SlideShare a Scribd company logo
Unang Markahan – Modyul 1
Absolute at Relatibong Lokasyon
ng Pilipinas Pilipinas Bilang
Bansang Archipelago
Natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas
(absolute at relatibo) gamit ang mapa
 Nasusuri ang katangian ng Pilipinas
bilang isang bansang archipelago
Mga Layunin
Sagutin ang mga sumusunod:
1. Ano ang hugis ng mundo?
2. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang
Pilipinas?
3. Ano anong uri ng panahon ang mararanasan sa
Pilipinas?
4. Ilang oras mayroon ang isang ikot ng mundo?
5. Ano ang tawag sa pinag- iikutan ng ating mundo?
Balikan
 Ano ang pumapaligid sa kapuluan ng
Pilipinas?
 Ano ano ang apat na pangunahing
direksyon?
 Ano ano ang tatlong malalaking pulo sa
Pilipinas?
ANG GLOBO AT ANG
MAPA
01
Kung titingnan ang globo at ang mapa,
mapapansin na may mga guhit ito.Sadyang
inilagay ang mga guhit na ito upang higit na
maunawaan ang mundo na siyang
kinakatawan nito.Ang mga guhit na ito ay
pawang mga kathang-isip lamang. Hindi
makikita ang mga guhit na ito sa mundo.
Ekwador
Nakikita mo ba ang guhit na tila humahati
sa globo? Ito ang Ekwador. Pabilog na
guhit ito sa pinakagitnang bahagi ng globo.
Hinahati nito ang globo sa dalawang
hatingglobo. Ang Hilagang Hatingglobo at
Timog Hatingglobo.
Prime Meridian
Ang guhit na patayo na may bilang na zero
digri (°) ay tinatawag na Prime Meridian. Ito
ang nag-uugnay sa dalawang polo (Hilaga
at Timog) at naglalagos sa Greenwich,
England. Ang Prime Meridian ay naghahati
sa globo sa Silangan at Kanlurang
Hatingglobo.
International Date Line
Matatagpuan ang International Date Line o
IDL sa kabilang bahagi ng globo, katapat
ng Prime Meridian. Tulad ng Prime
Meridian, ito rin ay nag-uugnay sa
dalawang polo. Ang International Date Line
ay batayan sa pagkakaiba ng araw o petsa
sa magkabilang panig ng mundo.
Tropic of Cancer o Tropiko ng Kanser
- ang guhit sa 23 ½ °hilaga ng Ekwador.
Tropic of Capricorn o Tropiko ng
Kaprikornyo
-Ang guhit sa 23 ½ timog ng Ekwador
Kabilugang Arktiko- espesyal na guhit
sa 66 ½ ° hilaga ng ekwador
Kabilugang Antartiko- espesyal na guhit
sa 66 ½ timog ng ekwador
Kabilugang Arktiko- espesyal na guhit
sa 66 ½ ° hilaga ng ekwador
Kabilugang Antartiko- espesyal na guhit
sa 66 ½ timog ng ekwador
Rehiyong Polar- pook na nasasakop mula
sa Kabilugang Arktiko hanggang polong
hilaga at mula sa Kabilugang Antarktiko
hanggang timog polo. Malamig ang klima
rito. Ang paligid ay nababalot ng yelo sa
buong taon.
Relatibong Lokasyon
Kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang direksyon o lokasyon
ng isang lugar batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong
lugar.
Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong Timog-silangang Asya
sa kontinente o lupalop ng Asya.
Ang mundo ay binubuo ng maraming bansa. Ang Pilipinas ay isa
sa mga bansang ito.
Higit na malaki ang bahagi ng tubig kaysa bahagi ng lupa sa
mundo
Ang Relatibong lokasyon ay isang paraan ng
pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas, ito ay may
dalawang paraan. Una ay ang Insular na
pagtukoy ng lokasyon kung saan ginagamit ang
kinaroroonan ng mga anyong tubig na
nakapaligid dito. At ang ikalawa ay ang Bisinal
na pagtukoy sa lokasyon kung saan ginagawang
batayan ang mga bansang katabi nito.
Mga Direksyon
pagturo ng lokasyon o kinalalagyan ng isang
lugar o bansa.
Pangunahing Direksyon
Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran .
Pangalawang Direksyon
Sa pagitan ng mga pangunahing direksyon ay
ang mga pangalawang direksyon.
Ito ang hilagang-silangan, timog-silangan,
hilagang-kanluran, at timog-kanluran.
Compass Rose sa mapa
Arkipelago
- napabilang ang Pilipinas sapagkat ito ay lipon ng
kapuluan na binubuo ng 7,641 na malalaki at maliliit na
pulo o isla
Pilipinas – nahahati sa ( 18 )labinwalong rehiyon.
Luzon-(8) walong rehiyon
Visayas- (4) apat
Mindanao(6) anim
Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kwaderno.
1.Anong guhit na patayo na nag-uugnay sa dalawang polo (hilaga at timog) at
naglalagos sa
Greenwich, England?
2.Anong guhit ang naghahati sa globo sa Silangan at Kanlurang Hatingglobo?
3.Anong guhit ang matatagpuan sa kabilang bahagi ng globo at katapat ng Prime
Meridian?
4.Ano ang pabilog na guhit sa pinakagitnang bahagi ng globo?
5.Ito ang pinakamalayong lugar sa hilaga ng ekwador?
Unang Markahan - Modyul 2
Ang Pinagmulan ng
Pilipinas
Layunin:
 Naipaliwanag ang pinagmulan ng Pilipinas batay
sa Teorya o (plate tectonic theory), Mito at Relihiyon.
 natatalakay ang mga teorya ukol sa pagkabuo ng
kapuluan ng Pilipinas at mababatid din ang mga
paliwanang ng siyentipiko tungkol sa pagkabuo ng
Pilipinas sa kasalukuyan nitong anyo
Sagutin ang mga sumusunod:
• Ano ang teoryang maaaring makapagpaliwanang sa
pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas?
• Alin sa mga teoryang ito ang may ebidensiyang
katanggap-tanggap at nakikita pa rin sa kasalukuyan?
• Ano sa palagay mong pangyayari ang makapag-
pagalaw ng ating lupain?
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang
Pilipinas?
2. Totoo ba na ang pagputok ng bulkan ang dahilan
ng pagkabuo ng mga isla ng Pilipinas?
3. Anong alam ninyong mga kwento na siyang
pinagmulan ng pagkabuo ng mga pulo?
“May isang higante na may pasang
napakalaking bato sa kanyang balikat.
Nang siya ay napagod, nahulog ang
bato at ito ay nagkahati-hati na naging
kalupaan kasama ang Pilipinas.”
1. Ano ang iyong masasabi
tungkol sa alamat?
2. Kapani-paniwala ba ang alamat
tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas?
Bakit?
Teorya – siyentipikong pag-aaral ng iba’t ibang
paniniwala ng mga bagay-bagay na may batayan subalit
hindi pa lubos napapatunayan.
Tektonik- ang paraang tektonik ay ang paggalaw ng
lupa sanhi ng pagkilos ng nasa ilalim nito. Ang
tektonikong paggalaw ay naging daan upang mabasag
ang malaking masa ng lupa o platong tektonikong
nagtutulakan o nagkikiskisan.
Plate tektonik- malalaki at makakapal na tipak ng lupa sa
crust layer .
Sa makikita natin sa larawan mayroong nakapatong-
patong na mga layers yun ay ang lupain at karagatan.
Yung pinakailalim ay ang bulkan.
Continental drift theory- iniuugnay dito ang teorya ng
plate tektoniks kung saan sinasabing ang paggalaw ng
mga tektonik plates ang siyang naging dahilan ng
pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente.
Alfred Wegener- siyentipikong German ang naghain ng
teoryang continental drift
Bailey Willis – siyentistang Amerikano na naniniwala na
ang Pilipinas ay nabuo sanhi ng pagputok ng bulkan sa
ilalim ng karagatan.
Mito:
Ito ay isang kwento o alamat na naging batayan ng ating
mga ninuno upang maunawaan ang misteryo ng
pinagmulan ng mundo, tao at iba pang nilalang.
Halimbawa: Ang Alamat ng Higante
- sinabing dahilan ng paghati-hati ng mga
pulo at pagkabuo ng Pilipinas
Relihiyon:
Ang relihiyon ng unang Pilipino ay Islam.
Kaya sa panahon ngayon nagkakaroon ng maraming
relihiyon ang mga Pilipino dahil sa pagkakahiwalay ng
mga pulo.
Pagyamanin
Banggitin ang mga dahilan ng paggalaw ng ating lupain?
Batay sa Mito, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas?
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
 Ano ano ang naging batayan sa pagkabuo o
pinagmulan ng Pilipinas
 Ano ang tawag sa alamat o kwento ng ating mga
ninuno na naging batayan sa pagkabuo ng Pilipinas?
 Magbigay ng mga halimbawa ng paggalaw ng plate
tektoniks?
 Batay sa teorya ng plate tektoniks, paano nabuo ang
kapuluang Pilipinas ?
Sagutin ang bawat tanong:
 Paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas?
 Ano ang tumutukoy sa isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang
konsepto gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik?
 Ano ang tawag sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na bahagi ng
crust?
 Sino ang siyentistang Amerikano na naniniwala na ang Pilipinas ay nabuo
sanhi ng pagputok ng bulkan sa karagatan?
 Sino ang siyentistang nagpanukala ng teoryang continental drift?

More Related Content

What's hot

Pagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonPagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonMarie Cabelin
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)Maria Jessica Asuncion
 
Mga espesyal na guhit latitude
Mga espesyal na guhit latitudeMga espesyal na guhit latitude
Mga espesyal na guhit latitudeSavel Umiten
 
Gr 5 globo at likhang guhit
Gr 5 globo at likhang guhitGr 5 globo at likhang guhit
Gr 5 globo at likhang guhitMarie Cabelin
 
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa PilipinasMga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa PilipinasMary Grace Agub
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoLorelynSantonia
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asyaJared Ram Juezan
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)Maria Jessica Asuncion
 
Gr 5 panahon at klima
Gr 5 panahon at klimaGr 5 panahon at klima
Gr 5 panahon at klimaMarie Cabelin
 
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanya
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at EspanyaPaghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanya
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at EspanyaEddie San Peñalosa
 
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng PilipinasAng Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng PilipinasMavict De Leon
 
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinas
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinasAng pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinas
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinasLuvyankaPolistico
 

What's hot (20)

M y report
M y reportM y report
M y report
 
Pagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonPagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyon
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
 
Mga espesyal na guhit latitude
Mga espesyal na guhit latitudeMga espesyal na guhit latitude
Mga espesyal na guhit latitude
 
Gr 5 globo at likhang guhit
Gr 5 globo at likhang guhitGr 5 globo at likhang guhit
Gr 5 globo at likhang guhit
 
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1
 
Lokasyon ng pilipinas
Lokasyon ng pilipinasLokasyon ng pilipinas
Lokasyon ng pilipinas
 
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa PilipinasMga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
Mga Paraan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
 
globo at mapa
globo at mapaglobo at mapa
globo at mapa
 
Kontinente ng Asya
Kontinente ng AsyaKontinente ng Asya
Kontinente ng Asya
 
AP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptxAP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptx
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
 
Ang kontinente ng asya
Ang kontinente ng asyaAng kontinente ng asya
Ang kontinente ng asya
 
Gr 5 panahon at klima
Gr 5 panahon at klimaGr 5 panahon at klima
Gr 5 panahon at klima
 
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanya
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at EspanyaPaghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanya
Paghahati ng Mundo sa Pagitan ng Portugal at Espanya
 
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng PilipinasAng Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas
Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas
 
Ferdinand Magellan
Ferdinand MagellanFerdinand Magellan
Ferdinand Magellan
 
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinas
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinasAng pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinas
Ang pag usbong ng nasyonalismo sa pilipinas
 

Similar to AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx

DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxRenzTadiaEstacio
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxStevAlvarado
 
DLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxDLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxZoeForkeeps2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxVandolphMallillin2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxRacmaPanigas
 
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888NORELISONGCO1
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxALBAJANEWENDAM2
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxErvinCalma
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxTonyAnneb
 
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigOlhen Rence Duque
 
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralJonalynElumirKinkito
 
1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdigEvalyn Llanera
 
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1evangelyn_alvarez
 

Similar to AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx (20)

Dll araling panlipunan 5 q1_w1
Dll araling panlipunan 5 q1_w1Dll araling panlipunan 5 q1_w1
Dll araling panlipunan 5 q1_w1
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIM
 
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptxAP 8 - Q1 - Module 1.pptx
AP 8 - Q1 - Module 1.pptx
 
DLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxDLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docx
 
week-1-AP Sept.4-8.docx
week-1-AP Sept.4-8.docxweek-1-AP Sept.4-8.docx
week-1-AP Sept.4-8.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
 
AP WEEK1.pptx
AP WEEK1.pptxAP WEEK1.pptx
AP WEEK1.pptx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
 
DAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptxDAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptx
 
Reviewer hekasi
Reviewer hekasiReviewer hekasi
Reviewer hekasi
 
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng Daigdig
 
Topograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptxTopograpiya ng Daigdig.pptx
Topograpiya ng Daigdig.pptx
 
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaralTopograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
Topograpiya ng Daigdig na Kailangang Malaman ng mga Mag-aaral
 
1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig1. heograpiya ng daigdig
1. heograpiya ng daigdig
 
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
 

AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx

 • 1. Unang Markahan – Modyul 1 Absolute at Relatibong Lokasyon ng Pilipinas Pilipinas Bilang Bansang Archipelago
 • 2. Natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas (absolute at relatibo) gamit ang mapa  Nasusuri ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang archipelago Mga Layunin
 • 3.
 • 4. Sagutin ang mga sumusunod: 1. Ano ang hugis ng mundo? 2. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? 3. Ano anong uri ng panahon ang mararanasan sa Pilipinas? 4. Ilang oras mayroon ang isang ikot ng mundo? 5. Ano ang tawag sa pinag- iikutan ng ating mundo?
 • 5. Balikan  Ano ang pumapaligid sa kapuluan ng Pilipinas?  Ano ano ang apat na pangunahing direksyon?  Ano ano ang tatlong malalaking pulo sa Pilipinas?
 • 6. ANG GLOBO AT ANG MAPA 01
 • 7. Kung titingnan ang globo at ang mapa, mapapansin na may mga guhit ito.Sadyang inilagay ang mga guhit na ito upang higit na maunawaan ang mundo na siyang kinakatawan nito.Ang mga guhit na ito ay pawang mga kathang-isip lamang. Hindi makikita ang mga guhit na ito sa mundo.
 • 8.
 • 9. Ekwador Nakikita mo ba ang guhit na tila humahati sa globo? Ito ang Ekwador. Pabilog na guhit ito sa pinakagitnang bahagi ng globo. Hinahati nito ang globo sa dalawang hatingglobo. Ang Hilagang Hatingglobo at Timog Hatingglobo.
 • 10. Prime Meridian Ang guhit na patayo na may bilang na zero digri (°) ay tinatawag na Prime Meridian. Ito ang nag-uugnay sa dalawang polo (Hilaga at Timog) at naglalagos sa Greenwich, England. Ang Prime Meridian ay naghahati sa globo sa Silangan at Kanlurang Hatingglobo.
 • 11. International Date Line Matatagpuan ang International Date Line o IDL sa kabilang bahagi ng globo, katapat ng Prime Meridian. Tulad ng Prime Meridian, ito rin ay nag-uugnay sa dalawang polo. Ang International Date Line ay batayan sa pagkakaiba ng araw o petsa sa magkabilang panig ng mundo.
 • 12. Tropic of Cancer o Tropiko ng Kanser - ang guhit sa 23 ½ °hilaga ng Ekwador. Tropic of Capricorn o Tropiko ng Kaprikornyo -Ang guhit sa 23 ½ timog ng Ekwador
 • 13. Kabilugang Arktiko- espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ng ekwador Kabilugang Antartiko- espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng ekwador
 • 14. Kabilugang Arktiko- espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ng ekwador Kabilugang Antartiko- espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng ekwador
 • 15. Rehiyong Polar- pook na nasasakop mula sa Kabilugang Arktiko hanggang polong hilaga at mula sa Kabilugang Antarktiko hanggang timog polo. Malamig ang klima rito. Ang paligid ay nababalot ng yelo sa buong taon.
 • 16. Relatibong Lokasyon Kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang direksyon o lokasyon ng isang lugar batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong Timog-silangang Asya sa kontinente o lupalop ng Asya. Ang mundo ay binubuo ng maraming bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ito. Higit na malaki ang bahagi ng tubig kaysa bahagi ng lupa sa mundo
 • 17.
 • 18. Ang Relatibong lokasyon ay isang paraan ng pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas, ito ay may dalawang paraan. Una ay ang Insular na pagtukoy ng lokasyon kung saan ginagamit ang kinaroroonan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. At ang ikalawa ay ang Bisinal na pagtukoy sa lokasyon kung saan ginagawang batayan ang mga bansang katabi nito.
 • 19. Mga Direksyon pagturo ng lokasyon o kinalalagyan ng isang lugar o bansa. Pangunahing Direksyon Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran .
 • 20. Pangalawang Direksyon Sa pagitan ng mga pangunahing direksyon ay ang mga pangalawang direksyon. Ito ang hilagang-silangan, timog-silangan, hilagang-kanluran, at timog-kanluran. Compass Rose sa mapa
 • 21.
 • 22. Arkipelago - napabilang ang Pilipinas sapagkat ito ay lipon ng kapuluan na binubuo ng 7,641 na malalaki at maliliit na pulo o isla Pilipinas – nahahati sa ( 18 )labinwalong rehiyon. Luzon-(8) walong rehiyon Visayas- (4) apat Mindanao(6) anim
 • 23. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kwaderno. 1.Anong guhit na patayo na nag-uugnay sa dalawang polo (hilaga at timog) at naglalagos sa Greenwich, England? 2.Anong guhit ang naghahati sa globo sa Silangan at Kanlurang Hatingglobo? 3.Anong guhit ang matatagpuan sa kabilang bahagi ng globo at katapat ng Prime Meridian? 4.Ano ang pabilog na guhit sa pinakagitnang bahagi ng globo? 5.Ito ang pinakamalayong lugar sa hilaga ng ekwador?
 • 24. Unang Markahan - Modyul 2 Ang Pinagmulan ng Pilipinas
 • 25. Layunin:  Naipaliwanag ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa Teorya o (plate tectonic theory), Mito at Relihiyon.  natatalakay ang mga teorya ukol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mababatid din ang mga paliwanang ng siyentipiko tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas sa kasalukuyan nitong anyo
 • 26. Sagutin ang mga sumusunod: • Ano ang teoryang maaaring makapagpaliwanang sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas? • Alin sa mga teoryang ito ang may ebidensiyang katanggap-tanggap at nakikita pa rin sa kasalukuyan? • Ano sa palagay mong pangyayari ang makapag- pagalaw ng ating lupain?
 • 27. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Saang bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? 2. Totoo ba na ang pagputok ng bulkan ang dahilan ng pagkabuo ng mga isla ng Pilipinas? 3. Anong alam ninyong mga kwento na siyang pinagmulan ng pagkabuo ng mga pulo?
 • 28. “May isang higante na may pasang napakalaking bato sa kanyang balikat. Nang siya ay napagod, nahulog ang bato at ito ay nagkahati-hati na naging kalupaan kasama ang Pilipinas.” 1. Ano ang iyong masasabi tungkol sa alamat? 2. Kapani-paniwala ba ang alamat tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? Bakit?
 • 29. Teorya – siyentipikong pag-aaral ng iba’t ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may batayan subalit hindi pa lubos napapatunayan. Tektonik- ang paraang tektonik ay ang paggalaw ng lupa sanhi ng pagkilos ng nasa ilalim nito. Ang tektonikong paggalaw ay naging daan upang mabasag ang malaking masa ng lupa o platong tektonikong nagtutulakan o nagkikiskisan.
 • 30. Plate tektonik- malalaki at makakapal na tipak ng lupa sa crust layer .
 • 31. Sa makikita natin sa larawan mayroong nakapatong- patong na mga layers yun ay ang lupain at karagatan. Yung pinakailalim ay ang bulkan. Continental drift theory- iniuugnay dito ang teorya ng plate tektoniks kung saan sinasabing ang paggalaw ng mga tektonik plates ang siyang naging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente.
 • 32. Alfred Wegener- siyentipikong German ang naghain ng teoryang continental drift Bailey Willis – siyentistang Amerikano na naniniwala na ang Pilipinas ay nabuo sanhi ng pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan.
 • 33. Mito: Ito ay isang kwento o alamat na naging batayan ng ating mga ninuno upang maunawaan ang misteryo ng pinagmulan ng mundo, tao at iba pang nilalang. Halimbawa: Ang Alamat ng Higante - sinabing dahilan ng paghati-hati ng mga pulo at pagkabuo ng Pilipinas
 • 34. Relihiyon: Ang relihiyon ng unang Pilipino ay Islam. Kaya sa panahon ngayon nagkakaroon ng maraming relihiyon ang mga Pilipino dahil sa pagkakahiwalay ng mga pulo.
 • 35. Pagyamanin Banggitin ang mga dahilan ng paggalaw ng ating lupain? Batay sa Mito, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas?
 • 36. Sagutin ang mga sumusunod na tanong:  Ano ano ang naging batayan sa pagkabuo o pinagmulan ng Pilipinas  Ano ang tawag sa alamat o kwento ng ating mga ninuno na naging batayan sa pagkabuo ng Pilipinas?  Magbigay ng mga halimbawa ng paggalaw ng plate tektoniks?  Batay sa teorya ng plate tektoniks, paano nabuo ang kapuluang Pilipinas ?
 • 37. Sagutin ang bawat tanong:  Paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas?  Ano ang tumutukoy sa isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang konsepto gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik?  Ano ang tawag sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na bahagi ng crust?  Sino ang siyentistang Amerikano na naniniwala na ang Pilipinas ay nabuo sanhi ng pagputok ng bulkan sa karagatan?  Sino ang siyentistang nagpanukala ng teoryang continental drift?