Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 4 maart

1,404 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie 4 maart

 1. 1. Getconnected<br />De leraar van 2020<br />
 2. 2. Het oranjeteam<br />Studenten en docenten van de lerarenopleidingen natuur- en scheikunde:<br />Anne Martine van Bijnen,<br /> Yvette de Kruyf,<br /> Vera Scheurkogel,<br /> Roel van der Sloot,<br /> Saskia Blom,<br />MarlyGootzen en<br /> Rutger van de Sande<br />
 3. 3. Bronnen<br />OECD 2010<br />Getconnected<br />Brainstorm<br />Voorbeelden<br />Dromen<br />Leraar 2020<br />Ervaring<br />Kennismaking<br />Ontmoetingen<br />Verwachtingen<br />Opdracht<br />
 4. 4. Bronnen<br />OECD 2010<br />Getconnected<br />Brainstorm<br />Voorbeelden<br />Dromen<br />Leraar 2020<br />Ervaring<br />Kennismaking<br />Ontmoetingen<br />Verwachtingen<br />Opdracht<br />Het vervolg ………<br />
 5. 5. OECD, 2010<br />Trends shapingeducation<br />
 6. 6. Onze verwachtingenn.a.v. het OECD-rapport: OKIT<br />Onderwijskansen<br />Kennis<br />Innovatie<br />Technologie<br />
 7. 7. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br /> Onderwijskansen<br /> Kennis<br /> Innovatie<br /> Technologie<br />
 8. 8. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“...geen techniek en hightech zonder goed opgeleide technici en uitmuntendtechnisch onderwijs.” <br />Wim van de Donk,<br />Commisarisvan de Koningin in de provincie Noord-Brabant<br />2020 Een blik op de toekomst: De agenda van Brabant voor techniek<br />http://www.youtube.com/watch?v=jVqRT_kCOLI<br />
 9. 9. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“The informallearningthatoccurs in the context of participatory media offers significant opportunitiesforincreased student engagement in formallearning settings.”<br />Glen Bull e.a.<br />Connectinginformal and formallearning: Experiences in the age of participatory media'<br />
 10. 10. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“…the centralpurpose of education is to empowerlearners to take charge of theirownmeaningmaking”<br />Joseph Novak<br />Learning, creating, and usingknowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations<br />
 11. 11. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“Parents are a child'sfirst and most enduringteachers, and theycreate home environments wherechildrenspendmuch of theirwaking lives. Theirinvolvement has an impact throughoutchildren'sschool careers.”<br />Anthony Feiler<br />Engaging'hard to reach' parents: teacher-parentcollaboration to promotechildren'slearning<br />
 12. 12. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“Jongeren blijken minder gebruik te makenvan de klassieke voorlichtingskanalen, omdatdie niet meer aansluiten bij wat hen bezighoudt. We moeten de informatie op een slimmereen betere manier organiseren.”<br />ReneVoogt<br />Liaison officer Universiteit van Tilburg,<br />2020 Een blik op de toekomst: De agenda van Brabant voor techniek'<br />
 13. 13. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“...we [zullen] op de arbeidsmarkt van de toekomst iedereen nodig … hebben, oud en jong, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, al dan niet met een beperking … Het is zaak om deze mismatch te dichten.” <br />Leerlingen DocentProfessional<br />Lily Jacobs<br />Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant<br />2020 Een blik op de toekomst: De agenda van Brabant voor techniek<br />
 14. 14. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“A rapid pace of technological change, profound processesof globalization, new products, … all combine to underline the need for learning that is flexible, continuous, updated,relevant and capable of deepening our critical senses.”<br />AnestisPapadopoulise.a.<br />Preparing pupils for a changing planet: learner empowerment andcultural competence through innovative best practice<br />
 15. 15. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“Leren is onderdeel van de cultuur van de organisatie. Die cultuur kan creatief en innovatief leren stimuleren, maar ook onderdrukken.”<br />SannekeBolhuis, Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg<br />& Robert Jan Simons, Hoogleraar Universiteit van Utrecht<br />Leren en werken<br />
 16. 16. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“...the paradigms of the Artificial Intelligence (AI) field are attracting an special attention to solve the issues derived from the introduction of computers as supporting resources of different learning strategies.” <br />Eduardo Sanchez<br />Artificial Intelligence and Education<br />
 17. 17. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />“For meaningful learning to occur, students need, first, a reason for learning; second, to engage in a set of learningactivities that can help them to achieve their learning goals; and third, proper scaffolding...”<br />Chien-Sing Lee & Janet Kolodner<br />Scaffolding students’ development of creative design skills: A curriculum reference model'<br />
 18. 18. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />11 consequenties voor docenten<br />
 19. 19. Talentontwikkeling<br />Anticiperen op informeel leren<br />Empowerment<br />Partnerschap met opvoeders<br />Ontsluiten van kennis<br />Matchmaking<br />Ontwikkelen van kritisch – onderzoekende houding<br />Ontwikkeling van creativiteit<br />AI ondersteunt het leren<br />Scaffolding<br />Mass customisation<br />De docent van 2020: een impressie<br />
 20. 20. Getconnected: De drie O’s<br />De schakel maken tussen de drie O’s. <br />Overheid<br />Ondernemer<br />Onderwijs<br />Lerarenopleidingen zijn natuurlijke partners in dit proces: het opleiden van de docenten van 2020<br />
 21. 21. www.getconnected2020.nl<br />

×