Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לזכר ימים עברו וחיים יפים שחווינו !‬
   ‫בהוקרה ואהבה, לאה זיגלר ענפי‬
  ‫התגייסנו לצה"ל לח"ן )חייל נשים(‬
‫בתל ל...
‫גיוס ראשון של בנות ח"ן‬
‫הגיוס הראשון של בנות שעברו מגדוד החברות בת"א ליחידת יוני הדואר‬
‫ב-61 למאי 8491. התפקיד הזמני הי...
‫בשיח' מוניס עם בגדי הצבא "המגוהצים לתפארת"‬
      ‫והמכפלות המקופלות כפלס‬
‫.מימין: ראשונה מיכאלה, רחל, בת-שבע ,...
‫עושים חיים בבית הירוק‬
   ‫בשיח' מוניס‬

‫למעלה: צביה, מיכאלה ולאה‬
 ‫שורה שניה: מרים ויפה‬
 ‫למטה: רחל ובת-שבע‬
‫מנוחת הלוחמות:‬
‫...(הפסקה בדרך הביתה )לא ברור היכן‬
        ‫עומדת: מיכאלה‬
 ‫יושבות מימין: יפה, צביה, רחל, ...
‫השובך של שמעון הנדלר בקבוץ גבעת ברנר,‬
  ‫בו התחלנו את עבודתנו במסגרת צה"ל‬
   ‫משמאל: יוני הדואר שפעלו בתחילת הד...
‫שובך יוני הדואר החדש‬
    ‫בגבעת ברנר‬

 ‫חיל הקשר של צה"ל בנה שובכים:‬
‫במרחביה בצפון, בקיבוץ גבעת ברנר,‬
‫.ובגבעת ה...
‫הצריף בגבעת ברנר בו חיינו, עבדנו ובילינו‬
‫יונת הדואר בפעילותה‬
‫היונה משוחררת מהתא ועפה לביתה‬  ‫הרכבת טוטף עם תשדורת לרגל היונה‬
‫לאה מביאה יונים למיכאלה ובת שבע,‬
 ‫הנמצאות בדורות ורוחמה הנצורות‬
‫הטיסה היתה במטוס דקוטה מתל-נוף לנגב‬
     ‫...
‫הנגב במצור‬
  ‫ב-84.9.81 נשלחת היונה‬
‫מרוחמה לגבעת ברנר לשובך הבית‬
‫השובך הנייד של יוני הדואר‬
    ‫במצעד 8491, שלא צעד עד לסיומו‬
‫בגלל התלהבות הקהל שפרץ למסלול, בוטל המצעד ברחוב אל...
‫הטנדר שלנו נוסע רחוק‬
     ‫ומקשר בין השובכים והיונאים‬
‫.ליחידת יוני הדואר הצטרפה קבוצת בנות עולות מצ'כיה‬
‫היונאים נחים על גבעה בגבעת ברנר,‬
    ‫ליד צריף המגורים‬
 ‫משמאל יושב נהג הטנדר, רחמים,‬
  ‫לידו הבנות הצ'כיות ...
‫היונאיות מוזמנות לסיום קורס ח"ן בצריפין,‬
‫כהוקרה להיותנו קורס בנות ח"ן הראשון בצה"ל ב-8491.5.61‬
  ‫במרכז יושבות כמ...
‫ליד השובך הישן של שמעון בגבעת ברנר‬
‫היונאיות הראשונות במסגרת צה"ל: מזל, תמר ולאה‬
‫שרה יושבת בתוך שובך נייד‬
‫לאה עובדת בשובך הצבאי החדש‬
    ‫בגבעת ברנר‬
‫מזל, משה ברזילי ולאה ענפי.‬
‫.בתמונה מזל ומשה חברים, ולימים גם נישאו‬
‫לאה זיגלר היונאית עם זוג יונים‬
 ‫ליד השובך בגבעת ברנר‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Homing Pigeons In The IDF-יוני דואר בצה"ל עם קום המדינה

2,849 views

Published on

מצגת על יוני דואר בצה"ל עם קום המדינה

 • Be the first to comment

Homing Pigeons In The IDF-יוני דואר בצה"ל עם קום המדינה

 1. 1. ‫לזכר ימים עברו וחיים יפים שחווינו !‬ ‫בהוקרה ואהבה, לאה זיגלר ענפי‬ ‫התגייסנו לצה"ל לח"ן )חייל נשים(‬ ‫בתל לטוינסקי )היום תל השומר(, במאי 8491‬
 2. 2. ‫גיוס ראשון של בנות ח"ן‬ ‫הגיוס הראשון של בנות שעברו מגדוד החברות בת"א ליחידת יוני הדואר‬ ‫ב-61 למאי 8491. התפקיד הזמני היה הגנה אנטי-אווירית על תל אביב:‬ ‫.צפייה מהגג לגילוי מטוסי אויב והפעלת קשר טלפוני למרכז הגנה אווירית‬ ‫היונאיות בתלבושת אזרחית בשיח' מוניס‬ ‫.מימין: לאה, צביה, איילה, רחל, בת-שבע ואחרונה חביבה, מיכאלה‬
 3. 3. ‫בשיח' מוניס עם בגדי הצבא "המגוהצים לתפארת"‬ ‫והמכפלות המקופלות כפלס‬ ‫.מימין: ראשונה מיכאלה, רחל, בת-שבע ,מרים, יפה ולאה‬
 4. 4. ‫עושים חיים בבית הירוק‬ ‫בשיח' מוניס‬ ‫למעלה: צביה, מיכאלה ולאה‬ ‫שורה שניה: מרים ויפה‬ ‫למטה: רחל ובת-שבע‬
 5. 5. ‫מנוחת הלוחמות:‬ ‫...(הפסקה בדרך הביתה )לא ברור היכן‬ ‫עומדת: מיכאלה‬ ‫יושבות מימין: יפה, צביה, רחל, לאה ובת- שבע‬
 6. 6. ‫השובך של שמעון הנדלר בקבוץ גבעת ברנר,‬ ‫בו התחלנו את עבודתנו במסגרת צה"ל‬ ‫משמאל: יוני הדואר שפעלו בתחילת הדרך.‬ ‫.בתוך השובך עומדות לאה, תמר ומזל‬
 7. 7. ‫שובך יוני הדואר החדש‬ ‫בגבעת ברנר‬ ‫חיל הקשר של צה"ל בנה שובכים:‬ ‫במרחביה בצפון, בקיבוץ גבעת ברנר,‬ ‫.ובגבעת האלחוט בבה"ד 9 שבצריפין‬ ‫איכלוס השובכים‬ ‫. 1. יונים שהגיעו מארה"ב‬ ‫יונים שהוחרמו משובכים .2‬ ‫פרטיים על ידי יחידת יוני הדואר‬
 8. 8. ‫הצריף בגבעת ברנר בו חיינו, עבדנו ובילינו‬
 9. 9. ‫יונת הדואר בפעילותה‬ ‫היונה משוחררת מהתא ועפה לביתה‬ ‫הרכבת טוטף עם תשדורת לרגל היונה‬
 10. 10. ‫לאה מביאה יונים למיכאלה ובת שבע,‬ ‫הנמצאות בדורות ורוחמה הנצורות‬ ‫הטיסה היתה במטוס דקוטה מתל-נוף לנגב‬ ‫הנמצא במצור, 8491‬
 11. 11. ‫הנגב במצור‬ ‫ב-84.9.81 נשלחת היונה‬ ‫מרוחמה לגבעת ברנר לשובך הבית‬
 12. 12. ‫השובך הנייד של יוני הדואר‬ ‫במצעד 8491, שלא צעד עד לסיומו‬ ‫בגלל התלהבות הקהל שפרץ למסלול, בוטל המצעד ברחוב אלנבי.‬ ‫.על הקומנקר יש סלי יוני דאר. ליד הנהג יושב יוסק'ה היונאי‬
 13. 13. ‫הטנדר שלנו נוסע רחוק‬ ‫ומקשר בין השובכים והיונאים‬ ‫.ליחידת יוני הדואר הצטרפה קבוצת בנות עולות מצ'כיה‬
 14. 14. ‫היונאים נחים על גבעה בגבעת ברנר,‬ ‫ליד צריף המגורים‬ ‫משמאל יושב נהג הטנדר, רחמים,‬ ‫לידו הבנות הצ'כיות ולאה מימין‬
 15. 15. ‫היונאיות מוזמנות לסיום קורס ח"ן בצריפין,‬ ‫כהוקרה להיותנו קורס בנות ח"ן הראשון בצה"ל ב-8491.5.61‬ ‫במרכז יושבות כמה יונאיות, ובניהן מיכאלה )בעיגול(,‬ ‫.רחל, איילה ולאה‬
 16. 16. ‫ליד השובך הישן של שמעון בגבעת ברנר‬ ‫היונאיות הראשונות במסגרת צה"ל: מזל, תמר ולאה‬
 17. 17. ‫שרה יושבת בתוך שובך נייד‬ ‫לאה עובדת בשובך הצבאי החדש‬ ‫בגבעת ברנר‬
 18. 18. ‫מזל, משה ברזילי ולאה ענפי.‬ ‫.בתמונה מזל ומשה חברים, ולימים גם נישאו‬
 19. 19. ‫לאה זיגלר היונאית עם זוג יונים‬ ‫ליד השובך בגבעת ברנר‬

×