Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hulpmiddel opdr 7 pp financien en leermiddelenbeleid

924 views

Published on

Deze powerpoint biedt een aantal voorbeelden van het financiële beleid van scholen die verschillende keuzes hebben gemaakt bij de inzet van leermiddelen.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hulpmiddel opdr 7 pp financien en leermiddelenbeleid

 1. 1. <ul><li>Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? </li></ul><ul><li>Doel van deze presentatie </li></ul><ul><li>Het budget en de kosten </li></ul><ul><li>De verdelingssystematiek </li></ul><ul><li>Twee scholen, twee scenario’s </li></ul><ul><li>De logistiek van leermiddelen </li></ul><ul><li>Meer informatie? </li></ul>Financiën en Leermiddelenbeleid
 2. 2. Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? <ul><li>Leermiddelenbeleid heeft een directe </li></ul><ul><li>relatie tot: </li></ul><ul><ul><li>aanschaf en/of ontwikkeling (digitaal) leermateriaal; </li></ul></ul><ul><ul><li>kosten i.v.m. professionalisering personeel; </li></ul></ul><ul><ul><li>investering (en afschrijving) ict-infrastructuur. </li></ul></ul><ul><li>Drie kostenposten, één budget… </li></ul><ul><li>dus strikte afwegingen en keuzes zijn noodzakelijk! </li></ul>
 3. 3. Het budget… <ul><li>een optelsom van het … </li></ul><ul><ul><li>schoolboekenbudget ( € 321 per leerling) en eventueel een deel van het … </li></ul></ul><ul><ul><li>ict-budget, personeelsbudget, professionaliseringsbudget, mediatheekbudget, innovatie- of kwaliteitsbudget, kwaliteitsimpuls </li></ul></ul><ul><ul><li>(vrijwillige) ouderbijdrage </li></ul></ul><ul><li>Vaststellen budget </li></ul><ul><ul><li>Wie bepaalt, hoe verloopt besluitvorming? </li></ul></ul>
 4. 4. De kosten… <ul><li>aanschaf en/of ontwikkeling (digitaal) leermateriaal </li></ul><ul><li>kosten i.v.m. professionalisering personeel </li></ul><ul><li>investering (en afschrijving) ict-infrastructuur </li></ul>
 5. 5. De verdelingssystematiek <ul><li>Er zijn vele manieren om het budget (geheel of gedeeltelijk) te verdelen… </li></ul><ul><ul><li>niet verdelen… we moeten op schoolniveau uitkomen en hanteren het solidariteitsprincipe </li></ul></ul><ul><ul><li>wel verdelen: diverse varianten mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>wie bepaalt het beleid? </li></ul></ul><ul><ul><li>budgetbewaking: wie is verantwoordelijk? </li></ul></ul>
 6. 6. School A – volledig digitaal <ul><li>Iedere leerling een laptop </li></ul><ul><li>Digitale leeromgeving, geen leer- en werkboeken </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Materiële kosten Investeringskosten met jaarlijkse afschrijving </li></ul>
 8. 8. <ul><ul><ul><li>Jaarlijkse kosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(toename exploitatie en personele lasten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totale kosten: € 737.600,- </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Materiële baten </li></ul><ul><li>LET OP: professionaliseringskosten!! </li></ul>
 10. 10. School B – digitaal/folio <ul><li>In de onderbouw leerjaar 1 en 2 </li></ul><ul><li>Iedere leerling een laptop </li></ul><ul><li>Iedere leerling een boekenpakket </li></ul>
 11. 12. <ul><li>In de kosten per digitaal gefaciliteerde leerling ad € 734,15 is meegenomen: </li></ul><ul><ul><li>de kosten van de laptop van docenten en leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>de kosten van de technische infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>de kosten van de software </li></ul></ul><ul><ul><li>de personele kosten (zie volgende sheet) </li></ul></ul><ul><ul><li>diverse kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>personele kosten </li></ul></ul>
 12. 13. <ul><li>Materiële baten </li></ul><ul><li>De ouders/verzorgen dragen bij aan de kosten van het laptopproject via een eenmalige of jaarlijkse bijdrage van € 400,- resp. € 110,- </li></ul>
 13. 14. De logistiek van leermiddelen <ul><li>veel expertise en ervaringen op scholen </li></ul><ul><li>verschillende opties mogelijk: </li></ul><ul><li>intern of extern boekenfonds of </li></ul><ul><li>een combinatie van deze twee </li></ul><ul><li>punt van aandacht: logistieke kosten wel/niet meenemen in leermiddelenbudget </li></ul>
 14. 15. Meer informatie? <ul><li>Zie: </li></ul><ul><li>De kwestie nr.1 Leermiddelenbeleid </li></ul><ul><li>www.leermiddelenvo.nl/format_beleidsplan </li></ul><ul><li>www.vo-raad.nl </li></ul><ul><li>(zie: Schoolkosten en Innovatieplatform VO) </li></ul><ul><li>www.pianoo.nl </li></ul><ul><li>(Expertisecentrum Aanbestedingen) </li></ul>
 15. 16. De opdracht <ul><li>Ga naar opdracht 7 – Financiën </li></ul><ul><li>Excel-bestand – 6 tabbladen </li></ul><ul><li>Werk de opdracht uit tussen </li></ul><ul><li>werkbijeenkomst 2 en 3 </li></ul><ul><li>schoolleiding, evt. in overleg met financieel deskundigen en andere betrokkenen in de school </li></ul><ul><li>Deel de opbrengst tijdens werkbijeenkomst 3 binnen de werkgroep en met andere scholen </li></ul>

×