Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebruikersinstructie 2 Aanpassen en versturen vragenlijsten

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Gebruikersinstructie 2 Aanpassen en versturen vragenlijsten

  1. 1. Korte instructie gebruik vragenlijst <br />In dit document is een zeer beknopte instructie te vinden over:<br />het aanpassen van de vragenlijst voor docenten/leerlingen<br />het opsturen van de vragenlijst voor docenten/leerlingen<br />Belangrijk!<br />Vergeet nooit eerst een kopie te maken van de oorspronkelijke vragenlijst. Volg eerst de instructie http://www.slideshare.net/leermiddelenbeleid/digitale-versie-vragenlijst-leerling-en-docent-gebruikersinstructie voor u met het onderstaande aan de slag gaat. <br />1 Aanpassen vragenlijst<br />Klik in de excel op ‘formulier’ en daarna op ‘formulier bewerken’. <br />3028149348173<br />De vragenlijst opent in een nieuw scherm. Nu is er de mogelijkheid om vragen te bewerken, vragen te verwijderen en vragen toe te voegen. Hieronder een korte toelichting. <br />36881081207301372413356511 <br />Pas hier de inleidende tekst aan voor de respondenten. <br />136588521590000Als u met de cursor/muis over een vraag gaat kunnen er rechts drie vakjes worden aangeklikt<br />140525519494500De vraag bewerken <br />138176022161500De vraag kopiëren<br />De vraag verwijderen<br />Daarnaast is het mogelijk een vraag te verschuiven door hem aan te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en er mee te slepen.<br />-56957247125Bovenin de vragenlijst zit er een knop om vragen en sectiekoppen toe te voegen. <br />2 Opsturen vragenlijst <br />Het opsturen van de vragenlijst naar de respondenten kan op 2 manieren.<br />Manier 1<br />1708233176420Onderaan het scherm is de link te zien naar het formulier zoals de respondenten hem ontvangen. <br />-120539762387<br />Als u deze link kopieert en per mail naar de respondenten verstuurt kunnen zij hem invullen. De resultaten vallen automatisch in het excelformulier. <br />Manier 2<br />1334163175895Klik op ‘Dit formulier e-mailen’ rechts bovenin de balk.<br />1588963-3672<br />Er opent een scherm. Vul het mailadres in en klik op verzenden. <br />Opmerking<br />Uiteraard staan niet alle mogelijkheden die er zijn met een google docs formulier in dit document beschreven. Advies: maak zelf een nieuwe vragenlijst en verken de mogelijkheden door te experimenteren. <br />

×