Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIẢI PHẪUVÙNG NGỰC BỤNG  ThS.BS. LÊ QUANG TUYỀN    BỘ MÔN GIẢI PHẪU
XƯƠNG THÂN1- CẤU TẠO:              XƯƠNG ỨC              XƯƠNG SƯỜN              XƯ...
XƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC:            CÁN            THÂN      MÕM      KIẾM
XƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC:              KHUYẾT ĐÒN   KHUYẾT TĨNH   MẠCH CẢNH              KHUY...
XƯƠNG THÂN          XƯƠNG ĐÒN3- XƯƠNG SƯỜN:                 1                  ...
XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:             DIỆN KHỚP MÕM NGANG                        DIỆN KH...
3- XƯƠNG SƯỜN:         XƯƠNG THÂN
XƯƠNG THÂN
XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:
XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:          CƠ BẬC THANG GIỮA    ẦN TM- ĐM    DƯỚI ĐÒN               ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:      ĐỐT SỐNG CỔ                ĐỐT SỐNG CỔ               ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:  MÕM GAI                 MẢNH              ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:                KHUYẾT SỐNG TRÊN            THÂ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:               KHUYẾT SỐNG DƯỚI               ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:                 1- MÕM NGANG        ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:          CỦ TRƯỚC4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:               DI...
4- XƯƠNG CỘT SỐNG:         XƯƠNG THÂN4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:           GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SA...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:       MÕM RĂNG VỚI4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:     DIỆN KHỚP TRƯỚC      ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:   GÃYMÕM RĂNG   GÃYMÕM RĂNG   GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAU...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:      ĐỘNG MẠCH      ĐỐT SỐNG
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:               C1              ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ:           TRẬT ĐỐT SỐNG CỔ 6-7         ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC:            ĐẶC ĐIỂM:            Đ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC:                 DIỆN KHỚP TRÊNMÕM NGANG C...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:     XƯƠNG CÙNG ĐỐT SỐNG L-5  GÓC NHÔ XƯƠNG MU
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:                   DIỆN KHỚP      ...
XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG:                 DIỆN KHỚP TRÊN  DIỆN N...
CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI:                 HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG           ...
CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI:
1- CƠ THÀNH NGỰC:              CƠ THÂN1.2- CƠ GIAN SƯỜN TRONG:                     3- CƠ ...
CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.4- CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNG:HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNGDƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAUGIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜN   LỚP S...
CƠ THÂN
CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.5- CƠ NGANG NGỰC:   5- CƠ NGANG NGỰC MẶT SAU THÀNH NGƯC TRƯỚC NỐI GIỮA X. ỨC VÀ CÁC SỤN SƯỜN
CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.6- CƠ NÂNG SƯỜN:   6- CƠ NÂNG SƯỜNMẶT SAU THÀNH NGƯC SAU NỐI GIỮA MÕM NGANG VÀ CÁC XƯƠNG SƯỜN
CƠ THÂN2- CƠ HOÀNH:                      LỒNG NGỰC                CƠ HOÀNH      ...
CƠ THÂN2- CƠ HOÀNH:           LỖ THỰC           QUẢN           LỖ TM CHỦ         ...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG:ĐƯỢC BỌC TRONG BAO CƠTHẲNG BỤNGĐỘNG TÁC: GẤP THÂN NGUỜIBÁM TỪ MÕM KIẾ...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG:      LÁ TRƯỚC               ĐƯỜNG TRẮNG GIỮA ĐƯ...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ THẲNH BỤNG:             CƠ CƠ CHÉO             BỤNG NG O...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI:BỜ DƯỚI TẠO THÀNH DÂY CHẰNG BẸNĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNG,MÀO CHẬUĐ...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG TRONG:ĐI TỪ MÀO CHẬU VÀ CÁC X. SƯỜN CUỐIĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNGCHẠY CH...
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.3- CƠ CHÉO NGANG BỤNG:CHẠY NGANG TỪ ½ DƯỚI LỒNG NGỰCĐẾN ĐƯỜNG TRẮNG, 3- CƠ NGANG BỤNG
CƠ THÂNNAM; THỪNG TINHNỮ: DÂY CHẰNG TRÒN
CƠ THÂNTHOÁT VỊ BẸN GIAN TIẾPTHOÁT VỊ BẸN GIAN TIẾP
CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG SAU:CƠ VUÔNG THẮT LƯNGCƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ THẮT LƯNG BÉ             CƠ CHẬU
MẠCH MÁU 2- MẠCH MÁU: 2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ: 2.1.1- CUNG ĐMC- ĐMC NGỰC:   ĐM CẢNH CHUNG TĐM CẢNH CHUNG P         ...
2- MẠCH MÁU:           MẠCH MÁU2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC:2.1.1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH:           ...
MẠCH MÁU2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.2- ĐMC BỤNG:         ĐM THƯỢNG THẬN                 GIỮ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giai phau vung nguc bung

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Giai phau vung nguc bung

 1. 1. GIẢI PHẪUVÙNG NGỰC BỤNG ThS.BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU
 2. 2. XƯƠNG THÂN1- CẤU TẠO: XƯƠNG ỨC XƯƠNG SƯỜN XƯƠNG CỘT SỐNG
 3. 3. XƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC: CÁN THÂN MÕM KIẾM
 4. 4. XƯƠNG THÂN2- XƯƠNG ỨC: KHUYẾT ĐÒN KHUYẾT TĨNH MẠCH CẢNH KHUYẾT SƯỜN
 5. 5. XƯƠNG THÂN XƯƠNG ĐÒN3- XƯƠNG SƯỜN: 1 1-7: XƯƠNG 1-7: XƯƠNG 2 SƯỜN THẬT SƯỜN THẬT 3 4 SỤN SƯỜN XƯƠNG SƯỜN XƯƠNG SƯỜN 5 6 7 8-I2: XƯƠNG 8-I2: XƯƠNG 8 SƯỜN GIẢ 11 SƯỜN GIẢ 9 12 10
 6. 6. XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN: DIỆN KHỚP MÕM NGANG DIỆN KHỚP TRÊN CỦ CỔ ĐẦU DIỆN KHỚP DƯỚI ÂN TH RÃNH SƯỜN
 7. 7. 3- XƯƠNG SƯỜN: XƯƠNG THÂN
 8. 8. XƯƠNG THÂN
 9. 9. XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN:
 10. 10. XƯƠNG THÂN3- XƯƠNG SƯỜN: CƠ BẬC THANG GIỮA ẦN TM- ĐM DƯỚI ĐÒN CƠ BẬC THANG SAU CƠ RĂNG TRƯỚC CƠ BẬC THANG TRƯỚC XƯƠNG SƯỜN 1 XƯƠNG SƯỜN 1 XƯƠNG SƯỜN 1 XƯƠNG SƯỜN 1
 11. 11. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG: ĐỐT SỐNG CỔ ĐỐT SỐNG CỔ (C1- C7) (C1- C7) ĐỐT SỐNG NGỰC ĐỐT SỐNG NGỰC (D1- D12) (D1- D12) ĐỐT SỐNGTHẮT ĐỐT SỐNGTHẮT LƯNG (L1- L5) LƯNG (L1- L5) ĐỐT SỐNG CÙNG ĐỐT SỐNG CÙNG (S1- S5) (S1- S5)ĐỐT SỐNG CỤTĐỐT SỐNG CỤT
 12. 12. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG: MÕM GAI MẢNH MÕM KHỚP TRÊN MÕM KHỚP TRÊN MÕM NGANGMÕM NGANG CUỐNG THÂN
 13. 13. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG: KHUYẾT SỐNG TRÊN THÂN KHUYẾT SỐNG DƯỚI MÕM KHỚP DƯỚI
 14. 14. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG: KHUYẾT SỐNG DƯỚI KHUYẾT SỐNG TRÊN LỖ GIAN ĐỐT SỐNG
 15. 15. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.1- ĐẶC ĐIỄM CHUNG:
 16. 16. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: 1- MÕM NGANG 1- MÕM NGANG CÓ LỖ NGANG CÓ LỖ NGANG ĐẶC ĐIỂM: ĐẶC ĐIỂM: 2- MÕM GAI CHẺ ĐÔI 2- MÕM GAI CHẺ ĐÔI
 17. 17. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG: CỦ TRƯỚC4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: DIỆN KHỚP TRÊN LỖ NGANG (MÕM NGANG) ƯỚC DIỆN KHỚPDƯỚI CỦ SAU TR G CUN ĐỐT SỐNG CỔ 1 ĐỐT SỐNG CỔ 1 (ĐỐT ĐỘI) (ĐỐT ĐỘI) CUNG SAU
 18. 18. 4- XƯƠNG CỘT SỐNG: XƯƠNG THÂN4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAU GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT SỐNG CỔ 1 ĐỐT SỐNG CỔ 1 (ĐỐT ĐỘI) (ĐỐT ĐỘI)
 19. 19. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI: MÕM RĂNG VỚI4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: DIỆN KHỚP TRƯỚC DIỆN KHỚPDƯỚI DIỆN KHỚP TRÊN MÕM RĂNG VỚI DIỆN KHỚP SAU ĐỐT SỐNG CỔ 2 ĐỐT SỐNG CỔ 2 MÕM GAI (ĐỐT TRỤC) (ĐỐT TRỤC)
 20. 20. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: GÃYMÕM RĂNG GÃYMÕM RĂNG GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAU GÃY CUNG TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT SỐNG CỔ 2 ĐỐT SỐNG CỔ 2 ĐỐT SỐNG CỔ 2 ĐỐT SỐNG CỔ 2 (ĐỐT TRỤC) (ĐỐT TRỤC) (ĐỐT TRỤC) (ĐỐT TRỤC)
 21. 21. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: ĐỘNG MẠCH ĐỐT SỐNG
 22. 22. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: C1 ? ? C2 ? C3 ? C4
 23. 23. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.1- ĐỐT SỐNG CỔ: TRẬT ĐỐT SỐNG CỔ 6-7 TRẬT ĐỐT SỐNG CỔ 6-7
 24. 24. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC: ĐẶC ĐIỂM: ĐẶC ĐIỂM: MÕM NGANG MÕM NGANG CÓ HỐ SƯỜN CÓ HỐ SƯỜN NGANG NGANG THÂN SỐNG THÂN SỐNG CÓ DIỆN SƯỜN CÓ DIỆN SƯỜN TRÊN VÀ DƯỚI TRÊN VÀ DƯỚI
 25. 25. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.2- ĐỐT SỐNG NGỰC: DIỆN KHỚP TRÊNMÕM NGANG CÓHỐ SƯỜN NGANGKHỚP VỚI CỦ SƯỜN MÕM GAIDIỆN SƯỜN TRÊN VÀDIỆN SƯỜN DƯỚIKHỚP VỚI ĐẦU SƯỜN
 26. 26. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG: XƯƠNG CÙNG ĐỐT SỐNG L-5 GÓC NHÔ XƯƠNG MU
 27. 27. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG: DIỆN KHỚP THẮT LƯNG- CÙNG MÕM KHỚP TRÊN 4 ĐÔI LỖ CÙNG CHẬU MẶT CHẬU MẶT CHẬU
 28. 28. XƯƠNG THÂN4- XƯƠNG CỘT SỐNG:4.2- PHÂN LOẠI:4.2.4- ĐỐT SỐNG CÙNG: DIỆN KHỚP TRÊN DIỆN NHĨMÀO CÙNG BÊN MÀO CÙNG GIỮA 4 ĐÔI LỖ LỖ CÙNG CÙNG LƯNG MẶT LƯNG MẶT LƯNG
 29. 29. CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI: HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ SAU RA TRƯỚC GIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜN LỚP NÔNG NHẤT 1-CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI
 30. 30. CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.1- CƠ GIAN SƯỜN NGOÀI:
 31. 31. 1- CƠ THÀNH NGỰC: CƠ THÂN1.2- CƠ GIAN SƯỜN TRONG: 3- CƠ DƯỚI SƯỜN1.3- CƠ DƯỚI SƯỜN: HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAU 2- CƠ GIAN SƯỜN TRONG HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAU GIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜN LỚP GIỮA
 32. 32. CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.4- CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNG:HƯỚNG TỪ TRÊN XUỐNGDƯỚI, TỪ TRƯỚC RA SAUGIỮA CÁC XƯƠNG SƯỜN LỚP SÂU 4- CƠ GIAN SƯỜN 4- CƠ GIAN SƯỜN TRONG CÙNG TRONG CÙNG
 33. 33. CƠ THÂN
 34. 34. CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.5- CƠ NGANG NGỰC: 5- CƠ NGANG NGỰC MẶT SAU THÀNH NGƯC TRƯỚC NỐI GIỮA X. ỨC VÀ CÁC SỤN SƯỜN
 35. 35. CƠ THÂN1- CƠ THÀNH NGỰC:1.6- CƠ NÂNG SƯỜN: 6- CƠ NÂNG SƯỜNMẶT SAU THÀNH NGƯC SAU NỐI GIỮA MÕM NGANG VÀ CÁC XƯƠNG SƯỜN
 36. 36. CƠ THÂN2- CƠ HOÀNH: LỒNG NGỰC CƠ HOÀNH Ổ BỤNG BÁM VÀO: - MẶT SAU MÕM KIẾM - 6 SỤN SƯỜN VÀ X. SƯỜN CUỐI - ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG
 37. 37. CƠ THÂN2- CƠ HOÀNH: LỖ THỰC QUẢN LỖ TM CHỦ LỖ ĐM CHỦ MẶT DƯỚI MẶT TRÊN MẶT TRÊN MẶT DƯỚI
 38. 38. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG:ĐƯỢC BỌC TRONG BAO CƠTHẲNG BỤNGĐỘNG TÁC: GẤP THÂN NGUỜIBÁM TỪ MÕM KIẾM, 3 SỤNSƯỜN DƯỚI CÙNG ĐẾNKHỚP MU 1- CƠ THẲNG BỤNG 1- CƠ THẲNG BỤNG
 39. 39. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.1- CƠ THẲNG BỤNG: LÁ TRƯỚC ĐƯỜNG TRẮNG GIỮA ĐƯỜNG TRẮNG BEN LÁ SAU CƠ NGANG BỤNG CƠ CHÉO BỤNG TRONG CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI
 40. 40. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ THẲNH BỤNG: CƠ CƠ CHÉO BỤNG NG OÀI NG CƠ BỤ NG TRO CHÉO NGANG BỤNG
 41. 41. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI:BỜ DƯỚI TẠO THÀNH DÂY CHẰNG BẸNĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNG,MÀO CHẬUĐI CHẾCH TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI,TỪ SAU RA TRƯỚC 1- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI 1- CƠ CHÉO BỤNG NGOÀI
 42. 42. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.2- CƠ CHÉO BỤNG TRONG:ĐI TỪ MÀO CHẬU VÀ CÁC X. SƯỜN CUỐIĐẾN BÁM VÀO ĐƯỜNG TRẰNGCHẠY CHẾCH TỪ DƯỚI LÊN TRÊN,TỪ SAU RA TRƯỚC 2- CƠ CHÉO BỤNG TRONG
 43. 43. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG TRƯỚC BÊN:3.3- CƠ CHÉO NGANG BỤNG:CHẠY NGANG TỪ ½ DƯỚI LỒNG NGỰCĐẾN ĐƯỜNG TRẮNG, 3- CƠ NGANG BỤNG
 44. 44. CƠ THÂNNAM; THỪNG TINHNỮ: DÂY CHẰNG TRÒN
 45. 45. CƠ THÂNTHOÁT VỊ BẸN GIAN TIẾPTHOÁT VỊ BẸN GIAN TIẾP
 46. 46. CƠ THÂN3- CƠ THÀNH BỤNG SAU:CƠ VUÔNG THẮT LƯNGCƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ THẮT LƯNG BÉ CƠ CHẬU
 47. 47. MẠCH MÁU 2- MẠCH MÁU: 2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ: 2.1.1- CUNG ĐMC- ĐMC NGỰC: ĐM CẢNH CHUNG TĐM CẢNH CHUNG P ĐM DƯỚI ĐÒN T ĐM DƯỚI ĐÒN P CUNG ĐM CHỦ THÂN ĐM CÁNH TAY ĐẦU ĐM TRUNG THẤT 9 ĐÔI ĐM GIAN SƯỜN CUỐI ĐM PHẾ QUẢN ĐM THỰC QUẢN
 48. 48. 2- MẠCH MÁU: MẠCH MÁU2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.1- CUNG ĐMC:2.1.1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH: ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH NGOÀI ĐM CẢNH NGOÀI CUNG CẤP MÁU CHO NÃO BỘCUNG CẤP MÁU CHO VÙNGĐẦU MẶT CỔ ĐM CẢNH CHUNG
 49. 49. MẠCH MÁU2- MẠCH MÁU:2.1- ĐỘNG MẠCH CHỦ:2.1.2- ĐMC BỤNG: ĐM THƯỢNG THẬN GIỮAĐM HOÀNH DƯỚI ĐM THÂN TẠNG ĐM MẠC TREO TRÀNG TRÊN ĐM THẬN ĐM MẠC TREO L4 TRÀNG DƯỚI ĐM SINH DỤCĐM THẮT LƯNGĐM CHẬU CHUNG ĐM CÙNG GIỮAĐM CHẬU TRONGĐM CHẬU NGOÀI

×