Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorbereiding werkbijeenkomst 2

633 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Voorbereiding werkbijeenkomst 2

  1. 1. Voorbereiding werkbijeenkomst 2 <ul><li>Werk de opdrachten 1 t/m 3 uit. </li></ul><ul><li>Opdracht 4: Programma van Eisen </li></ul><ul><ul><li>Vragen uitzetten bij docenten en/of leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zie hulpmiddelen (digitale vragenlijst, instructie1 en instructie 2) </li></ul></ul><ul><li>Opdracht 5: Professionalisering </li></ul><ul><ul><li>Inventarisatie professionaliseringswensen d.m.v. vragen aan teams-secties- individuele docenten </li></ul></ul><ul><li>Afspraken: </li></ul><ul><li>De activiteiten voor het vergaren van informatie en meningen. </li></ul><ul><li>Taakverdeling en verantwoordelijkheden afspreken. </li></ul><ul><li>De manier en het moment waarop de werkgroep de gegevens verwerkt/bundelt. </li></ul><ul><li>Welke vragen wil de werkgroep stellen bij aanvang van Werkbijeenkomst 2? </li></ul>
  2. 2. Inventarisatie leermiddelen en professionaliseringswensen <ul><li>Inventarisatie bij leerlingen & docenten </li></ul><ul><li>Vragenlijsten en aanbiedingsbrieven zijn digitaal beschikbaar en aan te passen voor eigen gebruik. Zie de website voor meer informatie en instructie 1 en instructie 2 voor het uitzetten van de digitale vragenlijsten. </li></ul><ul><li>Spreek af </li></ul><ul><ul><li>Welke vragen zetten jullie uit </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar zetten jullie de vragen uit? En Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie voert uit / coördineert? </li></ul></ul>
  3. 3. Help?! <ul><li>Ga naar… </li></ul><ul><li>Bel of mail @ [email_address] T 013-4560311 </li></ul>

×