‫‏הִּכָנְסּו ּדֶֶרְ הַּפֶתַח הַּצַר, ּכִי ָרחָב הַּפֶתַח ּומְֻרּוַחַת הַּדֶֶרְ הַּמֹולִיכָה לַאֲבַּדֹון וְַרּבִים הַהֹולְכ...
‫‏וְהָיָה־ׁשָ֞ם מַסְלּ֣ול וֶָדֶ֗רְ‬
‫וְֶדֶ֤רְ הַּקֶֹ֨דׁש֙ יִּקֵָ֣רא לָּ֔ה‬
‫י ש ע י ה לה 8‬
‫ׂשַמְּתִ֥י כָל־הַָר֖י לַּדֶָ֑רְ ּומְסִֹּלתַ֖י יְֻרמּֽון‬
                           ‫וְ‬

‫י ש...
‫‏לֵ֣ב אָָ֭דם יְחַּׁשֵ֣ב ּדְַרּכֹ֑ו וַֽ֝יהוָ֗ה יָכִ֥ין צַעֲדֹֽו‬
‫)משלי טז9(‬
‫‏ׂשִ֥ימּו‬
‫לְבַבְכֶ֖ם‬
‫עַל־ּדְַרכֵיכֶֽם‬

‫ח גי א 5‬
‫‏יְׁשִָר֞ים ּדְַרכֵ֣י יְהוָ֗ה וְצַּדִִקים֙ יֵ֣לְכּו בָ֔ם‬
‫ה ו ש ע י ד 01‬
‫ּכִֽי־יֹו עַ יְ֭הוָה ּדֶֶ֣רְ צַּדִיִק֑ים‬
               ‫‏ ֵד֣‬
‫וְֶדֶ֖רְ ְרׁשָעִ֣ים ּתֹאבֵֽד‬
‫תהלים א 6‬
‫עִמְדּו֩ עַל־‬
‫ּדְָרכִ֨ים ּוְראּ֜ו‬
   ‫וְׁשַאֲלּ֣ו ׀‬
   ‫לִנְתִבֹ֣ות‬
  ‫עֹולָ֗ם אֵי־‬
   ‫זֶ֨ה ֶדֶ֤רְ‬
‫הַּטֹו...
‫‏קֹ֣ול קֹוֵר֔א ּבַּמְִדּבָ֕ר ּפַּנּ֖ו ּדֶֶ֣רְ יְהוָ֑ה יַּׁשְרּו֙ ּבָעֲָרבָ֔ה מְסִּלָ֖ה לֵאֹלהֵֽינּו‬
          ...
‫‏וְאָזְנֶ֙יָ֙ ּתִׁשְמַ֣עְנָה ָדבָ֔ר מֵֽאַחֲֶר֖יָ לֵאמֹ֑ר זֶ֤ה הַּדֶֶ֙רְ֙ לְכּ֣ו בֹ֔ו‬
‫ישעיה ל 12‬
‫‏הֹ֘וֵר֤נִי יְהוָ֨ה ׀ ּדְַרּכֶָ֗ אֲהַּלְֵ֥ ּבַאֲמִּתֶָ֑ יַחֵ֥ד לְ֝בָבִ֗י לְיְִראָ֥ה ׁשְמֶָֽ‬
‫‏אַׁשְֵר֥י תְמִֽימֵי־ָדֶ֑רְ הַֽ֝הֹלְכִ֗ים ּבְתֹוַר֥ת יְהוָֽה‬
‫ת ה לים קיט 1‬
‫‏יְהוָ֤ה ׀ נְחֵ֬נִי בְצְִדָקתֶָ֗ לְמַ֥עַן ׁשֹוְרָר֑י‬
       ‫הַיְׁשַ֖ר לְפָנַ֣י ּדְַרּכֶָֽ‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הדרך הצרה

527 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 • הדרך הצרה

  1. 1. ‫‏הִּכָנְסּו ּדֶֶרְ הַּפֶתַח הַּצַר, ּכִי ָרחָב הַּפֶתַח ּומְֻרּוַחַת הַּדֶֶרְ הַּמֹולִיכָה לַאֲבַּדֹון וְַרּבִים הַהֹולְכִים ּבָּה.‬ ‫אְַ צַר הַּפֶתַח וְצָָרה הַּדֶֶרְ הַּמֹולִיכָה לַחַּיִים ּומְעַּטִים הַּמֹוצְאִים אֹותָה‬ ‫)מתי ז 31 - 41( ּ‬ ‫‏הִּכָנְסּו ּדֶֶרְ הַּפֶתַח הַּצַר, ּכִי ָרחָב הַּפֶתַח ּומְֻרּוַחַת‬ ‫הַּדֶֶרְ הַּמֹולִיכָה לַאֲבַּדֹון וְַרּבִים הַהֹולְכִים ּבָּה.‬ ‫אְַ צַר הַּפֶתַח וְצָָרה הַּדֶֶרְ הַּמֹולִיכָה לַחַּיִים‬ ‫ּומְעַּטִים הַּמֹוצְאִים אֹותָה‬ ‫)מתי ז 31 - 41( ּ‬
  2. 2. ‫‏וְהָיָה־ׁשָ֞ם מַסְלּ֣ול וֶָדֶ֗רְ‬ ‫וְֶדֶ֤רְ הַּקֶֹ֨דׁש֙ יִּקֵָ֣רא לָּ֔ה‬ ‫י ש ע י ה לה 8‬
  3. 3. ‫ׂשַמְּתִ֥י כָל־הַָר֖י לַּדֶָ֑רְ ּומְסִֹּלתַ֖י יְֻרמּֽון‬ ‫וְ‬ ‫י ש ע י ה מט 11‬
  4. 4. ‫‏לֵ֣ב אָָ֭דם יְחַּׁשֵ֣ב ּדְַרּכֹ֑ו וַֽ֝יהוָ֗ה יָכִ֥ין צַעֲדֹֽו‬ ‫)משלי טז9(‬
  5. 5. ‫‏ׂשִ֥ימּו‬ ‫לְבַבְכֶ֖ם‬ ‫עַל־ּדְַרכֵיכֶֽם‬ ‫ח גי א 5‬
  6. 6. ‫‏יְׁשִָר֞ים ּדְַרכֵ֣י יְהוָ֗ה וְצַּדִִקים֙ יֵ֣לְכּו בָ֔ם‬ ‫ה ו ש ע י ד 01‬
  7. 7. ‫ּכִֽי־יֹו עַ יְ֭הוָה ּדֶֶ֣רְ צַּדִיִק֑ים‬ ‫‏ ֵד֣‬ ‫וְֶדֶ֖רְ ְרׁשָעִ֣ים ּתֹאבֵֽד‬ ‫תהלים א 6‬
  8. 8. ‫עִמְדּו֩ עַל־‬ ‫ּדְָרכִ֨ים ּוְראּ֜ו‬ ‫וְׁשַאֲלּ֣ו ׀‬ ‫לִנְתִבֹ֣ות‬ ‫עֹולָ֗ם אֵי־‬ ‫זֶ֨ה ֶדֶ֤רְ‬ ‫הַּטֹוב֙ ּולְכּו־‬ ‫בָּ֔ה ּומִצְאּ֥ו‬ ‫מְַרּגֹ֖ועַ‬ ‫לְנַפְׁשְכֶ֑ם‬ ‫ירמיהו‬ ‫ו 61‬
  9. 9. ‫‏קֹ֣ול קֹוֵר֔א ּבַּמְִדּבָ֕ר ּפַּנּ֖ו ּדֶֶ֣רְ יְהוָ֑ה יַּׁשְרּו֙ ּבָעֲָרבָ֔ה מְסִּלָ֖ה לֵאֹלהֵֽינּו‬ ‫)ישעיה מ 3(‬
  10. 10. ‫‏וְאָזְנֶ֙יָ֙ ּתִׁשְמַ֣עְנָה ָדבָ֔ר מֵֽאַחֲֶר֖יָ לֵאמֹ֑ר זֶ֤ה הַּדֶֶ֙רְ֙ לְכּ֣ו בֹ֔ו‬ ‫ישעיה ל 12‬
  11. 11. ‫‏הֹ֘וֵר֤נִי יְהוָ֨ה ׀ ּדְַרּכֶָ֗ אֲהַּלְֵ֥ ּבַאֲמִּתֶָ֑ יַחֵ֥ד לְ֝בָבִ֗י לְיְִראָ֥ה ׁשְמֶָֽ‬
  12. 12. ‫‏אַׁשְֵר֥י תְמִֽימֵי־ָדֶ֑רְ הַֽ֝הֹלְכִ֗ים ּבְתֹוַר֥ת יְהוָֽה‬ ‫ת ה לים קיט 1‬
  13. 13. ‫‏יְהוָ֤ה ׀ נְחֵ֬נִי בְצְִדָקתֶָ֗ לְמַ֥עַן ׁשֹוְרָר֑י‬ ‫הַיְׁשַ֖ר לְפָנַ֣י ּדְַרּכֶָֽ‬

  ×