1<br />Sterk Besturen in een Sterke Regio<br />KLANKBORDFORUM 7 juni 2011, Aalbeke<br />www.sterkeregio.be<br />
OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN <br />VAN DE STUURGROEP<br />2<br />
PROGRAMMA<br />Welkom door de voorzitters Paul Deprez en Frans Destoop<br /> <br />Overzicht van de werkzaamheden van de s...
4<br />INLEIDING<br />ORGANISATIE VAN HET PROJECT IN 2010 <br />60- tal debatten<br />Procesleiding : Filip De Rynck<br />...
INLEIDING<br />WAT WAREN DE UITGANGSVRAGEN ?<br />Hoe efficiënt en effectief zijn onze samenwerkingsverbanden op regionaal...
INLEIDING<br />WAT IS DE CONTEXT ?<br />
7<br />
8<br />Wat we voorstellen leidt tot:<br />Meer efficiëntie<br />Meer democratie<br />Meer geïntegreerd werken<br />
9<br />Een strategie op drie sporen<br />OVERHEID<br />
2010<br />Voorgestelde acties ‘Sterk Besturen’ (uit publicatie en Colloquium) <br />Rood = in uitvoering of gepland<br />D...
11<br />Colloquium Sterk Besturen in een sterke regio<br />7 december 2010, BudascoopKortrijk<br />300 aanwezigen<br />
25 sprekers en getuigenissen<br />Diverse engagementsverklaringen<br />
13<br />
14<br />ORGANISATIE2011<br />Stuurgroep<br />Werkgroep<br />Concern<br />Bundeling samenwerkingsinitiatieven lokale bestur...
TIMING<br />Fase 1: ontwikkeling voorstellen<br />Oktober 2009 – 7 december 2010<br />Fase 2: uitwerking scenario’s Concer...
PROEFTUINPROJECTEN<br />5 regio’s + Vlaanderen<br />16<br />
17<br />PROEFTUINREGIOs<br />5 regio’s doorlopen een proces mbt bestuurlijke organisatie<br />- inventarisatie van samenw...
18<br />PROEFTUINREGIOs<br />Verschillend:<br /><ul><li>5 types van regio’s
Eigen ritme en snelheid
Eigen plan of visie, eigen operationele uitwerking</li></ul>Drie gemeenschappelijke hoofdlijnen:<br />Structureren van sam...
SITUERING PROEFTUIN-PROJECT<br />WITBOEK, Uitvoeringslijn n°5 ‘Vereenvoudiging intermediaire ruimte’ :<br />‘REGIOSCREENI...
20<br />PROEFTUINREGIOs<br />Onze vraag aan de Vlaamse Regering / Minister Binnenlands Bestuur: <br /><ul><li>Procesmatige...
Elke regio een autonome uitwerking toestaan van zijn programma </li></ul>	(‘we kunnen veel zelf’)<br /><ul><li>In partners...
Experimenteerruimte
Assistentie en advies m.b.t. :
wegwerken knelpunten (bv Erfgoedconvenant binnen bestaande organisatie, sectordecretale organisaties zelf kunnen organiser...
te maken keuzes (bv structuur concern, …)</li></li></ul><li>21<br />
WERKGROEP CONCERN <br />Geert Hillaert<br />22<br />
23<br />CONTEXT<br />Arbeidsmarktomgeving <br />Financiële ruimte<br />Efficiëntere dienstverlening gevraagd<br /> opport...
24<br />VOOR-GESCHIEDENIS <br />Verpampering<br />‘professionalisering’ - verambtelijking<br />‘mannetje – gebouwtje – vzw...
25<br />DEFINITIE CONCERN<br />Concern = vrijwillige samenwerking tussen lokale besturen<br />Concern = moederorganisatie ...
Democratische winst
Inhoudelijke winst door geïntegreerd werken </li></ul>Ambitie: geleidelijke uitbouw concern door <br /> een reeks van qui...
26<br />VOORSTELSTRUCTUURverder uit te werken<br />
27<br />ACTIES(1)<br />Efficiënt beheer streekorganisaties<br />shared services streekorganisaties<br />afstemmen mandaten...
ACTIES(2)<br />3. 	Nieuwe gezamenlijke diensten en initiatieven<br />regionaal ontwikkelingsbedrijf<br />handhavingsbeleid...
Vervolgtraject<br />Gesprekken tussen streekorganisaties<br />Leiedal – Welzijnsconsortium<br />Leiedal-Overleg Cultuur<br...
30<br />
WERKGROEP FEDERATIE <br />Filip Santy<br />31<br />
32<br />Samenstelling Werkgroep<br />Voorzitter:	Filip Santy<br />Secretaris:	Marleen Verkaemer<br />Leden:<br />Vanuit de...
Voorstel Federatie<br />Federatie<br />= nieuw model van intergemeentelijk samenwerking<br />= gedeeltelijke bevoegdheidso...
Voorstel Federatie<br />Benadering van onderuit<br />Grenzen aan de vrijwillige samenwerking<br />Bepaalde maatregelen gen...
Voorstel Federatie<br />Benadering van bovenuit<br />Voor bepaalde materies ligt de beslissingsbevoegdheid bij hogere over...
Voorstel Federatie<br />Afstand van gemeentelijke bevoegdheid bestaat al:<br />Politiezones<br />Brandweerzones<br />IMOG<...
Voorstel Federatie<br />Federatie = gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht<br />Vlaanderen/Provincie <br />	vb. politiezone,...
Voorstel Federatie<br />Voor welke materies?<br />Bovenlokale materies met ruimtelijke impact<br />Thema’s:<br />Groenstru...
Voorstel Federatie<br />Lijst van bovenlokale aspecten<br />39<br />
Voorstel Federatie<br />Voorstel van aanpak door de werkgroep<br />	ambitie<br />		(+ aanbevelingen voor volgende 			legis...
Voorstel Federatie<br />Samenvatting ambitie (ideaalbeeld op lange termijn)<br />Voorstel voor krachtiger samenwerking met...
Voorstel Federatie<br />Korte termijn: pragmatische aanpak, experimenteren<br />Waarom?<br />Oprichting van nieuwe federat...
Voorstel Federatie<br />Pragmatische aanpak - inhoud<br />Voorstel:<br />Experimenteren aan de hand van 2 cases <br />Nog...
Voorstel Federatie<br />Doel van de pragmatische aanpak<br />Detecteren van knelpunten<br />Methodiek ontwikkelen om te ko...
Voorstel Federatie<br />Mogelijke cases<br />45<br />
Voorstel Federatie<br />Pragmatische aanpak – keuze van uit te werken cases<br />Criteria die de werkgroep heeft gehanteer...
Voorstel Federatie<br />Keuze vanuit de werkgroep<br />Multimodale mobiliteit toegespitst op het zwaar verkeer<br />Inplan...
Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Huidige knelpunten/situatie<br />Gemeenten duiden los van elkaar routes voor...
Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Waarom actueel?<br />Huidige knelpunten (omleidingswegen, tonnagebeperkingen...
Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Voorstel voor verdere aanpak?<br />Een breed intergemeentelijk planningsproc...
Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Huidige situatie<br />Inplanting van regionale bed...
Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Waarom actueel?<br />Visievorming op Vlaams en pr...
Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Voorstel voor verdere aanpak? <br />Opbouwen van e...
Voorstel Federatie<br />Creëren van een draagvlak (voorstel verdere aanpak)<br />ProeftuinprojectIn dit kader zal worden g...
Discussie-avond<br />Leren van andere regio’s<br />Discussieavond ‘Federatief intergemeentelijk samenwerken’<br />woensdag...
56<br />
WERKGROEP STATEN-REGIONAAL<br />Jan Despiegelaere<br />57<br />
58<br />Staten-regionaal<br />
VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />De regio–strategie “nu”:<br />veel invalshoeken, veel niveau...
NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />Wat willen we ? Bottom-up<br />Proces dat kan mobiliseren, enthousiasmeren, bijdragen in vo...
VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />Wat willen we ? Top-down<br />Een versterkt debat en een ond...
NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />‘Staten – Regionaal’: proces staat centraal<br />Niemands eigendom of alleenrecht: partners...
VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />“De Staten-Regionaal is op de eerste plaats een oproep tot mobilisatie. We willen een proce...
VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />Enkele sleutelvaststellingen<br />Top-down én bottom-up benadering (hoofd, buik en hart va...
67<br />VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />Doelpubliek<br /><ul><li>De vele professionele organisaties én…
De man in de straat (publiek dat naar Ronde van Vlaanderen gaat kijken)
Niet-conventioneel en conventioneel publiek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klankbordforum Sterk Besturen 7 juni 2011

893 views

Published on

Klankbordforum Sterk Besturen 7 juni 2011

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kort overzicht.Een opfrissen waar we geëindigd zijn eind 2010,En wat we sedert begin 2011 gedaan hebben.
 • Met bestuurlijke bril, maar dan zeer breed.Hoe kunnen al die SWVn bijdragen tot de ontwikkeling van de regio (opgesplitst in drie deel-vragen), en hoe gaan we ermee om in de toekomst?
 • Eerste werk was in beeld brengen wat er is. Inventaris was klaar in maart 2010. Op dezelfde manier gebeurd in andere regio’s, we zien overal dezelfde trend.Regionaal niveau heeft enorm aan belang toegenomen, met een exponentiële groei van samenwerkingsverbanden in het laatste decennium.Zowel onder impuls van Vlaanderen, als vanuit de regio zelf.Elke gemeente zit in een 60-tal samenwerkingsverbandenEn aantal neemt nog steeds toe, er is nog heel veel potentieel. Telkens een nieuwe organisatie, met eigen personeel, een eigen RvB, … ??? Is dat wel efficient?Hamvraag = hoe gaan we hiermee om?
 • Dit taartdiagram brengt reliëf in de voorgaande lijngrafiek:Inschatting van soort type netwerk:Slechts een kwart is beleidsmatig bezig.Groot aantal doet aan informatie-uitwisseling en aan afstemming.Elke overlegvorm heeft zijn waarde.Toch is er de indruk dat er overlap is en gebrek aan efficiëntie en overzicht.
 • B. Actieplan: 10-tal acties (voorstellen tot), waarop driesporen-strategie telkens van toepassing is
 • Signaal: een go voor het project.
 • Initiatief is van beide zijden gekomen (vanuit regio’s en vanuit Vlaanderen)Bottum-up: Ontegensprekelijk zijn er bewegingen aan de gang die van onderuit komen: de regio’s met de gemeentenTop-down: Betere organisatie van de intermediaire ruimte (Witboek): Vlaanderen wil hier echt werk van maken, en zet de regio’s aan het werk, eerst middels die proeftuinprojecten, daarna in de rest van Vlaanderen.Punt is om dit op maat van onze eigen regio te doen. Hoe willen wij ons organiseren? We krijgen de kans om hierin organisch en pragmatisch te groeien.
 • Vlaamse Adviesraad voor BestuurszakenRegioscreening (gebiedsdekkend voor Vlaanderen) wordt taak van de gouverneursWij krijgen voorrecht om zelf in te vullen, dienen als model voor rest van Vlaanderen
 • Planningsdag: thema’s, groepen, partners, finaliteit, budget, doelgroepen, aantal deelnemers, vorm (meerdaags, …), …
 • Klankbordforum Sterk Besturen 7 juni 2011

  1. 1. 1<br />Sterk Besturen in een Sterke Regio<br />KLANKBORDFORUM 7 juni 2011, Aalbeke<br />www.sterkeregio.be<br />
  2. 2. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN <br />VAN DE STUURGROEP<br />2<br />
  3. 3. PROGRAMMA<br />Welkom door de voorzitters Paul Deprez en Frans Destoop<br /> <br />Overzicht van de werkzaamheden van de stuurgroep ‘Sterk Besturen’ <br />door Els Oyaert, Leiedal<br /> <br />Stand van zaken van de drie scenario’s door de 3 werkgroepen:<br />Het scenario Concerndoor Geert Hillaert, stadssecretaris Kortrijk<br />Het scenario Federatieve Samenwerkingdoor Filip Santy, voorzitter Leiedal<br />Het scenario Staten-Regionaaldoor Jan Despiegelaere<br /> <br />Vragen en discussie<br />Verdere aanpak en implementatie van de scenario’s<br />Afsluitend woord door de voorzitters<br />3<br />
  4. 4. 4<br />INLEIDING<br />ORGANISATIE VAN HET PROJECT IN 2010 <br />60- tal debatten<br />Procesleiding : Filip De Rynck<br />Een stuurgroep <br />Discussies en gesprekken:<br />Overleg secretarissen, Overleg OCMW-voorzitters en -secretarissen, het bedrijfsleven, het middenveld, ruimtelijke experten, welzijnsactoren, diverse sleutelfiguren<br />Visitatie door externen van vier organisaties<br />Terugkoppeling en discussies:<br />Raden van Bestuur Leiedal, RESOC, Welzijnsconsortium <br /> Conferentie van Burgemeesters<br />Driemaandelijks Klankbordforum voor breed publiek<br />
  5. 5. INLEIDING<br />WAT WAREN DE UITGANGSVRAGEN ?<br />Hoe efficiënt en effectief zijn onze samenwerkingsverbanden op regionaal niveau ?<br />Hoe krachtig is de publiek – private samenwerking ?<br />Hoe efficiënt en democratisch is de organisatie van de overheid ?<br />
  6. 6. INLEIDING<br />WAT IS DE CONTEXT ?<br />
  7. 7. 7<br />
  8. 8. 8<br />Wat we voorstellen leidt tot:<br />Meer efficiëntie<br />Meer democratie<br />Meer geïntegreerd werken<br />
  9. 9. 9<br />Een strategie op drie sporen<br />OVERHEID<br />
  10. 10. 2010<br />Voorgestelde acties ‘Sterk Besturen’ (uit publicatie en Colloquium) <br />Rood = in uitvoering of gepland<br />De drie sporen-strategie (p.19)<br />Uitwerking voorstel Concern voor interlokale samenwerking (p.64)<br />Uitwerking voorstel Federatie voor ruimtelijke materies (p.72)<br />Uitwerking voorstel Staten-Regionaal(p.62)<br />Regioscreening (p.44)<br />Voorstellen rond vitale coalities (p.26)<br />Voorstellen rond vrijplaatsen (p.28)<br />Voorstellen rond netwerkende en bestuurskrachtige overheid (p.29)<br />Sterke gemeenten: uitwerking van een programma dat organisatieveranderingen begeleidt (p.84) <br />Sterke centrumstad(p.88)<br />Opvolging visitatierapport <br />Proeftuinprojecten<br />10<br />
  11. 11. 11<br />Colloquium Sterk Besturen in een sterke regio<br />7 december 2010, BudascoopKortrijk<br />300 aanwezigen<br />
  12. 12. 25 sprekers en getuigenissen<br />Diverse engagementsverklaringen<br />
  13. 13. 13<br />
  14. 14. 14<br />ORGANISATIE2011<br />Stuurgroep<br />Werkgroep<br />Concern<br />Bundeling samenwerkingsinitiatieven lokale besturen<br />Werkgroep<br />Staten-Regionaal<br />Tweejaarlijks evenement: <br />de regio stelt zich voor, en bepaalt prioriteiten<br />Werkgroep<br />Federatie<br />Krachtiger samenwerking voor een selectie van <br />ruimtelijke dossiers<br />Andere ?<br />…<br />Overleggroep Proeftuinregio’s :<br />Meetjesland, Mid-West-Vlaanderen, Stadsregio Turnhout, Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek <br />+ assistentie vanuit Vlaanderen <br />
  15. 15. TIMING<br />Fase 1: ontwikkeling voorstellen<br />Oktober 2009 – 7 december 2010<br />Fase 2: uitwerking scenario’s Concern, Federatie, Staten-Regionaal<br />Februari 2011 – sept/okt 2011<br />Fase 3: implementatie 3 scenario’s<br /> opnemen overige acties<br />15<br />ORGANISATIE2011<br />
  16. 16. PROEFTUINPROJECTEN<br />5 regio’s + Vlaanderen<br />16<br />
  17. 17. 17<br />PROEFTUINREGIOs<br />5 regio’s doorlopen een proces mbt bestuurlijke organisatie<br />- inventarisatie van samenwerkingsverbanden<br />- proces en actieplan<br />Het Meetjesland<br />Mid-West-Vlaanderen (Roeselare-Tielt)<br />Stadsregio Turnhout<br />De Westhoek<br />Zuid-West-Vlaanderen<br />
  18. 18. 18<br />PROEFTUINREGIOs<br />Verschillend:<br /><ul><li>5 types van regio’s
  19. 19. Eigen ritme en snelheid
  20. 20. Eigen plan of visie, eigen operationele uitwerking</li></ul>Drie gemeenschappelijke hoofdlijnen:<br />Structureren van samenwerkingsverbanden (bundelen van bestaande, opvangen van nieuwe)<br />Wegwerken van drempels op Vlaams niveau, met meer verantwoordelijkheid voor de regio’s<br />Ervaring opdoen ihkv een federatieve samenwerking tussen gemeenten<br />
  21. 21. SITUERING PROEFTUIN-PROJECT<br />WITBOEK, Uitvoeringslijn n°5 ‘Vereenvoudiging intermediaire ruimte’ :<br />‘REGIOSCREENING als instrument voor bestuurlijke evaluatie’<br />SBOV (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie, Filip De Rynck e.a.) <br />Inventarisatie + proces (actieplan)<br />Ervaringen in de 5 regio’s  gebiedsdekkend voor Vlaanderen<br />Uitgangspunt = gemeente (geen afbakening van regio’s)<br />Experimenteerruimte in de 5 regio’s<br />19<br />Vlabest dd. 17 mei 2010<br />
  22. 22. 20<br />PROEFTUINREGIOs<br />Onze vraag aan de Vlaamse Regering / Minister Binnenlands Bestuur: <br /><ul><li>Procesmatige aanpak en leertraject voor Vlaanderen samen met deze regio’s
  23. 23. Elke regio een autonome uitwerking toestaan van zijn programma </li></ul> (‘we kunnen veel zelf’)<br /><ul><li>In partnerschap met Vlaanderen, met structureel overleg</li></ul>Aanvraag goedgekeurd door Vlaamse Regering (Witboek Interne Staatshervorming): <br /><ul><li>Opstart proeftuinprojecten (najaar) in diverse beleidsdomeinen
  24. 24. Experimenteerruimte
  25. 25. Assistentie en advies m.b.t. :
  26. 26. wegwerken knelpunten (bv Erfgoedconvenant binnen bestaande organisatie, sectordecretale organisaties zelf kunnen organiseren, …)
  27. 27. te maken keuzes (bv structuur concern, …)</li></li></ul><li>21<br />
  28. 28. WERKGROEP CONCERN <br />Geert Hillaert<br />22<br />
  29. 29. 23<br />CONTEXT<br />Arbeidsmarktomgeving <br />Financiële ruimte<br />Efficiëntere dienstverlening gevraagd<br /> opportuniteiten<br />
  30. 30. 24<br />VOOR-GESCHIEDENIS <br />Verpampering<br />‘professionalisering’ - verambtelijking<br />‘mannetje – gebouwtje – vzw-tje’ -filosofie<br /> responsabilisering<br />
  31. 31. 25<br />DEFINITIE CONCERN<br />Concern = vrijwillige samenwerking tussen lokale besturen<br />Concern = moederorganisatie en een reeks van dochterorganisaties<br />Doelstelling: winst op 3 vlakken<br /><ul><li>Efficiëntiewinst
  32. 32. Democratische winst
  33. 33. Inhoudelijke winst door geïntegreerd werken </li></ul>Ambitie: geleidelijke uitbouw concern door <br /> een reeks van quick wins<br /> een organisatiemodel op maat <br />
  34. 34. 26<br />VOORSTELSTRUCTUURverder uit te werken<br />
  35. 35. 27<br />ACTIES(1)<br />Efficiënt beheer streekorganisaties<br />shared services streekorganisaties<br />afstemmen mandaten streekorganisaties<br />Overleg Cultuur opnemen in Intercommunale Leiedal (incl. Erfgoedconvenant)<br />Sociale Economie transparant maken<br />2. Maximaliseren gebruik bestaande dienstverlening<br />openstellen eGov dienstverlening naar alle lokale besturen<br />projectenbouw & subsidiologie<br />
  36. 36. ACTIES(2)<br />3. Nieuwe gezamenlijke diensten en initiatieven<br />regionaal ontwikkelingsbedrijf<br />handhavingsbeleid<br />intergemeentelijk comité tot aankoop<br />naar een regio-aanpak van personeelsbeleid ?<br />centraal inschrijvingsregister sociale huur- en koopwoningen<br />gezamenlijk aankoopbeleid<br />zorgstrategie<br />Andere ideeën <br />regionaal datacentrum<br />gezinszorg / thuiszorg<br />logistieke hulp zorgbehoevenden<br />nog …?<br />28<br />
  37. 37. Vervolgtraject<br />Gesprekken tussen streekorganisaties<br />Leiedal – Welzijnsconsortium<br />Leiedal-Overleg Cultuur<br />..<br />Verder uitwerken structuur<br />Politieke aansturing<br />Relatie met sectorale dynamiek<br />Plaats niet-publieke actoren<br />Ronde van de lokale besturen: agenda & draagvlak<br />Na de zomer concreet voorstel op tafel<br />29<br />
  38. 38. 30<br />
  39. 39. WERKGROEP FEDERATIE <br />Filip Santy<br />31<br />
  40. 40. 32<br />Samenstelling Werkgroep<br />Voorzitter: Filip Santy<br />Secretaris: Marleen Verkaemer<br />Leden:<br />Vanuit de gemeenten: Lieven Vantieghem<br /> Carl Vereecke<br />BercySlegers<br /> Francis Benoit<br /> Matthieu Desmet<br /> Frans Van Den Bossche<br /> Frank DetremmerieParlementairen: Sabine Poleyn<br /> Bart CaronVanuit de Provincie: Rik Samyn<br />Vanuit Leiedal: Bram Tack<br /> Wilfried Vandeghinste<br />
  41. 41. Voorstel Federatie<br />Federatie<br />= nieuw model van intergemeentelijk samenwerking<br />= gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht<br />Vlaanderen/Provincie<br />Gemeenten<br />33<br />Federatie<br />
  42. 42. Voorstel Federatie<br />Benadering van onderuit<br />Grenzen aan de vrijwillige samenwerking<br />Bepaalde maatregelen genomen door de ene gemeente hebben een onmiddellijk effect op de andere gemeente (vooral voor ruimtelijke materies)<br />Gemeenten kunnen niet meer over alles autonoom een beleid voeren/ niet over alles een impact<br />Voor dergelijke dossiers is onderlinge afstemming en een bovenlokale visie nodig<br />Vaststelling: beslissen bij consensus/verankeren van de beslissing -> dikwijls niet haalbaar<br />Van onderuit: behoefte aan een krachtiger samenwerkingsvorm tussen gemeenten<br />34<br />
  43. 43. Voorstel Federatie<br />Benadering van bovenuit<br />Voor bepaalde materies ligt de beslissingsbevoegdheid bij hogere overheid (Vlaanderen/Provincie)<br />Overdracht van deze bevoegdheid naar het regionale niveau zou een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen voor de streek en de gemeenten (vb. afstemming rond de N-wegen)<br />Vlaamse overheid kan taakstellingen geven aan de regio (vb te realiseren sociale woningen)<br />Voorstellen kunnen worden gedaan i.k.v. proeftuinproject <br />35<br />
  44. 44. Voorstel Federatie<br />Afstand van gemeentelijke bevoegdheid bestaat al:<br />Politiezones<br />Brandweerzones<br />IMOG<br />Psilon (opdrachthoudende vereniging)<br />36<br />
  45. 45. Voorstel Federatie<br />Federatie = gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht<br />Vlaanderen/Provincie <br /> vb. politiezone, brandweerzone<br /> vb. Imog, Psilon<br />gemeenten<br />37<br />Federatie<br />
  46. 46. Voorstel Federatie<br />Voor welke materies?<br />Bovenlokale materies met ruimtelijke impact<br />Thema’s:<br />Groenstructuur<br />Mobiliteit<br />Bedrijventerreinen<br />Wonen<br />Regionale vrijetijdsvoorziening<br />Ruimtelijke ordening<br />…<br />38<br />
  47. 47. Voorstel Federatie<br />Lijst van bovenlokale aspecten<br />39<br />
  48. 48. Voorstel Federatie<br />Voorstel van aanpak door de werkgroep<br /> ambitie<br /> (+ aanbevelingen voor volgende legislatuur)<br /> pragmatische aanpak, experimenteren<br />40<br />Lange termijn:<br />Korte termijn:<br />
  49. 49. Voorstel Federatie<br />Samenvatting ambitie (ideaalbeeld op lange termijn)<br />Voorstel voor krachtiger samenwerking met beslissingsbevoegdheid voor ruimtelijke projecten (niet meer op basis van vrijwilligheid)<br />Overdracht van specifieke bevoegdheden van delen van het gemeentelijk en Vlaams beleid + herverdeling van middelen<br />Partnerschap met Vlaamse overheidRealisatie van Vlaams beleid in verstedelijkt en landelijk gebied<br />Resultaat:<br />Sneller beslissen, krachtiger uitvoering, voldoende zelfstandig, door bundeling van middelen<br />41<br />
  50. 50. Voorstel Federatie<br />Korte termijn: pragmatische aanpak, experimenteren<br />Waarom?<br />Oprichting van nieuwe federatieve structuur op korte termijn niet haalbaar<br />Juridisch kader ontbreekt<br />Voorstel voor 5e vorm van intergemeentelijke samenwerking werd uit Witboek geschrapt<br />Jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen<br />Draagvlak moet nog gecreëerd worden<br />Bij oprichting van nieuwe structuur, moeten er minstens 2 bestaande afgeschaft worden.<br />42<br />
  51. 51. Voorstel Federatie<br />Pragmatische aanpak - inhoud<br />Voorstel:<br />Experimenteren aan de hand van 2 cases <br />Nog verder concretiseren van de knelpunten bij de huidige vrijwillige samenwerking<br />Aantonen dat een streekvisie kan opgebouwd, beslist en verankerd worden over maatschappelijk relevante problematiek<br />Onderzoeken hoe de intergemeentelijke samenwerking kan verstevigd worden.<br />Deze aanpak vereist:<br />Duidelijke afspraken over wijze van besluitvorming en over verankering van de beslissing<br />Sterke politieke sturing<br />43<br />
  52. 52. Voorstel Federatie<br />Doel van de pragmatische aanpak<br />Detecteren van knelpunten<br />Methodiek ontwikkelen om te komen tot krachtige besluitvorming op streekniveau (vanuit helicoptervisie)<br />Op basis van strategische dossiers aanzetten geven die vertrouwen wekken bij de gemeenten<br />Suggesties doen aan Vlaanderen (i.k.v. proeftuinproject) en aan de Provincie<br />44<br />
  53. 53. Voorstel Federatie<br />Mogelijke cases<br />45<br />
  54. 54. Voorstel Federatie<br />Pragmatische aanpak – keuze van uit te werken cases<br />Criteria die de werkgroep heeft gehanteerd:<br />Moet betrekking hebben op (ruimtelijke) verdelingsvraagstukken die maatschappelijk belangrijk zijn<br />Streven om Vlaamse bevoegdheden op regionaal niveau te laten uitvoeren<br />Problemen die op gemeentelijk niveau niet opgelost geraken. (waarvoor besluitvorming op bovenlokaal niveau nodig is)<br />46<br />
  55. 55. Voorstel Federatie<br />Keuze vanuit de werkgroep<br />Multimodale mobiliteit toegespitst op het zwaar verkeer<br />Inplanting van de regionale bedrijventerreinen<br />[ook rond de andere thema’s zal/kan gewerkt worden:<br />Groen  regionale groenstructuur<br />Zwembaden  te onderzoeken ikv vrijwillige samenwerking<br />…]<br />47<br />
  56. 56. Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Huidige knelpunten/situatie<br />Gemeenten duiden los van elkaar routes voor zwaar vervoer aan in de gemeentelijke mobiliteitsplannen.<br />Geen/weinig afstemming tussen de gemeenten onderling (mbt bewegwijzering, reglementen opstellen, tonnagebeperking)<br />Gemeenten hebben geen volledige impact op herkomst en bestemming van het zwaar vervoer en kunnen dus dit niet alleen oplossen<br />Geen/weinig onderling overleg<br />Geen kader om intergemeentelijk 1 mobiliteitsthema te verankeren in het gemeentelijk mobiliteitsplan<br />Vele studies los van elkaar (Provincie, Vlaanderen, gemeenten)<br />AWV voert nu reeds aanpassingen aan de gewestwegen door terwijl verschillende studies lopende zijn<br />Versnipperde bevoegdheidsverdeling<br />48<br />
  57. 57. Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Waarom actueel?<br />Huidige knelpunten (omleidingswegen, tonnagebeperkingen,…)<br />Initiatief vanuit Vlaanderen omtrent vrachtroutenetwerk<br />Studie vanuit de Provincie omtrent de ontsluiting van het interfluvium<br />Nood aan visievorming in de regio<br />Eurometropool<br />Herziening PRS<br />49<br />
  58. 58. Voorstel Federatie<br />1. zwaar verkeer<br />Voorstel voor verdere aanpak?<br />Een breed intergemeentelijk planningsproces op gang brengen met het oog op <br />het opbouwen van een gezamenlijke visie omtrent de routes voor zwaar vervoer, binnen de Vlaamse visie om als logistieke draaischijf binnen Europa te gelden<br />Uitwerken van een manier van besluitvorming/ een wijze van verankering van de keuzes<br />Het is niet onmiddellijk de bedoeling om binnen een federatieve samenwerking zelf de gewestwegen aan te leggen en te onderhouden<br />50<br />
  59. 59. Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Huidige situatie<br />Inplanting van regionale bedrijven niet enkel gebaseerd op ruimtelijke elementen<br />Gemeenten wensen bedrijvigheid aan te trekken ifv de fiscale inkomsten<br />Sommige gemeenten wensen andere sterkten (vb. groene gemeente) te ontwikkelen maar vinden dat ze hiervoor te weinig financieel ondersteund worden<br />51<br />
  60. 60. Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Waarom actueel?<br />Visievorming op Vlaams en provinciaal niveau (herziening RSV en PRS)<br />Gelinkt aan de problematiek van het zwaar vervoer<br />52<br />
  61. 61. Voorstel Federatie<br />2. Inplanting regionale bedrijventerreinen<br />Voorstel voor verdere aanpak? <br />Opbouwen van een gemeenschappelijke regionale visie omtrent de inplanting van de regionale bedrijvigheid obv een taakstelling vanuit Vlaanderen.<br />Experimenteren mbtbesluitvorming en verankering<br />Experimenteren mbt modellen van de financiële herverdeling<br />53<br />
  62. 62. Voorstel Federatie<br />Creëren van een draagvlak (voorstel verdere aanpak)<br />ProeftuinprojectIn dit kader zal worden geëxperimenteerd rond nieuwe vormen van samenwerking :<br />Op vrijwillige basis (concern)<br />Met gedeeltelijke overdracht van beslissingsbevoegdheid (federatie)<br />Met vrijplaatsen (staten regionaal)<br />Cases voorstellen aan de gemeenteraden<br />Voorleggen dossier aan Vlaanderen met concrete voorstellen van cases waarrond in de komende 3 jaar zal worden samengewerkt.<br />54<br />
  63. 63. Discussie-avond<br />Leren van andere regio’s<br />Discussieavond ‘Federatief intergemeentelijk samenwerken’<br />woensdag 29 juni om 18 uur (Ondernemerscentrum Kortrijk)<br />Stadsregio Twenthe (NL): prof. B. Denters<br />Lille MétropoleCommunautéUrbaine (F): J. Van Staeyen<br />Stadregio Turnhout: W. Baert en R. Slegers<br />55<br />
  64. 64. 56<br />
  65. 65. WERKGROEP STATEN-REGIONAAL<br />Jan Despiegelaere<br />57<br />
  66. 66. 58<br />Staten-regionaal<br />
  67. 67. VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />De regio–strategie “nu”:<br />veel invalshoeken, veel niveaus <br />degelijk werk op mainstream – niveau<br />beperkte capaciteit op dat niveau<br />te weinig focus<br />te weinig prioritisering<br />te weinig geïntegreerde aanpak en projecten<br />
  68. 68. NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />Wat willen we ? Bottom-up<br />Proces dat kan mobiliseren, enthousiasmeren, bijdragen in vorming nieuwe coalities<br />Motivatie en persoonlijk engagement van mensen<br />VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />
  69. 69. VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />Wat willen we ? Top-down<br />Een versterkt debat en een onderbouwd proces over strategie<br />Meer capaciteit bundelen op niveau van regiostrategie<br />Scherpere keuzes van prioritaire projecten<br />Meer integratie, sectoroverschrijdend denken in de fase van visievorming en projecten<br />
  70. 70. NAAR EEN STATEN-REGIONAAL<br />‘Staten – Regionaal’: proces staat centraal<br />Niemands eigendom of alleenrecht: partnerschap (publiek – privaat)<br />Organisatievorm: periodiek regionaal congres maar proces daar naartoe is essentieel (leiderschap, draagvlak)<br />Methodiek: ‘vrijplaatsen’, ‘vitale coalities’ en dialoog<br />VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />
  71. 71. VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />“De Staten-Regionaal is op de eerste plaats een oproep tot mobilisatie. We willen een proces voor versterking van de regionale strategie en voor het maken van scherpere keuzes voor mobiliserende projecten.”<br />“Dat proces kan periodiek tot een regionaal congres leiden waar de strategie een gezicht krijgt en de projecten een kritisch forum.”<br />“De Staten-Regionaal bundelt mensen en organisaties die daar willen aan meewerken. Het gaat over mee werken, niet over mee aan tafel zitten.”<br />“Deze ‘Staten – Regionaal’ mobiliserend kan werken; dat het mensen kan enthousiast maken om daaraan mee te werken en nieuw leiderschap kan opwekken in allerlei kringen in de regio.”<br />63<br />
  72. 72.
  73. 73.
  74. 74. VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />Enkele sleutelvaststellingen<br />Top-down én bottom-up benadering (hoofd, buik en hart van de streek)<br />Het traject naar het evenement van de staten-regionaal is kritisch (voorbereidingstraject van een jaar)<br />Groot driedaags Staten-Regionaal Festival voor de regio als orgelpunt en lancering van een natraject<br />Ambitie van Staten-Regionaal elke drie jaar deze cyclus te doorlopen en dit minimaal 9 jaar lang (lange termijn visie)<br />
  75. 75. 67<br />VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />Doelpubliek<br /><ul><li>De vele professionele organisaties én…
  76. 76. De man in de straat (publiek dat naar Ronde van Vlaanderen gaat kijken)
  77. 77. Niet-conventioneel en conventioneel publiek
  78. 78. Laagdrempelig
  79. 79. Diversiteit (leeftijd, afkomst, …)
  80. 80. 100 dorpen en wijken of 1000 straten </li></ul> (i.p.v. 13 gemeenten)<br />
  81. 81. 68<br />AANPAK<br />Eerste editie Staten-Regionaal in 2012<br />Waar mogelijk en nuttig samensporen met voorbereiding nieuw Streekpact <br />Ambitie: ‘Het hoofd, de buik en het hart van de streek’<br />De dynamiek van de regio vatten<br />Een geconcentreerd moment dat de kleur van de regio toont (‘mozaïek’)<br />Ruimte voor vrijplaatsen en vitale coalities<br />Plaats voor grote en kleine initiatieven<br />Forum aan conventionele en niet-conventionele thema’s en organisaties, verenigingen, besturen, burgerinitiatieven, …<br />Focus en finaliteit:<br />Een lijst van strategische keuzes waarvoor de relevante partners zich engageren<br />VOORSTEL STATEN-REGIONAAL<br />
  82. 82. Concept<br />69<br />
  83. 83. 70<br />Dak van de regio<br />De regio beschouwen<br /><ul><li>Anders kijken – nieuwe perspectieven tonen
  84. 84. De kracht van de regio zichtbaar maken
  85. 85. Onze kleuren laten zien
  86. 86. Vooruitblikken – laagdrempelige opbouwende debatten naar krachtlijnen voor de toekomst</li></li></ul><li>71<br />Dak op de regio<br />2. Schreeuw het van de daken<br /><ul><li>Onze identiteit – ‘trots op de regio” laten zien
  87. 87. Bekijk de regio vanuit een ander perspectief
  88. 88. Onszelf overstijgen
  89. 89. Nieuwe verbindingen van een hoger niveau</li></li></ul><li>72<br />Uit je dak gaan<br />3. Energie teweeg brengen<br /><ul><li>Letterlijk en figuurlijk beweging creëren
  90. 90. Bundelen / samenbrengen van initiatieven, projecten, mensen, organisaties, …
  91. 91. Samenbrengen conventionele en onconventionele groepen en thema’s
  92. 92. Verbinding en respect creëren
  93. 93. Hoofd en buik bij elkaar brengen</li></li></ul><li>Traject naar het Festival<br />Het traject naar het Festival<br />(Huiskamer of tupperware-)debatten <br />in 100 dorpen/wijken of 1000 straten<br />Raconteurs die zorgen voor verbinding tussen de verschillende partijen<br />50 x 50 debatten rondom maatschappelijke thema’s met burgers, politici, kunstenaars op cafe, maatschappelijke groepen <br />De rijdende klaagmuur – in elke wijk staat 1 dag een klaagmuur<br />Grote jobwissel – 1 dag / wisseling van jobs<br />Start met kwaliteitslabel ‘made in Zuid West Vlaanderen’ (typisch product uit Z.W. Vl., maatschappelijk relevant, …)<br />73<br />
  94. 94. 74<br />Festivalweek<br />HET FESTIVAL<br /><ul><li>Meerdere dagen (3)
  95. 95. Verschillende activiteiten vinden plaats op daken letterlijk het dak op voor concerten, debatten, feest
  96. 96. Doorbreken van diverse wereldrecords
  97. 97. 50 grote lichten verbinden de hele regio van kerktoren tot kerktoren
  98. 98. alle uitgeweken Zuid-West-Vlamingen wereldwijd verklaren zich die dagen Zuid-West-Vlaming
  99. 99. Een lelijk gebouw wordt afgebroken
  100. 100. Verkiezing van de schouw - ambassadeurs (regioburgemeester)
  101. 101. Combinatie van grote debatten (worldcafe, open space, …) waar de drie ‘cirkels’ elkaar ontmoeten en workshops+ 11 prioriteiten voor de regio worden vastgelegd</li></li></ul><li>
  102. 102. Planning en aanpak<br />76<br />“24 uur” feasibility, breed denken<br />“30 uur”: strategische roadmap, financiering, mijlpalen, <br />Plannings-dag:<br />Programma, acties, inhoudelijke thema’s <br />September-november<br />April<br />Mei-juni-juli<br />September 2012<br />Januari 2012 - september<br />Okt 2012-sept 2013<br />
  103. 103. 77<br />

  ×