Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ tim mạch

16,513 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hệ tim mạch

 1. 1. HỆTIM MẠCH
 2. 2. H¹ch b¹ch huyÕt M¹ch b¹ch huyÕt TÜnh m¹ch §éng m¹ch Tim Mao m¹chM« d¹ng b¹ch huyÕt CÊu t¹o chung cña hÖ tuÇn hoµn
 3. 3. §M chñ §M phæi TM chñ C¸c TM phæi Mao m¹ch phæi T©m nhÜ tr¸i T©m thÊt tr¸i Mao m¹ch (C¬ quan) T©m thÊt ph¶iT©m nhÜ ph¶i
 4. 4. §M chñ §M phæi1 Vßng tuÇn hoµn hÖ thèng TM chñ C¸c TM phæi T©m thÊt tr¸i  §M chñ  Mao m¹ch Mao m¹ch (C¬ quan) phæi  T©m nhÜ tr¸iT©m nhÜ ph¶i  C¸c TM chñ (trªn,d­íi) T©m thÊt tr¸i2 Vßng tuÇn hoµn phæi Mao m¹ch (C¬ quan) T©m thÊt phả i  §M phæi  T©m thÊt ph¶i T©m nhÜ ph¶i Mao m¹ch (Phæi)  T©m nhÜ tr¸i  C¸c TM phæi
 5. 5. HỆ TIM MẠCH 1- TIM: 1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:- TIM LÀ CƠ QUAN CHỦ YẾU CỦAHỆ TIM MẠCH- TIM LÀ KHỐI CƠ NẰM TRONGVÙNG TRUNG THẤT CÓ TÁC DỤNG NHƯ CÁI BƠM ĐƯA MÁU ĐẾN CÁC CƠQUAN VÀ HÚT MÁU TỪ CÁC CƠ QUANTRỞ VỀ TIM ĐỂ THỰC HIỆN QÚATRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT-.TIM NẶNG KHOẢNG 260- 270 gr.- CẤU TẠO: 3 MẶT, 1 ĐỈNH VÀ 1 ĐÁY
 6. 6. 1- TIM: TIM1.1- HÌNH THỂ NGOÀI: TRỤC CỦA TIM ĐỈNH TIM
 7. 7. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:1.1.1- MẶT ỨC SƯỜN: RÃNH GIAN THẤT TRƯỚCTIỂU NHĨ TRÁI ĐỈNH TIM
 8. 8. HỆ TIM MẠCH 1- TIM: 1.1- HÌNH THỂ NGOÀI: 1.1.2- MẶT HOÀNH: CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TĨNH MẠCH PHỔI (TÂM NHĨ TRÁI) ĐÁY TIM TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI (TÂM NHĨ PHẢI)RÃNH GIAN THẤT SAU XOANG TĨNH MẠCH VÀNH (RÃNH VÀNH)
 9. 9. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.1- HÌNH THỂ NGOÀI:1.1.4- ĐÁY TIM : TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN VÀ DƯỚI TÂM NHĨ PHẢITINH MẠCH PHỔI ĐÁY TIM TÂM NHĨ TRÁI
 10. 10. HỆ TIM MẠCH TÂM NHĨ TRÁITÂM NHĨ HỆ TIM MẠCH PHẢI TÂM THẤT TRÁITÂM THẤT PHẢI
 11. 11. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG: ĐỘNG MẠCH PHỔI1.2.1- TÂM NHĨ PHẢI: MÀO TẬN CÙNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN LỖ ĐỔ XOANG TĨNH MẠCH VÀNHVIỀN HỐ BẦU DỤC LỖ BẦU DỤC TĨNH MẠCH CƠ LƯỢC CHỦ DƯỚI
 12. 12. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG:1.2.2- TÂM NHĨ TRÁI: VALVE LỖ BẦU DỤC TM PHỔI
 13. 13. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG:1.2.3- TÂM THẤT PHẢI:VALVE ĐỘNG MẠCH PHỔI CƠ NHÚ TRONG VALVE 3 LÁ BÈ VÁCH VIỀN CƠ NHÚ TRƯỚC CƠ NHÚ SAU
 14. 14. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG:1.2.4- TÂM THẤT TRÁI: VALVE 2LÁ CƠ NHÚ TRƯỚC CƠ NHÚ SAU
 15. 15. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG:1.2.3- TÂM THẤT: DÂY CHẰNG CƠ NHÚ SAU CƠ NHÚ TRƯỚC VÁCH GIAN THẤT
 16. 16. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.2- HÌNH THỂ TRONG:1.2.5- VALVE TIM: VALE ĐM CHỦ VALE ĐM PHỔI VALE 2 LÁ VALE 3 LÁ
 17. 17. HỆ TIM MẠCHVALVE TỔ CHIM VALVE 3 LÁ VALVE 2 LÁ
 18. 18. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.3- MẠCH MÁU TIM:1.3.1- ĐỘNG MẠCH VÀNH: XOANG TM VÀNH ĐM GIAN THẤT SAU TM TIM GIỮA
 19. 19. HỆ TIM MẠCH1- TIM:1.3- MẠCH MÁU TIM:1.3.1- ĐỘNG MẠCH VÀNH: TIỂU NHĨ PHẢI TIỂU NHĨ TRÁI ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI ĐỘNG MẠCHGIAN THẤT TRƯỚCTĨNH MẠCH TIM LỚN
 20. 20. HỆ TIM MẠCH CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN THÂN ĐỘNG MẠCH PHỔI TĨNH MẠCHXOANG TĨNH CHỦ DƯỚIMẠCH VÀNH TĨNH MẠCH TIM GIỮA
 21. 21. TIMSIÊU ÂM TIM
 22. 22. TIMSIÊU ÂM TIM
 23. 23. HỆ TIM MẠCH
 24. 24. HỆ TIM MẠCH
 25. 25. TIM 5- HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN CỦA TIM: NÚT XOANG NHĨ BÓ BACHMANN KEITH-FLACK BÓ HISBÓ GIAN NÚTTRƯỚCBÓ GIAN NÚTGIỮA MẠNGBÓ GIAN NÚT PURKINJESAU NÚT NHĨ- THẤT BÓ HIS TAWARA
 26. 26. TIM
 27. 27. 2- MẠCH MÁU: HỆ TIM MẠCH2.2- ĐỘNG MẠCH PHỔI:
 28. 28. RÃNH ĐỘNG RÃNH TĨNH MẠCH MẠCH DƯỚI ĐÒN CÁNH TAY ĐẦU TRÁIKHÍ QUẢN- THỰC QUẢN RÃNH XƯƠNG SƯỜN 1 RÃNH CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TUYỀN ỨC ĐỘNG MẠCH PHỔI TRÁI PHẾ QUẢN TRÁI ĐỘNG MẠCH PHẾ QUẢN TĨNH MẠCH PHỔIRÃNH ĐỘNG MẠCH TRÁI (TRÊN- DƯỚI) CHỦ NGỰC ĐÁY PHỔI BẠCH HUYẾT PHỔI TRÁI
 29. 29. RÃNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN THỰC QUẢN RÃNH TĨNH MẠCH ĐƠN KHÍ QUẢN PHẾ QUẢN PHẢI RÃNH TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN TUYẾN ỨC BẠCH HUYẾT MÔ MỠ RÃNH THỰC QUẢNĐỘNG MẠCH PHỔI PHẢI MẶT HOÀNH TĨNH MẠCH PHỔI PHẢI( TRÊN- DƯỚI) PHỔI PHẢI
 30. 30. HỆ TIM MẠCH 2- MẠCH MÁU: 2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ: 2.1.1- CUNG ĐMC- ĐMC NGỰC: ĐM CẢNH CHUNG TĐM CẢNH CHUNG P ĐM DƯỚI ĐÒN T ĐM DƯỚI ĐÒN P CUNG ĐM CHỦ THÂN ĐM CÁNH TAY ĐẦU ĐM TRUNG THẤT ĐM GIAN SƯỜN ĐM PHẾ QUẢN ĐM THỰC QUẢN
 31. 31. 2- MẠCH MÁU: HỆ TIM MẠCH2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC:2.1.1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH: ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH NGOÀI ĐM CẢNH NGOÀI CUNG CẤP MÁU CHO NÃO BỘCUNG CẤP MÁU CHO VÙNGĐẦU MẶT CỔ ĐM CẢNH CHUNG
 32. 32. HỆ TIM MẠCH ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐỘNG MẠCH MẮT ĐỘNG MẠCHĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH MẠCH MẠCNÃO TRƯỚC NÃO GIỮA THÔNG SAU TRƯỚC
 33. 33. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:2.3- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA ĐỘNG MẠCH MẠCH MẠC TRƯỚCĐỘNG MẠCH THÔNG SAU
 34. 34. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN ĐM NỀN LỖ CHẨM LỖ NGANG 2- ĐM ĐỐT SỐNG 2- ĐM ĐỐT SỐNG 3- ĐM NGỰC TRONG 3- ĐM NGỰC TRONGĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANGĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANG
 35. 35. HỆ TIM MẠCHĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀIĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
 36. 36. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN ÑM TAI SAU ÑM TAI SAU ÑM CHAÅM ÑM CHAÅM ÑM HAÀU ÑM HAÀU LEÂN LEÂN ÑM LÖÔÕI ÑM LÖÔÕI ÑM ÑM GIAÙP ÑM GIAÙP ÑMMAËT TREÂN TREÂNMAËT PHÂN NHÁNH ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
 37. 37. HỆ TIM MẠCH
 38. 38. HỆ TIM MẠCH2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC:2.1.1.2- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN: ĐM ĐỐT SỐNG ĐM CẢNH CUNG CẤP MÁU CUNG CẤP MÁU CHUNG (P) CHO CHI TRÊN CHO CHI TRÊN ĐM DƯỚI ĐÒN (P) ĐM NÁCH ĐM NÁCH ĐM THÂN CÁNH TAY ĐẦU
 39. 39. HỆ TIM MẠCH BỜ DƯỚICƠ NGỰC LỚN ĐỘNG MẠCH NÁCH CÁCH NẾP KHUỶU 3cm ĐỘNG MẠCH CÁNH TAYNẾP GẤPCỔ TAY ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY ĐỘNG MẠCH BÀN TAY
 40. 40. HỆ TIM MẠCH TM NỀN TM ĐẦU TM GIỮA ĐẦU TM GIỮA NỀNTM GIỮA CẲNG TAY TM ĐẦU TM NỀNM TĨNH MẠCHM TĨNH MẠCH
 41. 41. HỆ TIM MẠCH2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.2- ĐMC BỤNG: ĐM THƯỢNG THẬN GIỮAĐM HOÀNH DƯỚI ĐM THÂN TẠNG ĐM MẠC TREO TRÀNG TRÊN ĐM THẬN ĐM MẠC TREO L4 TRÀNG DƯỚI ĐM SINH DỤCĐM THẮT LƯNGĐM CHẬU CHUNG ĐM CÙNG GIỮAĐM CHẬU TRONGĐM CHẬU NGOÀI
 42. 42. HỆ TIM MẠCH DÂY CHẰNG BẸN ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỈNH TRÁM KHOEO ĐỘNG MẠCH KHOEOCÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN
 43. 43. HỆ TIM MẠCH

×