ทฤษฏีบทพีทาโกรัส2

9,512 views

Published on

เนื้อหาการเรียนรู้วิชาคณิตสาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส2

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทฤษฏีบทพีทาโกรัส2

 1. 1. ทฤษฏีบทพีทาโกรัส จัดทำโดย ด . ช . ธนาธิป วงเวียนสุข ม .2/7 เลขที่ 4
 2. 2. สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก <ul><li>จากรูป กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่มีมุม C เป็นมุมฉากเรียก AB ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉากเรียก AC และ BC ว่า ด้านประกอบมุมฉากในจำนวนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พบว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุด </li></ul>
 3. 3. <ul><li>โดยทั่วไปนิยมใช้ a แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุม A b แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุม B, c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุม C จากรูป c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งมีความยาว 5 หน่วย a,b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก ซึ่งมีความยาว 3 หน่วย และ 4 หน่วย </li></ul>
 4. 4. <ul><li>เมื่อสร้างจัตุรัสบนด้านทั้งสามดังรูป 1. นับตารางเล็กๆในสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก ด้านที่ a ได้ 9 ตารางหน่วยและ ด้านที่ b ได้ 16 ตารางหน่วย 2. ถ้าย้ายตารางเล็กๆในสี่เหลี่ยมบนด้านประกอบมุมฉาก 2 ด้าน นำมาบรรจุลงใน สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะบรรจุ ได้เต็มพอดี 3. สรุปได้ว่า สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก มีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก จะเห็นว่า 25 = 9 + 16 4. เขียนความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากและ </li></ul><ul><li>พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากได้ดังนี้ 5. ความสัมพันธ์ที่ได้จากข้อ 4 เป็นไปตามทฤษฎีบท พีทาโกรัส </li></ul>
 5. 5. เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ได้ดังนี้
 6. 7. ทฤษฏีบทพีทาโกรัส <ul><li>สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก </li></ul><ul><li>จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะได้ </li></ul>แบบที่ 1 แบบที่ 2
 7. 8. <ul><li>a ในทฤษฎี = ด้านประกอบมุมฉาก b ในทฤษฎี = ด้านประกอบมุมฉาก ( อีกด้านหนึ่ง ) c ในทฤษฏี = ด้านตรงข้ามมุมฉาก * ด้านประกอบมุมฉาก จะมี 2 ด้านและด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะ สมมุตินะครับ ให้ a = 3 b = 4 แล้ว c = Z </li></ul><ul><li>จะได้ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>บทของทฤษฏีบทพีทาโกรัสคือ A + B = C </li></ul><ul><li>จะได้ 3 + 4 = Z = 9 + 16 = Z = 25 = Z = 5*5 = Z เพราะฉะนั้น Z จึงเท่ากับ 5 ตอบ Z = 5 </li></ul>2 2 2 2 2 2
 9. 12. บทกลับทฤษฏีบทพีทาโกรัส
 10. 16. แบบฝึกหัด <ul><li>เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก </li></ul><ul><li>จากรูป จงเลือกสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม ที่ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยจดคำตอบที่ถูกต้องแล้วดูเฉลยหน้าสุดท้าย </li></ul>
 11. 17. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
 12. 18. 1. 2. 1. 2. 3. 4.
 13. 19. แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส 2.4 2.5 1. 2. 60.5 61.0 1. 2. 5. 6. จงหาด้านที่เหลืออยู่ จากรูป
 14. 20. เฉลย <ul><li>ข้อ 1. ตอบ 2 </li></ul><ul><li>ข้อ 2. ตอบ 1 </li></ul><ul><li>ข้อ 3. ตอบ 1 </li></ul><ul><li>ข้อ 4. ตอบ 2 </li></ul><ul><li>ข้อ 5. ตอบ 1 </li></ul><ul><li>ข้อ 6. ตอบ 1 </li></ul>

×