Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utvecklingssamtal ht 13

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Utvecklingssamtal ht 13

  1. 1. Utvecklingssamtal ht-13 Vi vill härmed hälsa er välkomna till höstens utvecklingssamtal som kommer att genomföras under vecka 40. Det första samtalet vi har tillsammans kommer till stor del att handla om hur barnet trivs i skolan och hur de första veckorna har varit. I kommande utvecklingssamtal, vårterminen 2014, kommer det att finnas omdömen av undervisande lärare men inte inför detta samtal. Inför samtalet ska eleverna fylla i en kort ”enkät” och den vill vi att ni tar med på vårt möte. Som ni kan se nedan har vi satt upp er på olika tider. Skulle er tid inte passa är vi tacksamma om ni kontaktade någon annan i klassen för ett eventuellt byte. Glöm bara inte att meddela oss om ett byte gjorts. Fungerar det inte med ett byte kontaktar ni oss via mail: anders.nilsson@edu.falkenberg.se / lena.lorentzen@edu.falkenberg.se eller via telefon: 0346-88 53 24 så kommer vi överens om en ny tid. Utvecklingssamtalstider: Anders Lena Måndag 30/9 16.45-17.10 Hugo Andersson Ester Blomstrand 17.15-17.40 Hampus Bolin Elias Carlberg 17.45-18.10 Gustav Carlsson Adrian Caspersson 18.15-18.40 Teodor Dahlén Erika Eriksson Tisdag 1/10 16.30-16.55 Oliver Hansson Mio Helgesson-Duphorn 17.00-17.25 Julia Henningsson Teodor Ivarsson 17.30-17.55 Lina Karlsson Felicia Jensén 18.00-18.30 Matilda Johansson Kewin Lyckeskog Onsdag 2/10 15.30-15.55 Hannes Nilsson 16.00-16.25 Madeleine Strandvik 16.30-16.55 Linus Wallin Torsdag 3/10 13.30-13.55 Emilia Richardsson 14.00-14.25 Ludvig Söhrman 14.30-14.55 Anja Åkesson Vi ses i Betas uppehållsrum. Varmt välkomna!

×