ประชาคมอาเซียน%20(asean%20 community)[1]

4,374 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,783
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประชาคมอาเซียน%20(asean%20 community)[1]

 1. 1. สมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations : ASEAN)<br />รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ<br />บรรยาย ที่สำนักงานเขตการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม<br />วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.<br />
 2. 2. www.themegallery.com<br />คำถาม?<br />ทำไมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘<br />ไทยได้รับประโยชน์อย่างไรในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน<br />คำถาม<br />ท่านรู้จักอาเซียนเพียงใด?<br />
 3. 3. อาเซียน คืออะไร<br />อาเซียน [ASEAN] มีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Association of South East Asian Nations] เป็นองค์การความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ โดยอาเซียนมีสำนักงานศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย<br />
 4. 4. อาเซียนเริ่มต้นเมื่อใด<br />อาเซียนมีจุดเริ่มต้นเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ประมาณเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้จับมือร่วมกันตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ก็ดำเนินการได้เพียง ๒ ปีเท่านั้น ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผันแปรทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศมาเลเซีย<br />
 5. 5. จุดเริ่มต้นอาเซียน<br />สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <br />ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) <br />เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ (ค.ศ.1967)<br />
 6. 6. ต่อมาเมื่อประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศมาเลเซียได้ฟื้นฟูสัมพันธภาพนี้ขึ้น จึงเกิดการฟื้นฟูความคิดการรวมกลุ่มขึ้นมาใหม่<br />ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีต่างประเทศ จาก ๕ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสมาคมอาเซียน และยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคขึ้นอีกครั้ง<br />และได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพ อย่างเป็นทางการ ณ วังสราญรมย์ ในวันที่ ๘สิงหาคม ๒๕๑๐ (๘/๘/๑๙๖๗)) เพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคภายใต้ชื่อว่าสมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations : ASEAN)<br /> โดยมีสมาชิกก่อตั้งเพียง ๕ ประเทศเท่านั้น<br />เสริมรากฐานการเป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<br />
 7. 7. ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ ๗ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่<br />ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร<br />ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค<br />เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค<br />ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี<br />ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<br />เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม<br />เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ<br />ส่งเสริม !<br />วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม<br />
 8. 8. www.themegallery.com<br />วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน (สรุป) <br /> เร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม<br /> ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค<br /> ส่งเสริมความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร<br /> อำนวยความสะดวกในด้านการฝึกอบรม และวิจัย ด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร<br /> ร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม<br /> ส่งเสริมการศึกษา<br /> ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค<br />
 9. 9. ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN และปีที่เข้าร่วม<br />ปี ๒๕๑๐<br />ปี ๒๕๑๐<br />ปี ๒๕๑๐<br />ปี ๒๕๑๐<br />ปี ๒๕๑๐<br />
 10. 10. พ.ศ. ๒๕๑๘เกิดเหตุ ไซง่อน พนมเปญ เวียงจันทร์แตก ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาวเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ แต่เวียดนามและลาวกลายเป็นคอมมิวนิสต์ เกิดปัญหาเขมรแดงที่พยายามจะเปลี่ยนกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์ด้วย<br />อาเซียนยังไม่มีความสำคัญมากนัก ประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัญหามากมายทั้งภายในและภายนอก เกิดสงครามเวียดนาม-เขมร สงครามอเมริกา-เวียดนาม ไทยกวาดล้างคอมมิวนิสต์ ฯลฯ<br />จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก<br />จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ถือเป็นการจบสงครามเย็น เมื่อหมดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างทุนนิยมเสรีและคอมมิวนิสต์แล้ว เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ทยอยเข้าร่วมตามลำดับ เวียดนามเข้าร่วมปี พ.ศ.๒๕๓๘ลาวเข้าร่วมปี พ.ศ. ๒๕๔๐และกัมพูชาเข้ารวมปี พ.ศ. ๒๕๔๒อาเซียนจึงแข็งแรงขึ้นและพร้อมจะพัฒนาไปข้างหน้า<br />
 11. 11. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ครั้งสำคัญ)<br />ประชาคมอาเซียน <br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <br />ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน <br />แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ <br />ลงนามความตกลงจัดตั้งกองทุน<br />เร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน<br />
 12. 12. ประชาคมอาเซียน<br />คำว่า ประชาคมอาเซียน ปรากฏครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน ฉบับที่ ๑ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย <br />อาเซียนคอมมิวนิตี้ปรากฏเป็นทางการ ในวันที่ ๒๔ก.พ. ๒๕๑๙ โดย มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ นายกรัฐมนตรีร่วมลงนาม มีรัฐสมาชิก ๕ประเทศ<br />“รัฐสมาชิกต้องพัฒนาการรับรู้อย่างแข็งขันในเรื่องอัตลักษณ์ภูมิภาค และต้องใช้ความพยายามทุกอย่างในอันที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งเป็นที่เคารพของทุกชาติ และให้ความเคารพต่อทุกประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักการตัดสินใจด้วยตนเอง อธิปไตยที่เท่าเทียมกัน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของชาติอื่น”<br />
 13. 13. www.themegallery.com<br />สมาชิกอาเซียน <br />อาเซียนเริ่มต้นด้วยสมาชิกห้าประเทศ <br />คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย<br />ต่อมามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าประเทศ <br />ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม<br />สปป ลาว พม่า และกัมพูชา<br />
 14. 14. ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN และปีที่เข้าร่วม<br />ปี 2540<br />ปี 2540<br />ปี 2510<br />ปี 2510<br />ปี 2538<br />ปี 2510<br />ปี 2510<br />ปี 2542<br />ปี 2527<br />ปี 2510<br />
 15. 15. การสร้างความเป็นภูมิภาค<br />จุดประสงค์ของการรวมตัวเป็นภูมิภาค<br /><ul><li> ผลประโยชน์ร่วมกัน
 16. 16. สันติภาพและความปลอดภัย
 17. 17. อำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 18. 18. ภูมิภาคที่เข้มแข็ง/ศักยภาพในการแข่งขัน</li></ul>15<br />
 19. 19. วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค<br /><ul><li>ลดหรือกำจัดอุปสรรคต่างๆ
 20. 20. กระชับความร่วมมือ
 21. 21. ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมเข้าด้วยกัน
 22. 22. ยอมรับและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ</li></ul>16<br />
 23. 23. ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน<br />สีน้ำเงิน สันติภาพและความมั่นคง<br />สีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้า<br />สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง<br />ขาว คือ ความบริสุทธิ์<br />รวงข้าว ๑๐ ต้น คือ ๑๐ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว <br />วงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ <br />
 24. 24. หลักการพื้นฐานของอาเซียน <br /> การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน<br /> การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน<br /> การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี<br />18<br />
 25. 25. หลักการพื้นฐานของอาเซียน<br /> ๑.การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน<br />การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ<br />๒.การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน<br />ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน<br />การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน<br /> ๓.การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี<br />ความร่วมมือเพื่อ<br />พัฒนาอาเซียน <br />
 26. 26. ภูมิหลัง<br />ธันวาคม ๒๕๔๐ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐เพื่อกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) อาเซียนจะเป็น<br />๑) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - A Concert of Southeast Asian Nations <br />๒) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต - A Partnership in Dynamic Development <br />๓) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก - An Outward-Looking ASEAN<br />๔) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร - A Community of Caring Societies <br />
 27. 27. “วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” (พ.ศ. ๒๕๖๓)<br /> ปี ๒๕๔๐ ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน<br />ผู้นำอาเซียนให้การรับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision 2020) <br /> เป็น ประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ.2020 ที่มีสำนึกในความเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์ของตนรับรู้อยู่ตลอดเวลาในมรดกทางวัฒนธรรมของตน และผูกพันด้วยอัตลักษณ์ร่วมกันในภูมิภาค(Common Regional Identity) เป็นสังคมอาเซียนที่เปิดกว้างแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำตัว(national identity) ผู้คนทุกหมู่เหล่ามีความเท่าเทียมกันมีโอกาสในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน (human development) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นสังคมที่ผนึกแน่น สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน<br />
 28. 28. ในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่บาหลี<br />ผู้นำอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติม โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓(ค.ศ. ๒๐๒๐) ประชาคมอาเซียนนี้จะประกอบด้วย ๓ เสาหลัก (pillars) ได้แก่<br /> ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC)<br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)<br />ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) <br />
 29. 29. และ ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันในปี ๒๕๔๖ ที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้เป็นผลภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. 2020) ที่ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่<br />ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน<br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<br />ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม<br />ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้เสร็จภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015)<br />23<br />
 30. 30. การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ที่เวียงจันทน์ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗<br />ผู้นำอาเซียนได้รับรองและลงนามเอกสารสำคัญที่จะวางกรอบความร่วมมือเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อไป ได้แก่ <br /> ๑)แผนปฏิบัติการของประชาคมความมั่นคงอาเซียน๒) กรอบความตกลงว่าด้วยสินค้าสำคัญซึ่งจะช่วยเร่งรัดความร่วมมือด้านสินค้าและบริการ ๑๑ สาขา (Wood-based products and automotives, Rubber-based products and textiles and apparels, Agro-based products and fisheries, Electronics, e-ASEAN and healthcare, Air Travel and tourism)ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) <br />๓) แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน <br />
 31. 31. แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์<br />ในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ผู้นำอาเซียนยังได้รับรอง แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme - VAP) เป็นแผนดำเนินความร่วมมือในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดแนวคิดหลักหรือ Theme ของแผนปฏิบัติการฯ ไว้ว่า<br />ไปสู่การกำหนดความมั่งคั่งในลักษณะบูรณาการ สันติ และดูแลรักษาชุมชนอาเซียนร่วมกัน “Towards shared prosperity destiny in an integrated, peaceful and caring ASEAN Community”<br />VAP จึงเท่ากับเป็นการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเร่งปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดหลัก (theme) ดังกล่าว <br />
 32. 32. กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน<br />ที่ประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เห็นชอบให้จัดตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยแปลงจากกองทุนอาเซียนเดิมเพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (VAP) อันจะเป็นการส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นกองทุนที่สามารถระดมความสนับสนุนทั้งจากประเทศคู่เจรจาและแหล่งทุนอื่นๆ ซึ่งขณะนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้โดยจะมีการลงนามความตกลงจัดตั้งกองทุนดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘<br />
 33. 33. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC)<br />มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมความมั่นคงอาเซียนจะ <br />ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง<br />ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคง และกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือในด้านนี้ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาท <br />ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือด้านนี้ ทั้งนี้ ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค<br />
 34. 34. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community-AEC)<br />แนวคิดของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา <br />ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ที่แน่ชัดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomicCommunity: AEC)<br />
 35. 35. แถลงการณ์ Bali Concord II<br />ในการประชุมผู้นำอาเซียน เมื่อปี ๒๕๔๖ ผู้นำได้ออกแถลงการณ์ Bali<br />Concord IIเห็นชอบให้มีการรวมตัวของอาเซียนไปสู่ASEAN<br />Communityภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ<br /> - ASEAN Security Community<br />- ASEAN Economic Community<br /> - ASEAN Socio-Cultural Community<br />
 36. 36. เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน<br />อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.2020) โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (single market and single production base) และจะมี การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีและเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น (free flows of goods, services, investment, and skilled labors, and freer flow of capital)<br />
 37. 37. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community-AEC)<br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย <br />มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐<br />มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว <br />ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน <br />ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ<br />
 38. 38. ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญจำนวน ๑๑สาขา ให้เป็นสาขานำร่อง ได้แก่ <br />สินค้าเกษตร <br />สินค้าประมง<br />ผลิตภัณฑ์ไม้<br />ผลิตภัณฑ์ยาง <br />สิ่งทอ<br />ยานยนต์<br />อิเล็กทรอนิกส์<br />เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN)<br />การบริการด้านสุขภาพ<br />ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)<br />ซึ่งอาเซียนได้ดำเนินการดังนี้<br />
 39. 39. กำหนดให้ประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทำ Roadmap ในแต่ละสาขา ได้แก่ <br />ไทย: ท่องเที่ยวและและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)<br />พม่า: สินค้าเกษตรและสินค้าประมง <br />อินโดนีเซีย: ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้ <br />มาเลเซีย: ยางและสิ่งทอ <br />ฟิลิปปินส์: อิเล็กทรอนิกส์ <br />สิงคโปร์: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการด้านสุขภาพ <br />
 40. 40. จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ ๑๑ สาขาดังกล่าว<br />คือ Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors และพิธีสารสำหรับแต่ละสาขา คือ ASEAN Sectoral Integration Protocol อีก ๑๑ฉบับ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการร่วมที่จะใช้ในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญทุกสาขา โดยมีมาตรการสำคัญคือ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ<br />ซึ่งเป็นข้อตกลงประเภทหนึ่ง<br />
 41. 41. กำหนดให้ปี ค.ศ. ๒๐๑๐เป็นวันเส้นตาย (deadline) สำหรับการรวมตัวของสินค้าและบริการ ๑๑สาขาดังกล่าว โดยให้มีการผ่อนปรนสำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV)<br />(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.mfa.go.th/internet/document/740.doc )<br />
 42. 42. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน<br />ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนได้แสดงเจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน <br />
 43. 43. ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน<br />โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action programme-VAP) และต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ผู้นำอาเซียนได้ลงนามใน Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 (พ.ศ.๒๕๕๘) เร่งรัดการเป็นประชาคมฯ เร็วขึ้นอีก ๕ ปี คือ จากปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นปี พ.ศ.๒๕๕๘<br />
 44. 44. การมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยจัดประชุมเพื่อยกร่างแผนงาน ๔ ครั้ง (ไทยเป็นเจ้าภาพจัดครั้งที่ ๑ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม และระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม , ลาว ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน และฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้การรับรองแผนงานฯ)<br />
 45. 45. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)<br />ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security) โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ <br />การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม <br />การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม<br />การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง<br />การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<br />การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค<br />
 46. 46. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural Community Blueprint)<br />ประกอบด้วยความร่วมมือใน ๖ ด้าน ได้แก่ <br />การพัฒนามนุษย์ (Human Development) <br />การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) <br />สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) <br />ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) <br />การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) <br />การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) องค์ประกอบย่อยของแต่ละด้านมีดังนี้<br />
 47. 47. แผนปฏิบัติการของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน เน้นการดำเนินการใน๔ ประเด็นหลัก คือ<br />(๑) สร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรโดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเสมอภาค และการพัฒนามนุษย์ อาทิ การพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ<br />
 48. 48. (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถแข่งขันได้ดีและมีระบบการป้องกันทางสังคมที่เพียงพอ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมแรงงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาธารณสุข (ปัญหาที่มากับโลกาภิวัต เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ)<br />
 49. 49. (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยมีกลไกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์สำหรับจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม <br />
 50. 50. (๔) เสริมสร้างรากฐานที่จะนำไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๒๐ซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกันของภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่างๆ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกันและกัน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน (การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและสนเทศ)<br />
 51. 51. A. การพัฒนามนุษย์<br />A1. ให้ความสำคัญกับการศึกษา<br />A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br />A3. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม<br />A4. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ<br />A5. การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์<br />A6. เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ<br />A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ<br />
 52. 52. B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม<br />B1. การขจัดความยากจน<br />B2. เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์<br />B3. ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร<br />B4. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ<br />B5. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ<br />B6. รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด<br />B7. การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น<br />
 53. 53. C. ความยุติธรรมและสิทธิ<br />C1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ<br />C1. การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน<br />C1. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ<br />
 54. 54. D. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม<br />D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก<br />D2. การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน<br />D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />D4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอสที)<br />D5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียน และเขตเมือง<br />D6. การทำการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล<br />D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน<br />D8. ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน<br />D9. ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด<br />D10. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ<br />D11. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน<br />
 55. 55. E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน<br />E1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็น<br />ประชาคม<br />E2. การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน<br />E3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม<br />E4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน<br />
 56. 56. F. การลดช่องว่างทางการพัฒนา<br />
 57. 57. ข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ<br />51<br />AEC<br />อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC : ASEAN Economic Community<br />กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ<br />
 58. 58. 52<br />หัวข้อการนำเสนอ<br />1. แนะนำอาเซียน<br />2. อาเซียน -- จากอดีตสู่ปัจจุบัน<br />3. การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<br />4. ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)<br />
 59. 59. 53<br />AEC<br />แนะนำอาเซียน <br />
 60. 60. 54<br />อาเซียน ASEAN <br />อาเซียน 6<br />สมาชิกใหม่ CLMV<br />ปี 2540<br />ปี 2540<br />ปี 2510<br />ปี 2510<br />ปี 2538<br />ปี 2510<br />ปี 2542<br />ปี 2527<br />ปี 2510<br />ปี 2510<br /><ul><li>ก่อตั้งเมื่อปี 2510(1967) ครบรอบ 40 ปีเมื่อปีที่แล้ว (2550)
 61. 61. จุดประสงค์เริ่มแรก – สร้างความมั่นคง เพื่อต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์</li></ul>สมาชิก และปีที่เข้าเป็นสมาชิก<br />
 62. 62. 55<br /><ul><li> กระแสโลกาภิวัตน์ที่ฝืนไม่ได้</li></ul> ไทยพึ่งพาการค้าโลกในระดับสูง<br /><ul><li> การเจรจารอบโดฮาไม่คืบหน้า</li></ul> ต้องปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์ จึงจะอยู่รอด <br /> มีแนวโน้มมุ่งการทำFTA – ทวิภาคี หรือ ภูมิภาค<br /> ถ้าไทยอยู่นิ่ง = ถอยหลัง<br />ทำไม ไทยต้องเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน?<br /><ul><li> ใกล้ชิดไทยที่สุด ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ</li></li></ul><li>56<br />ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย<br />การส่งออกไปอาเซียน และ การนำเข้าจากอาเซียน ขยายตัวมาโดยตลอด<br />33,429 US$<br />27,155 US$<br />
 63. 63. 57<br />ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย<br />นอกจากนั้น อาเซียนได้กลายเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของไทย<br />สัดส่วนตลาดอาเซียนได้ขยายตัวจาก 12.4%เป็น 21.3%<br />
 64. 64. 58<br /><ul><li> คู่ค้า-คู่แข่งของไทย ล้วนดำเนินนโยบายการค้าเชิงรุก</li></ul> ต่างเร่งทำFTA <br />South America - MERCOSUR (Mercado Comun del Sur 4 ประเทศ)<br /> - LAIA (Latin America Integration 12 ประเทศ)<br /> สินค้าไทยเสียเปรียบในตลาดที่ประเทศคู่แข่งมี FTA อยู่<br /> อาเซียนเองก็ต้องแข่งกับ อินเดีย จีน เพื่อดึงการลงทุน<br /><ul><li> Regional Bloc ที่สำคัญ นอกเหนือจากอาเซียน</li></ul>Asia - CER (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)<br />Europe - EU ( 27 ประเทศ)<br />North America - NAFTA (North America Free Trade Agreement)<br />Africa - SACU (South Africa Customs Union)<br />
 65. 65. 59<br />AEC<br />อาเซียน -- จากอดีตถึงปัจจุบัน -- <br />
 66. 66. 60<br />ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่สำคัญเท่าที่ผ่านมา<br />1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)<br /><ul><li>ลงนาม (โดย นรม.อานันท์ ปันยารชุน) ปี 2535 เริ่มใช้ 2536</li></ul>2. กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS)<br /><ul><li>ลงนาม (โดย นรม.อำนวย วีรวรรณ) ปี 2538 เริ่มใช้ 2539</li></ul>3.ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (AICO)<br /><ul><li>เริ่มใช้ ปี 2539</li></ul>4.เขตการลงทุนอาเซียน (AIA)<br /><ul><li>ลงนาม (โดย นรม.ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์) เริ่มใช้ ปี 2541</li></li></ul><li>61<br />มุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)<br /><ul><li>ปี 2546 ผู้นำอาเซียน ลงนามในปฏิญญาบาหลี(Bali Concord II) </li></ul>แสดงเจตนารมณ์การนำอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)<br />ในปี 2020 (2563)<br /><ul><li> ต่อมา ปี 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามในปฏิญญาเซบู เร่งรัดการเป็น “ประชาคม</li></ul> อาเซียน”ให้เร็วขึ้น เป็นปี 2015 (2558)<br /><ul><li> ปี 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรับรอง AEC Blueprint แผนงานการจัดตั้ง</li></ul> “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)<br /><ul><li> เมื่อ พฤศจิกายน 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามใน “ปฎิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง</li></ul> ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จ<br /> ตามกำหนดในปี 2558<br />
 67. 67. 62<br />AEC<br />อาเซียนในมิติใหม่ -- การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน --<br />
 68. 68. 63<br /><ul><li>พิมพ์เขียว AEC
 69. 69. AEC Blueprint</li></ul>ประชาคมอาเซียน<br />ปี 2558 (2015)<br />ประชาคม<br />ความมั่นคง<br />อาเซียน(ASC)<br />กฎบัตรอาเซียน<br />ประชาคม<br />เศรษฐกิจ<br />อาเซียน(AEC)<br />ตารางดำเนินการStrategic Schedule<br />ประชาคม<br />สังคม-วัฒนธรรม<br />อาเซียน <br />(ASCC)<br />
 70. 70. 64<br />AEC<br />เป้าหมาย AEC<br />แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint<br />1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม<br />มุ่งดำเนินการให้เกิด…….<br />เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี<br />เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น<br />
 71. 71. 65<br />AEC Blueprint<br />วัตถุประสงค์ 4 ด้าน<br />Single Market and <br />production base<br />High competitive <br />economic region<br />Equitable <br />economic <br />development<br />Fully Integrated<br /> into <br />global economy<br />แผนงานส่งเสริมการ<br />เคลื่อนย้ายสินค้า<br />บริการ การลงทุน<br />แรงงาน และ<br />เงินทุนที่เสรี โดยลด<br />อุปสรรคในด้านต่างๆ<br />แผนงานส่งเสริมขีด<br />ความสามารถในด้าน<br />ต่างๆ เช่น นโยบาย<br />การแข่งขัน <br />ทรัพย์สินทางปัญญา <br />e-commerce ฯลฯ<br />- แผนงานส่งเสริมการ<br />รวมกลุ่มของประเทศ<br />สมาชิก<br />- ลดช่องว่าง/ความ<br />แตกต่างของระดับ<br />การพัฒนาระหว่าง<br />สมาชิกเก่าและใหม่<br />- แผนงานส่งเสริมการ<br />รวมกลุ่มเข้ากับ<br />ประชาคมโลก<br /><ul><li>ปรับประสานนโยบาย</li></ul>ในระดับภูมิภาค<br />- สร้างเครือข่ายการ<br />ผลิต/จำหน่าย<br />65<br />
 72. 72. AEC<br />เป้าหมาย AEC<br />แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint<br />1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม<br />มุ่งดำเนินการให้เกิด…….<br />เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี<br />เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี<br />เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น<br />66<br />
 73. 73. 67<br />AEC<br />เป้าหมาย AEC<br />2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน<br />ความร่วมมือในด้านต่างๆ<br />e-ASEAN<br />นโยบายภาษี<br />สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา<br />นโยบายการแข่งขัน<br />พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br />การคุ้มครองผู้บริโภค<br />
 74. 74. AEC<br />เป้าหมาย AEC<br />3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค<br />ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่<br />สนับสนุนการพัฒนา SMEs<br />68<br />
 75. 75. AEC<br />เป้าหมาย AEC<br />4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก<br />ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ<br />จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค<br />ASEAN - China<br />ASEAN - Korea<br />ASEAN- Japan<br />ASEAN- India<br />สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย<br />ASEAN- AUS/NZ<br />ASEAN- EU<br />ASEAN- US (TIFA)<br />69<br />
 76. 76. 70<br />AEC<br />ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<br />
 77. 77. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558<br />ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการและการลงทุน<br />ตลาดขนาดใหญ่<br /><ul><li>ประชากรกว่า 560 ล้านคน
 78. 78. Economy of Scale
 79. 79. ดึงดูดการค้าการลงทุนจากภายนอกอาเซียน</li></ul>71<br />
 80. 80. 72<br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558<br />ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและลงทุน<br />ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบ<br /><ul><li>ได้ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน
 81. 81. วัตถุดิบถูกลง ต้นทุนผลิตสินค้าต่ำลง ขีดความสามารถแข่งขันสูงขึ้น
 82. 82. เลือกหาวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี และสถานที่ผลิตที่ได้เปรียบที่สุด</li></ul>กลุ่มที่มีความถนัด<br />ด้านเทคโนโลยี<br />กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต<br />กลุ่มที่มีวัตถุดิบและ<br />แรงงาน<br />ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม<br />เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว<br />สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย<br />
 83. 83. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558<br />ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มของอาเซียน<br />เพิ่มกำลังการต่อรอง<br /><ul><li> 10 เสียง ดังกว่าเสียงเดียว
 84. 84. แนวร่วมในการเจรจาต่อรอง ในเวทีการค้าโลก เช่น WTO</li></ul>73<br />
 85. 85. 74<br /><ul><li> ให้ประโยชน์ที่มากขึ้น กว่า FTA ทวิภาคีของไทยกับประเทศคู่ค้า</li></ul> โดยการใช้แหล่งกำเนิดสินค้าสะสมในอาเซียน<br />ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558<br />ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มของอาเซียน<br />FTAอาเซียน-คู่เจรจา<br />อาเซียน – ญี่ปุ่น AJFTA<br />อาเซียน – เกาหลี AKFTA<br />อาเซียน – อินเดีย AIFTA<br />อาเซียน – EU<br />อาเซียน – CER(ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์<br /><ul><li> เป็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆ ที่จะทำ FTA กับอาเซียน</li></li></ul><li>75<br />อาเซียน<br />สหภาพยุโรป<br />EU<br />ญี่ปุ่น<br />อินเดีย<br />ออสเตรเลีย<br /> นิวซีแลนด์<br />เกาหลี<br />ประโยชน์ของการทำข้อตกลงการค้าเสรี(FTA)ร่วมกันของอาเซียน<br />ลูกไม้ถักฟิลิปปินส์<br />ส่งไปปักในกัมพูชา<br />กระดุมเวียดนาม<br />ผ้ามาเลเซีย<br />โรงงานผลิตในไทย<br />
 86. 86. 76<br />ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน :<br />สำนักอาเซียน<br />กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ<br />www.dtn.go.thwww.thaifta.com<br />Tel : 02 507 7246<br />Fax : 02 547 5614<br />
 87. 87.
 88. 88. กลุ่มประเทศคู่เจรจาของอาเซียน<br />
 89. 89.
 90. 90. ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจกับอาเซียน<br />
 91. 91.
 92. 92. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN ECONOMIC COMMUNITY = AEC<br />
 93. 93.
 94. 94.
 95. 95.
 96. 96.
 97. 97.
 98. 98.
 99. 99.
 100. 100.
 101. 101.
 102. 102.
 103. 103.
 104. 104.
 105. 105.
 106. 106.
 107. 107.
 108. 108. กลไกการบริหารโครงสร้างองค์กรของอาเซียน<br />

×