Successfully reported this slideshow.
Sterk Besturen in een Sterke Regio Forum maandag 21 december 2009
<ul><li>Verloop van de avond </li></ul><ul><ul><li>Inleiding [Filip Santy, voorzitter Leiedal] </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>Welkom en Inleiding </li></ul><ul><li>[ Filip Santy, voorzitter Leiedal] </li></ul>
Inleiding <ul><li>Ambitieus project: </li></ul><ul><ul><li>open denkproces </li></ul></ul><ul><ul><li>in dialoog met regio...
Inleiding <ul><li>“ Het klimaat van goede politieke verstandhouding bevorderde de vestiging van meerdere belangrijke plaat...
Inleiding <ul><li>Hoe kunnen we de organisatie in en van de streek beter laten aansluiten bij maatschappelijke evoluties? ...
Inleiding <ul><li>Opdrachten binnen het project </li></ul><ul><ul><li>wetenschappelijk onderbouwd debat </li></ul></ul><ul...
<ul><li>Sterk besturen in een sterke regio </li></ul><ul><li>de agenda van het project </li></ul><ul><li>[Filip De Rynck ...
De agenda van het project <ul><li>1960 – 2010 </li></ul><ul><li>de samenleving is veranderd </li></ul><ul><li>het bestuur ...
De agenda van het project <ul><li>Open en innoverend denken over de organisatie van de regio, draagvlak toetsen </li></ul...
De agenda van het project <ul><li>Het zwaar transport in Avelgem </li></ul><ul><li>De ringweg rond Anzegem </li></ul><ul><...
De agenda van het project <ul><li>Samenwerking in de gehandicaptenzorg: welk aanbod/  toegang voor wie ? </li></ul><ul><l...
De agenda in trefwoorden <ul><li>Debat </li></ul><ul><li>Democratie </li></ul><ul><li>Verdeling en sturing </li></ul><ul><...
De agenda van het project <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De kracht van netwerken </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>De rol...
De kracht van netwerken <ul><li>We kijken van onderuit </li></ul><ul><li>Netwerken tussen personen, partijen, organisatie...
De kracht van netwerken <ul><li>Welke types van overleg zijn er in de regio ? </li></ul><ul><li>Wat doen ze concreet, we...
Inventaris van regionale netwerken: Eerste resultaten [Els Oyaert]
Definitie ‘netwerk’ <ul><li>Alle organisatievormen </li></ul><ul><li>gericht op overleg of samenwerking </li></ul><ul><l...
Inventaris : voorlopige resultaten <ul><li>Huidige inventaris brengt in beeld: </li></ul><ul><li>130 netwerken of samenwer...
Opmerkingen <ul><li>Welke netwerken opnemen? </li></ul><ul><li>Oprichtingsjaar: verdwenen netwerken, vroegere vorm </li></...
Aantal netwerken per domein
vb : domein ‘Algemeen’ Gebiedwerking provincie West-Vlaanderen Ambtenaren burgerlijke stand Ambtenaren bevolking Overleg G...
vb : domein ‘Milieu’ Strategisch Project Leievallei Wervik-Waregem / Regionale Groenstructuur Stuurgroep Geïntegreerde Ge...
Netwerken naar juridische vorm n.b.
Personeelsinzet 130 56 48 26 100 % 42 % 38 % 20 % Totaal n.b. Zonder personeel Met personeel
Typologieën van netwerken (Typologie van Agranoff) <ul><li>1. Informatienetwerken:  </li></ul><ul><li>informatie geven en...
Netwerktypologie n.b.
Oprichtingsdatum   1960 tot 2010   n = 70 (54%) In 2010: + 7 ?
Evolutie aantal regionale samenwerkingsverbanden met minstens 6 Meetjeslandse gemeenten. (Data onder voorbehoud)  Voorbe...
Werkingsgebied en zetel <ul><li>Aantal netwerken met 12 of 13 gemeenten : 46 / 66  (70 %) </li></ul><ul><li>Aantal netwer...
 
De kracht van netwerken <ul><li>Evaluatie van de netwerken </li></ul><ul><li>Innoverend ? Dubbel werk ? Teveel of te weini...
De kracht van de netwerken <ul><li>Hoe maken of houden we netwerken dynamisch en open ? </li></ul><ul><li>kritiek op netwe...
De rol van de overheid <ul><li>Naar nieuwe vormen van publiek – private samenwerking ? </li></ul><ul><li>veranderende sam...
De organisatie van de overheid <ul><li>Welke schaal voor welke overheidstaken ? </li></ul><ul><ul><li>... Kortrijk en de a...
De organisatie van de overheid <ul><li>Kijken van onderuit: </li></ul><ul><li>sterke gemeenten vormen de basis </li></ul>...
De organisatie van de overheid <ul><li>Is een vorm van streekbestuur wenselijk, nodig en mogelijk ? </li></ul><ul><li>ruim...
De organisatie van de overheid <ul><li>Publiek – publieke samenwerking </li></ul><ul><li>de rol van de provincie </li></ul...
 
<ul><li>Verloop van de avond </li></ul><ul><ul><li>Inleiding door Filip Santy, voorzitter Leiedal </li></ul></ul><ul><ul><...
<ul><li>Reacties en inbreng </li></ul><ul><li>[discussiegesprekken] </li></ul><ul><li>1. vragen/verduidelijkingen bij het ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sterk besturen in een sterke regio - klankbordforum

781 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sterk besturen in een sterke regio - klankbordforum

 1. 1. Sterk Besturen in een Sterke Regio Forum maandag 21 december 2009
 2. 2. <ul><li>Verloop van de avond </li></ul><ul><ul><li>Inleiding [Filip Santy, voorzitter Leiedal] </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterk besturen in een sterke regio: de agenda van het project [Filip De Rynck en Els Oyaert] </li></ul></ul><ul><ul><li>Reacties en inbreng: in discussiegroepen </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Welkom en Inleiding </li></ul><ul><li>[ Filip Santy, voorzitter Leiedal] </li></ul>
 4. 4. Inleiding <ul><li>Ambitieus project: </li></ul><ul><ul><li>open denkproces </li></ul></ul><ul><ul><li>in dialoog met regio-actoren </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaat: voorstellen en scenario’s </li></ul></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>krachtige bestuursaanpak in onze regio </li></ul></ul>
 5. 5. Inleiding <ul><li>“ Het klimaat van goede politieke verstandhouding bevorderde de vestiging van meerdere belangrijke plaatselijke instellingen. Zuid-West-Vlaanderen was de eerste streek van België die een intercommunale voor regionale ontwikkeling oprichtte (Leiedal) en een vormingscentrum voor ondernemers“ </li></ul><ul><li>“ Lang voor de wet (van 1959) was een groot deel van de economisch en politieke bevolking bereid een dergelijke instelling op te richten“ </li></ul><ul><li>(Musyck, 1996: 33) </li></ul>
 6. 6. Inleiding <ul><li>Hoe kunnen we de organisatie in en van de streek beter laten aansluiten bij maatschappelijke evoluties? </li></ul><ul><li>Hoe houden of maken we de organisatie van de streek dynamisch en innoverend? </li></ul><ul><li>Hoe maken we het bestuur van deze streek efficiënt en democratisch in tijden van schaalveranderingen? </li></ul>
 7. 7. Inleiding <ul><li>Opdrachten binnen het project </li></ul><ul><ul><li>wetenschappelijk onderbouwd debat </li></ul></ul><ul><ul><li>consultatie en communicatie met beleid en streek </li></ul></ul><ul><ul><li>visievorming en trajectdefiniëring voor een stadsregio </li></ul></ul><ul><ul><li>colloquium december 2010 </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>stuurgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>klankbordgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>terugkoppeling </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Sterk besturen in een sterke regio </li></ul><ul><li>de agenda van het project </li></ul><ul><li>[Filip De Rynck en Els Oyaert] </li></ul>
 9. 9. De agenda van het project <ul><li>1960 – 2010 </li></ul><ul><li>de samenleving is veranderd </li></ul><ul><li>het bestuur is veranderd </li></ul><ul><li>wat betekent dat voor deze regio ? </li></ul>
 10. 10. De agenda van het project <ul><li>Open en innoverend denken over de organisatie van de regio, draagvlak toetsen </li></ul><ul><li>Stuurgroep: samengesteld door Filip De Rynck, in overleg </li></ul><ul><li>Forum: brede uitnodiging </li></ul>
 11. 11. De agenda van het project <ul><li>Het zwaar transport in Avelgem </li></ul><ul><li>De ringweg rond Anzegem </li></ul><ul><li>De ontwikkeling van de Scheldevallei </li></ul><ul><li>Vzw Mentor, vzw Kanaal 127: regionale dienstverlening </li></ul><ul><li>Buda, Xpo,…: regionale infrastructuur </li></ul><ul><li>Innovatienetwerken: onderwijs-bedrijven </li></ul>
 12. 12. De agenda van het project <ul><li>Samenwerking in de gehandicaptenzorg: welk aanbod/ toegang voor wie ? </li></ul><ul><li>Culturele netwerken in de metropool </li></ul><ul><li>Zwembad Menen: 59 % gebruikers is niet van Menen zelf </li></ul><ul><li>Stadsbossen: wie beslist, wie beheert ? </li></ul><ul><li>Kortrijk en secundair onderwijs: op 100 leerlingen komen er 50 niet uit Kortrijk zelf </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 13. 13. De agenda in trefwoorden <ul><li>Debat </li></ul><ul><li>Democratie </li></ul><ul><li>Verdeling en sturing </li></ul><ul><li>Innovatie en initiatief </li></ul><ul><li>Netwerken en dynamiek </li></ul><ul><li>Schaal, rationalisatie en efficiëntie </li></ul><ul><li>Gedragen strategisch en efficiënt operationeel </li></ul><ul><li>Meerschaligheid, schaalvergroting en schaalverkleining </li></ul><ul><li>Decentralisatie en integratie, centralisatie en specialisatie </li></ul><ul><li>Stroomlijning en monopolie versus flexibiliteit en concurrentie </li></ul>
 14. 14. De agenda van het project <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De kracht van netwerken </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>De rol van de overheid in netwerken: innoveren door samen te werken </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>De organisatie van de overheid in de streek: efficiënter en democratischer </li></ul>
 15. 15. De kracht van netwerken <ul><li>We kijken van onderuit </li></ul><ul><li>Netwerken tussen personen, partijen, organisaties, instellingen en overheden maken de streek </li></ul><ul><li>De dynamiek in de streek is recht evenredig met de kracht en macht van de netwerken </li></ul>
 16. 16. De kracht van netwerken <ul><li>Welke types van overleg zijn er in de regio ? </li></ul><ul><li>Wat doen ze concreet, welke effecten hebben ze ? </li></ul><ul><li>Wie, wat en hoeveel ? </li></ul>
 17. 17. Inventaris van regionale netwerken: Eerste resultaten [Els Oyaert]
 18. 18. Definitie ‘netwerk’ <ul><li>Alle organisatievormen </li></ul><ul><li>gericht op overleg of samenwerking </li></ul><ul><li>waarbij meerdere autonome organisaties betrokken zijn </li></ul><ul><li>en die een regionale focus hebben </li></ul><ul><li>Kunnen zijn: </li></ul><ul><li>publiek – publiek </li></ul><ul><li>publiek – privaat </li></ul><ul><li>publiek – semi-privaat </li></ul><ul><li>semi-privaat – semi-privaat </li></ul>
 19. 19. Inventaris : voorlopige resultaten <ul><li>Huidige inventaris brengt in beeld: </li></ul><ul><li>130 netwerken of samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>Domeinen </li></ul><ul><li>Juridische vorm </li></ul><ul><li>Typologie </li></ul><ul><li>Oprichtingsdata </li></ul><ul><li>Werkingsgebied en zetel </li></ul><ul><li>Personeelsinzet </li></ul><ul><li>Inhoudelijke en financierende partners </li></ul>
 20. 20. Opmerkingen <ul><li>Welke netwerken opnemen? </li></ul><ul><li>Oprichtingsjaar: verdwenen netwerken, vroegere vorm </li></ul><ul><li>Initiatiefnemer / oprichter ? </li></ul><ul><li>4 types (van informatie-uitwisseling  beleid) ? </li></ul>
 21. 21. Aantal netwerken per domein
 22. 22. vb : domein ‘Algemeen’ Gebiedwerking provincie West-Vlaanderen Ambtenaren burgerlijke stand Ambtenaren bevolking Overleg Gemeente-ontvangers Overleg OCMW-Voorzitters en Secretarissen Arrondissement Vergadering Federatie Secretarissen Overleg parlementairen Conferentie Burgemeesters Intercommunale Leiedal RESOC Zuid-West-Vlaanderen
 23. 23. vb : domein ‘Milieu’ Strategisch Project Leievallei Wervik-Waregem / Regionale Groenstructuur Stuurgroep Geïntegreerde Gebiedsvisie Leievallei + deelprojectgroepjes Samenwerkingsverband Leie-Oost Samenwerkingsverband NME Scheldevallei Samenwerkingsverband NME Leie-West Samenwerkingsverbanden Natuur- en milieu-educatie (4 tot 1 vanaf 2010) Waterschap West-Vlaamse Scheldevallei Waterschap Gaverbeek Waterschap Grensleiestreek-Heulebeek Bekkenbestuur (vroeger Bekkencomité Leie) Bekkenbestuur (vroeger Bekkencomité Bovenschelde) Landschapswacht (binnen vzw Constructief) Intergemeentelijk Overleg Groenambtenaren (Leiedal) Beleidsforum Milieu / Water (Leiedal) Intergemeentelijke Werkgroep Milieu/water (Leiedal) vzw Kringloopcentrum IVIO (Izegem en omliggende) IMOG MIROM-Menen (vroeger: IVMO): afvalintercommunale Menen en Ommeland
 24. 24. Netwerken naar juridische vorm n.b.
 25. 25. Personeelsinzet 130 56 48 26 100 % 42 % 38 % 20 % Totaal n.b. Zonder personeel Met personeel
 26. 26. Typologieën van netwerken (Typologie van Agranoff) <ul><li>1. Informatienetwerken: </li></ul><ul><li>informatie geven en uitwisselen </li></ul><ul><li>Hoe doen jullie dat? </li></ul><ul><li>2. Ontwikkelingsnetwerken: </li></ul><ul><li>afstemmen, afspraken maken die een invloed hebben op de aanpak binnen de eigen organisatie </li></ul><ul><li>bv. Premies op elkaar afstemmen </li></ul><ul><li>3. Dienstverlenende netwerken: </li></ul><ul><li>samen uitvoeren van projecten en programma’s </li></ul><ul><li>bv. Samen zelf een nieuw premiestelsel uitwerken en invoeren </li></ul><ul><li>4. Actienetwerken: </li></ul><ul><li>een eigen beleid, doel en dynamiek ontwikkelen </li></ul><ul><li>Aanleiding geven tot keuzes die je ziet in de regio </li></ul>
 27. 27. Netwerktypologie n.b.
 28. 28. Oprichtingsdatum  1960 tot 2010  n = 70 (54%) In 2010: + 7 ?
 29. 29. Evolutie aantal regionale samenwerkingsverbanden met minstens 6 Meetjeslandse gemeenten. (Data onder voorbehoud) Voorbeeld het Meetjesland
 30. 30. Werkingsgebied en zetel <ul><li>Aantal netwerken met 12 of 13 gemeenten : 46 / 66 (70 %) </li></ul><ul><li>Aantal netwerken met zetel in Stad Kortrijk : 66 / 78 (85 %) </li></ul>
 31. 32. De kracht van netwerken <ul><li>Evaluatie van de netwerken </li></ul><ul><li>Innoverend ? Dubbel werk ? Teveel of te weinig ? </li></ul><ul><li>Interne hindernissen </li></ul><ul><li>Middelen, mensen, belangen, … </li></ul><ul><li>Externe hindernissen </li></ul><ul><li>Regelgeving, schaal, centralisatie </li></ul>
 32. 33. De kracht van de netwerken <ul><li>Hoe maken of houden we netwerken dynamisch en open ? </li></ul><ul><li>kritiek op netwerken (wie zegt wat namens wie ?) </li></ul><ul><li>gemeenten volgen niet meer (op) </li></ul><ul><li>democratie is de kans om te doen </li></ul><ul><li>democratie is debat en discussie </li></ul><ul><li>democratie is evaluatie en bijsturing </li></ul>
 33. 34. De rol van de overheid <ul><li>Naar nieuwe vormen van publiek – private samenwerking ? </li></ul><ul><li>veranderende samenleving en veranderende burgermaatschappij </li></ul><ul><li>De overheid in netwerken: </li></ul><ul><li>wie vertegenwoordigt wie ? </li></ul><ul><li>wie geeft aan wie verantwoording ? </li></ul><ul><li>Hoe organiseert de overheid zich best ? </li></ul>
 34. 35. De organisatie van de overheid <ul><li>Welke schaal voor welke overheidstaken ? </li></ul><ul><ul><li>... Kortrijk en de aanpalende gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>... De verstedelijkte as (Menen – Waregem) </li></ul></ul><ul><ul><li>... Verstedelijkt en open ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>... Het arrondissement: de vertrouwde schaal </li></ul></ul><ul><ul><li>... De open grenzen: de metropool (onder andere) </li></ul></ul><ul><ul><li>... ... ... </li></ul></ul>
 35. 36. De organisatie van de overheid <ul><li>Kijken van onderuit: </li></ul><ul><li>sterke gemeenten vormen de basis </li></ul><ul><li>bestuurskracht kritisch benaderd </li></ul><ul><li>Samenwerking tussen gemeenten kritisch beoordeeld: bestaande vormen en nog niet gebruikte mogelijkheden </li></ul>
 36. 37. De organisatie van de overheid <ul><li>Is een vorm van streekbestuur wenselijk, nodig en mogelijk ? </li></ul><ul><li>ruimtelijke ordening, mobiliteit, infrastructuur, huisvesting </li></ul><ul><li>Hoe kan dat er eventueel uitzien ? </li></ul>
 37. 38. De organisatie van de overheid <ul><li>Publiek – publieke samenwerking </li></ul><ul><li>de rol van de provincie </li></ul><ul><li>de rol van de Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>als beheerder </li></ul><ul><li>als regelgever </li></ul><ul><li>als financier </li></ul><ul><li>als partner </li></ul>
 38. 40. <ul><li>Verloop van de avond </li></ul><ul><ul><li>Inleiding door Filip Santy, voorzitter Leiedal </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterk besturen in een sterke regio: de agenda van het project (Filip De Rynck en Els Oyaert) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reacties en inbreng: in discussiegroepen </li></ul></ul>
 39. 41. <ul><li>Reacties en inbreng </li></ul><ul><li>[discussiegesprekken] </li></ul><ul><li>1. vragen/verduidelijkingen bij het project </li></ul><ul><li>2. waar situeer je jezelf in deze problematiek? </li></ul><ul><li>    eigen ervaringen? aanvullingen? reflecties?  </li></ul>

×