Bai tap chung_chi_b_-_acc1_ver02

3,289 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
239
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai tap chung_chi_b_-_acc1_ver02

 1. 1. TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5- Tp.Hồ Chí MinhTel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CHỨNG CHỈ B Microsoft Access 1 Mã tài liệu: DT_NCM_CCB_BT_ACC1 Phiên bản 2.0 – Tháng 3/2009
 2. 2. Bài tập Microsoft Access 1 BÀI 1: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Giúp học viên nắm rõ một số thao tác cơ bản trong môi trường Microsoft Access1. Khởi động Microsoft Access Thực hiện tất cả các cách để khởi động Microsoft Access  Khởi động từ thực đơn Start  Programs  Khởi động từ thực đơn Start  Run  Khởi động thông qua Shortcut2. Các thao tác trên tập tin Access  Tạo mới tập tin Access  Mở một tập tin Access đã có  Tìm hiểu các đối tượng trong cửa sổ cơ sở dữ liệuBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 2/15
 3. 3. Bài tập Microsoft Access 1 BÀI 2: TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU Giúp học viên biết cách tạo ra các Table với các kiểu dữ liệu thích hợp, biết cách nhập dữ liệu cũng như tạo quan hệ giữa các bảng1. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý đặt mua hàng: QL_DAT_HANG.ACCDB  Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng. KHACHHANG – Khách hàng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MAKH Text 4 Mã khách hàng Mã khách hàng TENKH Text 30 Tên khách hàng Tên khách hàng SODT Text 7 Số điện thoại Số điện thoại SODONDH Number Long Integer Tổng số đặt hàng Tổng số đơn đặt hàng MATHANG - Mặt hàng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MAHG Text 4 Mã hàng Mã hàng TENHG Text 100 Tên hàng Tên hàng DACDIEM Text 50 Đặc điểm Đặc điểm DVT Text 5 Đơn vị tính Đơn vị tính DONGIA Number Double Đơn giá Đơn giá TONGSLDAT Number Long Integer Tổng số lượng đặt Tổng số lượng đặt NHACUNGCAP – Nhà cung cấp Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MANCC Text 4 Mã nhà cung cấp Mã nhà cung cấp TENNCC Text 50 Tên nhà cung cấp Tên nhà cung cấp DIACHI Text 50 Địa chỉ nhà cung cấp Địa chỉ nhà cung cấp SODONDH Number Long Integer Tổng số đặt hàng Tổng số đơn đặt hàng DONDH – Đơn đặt hàng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SODH Text 5 Số đặt hàng Số đặt hàng MANCC Text 4 Mã nhà cung cấp Mã nhà cung cấp MAKH Text 4 Mã khách hàng Mã khách hàng NGAYDH Date/Time dd/mm/yyyy Ngày đặt hàng Ngày đặt hàng NGAYHG Date/Time dd/mm/yyyy Ngày hẹn giao Ngày hẹn giao Tình trạng (Yes: Đã TINHTRANG Yes/No Tình trạng giao, No: Chưa giao) TONGTG Number Double Tổng trị giá Tổng trị giá CTDONDH – Chi tiết đơn đặt hàng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description SODH Text 5 Số đặt hàng Số đặt hàng MAHG Text 4 Mã hàng Mã hàng GIAMGIA Number Single Tỉ lệ giảm giá Tỉ lệ giảm giá SLDAT Number Integer Số lượng đặt Số lượng đặt GIADH Number Double Giá đặt hàng Giá đặt hàng THANHTIEN Number Double Thành tiền Thành tiềnBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 3/15
 4. 4. Bài tập Microsoft Access 1  Quan hệ giữa các bảng2. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý hóa đơn bán hàng: QL_BAN_HANG.ACCDB  Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng. DMVT- Danh mục vật tư Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MAVT Text 4 Mã vật tư Mã vật tư TENVT Text 30 Tên vật tư Tên vật tư DONGIAGOC Number Double Đơn giá gốc Đơn giá gốc DVT Text 8 Đơn vị tính Đơn vị tính MALOAI Text 2 Mã loại Mã loại DMKHO – Danh mục kho Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MAKHO Text 3 Mã kho Mã kho TENKHO Text 20 Tên kho Tên kho DIACHIKHO Text 30 Địa chỉ kho Địa chỉ kho HOADON – Hoá đơn Field Name Data Type Field Size Format Description LOAIHD Text 1 Loại hóa đơn Loại hóa đơn SOHD Text 3 Số hóa đơn Số hóa đơn NGAYHD Date/Time dd/mm/yyyy Ngày hóa đơn Ngày hóa đơn HOTENKH Text 30 Họ tên khách hàng Họ tên khách hàng MAKHO Text 3 Mã kho Mã kho CTHOADON- Chi tiết hoá đơn Field Name Data Type Field Size Format Caption Description LOAIHD Text 1 Loại hóa đơn Loại hóa đơn SOHD Text 3 Số hoá đơn Số hoá đơn MAVT Text 4 Mã vật tư Mã vật tư SOLUONG Number Double Số lượng Số lượng DONGIA Number Double Đơn giá Đơn giá TRIGIA Number Double Trị giá Trị giá LOAIVT – Loại vật tư Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MALOAI Text 2 Mã loại Mã loại TENLOAI Text 30 Tên loại Tên loạiBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 4/15
 5. 5. Bài tập Microsoft Access 1  Quan hệ giữa các bảng  Nhập dữ liệu thử cho các bảng DMVT CTHOADON mavt tenvt dongiagoc dvt maloai loaihdsohd mavt soluong dongia trigia BC00 Bút chì bấm 10000 Cái VP N 001 BC00 100 10000 1000000 ND01 Nồi cơm điện Nhật 3000000 Cái DD N 001 ND01 30 3000000 90000000 ND02 Nồi cơm điện Trung Quốc 2000000 Cái DD N 002 NH01 300 250000 75000000 NH01 Nước hoa Pháp 250000 Cái MP X 001 ND01 5 3450000 17250000 HOADON LOAIVT loaihd sohd ngayhd hotenkh makho maloai tenloai N 001 01/03/2002 Kim Khánh K01 DD Đồ điện gia dụng N 002 01/03/2002 Mai Linh K02 MP Mỹ phẩm X 001 06/03/2002 Dũng Hoàng K01 VP Văn phòng phẩm DMKHO makho tenkho diachikho K01 Kho 1 768 Điện Biên Phủ K02 Kho 2 20 Hoàng Văn Thụ3. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên: QL_SINH_VIEN.ACCDB  Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng KHOA – Danh sách khoa Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MAKH Text 2 Mã khoa Mã khoa TENKH Text 30 Tên khoa Tên khoa MONHOC – Danh sách môn học Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MAMH Text 2 Mã môn học Mã môn học TENMH Text 25 Tên môn học Tên môn học SOTIET Number Byte Số tiết Số tiết SINHVIEN – Danh sách sinh viên Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MASV Text 3 Mã sinh viên Mã sinh viên HOSV Text 15 Họ sinh viên Họ sinh viên TENSV Text 7 Tên sinh viên Tên sinh viên Phai:Yes  Nam; No PHAI Yes/No Phái  Nữ NGAYSINH Date/Time dd/mm/yyyy Ngày sinh Ngày sinh NOISINH Text 15 Nơi sinh Nơi sinh MAKH Text 2 Mã khoa Mã khoa HOCBONG Number Double Học bổng Học bổngBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 5/15
 6. 6. Bài tập Microsoft Access 1 KETQUA – Kết quả học tập Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MASV Text 3 Mã sinh viên Mã sinh viên MAMH Text 2 Mã môn học Mã môn học DIEM Number Single Điểm Điểm  Quan hệ giữa các bảng  Nhập dữ liệu thử cho các bảng SINHVIENMASV HOSV TENSV PHAI NGAYSINH NOISINH MAKH HOCBONGA01 Nguyễn Thu Hải No 23/02/1980 TP.HCM AV 100,000A02 Trần Văn Chính Yes 24/12/1982 TP.HCM TH 100,000A03 Lê Thu Bạch Yến No 21/02/1982 Hà Nội AV 140,000A04 Trần Anh Tuấn Yes 08/12/1984 Long An LS 80,000A05 Trần Thanh Triều Yes 01/02/1980 Hà Nội VL 80,000B01 Trần Thanh Mai No 20/12/1981 Bến Tre TH 200,000B02 Trần Thị Thu Thủy No 13/02/1982 TP.HCM TH 30,000B03 Trần Thị Thanh No 31/12/1982 TP.HCM TH 50,000 KETQUA MONHOC MASV MAMH DIEM MAMH TENMH SOTIETA01 01 10 01 Nhập môn máy tính 18A01 02 4 02 Trí tuệ nhân tạo 45A01 05 9 03 Truyền tin 45A01 06 3 04 Đồ họa 50A02 01 5 05 Văn phạm 40A03 02 5 06 Đàm thoại 30A03 04 10 07 Vật lý nguyên tử 18A03 06 1A04 02 4 KHOAA04 04 6 MAKH TENKHB01 01 0 AV Anh VănB01 04 8 LS Lịch sửB02 03 6 TH Tin họcB02 04 8 TR TriếtB03 02 10 VL Vật lýB03 03 9 SH Sinh họcBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 6/15
 7. 7. Bài tập Microsoft Access 14. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý sản phẩm giày dép: QL_GIAY_DEP.ACCDB  Cấu trúc các bảng Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng CHAT_LIEU – Chất liệu làm giày dép Field Name Field Type Field Size Caption Description Ma_chat_lieu Autonumber Long Integer Mã chất liệu Mã chất liệu Ten_chat_lieu Text 20 Tên chất liệu Tên chất liệu LOAI_GIAY – Loại giày dép Field Name Field Type Field Size Caption Description Ma_loai Autonumber Long Integer Mã loại giày dép Mã loại giày dép Ten_loai Text 100 Tên loại giày dép Tên loại giày dép Mo_ta Memo Mô tả Mô tả về loại giày dép GIAY_DEP – Danh mục các sản phẩm giày dép Field Name Field Type Field Size Caption Description Ma_giay_dep Autonumber Long Integer Mã giày dép Mã giày dép Ma_loai Number Long Integer Mã loại giày dép Mã loại giày dép Ma_ chat_lieu Number Long Integer Mã chất liệu Mã chất liệu Ten_giay_dep Text 50 Tên giày dép Tên giày dép Gia_ban Number Long Integer Đơn giá bán Đơn giá bán  Quan hệ giữa các bảng  Nhập dữ liệu thử cho các bảng LOAI_GIAYMa_Loai Ten_Loai Mo_ta 1 Giày búp bê Giày búp bê kết hợp hài hòa với quần Jean, áo đầm. 2 Giày cao gót Kiểu dáng sang trọng, lịch sự trẻ trung, thích hợp khi đi làm, dự tiệc. 3 Dép Sử dụng vật liệu xốp dai và mềm dẻo, có đặc tính nhẹ và thông thoáng 4 Guốc Đa dạng, phong phú về màu sắc, kiểu dáng. 5 Giày thể thao Nhiều mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng khác nhau. GIAY_DEP CHAT_LIEU Ma_giay Ma_chat Ma_chat Ma_loai Ten_giay_dep Gia_ban Ten_chat_lieu _dep _lieu _lieu 1 1 1 Giày búp bê số 1 190,000 1 Da 2 1 1 Giày búp bê số 2 240,000 2 Gỗ 3 2 1 Giày cao gót số 1 235,000 3 Nỉ 4 2 1 Giày cao gót số 2 320,000 4 Nhựa 5 3 1 Dép số 1 190,000 5 VảiBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 7/15
 8. 8. Bài tập Microsoft Access 1 BÀI 3: CÁC THAO TÁC TRÊN TABLE Giúp học viên nắm rõ một số thao tác trên bảng dữ liệu như Sắp xếp, Lọc và Tìm kiếm dữ liệuSử dụng cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên (QL_SINH_VIEN.ACCDB)1. Sắp xếp dữ liệu trong bảng 1. Trong bảng SINHVIEN, thực hiện sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Tên sinh viên. 2. Trong bảng SINHVIEN, thực hiện sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Tuổi. 3. Trong bảng SINHVIEN, sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Mã khoa, nếu cùng khoa thì sắp tăng dần theo Học bổng. 4. Trong bảng KETQUA, sắp xếp dữ liệu giảm dần theo Môn thi, nếu cùng môn thì sắp giảm dần theo Điểm. 5. Trong bảng SINHVIEN, sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Học bổng, nếu cùng học bổng thì sắp giảm dần theo Tên sinh viên. 6. Trong bảng KETQUA, sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Môn thi, nếu cùng môn thì sắp giảm dần theo Điểm.2. Tìm kiếm dữ liệu 1. Trong bảng SINHVIEN, tìm sinh viên có tên là “Hải”. 2. Trong bảng SINHVIEN, tìm sinh viên có học bổng là 200,000. 3. Trong bảng SINHVIEN, tìm sinh viên có tên bắt đầu là chữ “T”.3. Lọc dữ liệu trong bảng 1. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên thuộc khoa Anh văn. 2. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên không thuộc khoa Tin học. 3. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên thuộc khoa Tin học và có Học bổng >= 100,000. 4. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ “T”. 5. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên có ký tự thứ 2 của phần tên là “H”. 6. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên mà trong phần tên có chứa chữ “T”. 7. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên có ký tự đầu của phần tên nằm trong khoảng từ A  M. 8. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên có ngày sinh trong tháng 12. 9. Trong bảng SINHVIEN, lọc ra các sinh viên có ngày sinh trước ngày 1 tháng 12 năm 1981 10. Trong bảng KETQUA, lọc ra kết quả học tập của các sinh viên có điểm thi môn Trí tuệ nhân tạo (Mã môn học = 02) lớn hơn 4 điểm.Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 8/15
 9. 9. Bài tập Microsoft Access 1 BÀI 4: TRUY VẤN DỮ LIỆU – QUERY Giúp học viên nắm r õ một số thao tác trong việc thiết kế Truy vấn dữ liệu thông qua các công cụ + Ngôn ngữ truy vấn SQL + Công cụ QBESử dụng cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên (QL_SINH_VIEN.ACCDB)1. Viết những truy vấn lọc và sắp xếp dữ liệu sau bằng ngôn ngữ SQL 1. Cho biết danh sách các môn học, gồm các thông tin sau: Mã môn học, Tên môn học, Số tiết 2. Liệt kê danh sách sinh viên, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Mã sinh viên tăng dần 3. Danh sách các sinh viên, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Tên sinh viên, Phái, Ngày sinh. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Nam/Nữ 4. Thông tin các sinh viên gồm: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Học bổng. Thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự Ngày sinh tăng dần và Học bổng giảm dần 5. Danh sách các môn học có tên bắt đầu bằng chữ T, gồm các thông tin: Mã môn, Tên môn, Số tiết 6. Liệt kê danh sách những sinh viên có chữ cái cuối cùng trong tên là I, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Phái 7. Danh sách những khoa có ký tự thứ hai của tên khoa có chứa chữ N, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa 8. Liệt kê những sinh viên mà họ có chứa chữ Thị 9. Cho biết danh sách những sinh viên ký tự đầu tiên của tên nằm trong khoảng từ a đến m, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái, Học bổng. 10. Cho biết danh sách những sinh viên mà tên có chứa ký tự nằm trong khoảng từ a đến m, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh, Học bổng. Danh sách được sắp xếp tăng dần theo Họ tên sinh viên 11. Cho biết danh sách các sinh viên của khoa Anh văn, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Mã khoa 12. Liệt kê danh sách sinh viên của khoa Vật Lý, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Ngày sinh. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Ngày sinh giảm dần 13. Cho biết danh sách các sinh viên có học bổng lớn hơn 100,000, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Mã khoa, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Mã khoa giảm dần 14. Liệt kê danh sách sinh viên sinh vào ngày 20/12/1981, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Tên khoa, Học bổng 15. Liệt kê kết quả học tập các môn của sinh viên khoa Anh Văn, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Tên môn, Điểm. Danh sách được sắp xếp giảm dần theo Họ tên sinh viên 16. Liệt kê danh sách sinh viên trong khoa Tin học, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Mã khoa, Tên khoa, Mã môn, Điểm. Danh sách được sắp giảm dần theo Điểm, nếu cùng điểm thì sắp tăng dần theo Mã môn.2. Tạo những truy vấn dữ liệu sau bằng công cụ QBE 1. Cho biết các sinh viên sinh sau ngày 20/12/1981, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngày sinh giảm dầnBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 9/15
 10. 10. Bài tập Microsoft Access 1 2. Liệt kê các sinh viên có học bổng lớn hơn 100,000 và sinh ở TP.HCM, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Nơi sinh, Học bổng 3. Danh sách các sinh viên của khoa Anh văn và khoa Triết, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Mã khoa, Phái 4. Cho biết những sinh viên có ngày sinh từ ngày 01/01/1978 đến ngày 05/06/1983, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh, Học bổng 5. Danh sách những sinh viên có học bổng từ 200,000 xuống đến 80,000, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Ngày sinh, Phái, Mã khoa 6. Cho biết những môn học có số tiết lớn hơn 40 và nhỏ hơn 60, gồm các thông tin: Mã môn học, Tên môn học, Số tiết 7. Liệt kê các nam sinh viên của khoa Anh văn, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái 8. Danh sách sinh viên có nơi sinh ở Hà Nội và ngày sinh sau ngày 01/01/1982, gồm các thông tin: Họ sinh viên, Tên sinh viên, Nơi sinh, Ngày sinh 9. Liệt kê những sinh viên nữ, tên có chứa chữ N 10. Danh sách các nam sinh viên khoa Tin Học có ngày sinh sau ngày 30/05/1981 11. Liệt kê kết quả học tập môn Trí tuệ nhân tạo của các sinh viên khoa Anh Văn, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Tên môn, Điểm. Danh sách được sắp xếp giảm dần theo Họ tên sinh viên 12. Liệt kê danh sách sinh viên trong khoa Tin học, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Mã khoa, Tên khoa, Mã môn, Tên môn, Điểm. Danh sách được sắp giảm dần theo Điểm, nếu cùng điểm thì sắp tăng dần theo Mã môn.3. Tạo truy vấn dữ liệu sau bằng công cụ QBE có sử dụng hàm trong truy vấn dữ liệu 1. Liệt kê danh sách sinh viên gồm các thông tin sau: Họ và tên sinh viên, Giới tính, Ngày sinh. Trong đó Giới tính hiển thị ở dạng Nam/Nữ tuỳ theo giá trị của field Phai là Yes hay No 2. Cho biết danh sách sinh viên gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Tuổi, Nơi sinh, Mã khoa. Trong đó Tuổi sẽ được tính bằng cách lấy năm hiện hành trừ cho năm sinh 3. Cho biết những sinh viên có tuổi lớn hơn 20, thông tin gồm: Họ tên sinh viên, Tuổi, Học bổng 4. Liệt kê danh sách những sinh viên có tuổi từ 20 đến 30, thông tin gồm: Họ tên sinh viên, Tuổi, Tên khoa 5. Liệt kê danh sách sinh viên gồm các thông tin sau: Họ và tên sinh viên, Giới tính, Tuổi, Mã khoa. Trong đó Giới tính hiển thị ở dạng Nam/Nữ tuỳ theo giá trị của field Phai là Yes hay No, Tuổi sẽ được tính bằng cách lấy năm hiện hành trừ cho năm sinh. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Tuổi giảm dần 6. liệt kê danh sách sinh viên sinh vào tháng 2 năm 1980, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Phái, Ngày sinh. Trong đó, Ngày sinh chỉ lấy giá trị ngày của field NGAYSINH. Sắp xếp dữ liệu giảm dần theo cột Ngày sinh 7. Cho biết thông tin về mức học bổng của các sinh viên, gồm: Mã sinh viên, Phái, Mã khoa, Mức học bổng. Trong đó, mức học bổng sẽ hiển thị là “Học bổng cao” nếu giá trị của field học bổng lớn hơn 100,000 và ngược lại hiển thị là “Mức trung bình” 8. Cho biết điểm thi của các sinh viên, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã môn học, Điểm. Kết quả sẽ được sắp theo thứ tự Họ tên sinh viên và mã môn học tăng dần 9. Danh sách sinh viên của khoa Anh văn, điều kiện lọc phải sử dụng tên khoa, gồm các thông tin sau: Họ tên sinh viên, Giới tính, Tên khoa. Trong đó, Giới tính sẽ hiển thị dạng Nam/Nữ 10. Liệt kê bảng điểm của sinh viên khoa Tin Học, gồm các thông tin: Tên khoa, Họ tên sinh viên, Tên môn học, Sốt tiết, Điểm 11. Kết quả học tập của sinh viên, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Tên môn học, Điểm thi, Loại. Trong đó, Loại sẽ là Giỏi nếu điểm thi > 8, từ 6 đến 8 thì Loại là Khá, nhỏ hơn 6 thì loại là Trung BìnhBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 10/15
 11. 11. Bài tập Microsoft Access 14. Sử dụng QBE để tạo các truy vấn tính toán thống kê dữ liệu 1. Cho biết trung bình điểm thi theo từng môn, gồm các thông tin: Mã môn, Tên môn, Trung bình điểm thi 2. Danh sách số môn thi của từng sinh viên, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Tổng số môn thi 3. Tổng điểm thi của từng sinh viên, gồm các thông tin: Tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính, Tổng điểm thi 4. Cho biết tổng số sinh viên ở mỗi khoa, gồm các thông tin: Tên khoa, Tổng số sinh viên (liệt kê cả các khoa chưa có sinh viên) 5. Cho biết điểm cao nhất của mỗi sinh viên, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Điểm cao nhất 6. Thông tin của môn học có số tiết nhiều nhất, gồm các thông tin: Tên môn học, Số tiết 7. Cho biết học bổng cao nhất của từng khoa, gồm Mã khoa, Tên khoa, Học bổng cao nhất 8. Cho biết điểm cao nhất của mỗi môn, gồm các thông tin: Tên môn, Điểm cao nhất 9. Thống kê số sinh viên học của từng môn, thông tin gồm có: Mã môn, Tên môn, Số sinh viên đang học (liệt kê cả các môn học chưa có sinh viên nào dự thi) 10. Cho biết môn nào có điểm thi cao nhất, gồm các thông tin: Tên môn, Số tiết, Tên sinh viên, Điểm 11. Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhất, bao gồm: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên 12. Cho biết khoa nào có sinh viên lãnh học bổng cao nhất, gồm các thông tin sau: Tên khoa, Họ tên sinh viên, Học bổng 13. Cho biết sinh viên của khoa Tin học có có học bổng cao nhất, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Tên khoa, Học bổng 14. Cho biết sinh viên nào có điểm môn Nhập môn máy tính lớn nhất, bao gồm các thông tin: Họ sinh viên, Tên môn, Điểm 15. Cho biết 3 sinh viên có điểm thi môn Đồ hoạ thấp nhất, thông tin bao gồm: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Tên môn, Điểm 16. Cho biết khoa nào có nhiều sinh viên nữ nhất, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa 17. Thống kê sinh viên theo khoa, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên, Tổng số sinh viên nam, Tổng số sinh viên nữ (kể cả những khoa chưa có sinh viên). 18. Cho biết kết quả học tập của sinh viên, gồm Họ tên sinh viên, Tên khoa, Kết quả. Trong đó, Kết quả sẽ là Đậu nếu không có môn nào có điểm nhỏ hơn 4 19. Danh sách những sinh viên không có môn nào nhỏ hơn 4 điểm, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính. Trong đó Giới tính hiển thị Nam/Nữ 20. Cho biết danh sách những môn không có điểm thi nhỏ hơn 4, gồm các thông tin: Mã môn, Tên Môn 21. Cho biết những khoa không có sinh viên rớt, sinh viên rớt nếu điểm thi của môn nhỏ hơn 5, gồm các thông tin: Mã khoa, Tên khoa 22. Thống kê số sinh viên đậu và số sinh viên rớt của từng môn, biết rằng sinh viên rớt khi điểm của môn nhỏ hơn 5, gồm có: Mã môn, Tên môn, Số sinh viên đậu, Số sinh viên rớt (kể cả những môn chưa có sinh viên dự thi) 23. Cho biết môn nào không có sinh viên rớt, gồm các thông tin: Mã môn, Tên môn 24. Danh sách sinh viên không có môn nào rớt, thông tin gồm: Mã sinh viên, Họ tên, Mã khoa 25. Danh sách các sinh viên rớt trên 2 môn, gồm Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Mã khoa 26. Cho biết danh sách những khoa có nhiều hơn 10 sinh viên, gồm Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên của khoa 27. Danh sách những sinh viên thi nhiều hơn 3 môn, gồm có Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Số môn thi 28. Cho biết khoa có 3 sinh viên nam trở lên, thông tin gồm có: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên namBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 11/15
 12. 12. Bài tập Microsoft Access 1 29. Danh sách những sinh viên có trung bình điểm thi lớn hơn 4, gồm các thông tin sau: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính, Điểm trung bình các môn 30. Cho biết trung bình điểm thi của từng môn, chỉ lấy môn nào có trung bình điểm thi lớn hơn 6, thông tin gồm có: Mã môn, Tên môn, Trung bình điểm5. Sử dụng QBE để tạo các truy vấn tạo bảng 1. Tạo bảng MTB_TRUNG_BINH_MON lưu trữ trung bình điểm thi theo từng môn, gồm các thông tin: Mã môn, Tên môn, Trung bình điểm thi 2. Tạo bảng MTB_SO_MON_THI lưu trữ số môn thi của từng sinh viên, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Tổng số môn thi 3. Tạo bảng MTB_TONG_DIEM_THI lưu trữ Tổng điểm thi của từng sinh viên, gồm các thông tin: Tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính, Tổng điểm thi 4. Tạo bảng MTB_TONG_SINH_VIEN lưu trữ tổng số sinh viên ở mỗi khoa, gồm các thông tin: Tên khoa, Tổng số sinh viên nam, Tổng số sinh viên nữ. 5. Tạo bảng MTB_HOC_BONG_CAO lưu trữ học bổng cao nhất của từng khoa, gồm Mã khoa, Tên khoa, Học bổng cao nhất 6. Tạo bảng MTB_SV_NHIEU_NHAT lưu trữ các khoa có đông sinh viên nhất, bao gồm: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên 7. Tạo bảng MTB_SINH_VIEN_DAU lưu trữ những sinh viên không có môn nào nhỏ hơn 4 điểm, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính. Trong đó Giới tính hiển thị Nam/Nữ 8. Tạo bảng MTB_MON_DAU_ROT lưu trữ số sinh viên đậu và số sinh viên rớt của từng môn, biết rằng sinh viên rớt khi điểm của môn nhỏ hơn 5, gồm có: Mã môn, Tên môn, Số sinh viên đậu, Số sinh viên rớt 9. Tạo bảng MTB_SINH_VIEN_THI lưu trữ danh sách những sinh viên thi nhiều hơn 3 môn, gồm có Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Số môn thi 10. Tạo bảng MTB_KHOA_SVNAM lưu trữ danh sách các khoa có 3 sinh viên nam trở lên, thông tin gồm có: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên nam 11. Tạo bảng MTB_SINH_VIEN_TB lưu trữ danh sách những sinh viên có trung bình điểm thi lớn hơn 4, gồm các thông tin sau: Họ tên sinh viên, Tên khoa, Giới tính, Điểm trung bình các môn 12. Tạo bảng MTB_MON_TB lưu trữ trung bình điểm thi của từng môn, chỉ lấy môn nào có trung bình điểm thi lớn hơn 6, thông tin gồm có: Mã môn, Tên môn, Trung bình điểm6. Sử dụng SQL hoặc QBE để tạo các truy vấn Thêm dữ liệu 1. Thêm một sinh viên mới gồm các thông tin sau:  Mã sinh viên: C01  Họ sinh viên: Lê Thành  Tên sinh viên: Nguyên  Phái: Nam  Ngày sinh: 20/10/1980  Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh  Mã khoa: TH  Học bổng: 250,000 2. Thêm một khoa mới gồm các thông tin sau:  Mã khoa: TT  Tên khoa: Toán Tin 3. Thêm một môn học mới gồm các thông tin sau:  Mã môn học: 08Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 12/15
 13. 13. Bài tập Microsoft Access 1  Tên môn học: Kỹ thuật lập trình  Số tiết: 60 4. Thêm một sinh viên mới gồm các thông tin sau:  Mã sinh viên: C02  Họ sinh viên: Nguyễn Trần  Tên sinh viên: Quân  Phái: Nam  Ngày sinh: lấy ngày hiện hành  Nơi sinh: Huế  Mã khoa: VL  Học bổng: 150,000 5. Thêm vào bảng kết quả gồm các thông tin sau:  Mã sinh viên: lấy tất cả những sinh viên của khoa Tin học  Mã môn học: 06  Điểm: 7 6. Thêm vào bảng kết quả gồm các thông tin sau:  Mã sinh viên: C02  Mã môn học: lấy tất cả những môn học có trong bảng môn học  Điểm: 87. Sử dụng SQL hoặc QBE để tạo các truy vấn Cập nhật dữ liệu 1. Cập nhật số tiết của môn Văn phạm thành 45 tiết 2. Cập nhật tên của sinh viên Trần Thanh Mai thành Trần Thanh Kỳ 3. Cập nhật phái của sinh viên Trần Thanh Kỳ thành phái Nam 4. Cập nhật ngày sinh của sinh viên Trần thị Thu Thủy thành 05/07/1980 5. Tăng học bổng cho tất cả những sinh viên của khoa Anh văn thêm 100,000 6. Cộng thêm 5 điểm môn Trí Tuệ Nhân Tạo cho các sinh viên thuộc khoa Anh văn. Điểm tối đa của môn là 10 điểm. 7. Tăng học bổng cho các sinh viên theo mô tả sau:  Nếu là phái nữ của khoa Anh văn thì tăng 100,000  Nếu là phái nam của khoa Tin học thì tăng 150,000  Những sinh viên khác thì tăng 50,000 8. Thay đổi kết quả thi của các sinh viên theo mô tả sau:  Nếu sinh viên của khoa Anh văn thì tăng điểm môn Nhập môn máy tính lên 2 điểm  Nếu sinh viên của khoa Tin học thì giảm điểm môn Nhập môn máy tính xuống 1 điểm  Những sinh viên của khoa khác thì không thay đổi kết quả  Điểm nhỏ nhất là 0 và cao nhất là 108. Sử dụng SQL hoặc QBE để tạo các truy vấn Xóa dữ liệu 1. Viết câu truy vấn để tạo bảng có tên DeleteTable gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái, Ngày sinh, Nơi sinh, Tên khoa, Học bổng. 2. Xoá tất cả những sinh viên không có học bổng trong bảng DeleteTable. 3. Xoá tất cả những sinh viên trong bảng DeleteTable sinh vào ngày 24/12/1982. 4. Xoá tất cả những sinh viên trong bảng DeleteTable sinh trước ngày 1 tháng 3 năm 1981. 5. Xoá tất cả những sinh viên nam của khoa Tin học trong bảng DeleteTable.Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 13/15
 14. 14. Bài tập Microsoft Access 19. Sử dụng QBE để tạo các truy vấn Tổng hợp (Crosstab) 1. Danh sách điểm môn của từng sinh viên: Nhập môn Họ tên sinh viên Đồ họa Trí tuệ nhân tạo Truyền tin Văn phạm máy tính Lê thu bạch Yến 2 2.5 Nguyễn thị Hải 3 6 5 Trần anh Tuấn 10 Trần thanh Mai 7 2.5 Trần thị thu Thủy 10 6 Trần văn Chính 4.5 10 9 2. Điểm và trung bình điểm môn Điểm trung Nhập môn Trí tuệ Họ tên sinh viên Đồ họa Truyền tin Văn phạm bình máy tính nhân tạo Lê Thu Bạch Yến 2.25 2 2.5 Nguyễn Thị Hải 4.67 3 6 5 Trần Anh Tuấn 10.00 10 Trần Thanh Mai 4.75 7 2.5 Trần Thị Thu Thủy 8.00 10 6 Trần Văn Chính 7.83 4.5 10 9 3. Thống kê điểm, số môn đậu, số môn rớt của sinh viên Điểm trung Số môn Số môn Nhập môn Đồ Trí tuệ Truyền Văn Họ tên sinh viên bình đậu rớt máy tính họa nhân tạo tin phạm Lê Thu Bạch Yến 2.25 0 2 2 2.5 Nguyễn Thị Hải 4.67 2 1 3 6 5 Trần Anh Tuấn 10.00 1 0 10 Trần Thanh Mai 4.75 1 1 7 2.5 Trần Thị Thu Thủy 8.00 2 0 10 6 Trần Văn Chính 7.83 2 1 4.5 10 9 4. Thống kê tổng số sinh viên theo khoa 5. Thống kê tổng số sinh viên theo khoa10. Sử dụng QBE để tạo các truy vấn có sử dụng Tham số 1. Cho biết danh sách những sinh viên của một khoa, gồm: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Giới tính, Tên khoa. Trong đó, giá trị mã khoa cần xem danh sách sinh viên sẽ được người dùng nhập khi thực thi câu truy vấnBai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 14/15
 15. 15. Bài tập Microsoft Access 1 2. Liệt kê danh sách sinh viên có điểm môn Nhập môn máy tính lớn hơn một giá trị bất kỳ do người sử dụng nhập vào khi thực thi câu truy vấn, thông tin gồm: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên môn, Điểm 3. Cho kết quả thi của các sinh viên theo môn học, trong đó tên môn cần xem kết quả sẽ được nhập vào khi thực thi câu truy vấn. Thông tin hiển thị gồm: Mã sinh viên, Tên khoa, Tên môn, Điểm 4. Thêm một sinh viên mới vào cơ sở dữ liệu, giá trị của các field sẽ được nhập khi thực thi truy vấn 5. Cập nhật Số tiết cho môn học Kỹ thuật lập trình với giá trị của Số tiết sẽ được nhập khi thực thi truy vấn11. Sử dụng QBE để tạo các truy vấn con 1. Liệt kê danh sách sinh viên chưa thi môn nào, thông tin gồm: Mã sinh viên, Mã khoa, Phái 2. Liệt kê danh sách những sinh viên chưa thi môn Đồ họa, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Mã khoa 3. Cho biết môn nào chưa có sinh viên thi, gồm thông tin về: Mã môn, Tên môn, Số tiết 4. Cho biết Khoa nào chưa có sinh viên học, thông tin gồm: Mã khoa, Tên khoa 5. Cho biết những sinh viên của khoa Anh văn chưa thi môn Đồ họa 6. Cho biết môn nào chưa có sinh viên khoa Vật Lý dự thi 7. Liệt kê danh sách những sinh viên có điểm thi môn Đồ hoạ nhỏ hơn điểm thi môn Đồ hoạ nhỏ nhất của sinh viên khoa Tin học. 8. Liệt kê những sinh viên có ngày sinh sau sinh viên có tuổi nhỏ nhất trong khoa Anh văn 9. Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn tổng học bổng của những sinh viên thuộc khoa Triết 10. Danh sách sinh viên có nơi sinh cùng với nơi sinh của sinh viên có học bổng lớn nhất trong khoa Vật lý 11. Xóa tất cả các môn học trong bảng MONHOC chưa có sinh viên nào dự thi. 12. Thêm vào bảng kết quả gồm các thông tin sau:  Mã sinh viên: C01  Mã môn học: lấy những môn học sinh viên C01 chưa đi thi  Điểm: 8 13. Danh sách sinh viên có điểm cao nhất ứng với mỗi môn, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên môn, Điểm 14. Danh sách các sinh viên có học bổng cao nhất theo từng khoa, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Tên khoa, Học bổng ---- oOo ----Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC1_ver02.doc Trang 15/15

×