Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT BM SJKC THN 1 (KSSR)

1,311 views

Published on

....

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RPT BM SJKC THN 1 (KSSR)

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MELAYU TAHUN 1 MINGGU/ TARIKH TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU 1 MINGGU TRANSISI MINGGU 2 MINGGU TRANSISI MINGGU 3 MINGGU TRANSISI MINGGU 4 TEMA : KELUARGA TAJUK: KELUARGA SAYA EMK: ICT PK: Nilai: kasih sayang,kerjasama,kerajinan Waspada Ilmu: Pendidikan Moral KB: Kontekstual,Visual-ruang, Menghubungkaitkan, Membandingkan dan membezakan KP: 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1 2 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 1 2 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
 2. 2. Verbal Linguistik,Interpersonal, Muzik,Kinestetik Media: Kad perkataan,Kad gambar, LCD,Komputer riba SB: Kata nama am dan khas,Kata kerja KK: adik, anak,ayah, bapa,datuk, emak, ibu, kakak,keluarga,nenek, opah Kereta, bas, lori, motosikal, basikal UNIT 1 - PKJR: Jalan Raya dan Kenderaan TAJUK 1: - Kenderaan dan keadaan lalu lintas 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 1.1 Jenis-jenis jalan raya 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.1.2 Mendefinisikan lalulintas dalam bahasa mereka sendiri. MINGGU 5 TEMA : KELUARGA TAJUK: BELAJAR BERSAMA-SAMA EMK: ICT, Kreativiti dan inovasi PK: Nilai: kasih sayang,bertanggungjawab, hormat-menghormati, Berhati-hati Ilmu: Pendidikan Moral KB: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 3 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas.
 3. 3. Menghubungkaitkan,Membuat urutan KP: Kinestetik BCB- Tulisan mekanis,Bacaan mekanis Media: Kad huruf,Kad gambar,Kad suku kata, LCD, Komputer riba SB: Kata nama am, KK: adik, anak,ayah, bapa,datuk, emak, ibu, kakak,keluarga,nenek, opah Laluan kaki, Bebendul jalan, Jejambat Bonggol jalan, Hentian bas UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan Kenderaan TAJUK 2: - Bahagian-bahagian jalan raya 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki dan penunggang basikal. MINGGU 6 TEMA : KELUARGA TAJUK: SERONOK-NYA DENGAN KELUARGA EMK: ICT PK: Nilai: kasih sayang,bertanggungjawab, kerajinan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.
 4. 4. Ilmu: Pendidikan Moral KB: Menjana idea,Menghubungkaitkan, Membandingkan dan membezakan KP: Verbal Linguistik,Interpersonal,Muzik, KMD: Meramal Media: Kad perkataan,Kad gambar,LCD, Komputer riba,Kad huruf,Kad suku kata SB: Kata nama am,Kata arah,Kata adjektif KK: adik, anak,ayah, bapa,datuk, emak, ibu, kakak,keluarga,nenek, opah Lorong basikal, Lntasan pejalan kaki Lintasan belang, Penghadang dan pagar jalan jejambat UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan Kenderaan: TAJUK 3: -Bahagian-bahagian jalan raya 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan untuk meningkatkan keselamatan. MINGGU 7 TEMA : Mesra Jiran TAJUK: Jiran Saya EMK: ICT PK:- 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.
 5. 5. Nilai: kerjasama, baik hati, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KP: Interpersonal, kinestetik, Muzik Media: Buku Teks, Kad Perkataan , Buku Aktiviti, Seni lagu, Gambar tunggal Sistem Bahasa: Tata bahasa : Kata nama am, Kata nama Khas Kosa Kata:Awan,Ulat,Oren,Atap,Bakul, Gelas, Jiran, Cermin, Almari, Pintu LRT Motosikal Ambulans Kereta polis Kereta bomba basikal UNIT 1 - PKJR: Jalan raya dan kenderaan: TAJUK 4: - Jalan raya dan kenderaan 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata , diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 2.1.1. Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza-beza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan yang laju, perlahan, jauh dan dekat.. MINGGU 8 TEMA : Mesra Jiran TAJUK: Rumah Navin EMK: ICT PK:- Nilai: Hemah tinggi, Kasih sayang,Berterima kasih Ilmu: Pendidikan Moral 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
 6. 6. KBT: KP: Interpersonal, KB-menghubungkaitkan,TMK Media: Buku Teks, Kad Perkataan , Buku Aktiviti, Gambar tunggal Sistem Bahasa: Tata bahasa : Kata nama am, Kata ganti nama diri, kata kerja, kata Adjektif, Ucapan Bertatasusila Kosa Kata:Basikal,Selipar, Rumput, Pasu, Piala,Ais,Piano, Suis,Ajak,Jemput Berbahaya Kompleks Kasih sayang Tanggungjawab Melintas dewasa UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 1: -Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. MINGGU 9 TEMA : Mesra Jiran TAJUK: Rakan Karib EMK: ICT PK:- Nilai: hormat- menghormati, Bertanggungjawab, Toleransi, Hemah tinggi 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
 7. 7. Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KP: Interpersonal, Verbal linguistic, KB- menjanakan idea,menghubungkaitkan, BCB- Tulisan Mekanis, KMD- Meramal Kontekstual Media: Buku Teks, Kad Perkataan , Buku Aktiviti, Gambar tunggal, Kad ayat Sistem Bahasa: Tata bahasa : Kata nama am,ucapan bertatasusila Kosa Kata:Bangau, Burung,Sarang,Bangku, Jongkang- jongket, Gelongsor,Palang,Bunga, Tong sampah, Ceria Loceng,Kamera, Gembira Pegang,Berpimpin tangan, Melintas Menghadap, Lalu lintas UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa. TAJUK 2: Berpimpin tangan semasa berada dekat dengan jalan raya 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks 4.1.1. Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersama-sama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.2.1. Menerangkan kanapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan MINGGU 10 Tema:Indahnya budaya Tajuk : Unit 7 Rumah terbuka EMK:1.Keusahawan 2.ICT PK : Nilai : kesederhanaan, Hormat- menghormati, Kerjasama, Kepercayaan 1.2 Mendengar,mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.2.6 Mendengar, memehami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat 2.2.2 membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
 8. 8. kepada tuhan, Toleransi Ilmu : Pend.Moral KBT : Bacaan Mekanis Kontekstual Interpersonal Bacaan imbasan Menjana idea Media : Buku Teks SB : TB: Kata nama am,kata nama khas KK:rantai tangan,kuih cakoi,jus limau,buah laici, daun kering,kuih raya, kain samping, mohon maaf, telinga, khemah, nyanyi, tangan, stoking. PKJR UNIT 2 PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 3: Melintas jalan dengan orang dewasa 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraf dan konsonsn bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks . 7.1.1. Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan langkah tersebut. CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN SEMESTER 1 MINGGU 11 Tema:Indahnya budaya Tajuk : Unit 8 Mari berhibur EMK:1.Estetika 2.ICT PK : Nilai : Patriotisme, Toleransi,Kerajinan, Kasih saying, Kesederhanaan, Hemah tinggi 1.3Mendengar,memahami, dan member respons terhadap sesuatu arahan,soalan danpesanan yang didengar dengan betul. 2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat perbalgai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang 1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan secara lisan gerak laku dengan betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 9. 9. Ilmu : Pend.Muzik KBT : KInestetik Interrpersonal Verbal linguistic Bacaan mekanis Tulisan mekanis muzik Menjana idea Media : Buku Teks SB : TB: kata ganti nama pertama dan kedua. KK:tegak,sentuh ,ketuk,mata piano, seronok,desa,kamu,saya,kita,boria,piala, biola,serunai,tarian sumazau gesek,peria,hentakkan . dewasa, pimpin, pegang, melintas pejalan, selamat UNIT 2 - PKJR: Melintas jalan dengan orang dewasa TAJUK 4: Melintas dengan selamat jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraf dan konsonsn bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul . 7.1.1. Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan langkah tersebut. MINGGU 12 Tema:Indahnya budaya Tajuk : Unit 9 Bermain layang-layang EMK:1.Kreativiti 2.ICT PK : Nilai : Hemah tinggi Kerjasama Kerajinan 1.3 Mendengar,memahami dan member respons ter.hadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didegar dengan betul 2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat perbalgai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang 1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan secara lisan gerak laku dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengar betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 10. 10. Ilmu : Pend.Moral dan muzik KBT : Konstruktivisme, Kontekstual Interpersonal Verbal linguistik Menjana idea Media : Buku Teks SB : TB: Kata Tanya dan kata adjektif. KK:warna, kuning, biru, hijau, merah, laying-layang, corak,sebut, apakah, siapakah,berwarna-warni, angkasa,suka hati. Bentuk, Bulat, Merah, Kuning, Hijau Bersedia, Berhenti, Bergerak UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 1: -Mengenal lampu isyarat jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mngikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. MINGGU 13 Tema: Berhati-hati Tajuk: Kami Selamat EMK: ICT PK: Nilai: Kasih sayang, Berhati-hati, Hormat-menghormati, Hemah tinggi, Bertanggungjawab Ilmu: Pend.Moral KBT: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan denganlancar, sebutan yang jelas 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.
 11. 11. KB: Menghubungkaitkan, Mengelaskan KP: Verbal-linguistik, Kontekstual Media: Kad perkataan SB: TB: Kata Kerja KK: ubat nyamuk, mop, laci, datang, tutup, masuk, angkat, pegang, simpan, bawa Papan tanda, Berhenti, Hentian bas Lorong basikal, Lorong pejalan kaki, Lampu isyarat UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 2: -Mengenal pasti tanda isyarat jalan raya dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.4.4 Menerangkan cirri-ciri isyarat trafik seperti lampu isyarat. MINGGU 14 Tema: Berhati-hati Tajuk : Sentiasa Jaga Diri EMK: ICT PK : Nilai : bertanggungjawab, kasih sayang, kerjasama, kebersihan Ilmu : Pendidikan moral KBT KB : menghubungkaitkan,menjanakan idea BCB: Bacaan luncuran 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 12. 12. KP: verbal-linguistik,interpersonal Media : kad perkataan SB TB : imbuhan awalan KK: trak , surat khabar, payung, straw, bangku, pelampung, berkelah, berlari, berjumpa,berbual Awas, Kanan, Kiri, Berhenti, Bergerak UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 3: -Permainan “Mari jalan-jalan” 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingah laku yang bagaimana diperlukan oleh pengguna jalan raya MINGGU 15 PKSR 1 MINGGU 16 Tema: Berhati-hati Tajuk : Sentiasa Jaga Diri EMK: ICT PK : Nilai : bertanggungjawab, kasih sayang, kerjasama, kebersihan Ilmu : Pendidikan moral KBT KB : menghubungkaitkan,menjanakan idea BCB: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 13. 13. Bacaan luncuran KP: verbal-linguistik,interpersonal Media : kad perkataan SB TB : imbuhan awalan KK: trak , surat khabar, payung, straw, bangku, pelampung, berkelah, berlari, berjumpa,berbual Awas, Kanan, Kiri, Berhenti, Bergerak UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 3: -Permainan “Mari jalan-jalan” jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingah laku yang bagaimana diperlukan oleh pengguna jalan raya MINGGU 17 Tema: Berhati-hati Tajuk: Sekolah Selamat EMK: ICT PK: Nilai: Bertanggungjawab, kerjasama Ilmu: Pend.Moral KBT: KB: Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, Mengelaskan, Mengumpul BCB: Tulisan mekanis 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung
 14. 14. KP: Verbal-linguistik Media: Kad perkataan SB: TB: Kata Ganti Nama Diri KK: Kita, saya, kamu, akuarium, ikan kaloi, buih, lantai, maafkan saya, terlambat, kenderaan Berhenti Bersedia Bergerak Awas Lampu isyarat Kiri Kanan UNIT 3 - PKJR: Lampu isyarat dan tanda jalan raya TAJUK 4: -Tanda jalan raya dan lampu isyarat 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4 Sokongan daripada orang dewasa dan yang lebih tua dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal MINGGU 18 TEMA BADAN SIHAT OTAK CERDAS TAJUK: Mari Bersenam EMK : TMK PK : Nilai : Bertanggungjawab, Hormat- Menghormati, Kerajinan, Kesederhanaan, Toleransi, Kerjasama Ilmu : PJK KBT : Kontekstual KP-Interpersonal, Konstruktisme Verbal-Linguistik, Kinestetik, Muzik 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan denganlancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betu 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
 15. 15. KB-Menginterpretasi, Menjana Idea, Menghubungkaitkan Media : Gambar, Senikata Lagu, lembaran Kerja SB : Tatabahasa : Kata Kerja, Kosa Kata : Tarik , Lompat , Angkat , Kilas , Bersenam, Bermain, mendaki , Hentak Berhenti,Melihat, Mendengar, Berfikir, Berwaspada UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 1: -Melintas dengan selamat 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnkan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. MINGGU 19 TEMA BADAN SIHAT OTAK CERDAS TAJUK: Saya Sihat EMK : TMK PK : Nilai:Bertanggungjawab, Kesederhanaan, Ilmu : PJK KBT:KP-Interpersonal, Intrapersonal Verbal-linguistik, Kinestetik, Muzik KB-Mengelaskan, Mengkategorikan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat t 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik
 16. 16. Menjana Idea, Menghubungkaitkan BCB : Bacaan Luncuran Media : Gambar, Lembaran Kerja SB : Tatabahasa : Imbuhan Awalan ( me- men- mem ) Imbuhan Akhiran Kosa Kata : Minuman , Makanan , Gemari , Jauhi, Mendapat , Memberi , Merosakkan , Mencegah, Membina, mendaki , Hentak Berhenti, Melihat, Mendengar,Berfikir, Berwaspada UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 1: -Melintas dengan selamat memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnkan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. MINGGU 20 TEMA : BADAN SIHAT OTAK CERDAS TAJUK: Saya Bersih EMK : TMK PK : Nilai:Kebersihan, Kerajinan, Bertanggungjawab, 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.
 17. 17. Ilmu : PJK KBT: Kontekstual, Konstruktisme KP-Interpersonal, Kinestetik, Muzik KB-, Menghubungkaitkan Media : Gambar, Lembaran Kerja , Senikata Lagu SB : Tatabahasa : Kata Hubung “ dan” Kosa Kata : Sikat Rambut , Pemotong Kuku , Sabun , Berus Gigi , Syampu , Berhenti, Melihat, Mendengar, Berfikir Berwaspada UNIT 4 - PKJR: Lima langkah melintas dengan selamat TAJUK 2: -Menyanyikan lagu “Kanan dan kiri” dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada 3.3.3. Membina dan menulis frasa dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 21 Tema: Satu Malaysia TAJUK:: Sukaneka EMK: PK : Nilai : Kerjasama, bertanggungjawab Ilmu : Pendidikan kesihatan KBT : Kontekstual Media : Buku teks 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.
 18. 18. KB : Menjana idea, membandingkan dan membezakan BCB :Mencatat KP : Verbal-linguistik SB : TB: Ayat tunggal KK: sukaneka, acara, terompah gergasi, pantas, juara, gerak Melintas, Selamat, Berhenti, Lihat Dengar, Fikir, Berhati-hati UNIT 4 - PKJR: Lima melangkah melintas dengan selamat TAJUK 4: -Lima langkah melintas dengan selamat 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah yang terlibat dalam melintasjalan dengan selamat. MINGGU 22 Tema: Satu Malaysia TAJUK: Budaya Membaca EMK: PK : Nilai : Hemah tinggi, kerajinan, 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti
 19. 19. bertanggungjawab Ilmu : Pendidikan kesihatan KBT : Kontekstual Media : Buku teks KB : Menjana idea BCB :Bacaan luncuran KP : Verbal-linguistik, interpersonel, intrapersonel SB : TB: Imbuhan akhiran -an, -i , kata ganti nama diri pertama dan kedua, ayat tunggal, ayat majmuk KK: menunggang, membaca, pameran, mengulang kaji, seimbang Berhenti, Selamat Langkah Undur Bebendul UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 1: -Berhenti sebelum melintas permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. MINGGU 23 Tema: Satu Malaysia TAJUK: Desa Saya Indah EMK: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.
 20. 20. PK : Nilai : Kerjasama, kasih sayang, bertanggungjawab, patriotisme Ilmu : Pendidikan kesihatan, matematik KBT : Media : Buku teks KB : Menjana idea, mengklasifikasi BCB : Bacaan luncuran, mencatat maklumat, bacaan imbasan KP : Interpersonel, muzik, verbal-linguistik SB : TB: Imbuhan awalan (ber), imbuhan akhiran (-an dan –i) KK: berbilang, berusaha, bersama,harapan,menabung, desa, seruan UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 2: -Tempat berhenti yang selamat 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. MINGGU 24 Tema:Negara Kita TAJUK: Perhimpunan Sekolah 1.1 Asas mendengar dan memberikan respon dengan betul terhadap pelbagai bunyi persekitaran. 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata, 1.1.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami,dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.
 21. 21. EMK: ICT PK : Nilai : Hormat-menghormati, bertanggung- jawab Ilmu : Pend. Moral KBT : KP- Verbal-linguistik, muzik KB- menghubungkait, menjanakan idea BCB- kemahiran mencatat maklumat, bacaan luncuran, bacaan mekanis Media : Buku Teks SB : TB: Kata nama am, ayat dasar, kata adjektif Kosa kata- bendera, guru, lencana sekolah, murid, pengawas Berhenti Undur Langkah Pembahagi jalan Lintasan belang bebendul UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 3: -Berlatih untuk berhenti perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Membaca dan memahami perkataan, ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perlara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5 5.3.1Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas. MINGGU 25 Tema:Negara Kita TAJUK: Merdeka! Merdeka! Merdeka! EMK: ICT, kreatif 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
 22. 22. PK : Nilai : bertanggungjawabkerajinan Ilmu : Sejarah, Pend. Moral, Pend.Seni KBT : KB- menghubungkait, menjana idea KP- Verbal-linguistik BCB-bacaan mekanis, mencatat maklumat, membaca untuk mendapatkan maklumat. Media : Buku Teks SB : TB: ayat tunggal, ayat dasar, ayat majmuk. Kosa kata- berkumpul, ucapan, menyambut, melukis, bertolak Berhenti, Selamat Langkah Undur Bebendul UNIT 5 - PKJR: Berhenti sebelum melintas jalan raya TAJUK 4: -Berhenti untuk keselamatan jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya. 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. mengikut tanda baca. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas MINGGU 26 Tema:Negara Kita TAJUK: Sambutan Hari Kemerdekaan 1.1 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat
 23. 23. EMK: ICT, keusahawanan PK : Nilai : tanggungjawab, berterima kasih Ilmu : Sejarah, Pend. Moral KBT : KB- menjana idea, menghubungkaitKP- Verbal-linguistik BCB-bacaan mekanis, bacaan luncuran. Media : Buku Teks, ICT SB : TB: Kata nama khas, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk KK- sambutan, melawat, memakai, Ogos, askar Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 1: -Melihat kenderaan 1.2 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan tunggal dengan betul dan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 Menceritakan sesuatu yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayattunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepad pejalan kaki dan penunggang basikal.
 24. 24. MINGGU 27 PKSR 2 MINGGU 28 Tema:Negara Kita TAJUK: Sambutan Hari Kemerdekaan EMK: ICT, keusahawanan PK : Nilai : tanggungjawab, berterima kasih Ilmu : Sejarah, Pend. Moral KBT : KB- menjana idea, menghubungkaitKP- Verbal-linguistik BCB-bacaan mekanis, bacaan luncuran. Media : Buku Teks, ICT SB : TB: Kata nama khas, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk KK- sambutan, melawat, memakai, Ogos, askar Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok 1.3 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 Menceritakan sesuatu yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayattunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.
 25. 25. UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 1: -Melihat kenderaan konteks. 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepad pejalan kaki dan penunggang basikal. MINGGU 29 Tema:Hijaukan Bumi Tajuk:Teknologi Hijau EMK:TMK PK : Nilai : Berterima kasih,Kebersihan, Bertanggungjawab Ilmu : Pend.Moral KBT : KP:Muzik,verbal-linguistik,naturalis Media : Buku Teks,LCD Projektor SB : TB: Kata nama am,Kata Adjektif KK:tin,surat khabar,sekolah,beg plastik,jingga Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok Menghampiri 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.
 26. 26. UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 2: -Tempat selamat melihat kenderaan 1.2 Bahagian-bahagian jalanraya. 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan. 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas MINGGU 30 Tema:Hijaukan Bumi Tajuk:Cerita Alam EMK:TMK PK : Nilai : Kepercayaan Kepada Tuhan,Kerajinan,Kasih Sayang Ilmu : Pend.Moral KBT : KP:,Verbal-linguistik,naturalis Media : Buku Teks,LCD Projektor SB : TB: Kata Nama Am,Kata ganda,imbuhan, KK:Hutan,Haiwan,Labah- Labah,Angin,Awan Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok menghampiri 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas. 2.1.3
 27. 27. UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 3: -Melihat lalu lintas berdekatan dengan sekolah 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.1.4 Menceritakan faktor yang menghalang pandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki. MINGGU 31 Tema:Hijaukan Bumi Tajuk:Sungai Kita EMK:Keusahawanan PK : Nilai : Bertanggungjawab,Kepercayaaan Kepada Tuhan, Berterima kasih Ilmu : Pend.Moral KBT : KP: Interpersonal,verbal- linguistik,muzik Media : Buku Teks KB: Menjanakan idea,menyenaraikan,menghubungkaitkan BCB: Bacaan luncuran SB : TB: Kata nama am,Kata Adjektif KK:ayah,ibu,abang,merah,kuning, sejuk,deras Jauh dekat Laju Perlahan Mengundur Membelok menghampiri UNIT 6 - PKJR: Melihat Kenderaan TAJUK 4: -Melihat lalu lintas 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas. 1.5.2 Memberkan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan raya yang berlainan mengawal aliran lalu lintas,
 28. 28. 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.5.3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki. MINGGU 32 TEMA: Rajin Berusaha TAJUK: Kebun Datuk Saya EMK: PK : Nilai : kerjasama , hemah tinggi , kerajinan Ilmu : sains, muzik KBT : menjana idea mencatat maklumat mengelaskan menghubungkaitkan Media : SB : Tatabahasa: kata Kerja Ayat tunggal Digraf, konsonan bergabung, diftong dan vokal berganding. Kosa Kata: Kebun, sayur, cabut, siram, petik, bubuh, Ambulans, Motosikal, Kereta api Basikal, lori 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza.
 29. 29. UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 1: -Bunyi kenderaan konteks 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas MINGGU 33 TEMA:Rajin berusaha TAJUK: Berapakah harganya? EMK: PK : Nilai : hemah tinggi bertanggungjawab hormat menghormati kesederhanaan Ilmu : verbal linguistik, matematik KBT : Menjana idea Kontekstual Menghubungkaitkan Media : SB : Tatabahasa: Ayat tunggal Kata nama am Kosa Kata: Timbang, Membayar, Bertanya Menjual, kilogram Jauh, Dekat, Perlahan, Laju, Hadapan Belakang, Kiri, Kanan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.6
 30. 30. UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 2: -Menentukan jarak kenderaan (jauh/dekat) 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas MINGGU 34 TEMA: Rajin berusaha TAJUK: Mari bertani EMK: PK : Nilai : Kerajinan Kesyukuran Ilmu : Muzik, kontekstual KBT : Menjana idea Menbandingkan Membezakan Merumus menghubungkaitkan Media : SB : Tatabahasa: Ayat tunggal Kosa Kata: Menanam, Menabur, Menyabit Membanting, Menumbuk, menampi Kiri , Kanan, Hadapan, Belakang Kuat , Perlahan, Laju 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
 31. 31. UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 3: -Berhati-hati di jalan raya 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU 35 TEMA: SAINS DAN KITA TAJUK: RING, RING, RING TELEFON BERBUNYI EMK: Kreativiti dan Inovasi PK : Nilai : Hemat tinggi, bertanggungjawab Ilmu : - KBT : KB- menjana idea, kontekstual Media : SB : Tatabahasa: Ayat Tunggal Kosa Kata: Bercakap,duit syiling, gagang telefon, telefon awam Lambat Perlahan Belakang 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan
 32. 32. Kiri Kanan Jauh dekat UNIT 7 - PKJR: Mengesan Arah Bunyi Kenderaan TAJUK 4: -Latihan mendengar 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada daripada pelbagai sumber. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.3 Mengenal pasti kenderaan sebagai laju, perlahan, jauh dan dekat 7.2.8 Menggunakan pelbagai kemahiran pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas MINGGU 36 TEMA: SAINS DAN KITA TAJUK: Komputer Ben Li EMK: ICT PK : Nilai : Kasih-sayang, bertanggungjawab, kerjasama, kebersihan Ilmu : Sains KBT : TMK KB : Menjana idea TKP: Verbal-linguistik, BCB: Bacaan Luncuran, Bacaan Mekanis Media : - SB : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
 33. 33. Tatabahasa: Ayat Tunggal, Ayat Majmuk Kosa Kata: Komputer, pencetak, pembesar suara, monitor. Selamat, Bahaya, Melintas Lintasan belang, Berfikir, Waspada UNIT 8 – PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 1: -Fikir sebelum melintas 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat MINGGU 37 TEMA: SAINS DAN KITA TAJUK:KERETA MALAYSIA EMK: KEUSAHAWANAN PK : Nilai : Kasih sayang, kerajinan, berterima 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayatdengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada
 34. 34. kasih Ilmu : sains KBT : kontekstual, konstruktivisme, KMD KB- menjana idea, menghubung kait TKP- verbal linguistik, muzik Media : SB : Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kereta, Malaysia, biji saga, kuat dan kukuh, pesara tentera Selamat Bahaya Melintas Lintasan belang Berfikir Waspada Jejantas UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 1: -Fikir sebelum melintas intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan mengguna kan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.
 35. 35. Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada MINGGU 38 PKSR 3 MINGGU 39 TEMA: Rajin Berusaha TAJUK: Bebas EMK: PK : Nilai : kerjasama , hemah tinggi , kerajinan Ilmu : sains, muzik KBT : menjana idea mencatat maklumat mengelaskan menghubungkaitkan Media : SB : Tatabahasa: kata Kerja Ayat tunggal Digraf, konsonan bergabung, diftong dan vokal berganding. Kosa Kata: Kebun, sayur, cabut, siram, petik, bubuh, 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul
 36. 36. Selamat, Bahaya, Melintas Lintasan belang, Berfikir, Waspada UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 2: -Melintas dengan berwaspada TAJUK 3: -Enam situasi melintas jalan raya golongan kata dengan betul mengikut konteks 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada mengikut konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. MINGGU 40 Tema:Hijaukan Bumi Tajuk:Bebas EMK:TMK PK : Nilai : Kepercayaan Kepada Tuhan,Kerajinan,Kasih Sayang Ilmu : Pend.Moral KBT : KP:,Verbal-linguistik,naturalis Media : Buku Teks,LCD Projektor SB : TB: Kata Nama Am,Kata ganda,imbuhan, KK:Hutan,Haiwan,Labah- Labah,Angin,Awan Selamat, Bahaya, Melintas Lintasan belang, Berfikir, Waspada 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
 37. 37. UNIT 8 - PKJR: Berfikir Sebelum Melintas TAJUK 4: -Melintas jalan raya yang sibuk 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan lebih tua 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • berwaspada betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di atau berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila bersam orang dewasa atau yang lebih tua. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.2.2 Mengetahui terdapat lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat MINGGU 41 AKTIVITI PERSEDIAAN KE TAHUN 2 MINGGU 42 AKTIVITI PERSEDIAAN KE TAHUN 2
 38. 38. RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MELAYU TAHUN 1

×