modulokkal bővíthető a tanulók érdeklődésének és igé-nyeinek, vagy újabb projekteknek megfelelően. 51
 41. 41. Mouzzle – Mozikirakó Puzzle filmjelenetekből Tóth Imre Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Hajdúnánás www.bocskai.net Nemzetközi kapcsolataink elsősorban a  Comenius iskolai együttműködések keretébenfejlődtek. Jelenleg hét ország kilenc iskolájával van kapcsolatunk, három „comeniusos”pályázat eredményeként. A pályázati tevékenység szép lassan a pedagógusi-, iskolavezetői munkám mindennapi részelett. Az ezredforduló környékén készítettem el első pályázataimat az iskolai informatikai inf-rastruktúra fejlesztésére. Sikeres lett, és úgy gondoltam, ezentúl mindig így lesz. Azóta megta-nultam: nem minden pályázat nyer, de továbbra is nagy lelkesedéssel írok újabb és újabb pályá-zatokat, például tehetséggondozó foglalkozások, informatika munkafüzet megvalósítására,iskolai fejlesztésekre. Minden olyan kiírásra pályázom, amely a munkámmal kapcsolatos lehet. Iskolánkban informatikát tanítok. A tanórákat igyekszem úgy megtervezni, hogy a tanu-lási folyamatba kapcsolódási pontok épüljenek be más tantárgyakkal, és a mindennapi életproblémáival. Néhány éve a projektalapú tanítás-tanulás alapjait jobban megismerve, az órák egy részétígy szervezem meg. A gyerekek sokkal nagyobb örömmel, aktivitással dolgoznak ha látják,hogy munkájuknak kézzelfogható eredménye lesz. Régóta tervezem egy eTwinning projekt indítását, ezért örömmel olvastam az e3 pályá-zati kiírását. Mouzzle – Mozikirakó A projekt témája egy film összeállítása a  gyerekek ötletei alapján, általuk forgatott jele­netekből. 53
 42. 42. Korosztály: 12–14 év A projekt tervezett időtartama: 1 tanév Munkanyelv: angol és/vagy magyar Kapcsolódó területek, tantárgyak: informatika, mozgókép- és médiaismeret, művé-szetek, jogi ismeretek, tervezés, technika A projekt a  tanulók vizuális kultúrájának fejlesztését, a  világ jelenségei iránti tudatosszemléletmód kialakítását, a  fiatalokat körülvevő világ képi információáradatának feldol-gozására irányuló készségek, képességek kialakítását, fejlesztését, valamint a játékszükségletkielégítését tűzi ki célul. Az információkkal teli világban történő eligazodás része a képi és a mozgóképi informáci-ók feldolgozása, hiszen az internet világában nem csak szöveges, hanem a multimédiás tar-talmakból is rengeteg adat éri el a fiatalokat. A „képi szövegértés” kialakítása tehát legalábbolyan fontos ma, mint az olvasástudás fejlesztése, a helyes olvasási szokások kialakítása. A projekt főbb tevékenységei „Hazai” munka „Nemzetközi” (közös) munka Ötletroham: a diákok elképzeléseinek, ötleteinek összegyűjtése az alaptörténetre, alapkörnyezetre, szereplőkre vonatkozóan Az ötletek közül egy alapfeltétel kiválasztása Forgatókönyvírás: a kiválasztott történet kidolgozása kiscsoportokban Az elkészült forgatókönyvek véleményezése, a legjobbak kiválasztása A történetnek megfelelő helyszínek keresése, kiválasztása, szereposztás, kellékek biztosítása Jelenetek leforgatása A leforgatott jelenetekből tetszés szerinti film összeállítása A filmek bemutatása Vélemények, kritikák összegyűjtése, ezek figye- lembevételével a filmek módosítása, újravágása A kész film bemutatása A projektben a tanárok elsősorban tanácsadó szerepben működnek közre. A lényegi elem,a  film jeleneteinek kitalálása, a  gyerekek kreativitására épít, a  tanárok feladata a  szüksé-ges környezet kialakítása. A munkafolyamatok egy része a két partner iskolájában párhuza-mosan fut. Az alapvető munkaforma a csoportmunka. A forgatókönyvírásnál az egyéni ésa páros munka.54
 43. 43. Tevékenység IKT eszközök és webszolgáltatások Kapcsolattartás TestvérTér: e-mail, chat, Tanárszoba, diáksarok Projektdokumentáció TestvérTér Projektnapló Ötletroham az alapkörülmények Ötletek gyűjtése online felületen (Corkboard, Wallwisher)Közös problémamegoldás, tevékenységek, feladatok meghatározására Szavazás: szavazórendszerek, on-line szavazás (Socrative) Ötletroham a történetek kitalálására Csoportalakításhoz: TeamUp Szavazással az 50 legjobb kiválasztása Google űrlap Forgatókönyv Szövegszerkesztő offline és online alkalmazások (Google Docs) Munka dokumentációja Blog, TestvérTér – dokumentumtár Filmfelvétel Videokamerák, fényképezőgépek, telefonok, tabletek Vágás Movie Maker, Windows Live Movie Maker, VirtualDub, Lightworks, Online vágás Film összeállítása Óriásfájl küldése (Mammutmail) Jelenetek elküldése a partnernek Jelenetek megosztása: YouTube, Indavideo, commentezés Plakátkészítés Grafikus programok: Paint, GIMP Online grafikus program: Pixlr Az ellenőrzést/önellenőrzést a  munkafolyamatba épített ellenőrző listák használatávalvégzik a tanulók. A projekt eredménye a partnerországok tanulói által rögzített és összevá-gott film lesz. Maga a projektötlet jógyakorlatként publikálható, így a projektleírás alapján a megfelelőszakos pedagógusok csoportja más iskolákban is megvalósíthatja a projektet. 55
 44. 44. Európai fiatalok – hasonlóságok és különbségek Vámosné Kapitány Gabriella Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola – Győr www.szentgyorgyi.hu Az Iskolánk 2008–2011 között részt vett az  „edTWIN – Ikerkapcsolatok az  oktatás-ban az európai polgárért” programban. 2011-től testvériskolai kapcsolatot ápolunk egynémetországi középiskolával, melynek keretében szakmai gyakorlatra fogadjuk egymásdiákjait. Számomra az  eTwinning szívesen vállalt feladat, és az  iskolavezetés is örömmel támo-gatja a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Kollégáimmal úgy gondoljuk, hatalmas motivá-ció a nyelvtanulás során, ha a diákok más európai iskolák diákjaival együttműködve, közösprojektekben vehetnek részt. Tanárnak és diáknak egyaránt óriási élmény a nyelvgyakorlásvalós szituációkban. A projektekben részt vevő tanulók sokkal magabiztosabbá, kezdeménye-zőbbé és együttműködőbbé válhatnak. A diákok, a tanáraik, a partneriskolák és a helyi környezet is profitálhat az  iskolai pro-jektekből, amennyiben nyitottak és élnek az új ismereteket befogadásának, az új módszerekkipróbálásának lehetőségével. Európai fiatalok – hasonlóságok és különbségek A projekttervezés során első lépés a téma kiválasztása volt. Érdekes, az európai fiatalokatközvetlenül érintő, de nem túl „tanulós” témát szerettem volna, amelyben a tanulóknak van-nak előzetes ismereteik. Így a projekt során, a tanulók különböző területeket vizsgálva kutatják saját korosztályukértékválasztási tendenciáit. 57

×