Sterke gemeenten in een sterke regio

603 views

Published on

"Sterke Gemeente in een sterke regio" door Mark Suykens, Directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Presentatie voor de open stuurgroep "Sterk besturen in een sterke regio", mei 2012

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sterke gemeenten in een sterke regio

 1. 1. STERKE GEMEENTEN INEEN STERKE REGIOMark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw10 mei 2012 - Harelbeke
 2. 2. samenleving in verandering2 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 22-5-2012
 3. 3. Een sterke regio steunt op sterke gemeenten • Genetwerkte samenleving: gemeente is één van de actoren in een zeer verscheiden samenleving (interbestuurlijk – middenveld – bedrijfsleven) • Schaalverschuivingen: burgers, bedrijven, middenveld werken steeds meer met verschillende schalen (werk, vrijetijd, zorg, …) Hoe gaan gemeenten hier mee om? Hoe versterken ze hun eigen bestuurskracht? Hoe versterken ze de bestuurskracht van de regio? Hoe ontwikkelen ze een sturend vermogen als overheid?3 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 4. 4. bestuurskracht versterken4 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 5. 5. Bestuurskracht lokale besturen Het vermogen, de kracht om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en effecten te realiseren. Een bestuurskrachtige gemeente is voldoende in staat om de door haar zelf en door anderen (federale en Vlaamse overheid) opgelegde taken en ambities alleen of in samenwerking met anderen op te pakken en te realiseren.5 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 6. 6. Versterking bestuurskracht Extern (centrale overheden) o.a. - Minder detailregelgeving - Meer financiële ruimte - Andere vormen van toezicht - Enz. Hier gaan we nu niet verder op in. Intern: zelf werken aan de versterking van de eigen bestuurskracht. Geloven in eigen kracht. Dit is essentieel6 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 7. 7. Elementen • Sterk politiek bestuur (raad én college) • Sterk ambtelijk apparaat. Managementteam • Samenwerking politici-ambtenaren/medewerkers • Inzetten op integraal beleid (specialisatie én samenhang) • Actor én regisseur • Versterk de samenwerking gemeente-OCMW • Visie op strategische samenwerking met andere lokale besturen7 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 8. 8. ambitieus besturen8 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 9. 9. Ambitieus besturen Integraal is het nieuwe normaal! Specialisatie en samenhang • Integrale beleidsplanning • Verdeling schepenbevoegdheden: anders bekijken • Collegiaal bestuur (geen schepensolisme) • Minder schepenen: het maximum niet invullen • Inspirerende generalist en verbindend leider als burgemeester9 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 10. 10. Ambitieus besturen Actor én regisseur • Actorrol blijft belangrijk (witte vlekken opvullen, kennis behouden, waarborgen voor toegankelijkheid, sturing op prijszetting en kwaliteit, …) • Steeds meer regierol - kinderopvang - wonen en huisvesting - lokale diensteneconomie - welzijn - enz.10 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 11. 11. Ambitieus besturen Actor én regisseur • Beleid voeren ≠ beleid uitvoeren • Regisseren met doorzettingsmacht Doorzettingsmacht • Grote doorzettingsmacht • Regiemodel • Lokaal bestuur = regisseur • Geringe doorzettingsmacht • Netwerkmodel • Gebaseerd op vrijwilligheid • Lokaal bestuur = netwerkcoördinator11 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 12. 12. Ambitieus besturen Netwerken en regisseur12 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 13. 13. Ambitieus besturen13 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 14. 14. Ambitieus besturen Strategische meerjarenplanning en duurzaamheidsperspectief • BBC verplicht om vooruit te kijken, doelstellingen op langere termijn vast te leggen • BBC verplicht om beleid en financiën aan elkaar te koppelen • Gebruik BBC als beleidsondersteuning • Maak van meerjarenplan geen star geheel, maar kijk geregeld of doelstellingen nog wel juist zijn (cf. snel evoluerende samenleving)14 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 15. 15. besturen is samenwerken15 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 16. 16. Besturen is samenwerken Problemen en uitdagingen voor lokale besturen worden steeds complexer: - Bij elke beslissing moet men rekening houden met neveneffecten op andere domeinen - Diverse problemen overstijgen de grenzen van de gemeente - Vaak zijn meerdere actoren bevoegd en/of competent • Gemeenten/OCMW’s moeten zich versterken in strategische samenwerking met andere gemeenten/OCMW’s • Is absoluut nodig om de bestuurskracht van gemeenten/OCMW’s te versterken16 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 17. 17. Samenwerking gemeente/OCMW • Politieke, inhoudelijke, strategische samenwerking • Voorzitter in college • Samenwerking/fusie qua ondersteuningsdiensten • Inhoudelijke sociale beleid samen afspreken GEMEENTE: eindverantwoordelijkheid strategisch lokaal sociaal beleid OCMW: - Verzelfstandigde gemeentelijke organisatie - Tactisch en operationeel eindverantwoordelijke voor een groot deel van het lokaal sociaal beleid17 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 18. 18. Intergemeentelijke samenwerking Drie invalshoeken • Onderlinge samenwerking om taken als lokale overheid beter te kunnen uitvoeren • Samenwerking tussen lokale besturen voor gemeentegrensoverschrijdende problematieken/initiatieven • Ontwikkeling van de streek18 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 19. 19. Kleine schaal Intergemeentelijke samenwerking op kleine schaal (b.v. gewone contracten) • Overzichtelijk • Beheersbaar • Niet-vrijblijvende vrijwilligheid • Eigenaarschap bij de gemeente • Een zaak van politici (schepenen en gemeenteraad) én ambtenaren • Intensieve communicatie en terugkoppeling19 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 20. 20. Intergemeentelijke samenwerking (IGS-ed) • Afvaardigen van sterke bestuurders • Allerlei informatiemomenten (kader van het decreet IGS) • Agendabespreking Algemene vergadering op de gemeenteraad • Toelichting door bestuurder op gemeenteraad • Mogelijkheid om gebruik te maken van de afvaardiging van oppositieleden als waarnemend bestuurder • Betrekken van eigen gemeentelijk personeel bij IGS20 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 21. 21. Streeksamenwerking • Streek-identiteit (draagvlak bij de bevolking) • Regio-verhaal levend maken • Regionale communicatie21 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012
 22. 22. Algemeen • Strategisch meerjarenplan: visie op intergemeentelijke samenwerking en regio- samenwerking • Gemeenteraad als forum voor gedachtewisseling over intergemeentelijke samenwerking • Intergemeentelijke samenwerking op het ambtelijk managementteam • Informatie in de eigen gemeentelijke media • …22 - VVSG - Sterke gemeenten in een sterke regio 22-5-2012

×