Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn tạo USB boot dùng cứu hộ máy tính

576 views

Published on

Cách làm usb boot đơn giản nhất

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hướng dẫn tạo USB boot dùng cứu hộ máy tính

  1. 1. 2. Cách làm: Đầu tiên format USB bằng công cụ USB format vừa tải về: Chỉnh các thông số như hình xong bấm Start: Xong rồi đóng chương trình USB format.
  2. 2. Tiếp theo giải nén file grub4dos.zip Chạy file grubinst_gui (với quyền admin nếu xài win7, 8. Nhấp phải chuột chọn Run as Admin….) Làm theo thứ tự bấm trong hình: Bấm Enter sau đó chọ Quit để đóng chương trình lại. 1 2 3 4 5
  3. 3. Copy 2 file grldr và menu.lst vào usb Sau đó giải nén file iso vào USB Xong vào trong bios của máy (Vào chỉnh lúc khởi động) để chỉnh First boot là USB hard disk hoặc USB CD.

×