Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatiebijeenkomst leermiddelenbeleidsproject2011

Een toelichting op het project leermiddelenbeleid 2011: het nut en de noodzaak van leermiddelenbeleid en uitleg over ondersteuning in 2011.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Informatiebijeenkomst leermiddelenbeleidsproject2011

 1. 1. Informatiebijeenkomst leermiddelenbeleid Leermiddelenbeleid voor iedere school
 2. 2. Doel van deze bijeenkomst <ul><li>Voorbereiding op deelname aan het ondersteuningsaanbod </li></ul><ul><li>‘ Leermiddelenbeleid in schooljaar 2011/2012’ </li></ul><ul><ul><li>Informeren over landelijke ervaringen/ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanreiken van succesfactoren en obstakels </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventariseren stand van zaken binnen de eigen organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooruitkijken naar activiteiten in 2011-2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervolgafspraken maken over deelname </li></ul></ul>
 3. 3. Programma <ul><li>14.00 - 14.30 u. Ontvangst, uitreiken informatiemateriaal, voorstelronde </li></ul><ul><li>14.30 - 14.50 u. ‘Nut en noodzaak van een leermiddelenbeleidsplan’ </li></ul><ul><li>14.50 - 15.20 u. Discussieronde: Uitdagende kwesties en vragen van deelnemers </li></ul><ul><li>15.20 - 15.30 u. Pauze </li></ul><ul><li>15.30 - 15.50 u. ‘Ondersteuningsaanbod bij Leermiddelenbeleid in 2011’ </li></ul><ul><li>15.50 - 16.15 u. Discussieronde </li></ul><ul><li>16.15 - 16.30 u. Inventariseren deelname aan ondersteuningsaanbod en afsluiting </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 4. 5. Kaders leermiddelenbeleid <ul><li>Landelijke aandacht in het voortgezet onderwijs </li></ul><ul><li>Deze innovatie krijgt op schoolniveau z’n beslag (op meso- en microniveau) </li></ul><ul><li>Samenwerking en samenhang met landelijke ontwikkelingen/partners </li></ul>
 5. 6. <ul><li>andere financieringsvormen </li></ul><ul><li>meer ict en een adequate positionering van ict </li></ul><ul><li>wens om meer maatwerk </li></ul><ul><li>behoefte aan een schooleigen curriculum </li></ul><ul><li>leermiddelenbeleid als kapstok voor ander beleid </li></ul>Nut en noodzaak
 6. 8. Leermiddelenbeleidsplan <ul><li>Visie </li></ul><ul><ul><li>- Leren - Onderwijzen - Leermiddelen </li></ul></ul><ul><li>Beleid </li></ul><ul><ul><li>- Professionalisering - ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>- Financiën </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>- Besluitvorming - Planning </li></ul></ul><ul><ul><li>- Monitoring </li></ul></ul>
 7. 9. Project leermiddelenbeleid 2010 <ul><li>1/3 van de vo-scholen heeft eind 2010 </li></ul><ul><li>een integraal leermiddelenbeleidsplan </li></ul><ul><li>Nevendoelen </li></ul><ul><li>Alle scholen zijn op de hoogte van de ondersteuning bij leermiddelenbeleid </li></ul><ul><li>Scholen werken samen bij leermiddelenbeleid </li></ul><ul><li>Verspreiden van opgedane kennis en ervaringen (good practices) </li></ul>
 8. 10. <ul><li>250 scholen hebben deelgenomen aan het project leermiddelenbeleid </li></ul><ul><li>200 scholen hebben een leermiddelenbeleidsplan gemaakt. </li></ul><ul><li>50 scholen hebben vertraging opgelopen, echter zijn hebben in mei 2011 alsnog hun leermiddelenbeleidsplanen afgerond. </li></ul>In mei 2011 is een publicatie met het projectresultaten verschenen: ‘Leermiddelenbeleid voor iedere school’ Resultaten 2010
 9. 11. Procesresultaten 2010 <ul><li>Scholen waarderen het gehanteerde model voor ondersteuning </li></ul><ul><ul><li>integrale beleidsontwikkeling (focus op leermiddelen) </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaatgericht ondersteunen </li></ul></ul><ul><ul><li>aandacht voor proceskant van innovatie </li></ul></ul><ul><li>Werken met teams en samenwerken met andere scholen blijkt grote meerwaarde </li></ul><ul><li>Communicatie (t.b.v. draagvlak voor) de verandering(en) blijft van continu belang </li></ul>
 10. 12. Positionering van ondersteuning Voorbereiding Uitvoering Nazorg en bijstellen Opstart en oriëntatie Verzamelen van feiten en cijfers Ontwerp plan Vaststellen en communicatie Voorbereiden invoering Invoeren Monitoren Bijstellen
 11. 13. Deelnemers aan het project Leermiddelenbeleid 2010 waarderen de ondersteuning gemiddeld met een 7,5
 12. 14. Succesfactoren en obstakels (1) <ul><li>School: De Passie </li></ul><ul><li>“ De Passie heeft in het vorig najaar een Leermiddelenbeleidsplan opgesteld. De hulp die we daarbij van de VO-raad hebben gehad, hebben we zeer op prijs gesteld”. </li></ul>
 13. 15. Succesfactoren en obstakels (2) <ul><li>School: Amersfoortse Berg </li></ul><ul><li>“ Er is op onze school nooit op zo’n integrale manier nagedacht over leermiddelenbeleid, anders dan het in de gaten houden van de financiële kaders. De koppeling met ICT hadden we nog maar beperkt gemaakt. ICT was vooral een aanvullend didactisch hulpmiddel”. </li></ul>
 14. 16. Succesfactoren en obstakels (3) <ul><li>School: Stedelijk College Eindhoven </li></ul><ul><li>“ Op tijd beginnen met de ontwikkeling van het plan en zo breed mogelijk collega’s erbij betrekken, liefst mensen met verschillende taken en perspectieven. Het leermiddelenbeleid is gebaseerd op wat er in de praktijk al gebeurt en op wat nodig is”. </li></ul>
 15. 17. Succesfactoren en obstakels (4) <ul><li>School: Picasso Lyceum </li></ul><ul><li>“ Bij ons op school organiseerden we workshops waarin docenten en leerlingen input leveren voor het leermiddelbeleid. Deze workshops hielpen heel goed bij de gedachtevorming over de invoering van digitalisering”. </li></ul>
 16. 18. Succesfactoren en obstakels (5) <ul><li>School: OSG Erasmus </li></ul><ul><li>Leermiddelenbeleid is een complex thema. Het heeft raakvlakken met eigenlijk elk beleidsterrein. Het is daarom nodig eerste de definities helder te krijgen. Dit voorkomt veel ruis. </li></ul>
 17. 19. Succesfactoren en obstakels (6) <ul><li>School: Beekdal Lyceum </li></ul><ul><li>Starten met het opstellen van een leermiddelenbeleidsplan is nu al een groot succes. We voerden al lange tijd op verschillende niveaus in de school discussies over de richting en inrichting van de school. Nu krijgt het concreet zijn beslag en wordt het onderdeel van het schoolbeleid. </li></ul>
 18. 20. Quickscan <ul><li>Stand van zaken leermiddelenbeleid op locaties? Hoe ver zijn jullie? Wat is er al gedaan? </li></ul><ul><li>Hoe urgent en belangrijk is dit thema voor jullie, voor jullie leerlingen en voor jullie medewerkers? </li></ul><ul><li>Draagvlak creëren gedurende en ter voorbereiding op de 3 bijeenkomsten. </li></ul>
 19. 21. Project leermiddelenbeleid 2011 <ul><li>Doelstelling: </li></ul><ul><li>2/3 van de vo-scholen heeft eind 2011 </li></ul><ul><li>een integraal leermiddelenbeleidsplan </li></ul><ul><li>Het Innovatieplatform-VO ondersteunt scholen voor voortgezet onderwijs in 2011 voor de laatste keer kosteloos bij het opstellen van een eigen leermiddelenbeleidsplan. </li></ul><ul><li>(bron VO-Raad) </li></ul>
 20. 22. Beschikbare ondersteuning 2011 <ul><li>Serie van drie werkbijeenkomsten </li></ul><ul><li>Format leermiddelenbeleidsplan </li></ul><ul><li>Adviseurs die ondersteuning bieden </li></ul><ul><li>Voorbeeldplannen van andere scholen </li></ul><ul><li>Vragenlijsten voor docenten, vragenlijsten voor leerlingen </li></ul><ul><li>Diverse handreikingen voor de werkgroepleden </li></ul><ul><li>Diverse publicaties (zie www.leermiddelenvo.nl ) </li></ul><ul><li>Et cetera </li></ul>
 21. 23. Opzet werkbijeenkomsten - vervolg <ul><li>Werkbijeenkomst 1 Opdracht 1, 2, 3 en 4 Onderwerpen: missie, visie, ontwikkelingsdoelen  onderwijsleerportret en Programma van Eisen </li></ul><ul><li>Tussen werkbijeenkomst 1 en 2 Opdracht 4 en 5 Onderwerpen: inventarisatie leermiddelengebruik en professionaliseringswensen </li></ul><ul><li>Werkbijeenkomst 2 Opdracht 4 en 5 Onderwerpen: aanscherpen Programma van Eisen en Professionaliseringsplan </li></ul><ul><li>Tussen werkbijeenkomst 2 en 3 Opdracht 6, 7 en 8 Onderwerpen: ICT-infrastructuur, financiën, besluitvorming </li></ul><ul><li>Werkbijeenkomst 3 Opdracht 9 Onderwerpen: strategie, borging en planning </li></ul>
 22. 24. Opzet werkbijeenkomsten <ul><li>“ Interactief en Outputgericht” </li></ul><ul><li>Elk team werkt aan de opdrachten die ontwikkeld zijn voor elk onderdeel van het leermiddelenbeleidsplan. Het resultaat van een opdracht is een paragraaf in het leermiddelenbeleidsplan. </li></ul><ul><li>Opdrachten zijn meestal voorzien van hulpmiddelen, voorbeelden, achtergrondmateriaal. Structuur: doel, werkwijze, resultaat, hulpmiddelen, duur. </li></ul><ul><li>Na afronding van ee n opdracht of een aantal opdrachten vindt een feedbackronde plaats: </li></ul><ul><ul><li>reflectie op het resultaat van de opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>informatieuitwisseling/kennisdeling met andere scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>input verwerken in het leermiddelenbeleidsplan </li></ul></ul><ul><li>Sommige opdrachten vragen om voorbereiding of verwerking in de tijd tussen 2 werkbijeenkomsten </li></ul>
 23. 25. Data regiobijeenkomsten Plaats Tijd 1 e Bijeenkomst 2 e bijeenkomst 3 e bijeenkomst Eindhoven 13.00-17.00 28-09-11 19-10-11 09-11-11 Amsterdam 13.00-17.00 05-10-11 26-10-11 16-11-11 Leiden 13.00-17.00 22-11-11 13-12-11 24-01-12 Eindhoven 13.00-17.00 23-11-11 14-12-11 11-01-12 Utrecht 13.00-17.00 29-11-11 20-12-11 17-01-12 Rotterdam 13.00-17.00 30-11-11 21-12-11 18-01-12 Amsterdam 13.00-17.00 01-12-11 22-12-11 19-01-12
 24. 27. Dank voor uw aandacht! <ul><li>Websites: </li></ul><ul><li>http://www.vo-raad.nl/projecten/innovatieplatform-vo </li></ul><ul><li>http://www.leermiddelenvo.nl/ </li></ul><ul><li>Mail: [email_address] </li></ul>

×